Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 28. travnja 2023.
RAD-2022-2-4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI I PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. OŽUJKA 2022.

Porast broja zaposlenih u pravnim osobama po županijama sa stanjem 31. ožujka 2022. u odnosu na stanje istog dana 2021. ostvarilo je 17 županija. Najveći porast broja zaposlenih u pravnim osobama evidentiran je u Zadarskoj županiji (5,3%). Slijede Istarska županija (3,4%), Virovitičko-podravska (3,2%), Zagrebačka (2,8%), Grad Zagreb (2,7%), Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska (svaka po 2,5%), Šibensko-kninska županija (2,2%), Karlovačka (1,9%), Požeško-slavonska (1,7%), Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska (svaka za 1,6%), Koprivničko-križevačka (1,5%),Osječko-baranjska (0,7%) i Međimurska (0,2%), dok je u Ličko-senjskoj županiji broj zaposlenih sa stanjem 31. ožujka 2022. ostao na istoj razini.

Broj zaposlenih u pravnim osobama bio je u padu u preostale tri županije: Varaždinskoj (0,2%), Brodsko-posavskoj (0,6%) i Vukovarsko-srijemskoj (1,0%).

G-1. ZAPOSLENI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU, STANJE 31. OŽUJKA 2022.

  Županije        
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA, PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2022.

Županija Ukupno zaposleni Zaposleni prema područjima djelatnosti
A B C D E F G H I J
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Rudarstvo i vađenje Prerađivačka industrija Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Građevinarstvo Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Prijevoz i skladištenje Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Informacije i komunikacije
Republika Hrvatska 1 316 990  24 368  3 708  219 096  14 424  26 627  100 634  198 531  68 985  67 725  49 776
Žene  629 988  7 330   417  78 523  3 259  5 667  10 220  109 188  16 480  35 325  18 394
Muškarci  687 002  17 038  3 291  140 573  11 165  20 960  90 414  89 343  52 505  32 400  31 382
Zagrebačka  86 408   852   919  19 662   498  1 480  8 218  17 542  8 341  2 030  1 382
Žene  33 142   294   42  6 323   76   334   850  7 458  2 317   938   317
Muškarci  53 266   558   877  13 339   422  1 146  7 368  10 084  6 024  1 092  1 065
Krapinsko-zagorska  30 911   138   173  10 306   342   776  2 199  4 173  1 236   802   247
Žene  15 802   47   29  4 223   40   189   207  2 773   251   491   72
Muškarci  15 109   91   144  6 083   302   587  1 992  1 400   985   311   175
Sisačko-moslavčka  35 015  1 051   149  7 709   446  1 057  2 502  4 900  1 550   690   330
Žene  16 568   232   10  2 389   53   235   212  3 553   280   381   84
Muškarci  18 447   819   139  5 320   393   822  2 290  1 347  1 270   309   246
Karlovačka  30 704   925   10  8 384   421   789  2 470  2 950  1 677  1 055   566
Žene  13 764   244   1  2 523   46   190   248  1 857   283   695   163
Muškarci  16 940   681   9  5 861   375   599  2 222  1 093  1 394   360   403
Varaždinska  55 943   323   254  21 504   475  1 048  4 876  6 075  2 747  1 205  1 283
Žene  26 808   101   19  10 190   89   231   477  3 325   798   706   353
Muškarci  29 135   222   235  11 314   386   817  4 399  2 750  1 949   499   930
Koprivničko-križevačka  25 749   843   333  8 603   234   597  1 804  2 921  1 041   490   203
Žene  12 523   268   24  3 684   27   181   154  1 686   172   319   66
Muškarci  13 226   575   309  4 919   207   416  1 650  1 235   869   171   137
Bjelovarsko-bilogorska  26 025  1 742   57  6 270   486   430  1 614  3 007   946   753   295
Žene  12 476   418   5  2 446   61   104   143  1 736   213   450   88
Muškarci  13 549  1 324   52  3 824   425   326  1 471  1 271   733   303   207
Primorsko-goranska  93 200  1 243   63  10 933  1 016  2 609  7 028  14 462  7 758  7 404  2 249
Žene  45 634   386   10  3 215   170   519   756  8 359  1 619  4 170   865
Muškarci  47 566   857   53  7 718   846  2 090  6 272  6 103  6 139  3 234  1 384
Ličko-senjska  11 605  1 051   37  1 098   389   585   668   953   735   978   52
Žene  5 214   254   2   330   60   121   81   591   276   493   11
Muškarci  6 391   797   35   768   329   464   587   362   459   485   41
Virovitičko-podravska  15 870  1 153   125  4 361   216   333   816  1 759   515   294   134
Žene  7 559   232   12  1 694   28   89   74   987   92   140   42
Muškarci  8 311   921   113  2 667   188   244   742   772   423   154   92
Požeško-slavonska  15 091   876   130  3 380   181   398   849  1 453   807   345   125
Žene  7 131   182   21  1 148   18   77   81   856   171   191   31
Muškarci  7 960   694   109  2 232   163   321   768   597   636   154   94
Brodsko-posavska  29 971   617   65  8 578   377   633  2 684  3 095  1 421   523   642
Žene  12 871   130   11  2 492   69   137   287  1 622   244   268   135
Muškarci  17 100   487   54  6 086   308   496  2 397  1 473  1 177   255   507
Zadarska  43 649  1 838   218  3 599   382  1 397  3 752  7 224  2 241  3 124   517
Žene  21 630   518   49  1 225   38   267   364  4 878   573  1 555   139
Muškarci  22 019  1 320   169  2 374   344  1 130  3 388  2 346  1 668  1 569   378
Osječko-baranjska  75 191  5 329   55  12 298  1 106  1 633  5 970  9 150  3 549  2 201  2 448
Žene  34 845  1 837   4  4 731   181   382   626  4 920   607  1 108   872
Muškarci  40 346  3 492   51  7 567   925  1 251  5 344  4 230  2 942  1 093  1 576
Šibensko-kninska  25 710   188   42  3 385   332   997  1 929  3 535  1 293  1 811   276
Žene  12 501   59   6   637   58   239   160  2 360   297  1 023   97
Muškarci  13 209   129   36  2 748   274   758  1 769  1 175   996   788   179
Vukovarsko-srijemska  35 813  2 335   36  6 240   563  1 036  2 844  4 880  1 717   686   321
Žene  16 784   547   6  2 325   150   228   264  3 143   332   376   95
Muškarci  19 029  1 788   30  3 915   413   808  2 580  1 737  1 385   310   226
Splitsko-dalmatinska  123 976  1 279   281  14 181  1 077  2 609  11 286  21 964  6 715  9 202  2 816
Žene  61 516   542   28  4 817   175   552  1 222  13 294  1 689  4 840   920
Muškarci  62 460   737   253  9 364   902  2 057  10 064  8 670  5 026  4 362  1 896
Istarska  67 538   856   166  10 072   596  1 884  6 215  8 818  2 277  10 145  1 785
Žene  31 750   272   15  3 234   89   402   585  4 508   543  5 571   679
Muškarci  35 788   584   151  6 838   507  1 482  5 630  4 310  1 734  4 574  1 106
Dubrovačko-neretvanska  34 142   293   188  1 349   309  1 062  2 665  4 277  2 860  5 233   625
Žene  16 681   119   20   391   56   194   251  2 695   751  2 545   208
Muškarci  17 461   174   168   958   253   868  2 414  1 582  2 109  2 688   417
Međimurska  35 535   255   11  15 349   281   457  3 650  2 955   978  1 048   633
Žene  15 473   108 -  5 864   36   84   352  1 358   244   597   168
Muškarci  20 062   147   11  9 485   245   373  3 298  1 597   734   451   465
Grad Zagreb  418 944  1 181   396  41 835  4 697  4 817  26 595  72 438  18 581  17 706  32 847
Žene  209 316   540   103  14 642  1 739   912  2 826  37 229  4 728  8 468  12 989
Muškarci  209 628   641   293  27 193  2 958  3 905  23 769  35 209  13 853  9 238  19 858

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA, PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2022.

(nastavak)

Županija Zaposleni prema područjima djelatnosti
K L M N O P Q R S
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Poslovanje nekretninama Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Obrazovanje Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Umjetnost, zabava i rekreacija Ostale uslužne djelatnosti
Republika Hrvatska  35 916  8 731  67 419  47 039  104 795  126 408  105 490  26 373  20 945
Žene  24 542  4 051  33 378  21 873  51 826  98 913  82 200  14 597  13 805
Muškarci  11 374  4 680  34 041  25 166  52 969  27 495  23 290  11 776  7 140
Zagrebačka   846   190  3 412  1 423  7 951  6 831  3 137   686  1 008
Žene   586   88  1 243   455  2 730  5 757  2 431   375   528
Muškarci   260   102  2 169   968  5 221  1 074   706   311   480
Krapinsko-zagorska   354   157   788   266  1 501  3 289  3 659   208   297
Žene   270   65   338   103   845  2 644  2 888   143   184
Muškarci   84   92   450   163   656   645   771   65   113
Sisačko-moslavčka   456   57   739   605  4 694  3 742  3 463   350   525
Žene   377   23   323   214  1 920  3 002  2 676   248   356
Muškarci   79   34   416   391  2 774   740   787   102   169
Karlovačka   488   144   759   408  2 920  3 000  2 941   441   356
Žene   371   90   368   139  1 298  2 409  2 341   264   234
Muškarci   117   54   391   269  1 622   591   600   177   122
Varaždinska  1 035   175  1 591   772  2 771  4 807  4 104   494   404
Žene   641   69   735   328  1 320  3 756  3 207   295   168
Muškarci   394   106   856   444  1 451  1 051   897   199   236
Koprivničko-križevačka   516   20   702   213  1 476  3 016  2 064   321   352
Žene   364   4   312   63   810  2 302  1 664   220   203
Muškarci   152   16   390   150   666   714   400   101   149
Bjelovarsko-bilogorska   800   56   709   426  2 406  2 921  2 363   257   487
Žene   523   25   342   158  1 103  2 304  1 838   162   357
Muškarci   277   31   367   268  1 303   617   525   95   130
Primorsko-goranska  2 024   644  5 402  3 816  5 180  9 333  8 599  2 070  1 367
Žene  1 536   376  2 495  1 863  3 018  7 463  6 766  1 188   860
Muškarci   488   268  2 907  1 953  2 162  1 870  1 833   882   507
Ličko-senjska   149   100   172   140  1 855  1 260   965   282   136
Žene   117   34   56   38   800   990   734   172   54
Muškarci   32   66   116   102  1 055   270   231   110   82
Virovitičko-podravska   305   19   413   112  1 331  2 022  1 548   155   259
Žene   220   4   198   17   693  1 562  1 161   92   222
Muškarci   85   15   215   95   638   460   387   63   37
Požeško-slavonska   202   5   328   86  1 637  1 860  2 031   158   240
Žene   146   1   133   29   766  1 420  1 572   111   177
Muškarci   56   4   195   57   871   440   459   47   63
Brodsko-posavska   439   68   977   430  2 486  3 331  2 906   345   354
Žene   292 -   507   119  1 216  2 591  2 284   235   232
Muškarci   147   68   470   311  1 270   740   622   110   122
Zadarska  1 178   305  1 561  1 785  4 164  5 066  3 696  1 072   530
Žene   850   119   690   675  1 810  4 056  2 907   558   359
Muškarci   328   186   871  1 110  2 354  1 010   789   514   171
Osječko-baranjska  1 322   260  4 043  1 540  6 042  8 940  6 563  1 319  1 423
Žene   864   123  1 880   519  2 591  6 678  5 028   731  1 163
Muškarci   458   137  2 163  1 021  3 451  2 262  1 535   588   260
Šibensko-kninska   451   152   655   552  2 982  2 804  2 554  1 269   503
Žene   375   71   327   182  1 283  2 235  2 047   677   368
Muškarci   76   81   328   370  1 699   569   507   592   135
Vukovarsko-srijemska   488   78   707   669  4 632  4 445  3 278   570   288
Žene   343   28   343   346  1 687  3 485  2 552   338   196
Muškarci   145   50   364   323  2 945   960   726   232   92
Splitsko-dalmatinska  2 804   818  5 754  4 336  9 456  13 847  9 824  3 404  2 323
Žene  1 961   366  2 677  1 768  4 515  10 905  7 819  1 691  1 735
Muškarci   843   452  3 077  2 568  4 941  2 942  2 005  1 713   588
Istarska  1 375   676  2 933  2 701  4 025  6 403  4 018  1 759   834
Žene  1 028   263  1 308  1 183  2 291  5 254  3 179   878   468
Muškarci   347   413  1 625  1 518  1 734  1 149   839   881   366
Dubrovačko-neretvanska   580   293  1 106  1 354  3 676  3 842  2 729  1 076   625
Žene   430   143   499   549  1 614  3 117  2 170   608   321
Muškarci   150   150   607   805  2 062   725   559   468   304
Međimurska   423   116  1 160   827  1 314  3 175  2 104   360   439
Žene   304   24   622   337   718  2 550  1 682   214   211
Muškarci   119   92   538   490   596   625   422   146   228
Grad Zagreb  19 681  4 398  33 508  24 578  32 296  32 474  32 944  9 777  8 195
Žene  12 944  2 135  17 982  12 788  18 798  24 433  25 254  5 397  5 409
Muškarci  6 737  2 263  15 526  11 790  13 498  8 041  7 690  4 380  2 786

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci o broju zaposlenih po županijama dobiveni su na temelju godišnjeg istraživanja koje se provodi jedanput na godinu sa stanjem 31. ožujka. Tim istraživanjem obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Podaci su prikupljeni izvještajem RAD-1G, koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima.

U podatke je uključena procjena broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od deset zaposlenih, a za koje nisu primljeni izvještaji. Podacima nisu obuhvaćeni ni zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija ni zaposleni osiguranici poljoprivrednici. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007., prema mjestu rada po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi

- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Varga i Zdenka Mandarić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti