Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 26. svibnja 2022.
OEN-2022-2-1/3

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U OŽUJKU 2022.
PRVI REZULTATI

U ožujku 2022. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 618 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, OŽUJAK 2020. - OŽUJAK 2022.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2020. 2021. 2021. 2022.
XII. I. II. III.  XII. I. II. III.
Ukupna bruto proizvodnja 1.757 1.828 1.566 1.431 1.698 1.549 1.218 1.221
Hidroelektrane 976 1.037 935 713 973 760 467 454
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 505 466 380 423 364 448 469 396
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 86 84 75 82 97 95 86 92
Vjetroelektrane 186 232 165 199 253 235 188 265
Sunčane elektrane  1 2 4 7 2 3 4 7
Geotermalne elektrane 3 7 7 7 9 8 4 6
Ukupna neto proizvodnja 1.725 1.786 1.541 1.401 1.664 1.512 1.185 1.189
Hidroelektrane 973 1.025 933 711 970 753 465 448
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 482 443 364 402 343 426 447 377
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 81 79 70 77 88 88 79 88
Vjetroelektrane 185 231 164 198 252 234 187 263
Sunčane elektrane  1 2 4 7 2 3 4 7
Geotermalne elektrane 3 6 6 6 7 7 3 5
Uvoz 736 988 943 900 968 916 872 1.057
Izvoz 853 1.131 1.000 692 916 716 550 614
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 6 2 5 19 9 26 15 14
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.602 1.641 1.479 1.590 1.707 1.686 1.492 1.618

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2020. 2021. 2021. 2022.
XII. I. II. III. XII. I. II. III. 
Proizvodnja mil. m3 69 70 63 70 61 61 56 66
  TJ (GOM) 2.738 2.798 2.523 2.791 2.446 2.410 2.211 2.616
Uvoz mil. m3 205 180 164 257 188 207 195 211
  TJ (GOM) 7.945 7.077 6.352 10.567 7.497 8.238 7.794 8.384
Izvoz mil. m3 2 2 2 2 6 9 31 15
  TJ (GOM) 88 86 75 88 227 342 1.223 581
Promjena zaliha mil. m3 -83 -65 -70 3 -85 -117 -81 -6
  TJ (GOM) -3.157 -2.479 -2.636 13 -3.259 -4.430 -3.082 -230
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 355 313 295 322 328 376 300 268
  TJ (GOM) 13.752 12.268 11.436 12.957 12.975 14.736 11.864 10.648

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2020. 2021. 2021. 2022.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 47 48 42 48 48 48 42 47
Uvoz - - 182 233 - - - 225
Izvoz 136 39 33 40 63 39 20 10
Promjena zaliha -118 7 189 61 -45 6 19 260
Prerada u rafinerijama 29 2 2 180 30 3 2 2

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2020. 2021. 2021. 2022.
XII. I. II. III.  XII. I. II. III.
Proizvodnja 41 10 16 233 44 10 12 10
Uvoz 234 257 199 159 312 203 289 312
Izvoz 76 61 72 89 102 76 71 72
Promjena zaliha -5 32 -58 60 25 -50 -6 -13
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 204 174 201 243 229 187 236 263

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2020. 2021. 2021. 2022.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 20 1 1 40 13 2 3 -
Uvoz 5 31 7 12 30 6 43 21
Izvoz 8 7 6 8 11 7 6 7
Promjena zaliha -9 1 -26 14 -1 -26 12 -18
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 26 24 28 30 33 27 28 32

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2020. 2021. 2021. 2022.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 12 2 1 111 6 1 1 1
Uvoz 202 204 163 114 235 170 207 239
Izvoz 54 44 47 53 71 60 56 56
Promjena zaliha 19 38 -24 5 34 -11 -17 -5
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 141 124 141 167 136 122 169 189

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2020. 2021. 2021. 2022.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 2 2 9 32 21 4 5 4
Uvoz 3 2 2 2 1 2 3 1
Izvoz 5 3 12 3 13 3 4 2
Promjena zaliha -3 -1 -2 29 6 -5 -1 1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 2 1 2 3 8 5 2

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2020. 2021. 2021. 2022.
XII. I. II. III. XII. I.  II. III.
Proizvodnja 7 5 5 50 4 3 3 5
Uvoz 24 20 27 31 46 25 36 51
Izvoz 9 7 7 25 7 6 5 7
Promjena zaliha -12 -6 -6 12 -14 -8 - 9
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 34 24 31 44 57 30 34 40

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2020. 2021. 2021. 2022.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 73 - 98 49 73 5 94 10
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 10 -57 37 -22 15 -57 40 -42
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 63 57 61 71 58 62 54 52

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2020. 2021. 2021. 2022.
XII. I. II. III. XII. I.  II. III.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 1 2 2 3 1 3 3
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 1 2 2 3 1 3 3

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2020. 2021. 2021. 2022.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - - - - - 1 -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -2 - - - -1 -1 - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 - - - 1 1 1 -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti