Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 25. ožujka 2022.
OEN-2022-2-1/1

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U SIJEČNJU 2022.
PRVI REZULTATI

U siječnju 2022. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 686 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G.1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, SIJEČANJ 2020.-SIJEČANJ 2022.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2020. 2021. 2021. 2022.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Ukupna bruto proizvodnja 1 395 1 258 1 757 1 828 1 157 1 388 1 698 1 549
Hidroelektrane 717 529 976 1 037 309 565 973 760
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 451 491 505 466 512 513 364 448
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 82 83 86 84 94 92 97 95
Vjetroelektrane 131 145 186 232 229 208 253 235
Sunčane elektrane  5 2 1 2 5 2 2 3
Geotermalne elektrane 9 8 3 7 8 8 9 8
Ukupna neto proizvodnja 1 354 1 217 1 725 1 786 1 119 1 354 1 664 1 512
Hidroelektrane 714 525 973 1 025 307 563 970 753
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 425 464 482 443 487 488 343 426
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 75 75 81 79 85 87 88 88
Vjetroelektrane 128 144 185 231 228 206 252 234
Sunčane elektrane  5 2 1 2 5 2 2 3
Geotermalne elektrane 7 7 3 6 7 7 7 7
Uvoz 841 887 736 988 982 770 968 916
Izvoz 745 602 853 1 131 580 581 916 716
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 4 15 6 2 29 22 9 26
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 446 1 487 1 602 1 641 1 492 1 521 1 707 1 686

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2020. 2021. 2021. 2022.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja mil. m3 73 71 69 70 63 60 61 61
  TJ (GOM) 2.921 2.813 2.738 2.798 2.524 2.418 2.446 2.410
Uvoz mil. m3 197 179 205 180 202 193 188 207
  TJ (GOM) 7.619 6.974 7.945 7.077 8.015 7.699 7.497 8.238
Izvoz mil. m3 3 1 2 2 12 6 6 9
  TJ (GOM) 93 50 88 86 439 242 227 342
Promjena zaliha mil. m3 -2 -87 -83 -65 14 -67 -85 -117
  TJ (GOM) -69 -3.293 -3.157 -2.479 668 -2.534 -3.259 -4.430
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 269 336 355 313 239 314 328 376
  TJ (GOM) 10.516 13.030 13.752 12.268 9.432 12.409 12.975 14.736

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2020. 2021. 2021. 2022.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 48 47 47 49 47 47 48 48
Uvoz 90 - - - 97 - - -
Izvoz 20 40 136 39 39 39 63 39
Promjena zaliha -99 -76 -118 7 -121 -13 -45 6
Prerada u rafinerijama 217 83 29 2 226 21 30 3

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2020. 2021. 2021. 2022.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 290 115 41 10 297 34 44 10
Uvoz 152 202 234 257 196 313 312 203
Izvoz 156 142 76 61 174 97 102 76
Promjena zaliha 29 -51 -5 32 41 5 25 -50
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 257 226 204 174 278 245 229 187

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2020. 2021. 2021. 2022.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 75 25 20 1 79 5 13 2
Uvoz 13 9 5 31 4 38 30 6
Izvoz 11 14 8 7 25 8 11 7
Promjena zaliha 45 -11 -9 1 24 8 -1 -26
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 32 31 26 24 34 27 33 27

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2020. 2021. 2021. 2022.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 125 50 12 2 128 10 6 1
Uvoz 96 162 202 204 148 221 235 170
Izvoz 86 66 54 44 77 68 71 60
Promjena zaliha -21 -12 19 38 22 8 34 -11
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 156 158 141 124 177 155 136 122

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2020. 2021. 2021. 2022.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 35 9 2 2 8 9 21 4
Uvoz 5 3 3 2 2 1 1 2
Izvoz 32 33 5 3 35 6 13 3
Promjena zaliha 2 -25 -3 -1 -26 - 6 -5
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 6 4 3 2 1 4 3 8

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2020. 2021. 2021. 2022.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I. 
Proizvodnja 55 31 7 5 82 10 4 3
Uvoz 38 28 24 20 42 53 46 25
Izvoz 27 29 9 7 37 15 7 6
Promjena zaliha 3 -3 -12 -6 21 -11 -14 -8
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 63 33 34 24 66 59 57 30

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2020. 2021. 2021. 2022.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 72 79 73 - 67 76 73 5
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 14 12 10 -57 - 9 15 -57
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 58 67 63 57 67 67 58 62

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2020. 2021. 2021. 2022.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I. 
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 4 3 1 3 2 3 1
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 4 3 1 3 2 3 1

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2020. 2021. 2021. 2022.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 2 - - 1 1 - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -4 -4 -2 - - - -1 -1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 6 6 2 - 1 1 1 1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

 

Postavke pristupačnosti