Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 31. ožujka 2023.
POLJ-2022-2-7

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA POVRĆA, VOĆA I GROŽĐA U 2022. – privremeni podaci

 

Povećana proizvodnja rajčica

U 2022., u usporedbi s 2021., ostvarena je povećana proizvodnja rajčica, i to za 5 019 tona.

Povećana je i proizvodnja ostalog povrća: mrkvi, za 3 055 tona, krastavaca i kornišona, za 2 448 tona, lubenica, za 2 398 tona, dinja, za 1 294 tone, salata, za 586 tona, te ostalog voća: šljiva, za 5 264 tone, trešanja, za 1 428 tona, jagoda, za 1 315 tona, mandarinki, za 1 204 tone, višanja, za 847 tona, bresaka i nektarina, za 758 tona, oraha, za 685 tona, lješnjaka, za 644 tone, marelica, za 566 tona, i smokava, za 256 tona.

Smanjena proizvodnja paprika

Proizvodnja paprika je u 2022., u usporedbi s 2021., smanjena za 6 611 tona.

Smanjena je i proizvodnja ostalog povrća: luka i češnjaka, za 6 234 tone, kupusa bijeloga i crvenoga, za 3 796 tona, cvjetača i brokula, za 2 109 tona, graška, za svježe zrno, za 1 993 tone, graha, za svježe zrno, za 1 534 tone, te ostalog voća: jabuka, za 13 431 tonu, i krušaka, za 1 672 tone.

Konačni podaci bit će dostupni 16. svibnja 2023. u Bazi podataka.

1. UKUPNA PROIZVODNJA POVRĆA U 2022.

   Šifra2) Proizvodnja, t Indeksi ukupne proizvodnje
2022.
2021.
2021.1) 2022.
ukupna za tržište u povrtnjacima (pretežno za vlastite potrebe) ukupna za tržište u povrtnjacima (pretežno za vlastite potrebe)
Cvjetača i brokula V1100 3 652 3 154 498 1 543 1 258 285 42,3
Kupus bijeli i crveni V1300 32 609 28 844 3 765 28 813 25 849 2 964 88,4
Salata (sve vrste) V2300 5 893 3 586 2 307 6 479 5 007 1 472 109,9
Poriluk V2100 1 872 1 697 175 1 876 1 750 126 100,2
Rajčica  V3100 26 563 18 785 7 778 31 582 25 842 5 740 118,9
Krastavac i kornišon V3200 + V3300 10 462 8 549 1 913 12 910 11 374 1 536 123,4
Dinja V3510 1 922 1 852 70 3 216 3 151 65 167,3
Lubenica V3520 21 587 21 476 111 23 985 23 820 165 111,1
Paprika V3600 17 062 13 559 3 503 10 451 7 910 2 541 61,3
Luk i češnjak V4210 + V4600 23 139 19 044 4 095 16 905 13 460 3 445 73,1
Mrkva   V4100 7 898 6 403 1 495 10 953 10 018 935 138,7
Cikla V4300 4 254 3 173 1 081 3 307 2 527 780 77,7
Grah, za svježe zrno i mahune V5200 4 285 2 902 1 383 2 751 1 239 1 512 64,2
Grašak, za svježe zrno i mahune V5100 5 135 4 600 535 3 142 2 701 441 61,2

1) Konačni podaci
2) Šifra proizvoda preuzeta je iz Priručnika za godišnju statistiku biljne proizvodnje (Eurostat, 2022.).

G-1. UKUPNA PROIZVODNJA POVRĆA U 2022.

2. UKUPNA PROIZVODNJA VOĆA I MASLINA U 2022.

   Šifra2) Proizvodnja, t Indeksi ukupne proizvodnje
2022.
2021.
2021.1) 2022.
ukupna intezivna (za tržište) u ekstezivnim voćnjacima (pretežno za vlastite potrebe) ukupna intezivna (za tržište) u ekstezivnim voćnjacima (pretežno za vlastite potrebe)
Jabuke F1110 61 323 59 687 1 636 47 892 46 820 1 072 78,1
Kruške  F1120 3 858 3 336 522 2 186 1 798 388 56,7
Breskve i nektarine  F1210_1220 3 187 2 826 361 3 945 3 812 133 123,8
Marelice  F1230 132 122 10 698 677 21 528,8
Višnje i trešnje F1240 6 235 6 166 69 8 510 8 188 322 136,5
Trešnje F1242 615 574 41 2 043 1 799 244 332,2
Višnje F1241 5 620 5 592 28 6 467 6 389 78 115,1
Šljive F1250 6 078 5 201 877 11 342 10 633 709 186,6
Orasi F4100 337 172 165 1 022 917 105 303,3
Lješnjaci F4200 1 945 1 883 62 2 589 2 579 10 133,1
Smokve F2100 979 769 210 1 235 919 316 126,1
Jagode S0000 1 999 1 955 44 3 314 3 204 110 165,8
Mandarinke  T2900 40 580 40 468 112 41 784 41 703 81 103,0
Masline  O1000 23 867 23 867 - 40 112 40 112 - 168,1

1) Konačni podaci
2) Šifra proizvoda preuzeta je iz Priručnika za godišnju statistiku biljne proizvodnje (Eurostat, 2022.).

G-2. UKUPNA PROIZVODNJA VOĆA I MASLINA U 2022.

3. PROIZVODNJA GROŽĐA U 2022.

   2021.1) 2022. Indeksi proizvodnje
2022.
2021.
  Grožđe, ukupno (W1000)
Ukupna proizvodnja, t 116 209 117 608 101,2
Prirod po trsu, kg  1,2 1,3 108,3

1) Konačni podaci

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva  na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 o statistici usjeva od 18. lipnja 2009.

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat ovih istraživanja:

  1. Izvještaj o Godišnjem istraživanju o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71)
  2. Izvještaj o ostvarenim prirodima južnog voća i maslina (PO-34).

Izvještajima se prikupljaju podaci o požnjevenim površinama povrća, voća i grožđa koji se iskazuju u hektarima, dok su proizvodnja i prirod po jednom hektaru iskazani u tonama.

Podaci su prikupljeni posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem mrežne aplikacije.

Podatke za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupili su anketari metodom intervjua na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za obiteljska poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Na veličinu uzorka utjecala su sredstva odobrena u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. i udio obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava po regijama. U uzorak je odabrano oko 22 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Svi ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (baza i registara iz Jedinstvenog zahtjeva pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

 

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Definicije

Povrtnjaci su površine određene za uzgoj usjeva (pretežno povrća) namijenjenih za potrošnju osobama koje žive u kućanstvu i uglavnom nisu namijenjeni za prodaju. Samo povremeni višak proizvoda koji dolazi s tih površina prodaje se izvan kućanstva.

Intenzivni voćnjaci uređeni su s određenim razmakom redova stabala. U njima se može obavljati mehanizirana obrada. U pravilu su to veći nasadi voćnih stabala (deset ara i više) i bobičastog voća (bez jagoda) namijenjeni uzgoju voća za prodaju.

Ekstenzivni (tradicionalni) voćnjaci jesu seoski poluintenzivni ili ekstenzivni voćni nasadi pretežno starih sorti namijenjeni uglavnom za vlastitu potrošnju. Uključena su stabla koja se nalaze u voćnjaku koji je pretežno miješan i stabla koja se nalaze u dvorištima, na međama, uz putove i dr.

Proizvodnja je tzv. uskladištena proizvodnja koja se dobije nakon žetve/berbe po odbitku količina izgubljenih prije žetve/berbe, tijekom prijevoza itd.

 

Kratice

 
kg kilogram
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
t tona

 

Znakovi

 
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti