Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 05. travnja 2022.
PSZ-2022-1-1

ISSN 1334-0557

PUNOLJETNI POČINITELJI KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI ODLUKE U 2021.

U 2021. državna odvjetništva u Republici Hrvatskoj donijela su odluke u povodu prijava za 47 872 punoljetna počinitelja kaznenih djela, što je za 0,8% manje nego u 2020. Broj optuženih osoba u odnosu na prethodnu godinu veći je za 6,3%, a broj osuđenih osoba za 5,6%.

Za kaznena djela protiv imovine, koja su u 2021. bila najzastupljenija, udio prijavljenih iznosi 49,9%, udio optuženih 28,6%, a udio osuđenih počinitelja 29,3%. Slijede kaznena djela protiv osobne slobode, s udjelom od 11,8% prijavljenih, 16,2% optuženih te 15,5% osuđenih počinitelja.

Prema izrečenim kaznama i drugim mjerama, najzastupljenija je uvjetna kazna zatvora (80,5%), slijedi bezuvjetna kazna zatvora (16,7%), uvjetna novčana kazna (1,2%) te bezuvjetna novčana kazna (0,8%).

1. PUNOLJETNI POČINITELJI KAZNENIH DJELA – PRIJAVLJENI, OPTUŽENI I OSUĐENI

    Prijavljeni Optuženi Osuđeni
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
2020. 48 272 5 347 13 615 1 904 11 634 1 565
2021. 47 872 5 564 14 471 2 073 12 286 1 736
Indeksi
2021.
2020.
99,2 104,1 106,3 108,9 105,6 110,9

2. ODLUKE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2021.

    Ukupno Kaznena djela protiv
života i tijela osobne slobode spolne slobode spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta braka, obitelji i djece zdravlja ljudi opće sigurnosti sigurnosti prometa
Ukupno 47 872 1 765 5 669 303 326 2 782 1 357 458 1 090
Počinitelji nepoznati 18 491 141 270 29 40 8 32 117 38
Počinitelji poznati 29 381 1 624 5 399 274 286 2 774 1 325 341 1 052
Žene 5 564 179 681 2 12 736 163 41 174
Odbačena prijava 12 679 605 2 709 83 44 1 233 282 132 180
Prekinuta istraga 4 1 - - - - - - -
Obustavljena istraga 337 49 6 30 11 7 49 8 2
Podnesena optužnica 16 361 969 2 684 161 231 1 534 994 201 870
Neposredno – ukupno 13 478 763 2 586 81 61 1 501 375 156 768
  Bez kaznenog       naloga 7 141 449 1 413 50 57 1 250 170 82 148
  Uz kazneni nalog 6 337 314 1 173 31 4 251 205 74 620
Poslije provedene istrage 2 777 194 49 79 169 23 619 41 102
Prema neubrojivom okrivljeniku 106 12 49 1 1 10 - 4 -
Trajanje istražnog zatvora 2 731 247 623 64 80 259 222 19 13
Do 15 dana 230 14 45 6 3 15 11 - 3
15 – 30 dana 1 374 98 409 13 24 168 71 9 2
1 – 2 mjeseca 539 45 116 9 23 50 54 6 4
2 – 3 mjeseca 338 28 44 19 12 22 45 3 3
3 – 6 mjeseci 185 47 9 14 16 4 18 1 1
6 – 12 mjeseci 65 15 - 3 2 - 23 - -

2. ODLUKE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2021.

(nastavak)                  
    Kaznena djela protiv Ostala kaznena djela Sporedno kazneno zakonodavstvo (izvan KZ-a) Indeksi
2021.
2020.
imovine gospodarstva krivotvorenja službene dužnosti pravosuđa javnog reda
Ukupno 23 910 1 502 2 094 1 477 919 1 962 2 235 23 99,2
Počinitelji nepoznati 16 090 32 463 16 24 84 1 107 - 93,8
Počinitelji poznati 7 820 1 470 1 631 1 461 895 1 878 1 128 23 102,9
Žene 1 496 269 341 612 350 239 267 2 104,1
Odbačena prijava 3 263 690 390 1 362 657 380 666 3 101,2
Prekinuta istraga - - - - - 3 - - 100,0
Obustavljena istraga 67 47 4 1 2 25 29 - 117,0
Podnesena optužnica 4 490 733 1 237 98 236 1 470 433 20 104,0
Neposredno – ukupno 3 993 420 1 212 19 212 919 393 19 102,7
  Bez kaznenog   naloga 2 232 203 264 10 68 629 114 2 102,3
  Uz kazneni nalog 1 761 217 948 9 144 290 279 17 103,1
Poslije provedene istrage 486 313 25 79 20 539 38 1 110,2
Prema neubrojivom okrivljeniku 11 - - - 4 12 2 - 117,8
Trajanje istražnog zatvora 456 62 95 6 17 545 23 - 103,3
Do 15 dana 26 7 26 3 4 66 1 - 95,0
15 – 30 dana 253 26 50 2 7 237 5 - 102,3
1 – 2 mjeseca 93 3 12 - 4 111 9 - 109,6
2 – 3 mjeseca 58 7 4 - 1 86 6 - 107,6
3 – 6 mjeseci 24 15 2 1 - 31 2 - 113,5
6 – 12 mjeseci 2 4 1 - 1 14 - - 71,4

3. ODLUKE SUDOVA I IZREČENE KAZNE ILI DRUGE MJERE PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2021.

       Ukupno Kaznena djela protiv
života i tijela osobne slobode spolne slobode spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta braka, obitelji i djece zdravlja ljudi opće sigurnosti sigurnosti prometa
Ukupno 14 471 870 2 343 127 133 1 173 841 154 906
Žene 2 073 71 218 2 4 223 82 11 172
Proglašeni krivima 12 286 702 1 901 97 115 1 031 786 103 866
Žene 1 736 56 176 2 4 187 71 7 159
Nisu proglašeni krivima 2 185 168 442 30 18 142 55 51 40
Odbačaj 79 3 13 - - 4 3 1 -
Obustava kaznenog postupka 890 70 171 9 4 73 15 19 19
Oslobađajuća presuda 652 39 73 13 8 22 25 23 16
Odbijajuća presuda 386 29 110 8 2 21 12 3 5
Neubrojivi – određen prisilni smještaj ili liječenje na slobodi 178 27 75 - 4 22 - 5 -
Kazne i druge mjere – ukupno 12 286 702 1 901 97 115 1 031 786 103 866
Zatvor – bezuvjetni 2 047 159 213 42 56 75 207 24 76
Dugotrajni zatvor 4 4 - - - - - - -
20 godina 4 - - - - - - - -
15 – 20 godina - - - - - - - - -
10 – 15 godina 21 9 - 1 1 - 1 - -
 5 – 10 godina 41 12 - 7 5 - 3 - 3
 3 – 5 godina 121 22 1 9 13 - 18 1 11
 2 – 3 godine 137 14 2 8 5 4 27 - 7
 1 –2 godine 412 18 27 6 9 21 46 8 16
 6 – 12 mjeseci 1 055 65 130 10 22 44 107 14 35
 3 – 6 mjeseci 235 13 50 1 1 6 5 1 4
 do 3 mjeseca 17 2 3 - - - - - -
Novčana kazna – bezuvjetna 96 2 8 - - 2 9 - 20
Uvjetna kazna zatvora 9 893 531 1 670 55 49 954 525 78 735
Djelomična uvjetna kazna zatvora 660 26 56 8 19 82 90 3 25
Uvjetna novčana kazna 145 1 6 - - - 10 - 25
Sudska opomena - - - - - - - - -
Odgojne mjere 50 6 4 - 5 - 10 - 5
Maloljetnički zatvor 2 - - - - - 1 - 1
Pridržaj maloljetničkog zatvora 51 3 - - 5 - 24 - 3
Proglašeni krivima, a oslobođeni od kazne 2 - - - - - - 1 1
Sporedna novčana kazna 382 4 3 1 - 1 83 - 3
Sigurnosne mjere 805 79 267 9 15 149 48 10 101
Oduzimanje imovinske koristi 788 2 - 2 1 - 153 - -
Oduzimanje predmeta 2 180 53 117 6 16 14 533 14 4
Rad za opće dobro 575 41 63 5 10 23 77 7 25
Ranije osude 2 995 158 444 28 21 214 177 20 39
Trajanje istražnog zatvora 2 554 190 503 46 59 203 235 25 27
Do 30 dana 841 52 143 15 11 46 60 9 15
30 dana – 3 mjeseca 673 40 190 7 15 61 56 7 8
3 –  6 mjeseci 634 30 133 10 9 77 60 5 1
6 – 12 mjeseci 276 27 37 5 12 18 32 3 3
12 – 18 mjeseci 75 16 - 7 4 1 19 1 -
18 – 24 mjeseca 28 9 - 1 6 - 5 - -
2 – 4 godine 27 16 - 1 2 - 3 - -

3. ODLUKE SUDOVA I IZREČENE KAZNE ILI DRUGE MJERE PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2021.

(nastavak)                  
       Kaznena djela protiv Ostala kaznena djela Sporedno kazneno zakonodavstvo (izvan KZ-a) Indeksi
2021.
2020.
imovine gospodarstva krivotvorenja službene dužnosti pravosuđa javnog reda
Ukupno 4 145 789 997 170 202 953 650 18 106,3
Žene 688 128 165 29 72 52 149 7 108,9
Proglašeni krivima 3 605 607 897 111 176 880 391 18 105,6
Žene 594 107 155 22 64 48 77 7 110,9
Nisu proglašeni krivima 540 182 100 59 26 73 259 - 110,3
Odbačaj 11 3 2 3 6 - 30 - 80,6
Obustava kaznenog postupka 224 79 23 18 4 23 139 - 119,8
Oslobađajuća presuda 173 64 66 24 14 29 63 - 94,6
Odbijajuća presuda 107 36 8 14 2 3 26 - 121,0
Neubrojivi – određen prisilni smještaj ili liječenje na slobodi 25 - 1 - - 18 1 - 134,8
Kazne i druge mjere – ukupno 3 605 607 897 111 176 880 391 18 105,6
Zatvor – bezuvjetni 761 107 50 40 19 179 39 - 105,8
Dugotrajni zatvor - - - - - - - - 66,7
20 godina - - - - - - 4 - 400,0
15 – 20 godina - - - - - - - - -
10 – 15 godina - - - - - - 9 - 233,3
 5 – 10 godina 1 2 - 3 - - 5 - 102,5
 3 – 5 godina 36 5 1 - - 2 2 - 94,5
 2 – 3 godine 40 11 1 4 - 13 1 - 119,1
 1 –2 godine 135 27 8 9 - 76 6 - 109,9
 6 – 12 mjeseci 429 56 30 15 13 78 7 - 104,0
 3 – 6 mjeseci 110 6 10 9 6 9 4 - 101,3
 do 3 mjeseca 10 - - - - 1 1 - 113,3
Novčana kazna – bezuvjetna 13 9 2 - 6 2 23 - 98,0
Uvjetna kazna zatvora 2 786 486 832 71 149 685 274 13 105,6
Djelomična uvjetna kazna zatvora 154 23 15 8 1 141 9 - 119,1
Uvjetna novčana kazna 13 5 12 - 2 12 54 5 107,4
Sudska opomena - - - - - - - - -
Odgojne mjere 18 - - - - 1 1 - 119,0
Maloljetnički zatvor - - - - - - - - 40,0
Pridržaj maloljetničkog zatvora 14 - 1 - - 1 - - 110,9
Proglašeni krivima, a oslobođeni od kazne - - - - - - - - 28,6
Sporedna novčana kazna 60 65 7 13 - 130 12 - 118,3
Sigurnosne mjere 92 4 3 5 2 18 3 - 116,0
Oduzimanje imovinske koristi 372 113 23 26 - 76 20 - 98,0
Oduzimanje predmeta 199 181 533 9 7 441 53 - 118,0
Rad za opće dobro 198 35 14 21 11 43 2 - 100,2
Ranije osude 1 367 146 100 18 44 159 57 3 100,0
Trajanje istražnog zatvora 600 80 147 30 8 377 24 - 104,2
Do 30 dana 203 59 106 21 2 85 14 - 113,5
30 dana – 3 mjeseca 143 6 26 5 4 102 3 - 92,3
3 –  6 mjeseci 160 7 8 - 1 129 4 - 109,7
6 – 12 mjeseci 72 7 5 1 1 52 1 - 95,2
12 – 18 mjeseci 13 - 2 3 - 9 - - 129,3
18 – 24 mjeseca 6 1 - - - - - - 107,7
2 – 4 godine 3 - - - - - 2 - 90,0

G-1.  PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I OSUĐENE PUNOLJETNE OSOBE U 2020. I 2021.

broj osoba

G-2. OSUĐENE PUNOLJETNE OSOBE PREMA IZREČENIM KAZNAMA ILI DRUGIM MJERAMA U 2021.

G-3.  PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I OSUĐENE PUNOLJETNE OSOBE OD 2012. DO 2021.

broj osoba

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) podaci o kriminalitetu punoljetnih prijavljenih, optuženih i osuđenih osoba prikupljaju se redovitim statističkim istraživanjima koja se koriste sljedećim statističkim izvještajima: Statistički izvještaj za punoljetnu osobu protiv koje je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (obrazac SK-1) i Statistički izvještaj za optuženu punoljetnu osobu protiv koje je kazneni postupak pravomoćno završen (obrazac SK-2).

Statističke izvještaje ispunjavaju nadležna državna odvjetništva nakon donošenja konačne odluke te županijski i općinski sudovi koji sude u prvom stupnju nakon što je postupak pravomoćno završen. Jedinice promatranja jesu punoljetni počinitelji kaznenih djela, koji mogu biti počinitelji, supočinitelji, poticatelji ili pomagatelji.

Dana 1. siječnja 2013. stupio je na snagu novi Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19 i 84/21.). Navedenim zakonom, osim što su uvedeni novi i preinačeni postojeći opći instituti materijalnoga kaznenog prava, propisan je i novi katalog kaznenih djela.

Obuhvat

Statističkim istraživanjima obuhvaćeni su svi punoljetni prijavljeni, optuženi i osuđeni počinitelji kaznenih djela radi ispitivanja obujma i rasprostranjenosti kriminaliteta za područje cijele Republike Hrvatske.

Definicije

Kriminalitet u smislu statističkih istraživanja obuhvaća pojavu od podnošenja prijave za počinjeno kazneno djelo do okončanja postupka od strane državnog odvjetništva, odnosno pravomoćne sudske presude.

Punoljetni počinitelji kaznenih djela jesu osobe koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela imale navršenih 18 godina života protiv kojih je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen te optužene osobe (uključujući osobe protiv kojih se progon poduzima privatnom tužbom) protiv kojih je kazneni postupak pravomoćno završen.

Prijavljena osoba – poznati počinitelj – jest punoljetni počinitelj kaznenog djela protiv kojeg je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen odlukom kojom je odbačena prijava, prekinuta istraga, obustavljena istraga ili podnesena optužnica.

Prijavljena osoba – nepoznati počinitelj jest, počevši od obradne godine 2015., nepoznata osoba protiv koje je podnesena kaznena prijava državnom odvjetništvu za počinjeno kazneno djelo. Zaključno s 2014. obradnom godinom, nepoznati počinitelj definirao se kao nepoznata osoba protiv koje je podnesena kaznena prijava državnom odvjetništvu, a koja i nakon isteka godine dana od dana podnošenja kaznene prijave nije otkrivena. Ta izmjena imat će ograničen utjecaj na podatke o ukupno prijavljenim počiniteljima te prijavljenim nepoznatim počiniteljima kaznenih djela jer se može očekivati da će se dijelu nepoznatih počinitelja iste godine otkriti identitet te će u tim slučajevima doći do dvostrukog uračunavanja u istoj godini.

Optužena osoba jest punoljetna osoba protiv koje je sudu podnesena optužnica ili privatna tužba, protiv koje je kazneni postupak pravomoćno završen odlukom suda kojom se obustavlja kazneni postupak, optužba odbacuje, donosi oslobađajuća ili odbijajuća presuda, određuje se prisilni smještaj ili liječenje na slobodi za neubrojivu osobu ili se počinitelj proglašava krivim.

Mlađa punoljetna osoba jest osoba koja je u vrijeme počinjenja djela navršila 18, a nije navršila 21 godinu života kojoj sud može izreći odgojnu mjeru posebnih obveza, odgojnu mjeru pojačanog nadzora i kaznu maloljetničkog zatvora, a ako počinitelj u vrijeme suđenja nije navršio 21 godinu života, odgojnu mjeru upućivanja u disciplinski centar i zavodsku mjeru. Počinitelju koji je u vrijeme suđenja navršio dvadeset i jednu godinu života, sud može umjesto maloljetničkog zatvora izreći kaznu zatvora, u granicama koje se primjenjuju za vremensko trajanje maloljetničkog zatvora.

Osuđena osoba jest punoljetna osoba proglašena krivom prema kojoj je izrečena kazna ili druga mjera: zatvor, novčana kazna, odgojne mjere, sudska opomena (načelo primjene blažeg zakona) ili se osoba proglašava krivom, a oslobađa od kazne.

 

Kratice  
   
NN Narodne novine
KZ Kazneni zakon

 

Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Gordana Finzir, Vesna Đikanović i Mario Vlajčević

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti