Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 22. veljače 2023.
POLJ-2022-1-3

ISSN 1334-0557

GODIŠNJI OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2022.

Vrijednost otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u 2022. iznosila je 11 927,9 milijuna kuna. Od toga je vrijednost prodaje iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata iznosila 6 902,8 milijuna kuna ili 57,9%, dok je vrijednost otkupa od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iznosila 5 025,1 milijun eura ili 42,1%.

U usporedbi s 2021., vrijednost otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda porasla je za 29,2%, pri čemu je vrijednost prodaje iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata porasla za 30,4%, dok je vrijednost otkupa od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava porasla za 27,5%.

Na porast ukupne vrijednosti otkupa i prodaje na godišnjoj razini utjecali su biljni i stočni proizvodi, što je prouzročeno povećanim cijenama i količinama kako biljnih tako i stočnih proizvoda.

Među biljnim proizvodima najveći udio u strukturi vrijednosti otkupa i prodaje u 2022. imaju skupine žitarice, 50,0%, uljarice, 20,9%, vino, 10,0%, i povrće, 5,8%. U svim spomenutim skupinama proizvoda ostvaren je porast vrijednosti. U skupinama uljarica, vina i povrća došlo je do porasta vrijednosti podjednako zbog povećanih količina te otkupnih i prodajnih cijena. U skupini žitarica došlo je do porasta zbog većih otkupnih i prodajnih cijena.

U strukturi vrijednosti stočarstva najveći udio čini kravlje mlijeko, 26,8%, svinje 25,8% i goveda 24,0%. U svim spomenutim skupinama proizvoda ostvaren je porast vrijednosti. Na porast vrijednosti u skupinama kravljeg mlijeka, svinja i goveda više su utjecale otkupne i prodajne cijene nego količine.

G-1. UDIO OTKUPA I PRODAJE U UKUPNOJ VRIJEDNOSTI OTKUPLJENIH I PRODANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2022.

G-2. STRUKTURA VRIJEDNOSTI OTKUPA I PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2022.

1. VRIJEDNOST OTKUPLJENIH I PRODANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

   2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
Ukupno 9 231 934 284 11 927 870 374 129,2
Otkup od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava  3 939 940 064 5 025 111 447 127,5
Prodaja iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata  5 291 994 220 6 902 758 927 130,4

2. VRIJEDNOST OTKUPLJENIH I PRODANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PREMA SKUPINAMA PROIZVODA U 2022.

   Ukupno Otkup od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava  Prodaja iz vlastite proizvodnje poslovih subjekata 
Ukupno 11 927 870 374 5 025 111 447 6 902 758 927
Žitarice 3 284 235 680 2 127 713 235 1 156 522 445
Suho mahunasto povrće 117 120 41 320 75 800
Krumpir 151 059 674 75 741 447 75 318 227
Uljano sjemenje 1 374 602 165 929 840 356 444 761 809
Šećerna repa i sjemenje šećerne repe 146 664 282 40 279 944 106 384 338
Neprerađeni duhan  106 220 649 105 160 056 1 060 593
Krmni usjevi 50 456 498 2 799 691 47 656 807
Rezano cvijeće i cvjetni pupovi 357 952 106 952 251 000
Bilje ponajprije za uporabu u parfumeriji i farmaciji i slične svrhe  67 020 609 23 531 681 43 488 928
Ostalo povrće, svježe, dinje i lubenice  380 055 401 138 801 049 241 254 352
Sadni materijal 25 458 070 36 278 25 421 792
Grožđe 93 073 594 69 770 670 23 302 924
Ostalo voće, orasi i slično koštuničavo voće 194 405 026 85 381 818 109 023 208
Vino 655 411 870 8 284 091 647 127 779
Maslinovo ulje 34 879 872 2 387 181 32 492 691
Goveda, živa 1 288 935 959 229 625 981 1 059 309 978
Sirovo kravlje mlijeko 1 438 776 653 835 196 192 603 580 461
Konji, magarci, mule i mazge, žive 8 169 063 8 169 063 0
Ovce i koze, žive 17 025 175 14 007 985 3 017 190
Sirovo ovčje i kozje mlijeko 37 873 409 32 592 252 5 281 157
Svinje, žive 1 381 663 772 76 166 321 1 305 497 451
Perad, živa 751 383 186 206 105 370 545 277 816
Kokošja jaja 421 740 009 51 100 421 688 909
Ostale uzgojene životinje, žive 272 433 119 754 152 679
Proizvodi od uzgojenih životinja 16 860 330 13 105 834 3 754 496
Sirove kože s dlakom ili vunom, osim janjeće kože 1 151 923 95 826 1 056 097

3. PROSJEČNE PROIZVOĐAČKE CIJENE ODABRANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2022.

   Mjerna jedinica Prosječne cijene, kune 
ukupno iz otkupa iz prodaje 
Meka pšenica, ozima  ̶  merkantilna (13% vlage, 2% nečistoće) 2 243,44 2 185,64 2 340,85
Kukuruz  ̶  merkantilni (14% vlage, 2% nečistoće) 2 188,14 2 193,28 2 173,10
Soja 4 541,46 4 517,62 4 588,42
Lucerna 841,72 615,80 844,56
Crveni luk  kg 2,73 2,64 2,80
Mrkva  ̶̶  konzumna kg 3,45 2,84 3,62
Kupus, sve vrste kg 2,27 2,19 2,50
Jabuke  ̶̶  konzumne kg 3,28 2,64 3,44
Vino (stolno, s oznakom ili bez oznake geografskog podrijetla) l 8,35 12,24 8,35
Maslinovo ulje l 92,22 69,25 94,52
Telad za klanje kg 27,06 28,27 20,70
Junad za klanje kg 19,40 19,88 19,32
Sirovo kravlje mlijeko l 3,27 3,16 3,43
Svinje teže od 50 kg  kg 10,67 11,67 11,22
Tovljeni pilići (brojleri) kg 8,85 8,88 8,83
Jaja  ̶  konzumna kom. 0,99 1,50 0,99

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda prate se tromjesečno na obrascima PO-31a/Q i PO-31b/Q.

Izvještajne jedinice za koje se podnose tromjesečni izvještaji o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda (PO-31a/Q i PO-31b/Q) jesu pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici razvrstani u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – odjeljak 01 (osim skupine 01.7 Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima) i ostale pravne osobe i obrtnici koji proizvode ili otkupljuju poljoprivredne proizvode te su razvrstani u druge djelatnosti prema NKD-u 2007.

Izvještajni obrazac sadržajno je usklađen s Priručnikom statistike poljoprivrednih cijena EU-a (Handbook for EU Agricultural Price Statistics, 2008).

Podaci za šumarstvo i ribarstvo preuzimaju se iz administrativnih izvora i objavljuju se na godišnjoj razini prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka u baznim Priopćenjima iz područja statistike šumarstva i ribarstva.

Obuhvat

Obuhvat za prodaju i otkup poljoprivrednih proizvoda je selektivan. Uključene su pravne osobe s 10 i više zaposlenih te obrtnici s 5 i više zaposlenih.

Obrazac PO-31a/Q istražuje prodaju poljoprivrednih proizvoda iz vlastite proizvodnje pravnih osoba i njihovih dijelova te obrtnika.

Obrazac PO-31b/Q istražuje otkup poljoprivrednih proizvoda od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava radi daljnje prodaje ili prerade. 

Svrha istraživanja jest prikupljanje podataka o prosječnim proizvođačkim cijenama poljoprivrednih proizvoda. Napominjemo da zbog selektivnog obuhvata dobiveni podaci ne čine ukupan otkup i prodaju na teritoriju Republike Hrvatske.

Izvještajni obrazac sadržava količine, vrijednosti i prosječne cijene.

Obrasci PO-31a/Q i PO-31b/Q obuhvaćaju 144 proizvoda iz biljne i stočne proizvodnje.

Definicije

Prosječne proizvođačke cijene jesu cijene u koje su uključeni porezi (osim PDV-a), a subvencije su isključene.

Bilje ponajprije za uporabu u parfumeriji i farmaciji i slične svrhe; uključuje kamilicu, lavandu i ostalo bilje za uporabu u parfumeriji i farmaciji.

Uljano sjemenje obuhvaća soju, uljanu repicu i suncokret.

Sadni materijal obuhvaća voćne sadnice, cjepove vinove loze i sadnice bobičastog voća.

Podaci za vino i maslinovo ulje odnose se samo na proizvode dobivene od grožđa i maslina iz vlastite proizvodnje.

Cijena soje uključuje i soju namijenjenu za sjemensku proizvodnju.

Podaci za konje, magarce, mule i mazge odnose se na konje za klanje.

Ostale uzgojene životinje, žive, odnose se na kuniće.

Proizvod od uzgojenih životinja odnosi se na prirodni med.

 

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Kratice

EU Europska unija
kg kilogram
kom. komad
l litra
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
PDV porez na dodanu vrijednost
t tona

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti