Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. veljače 2023.
TRAN-2022-2-1/12

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2022.

 

U prosincu 2022. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 305 tisuća putnika, što je za 41,1% više nego u prosincu 2021., kada je ostvaren promet od 216 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u prosincu 2019. ostvaren je promet od 307 tisuća putnika. U prosincu 2022. ostvareno je 0,8% manje prometa putnika u odnosu na prosinac 2019., dok je ukupno u 2022. ostvareno 14,0% manje prometa putnika nego u 2019.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, s 246 tisuća putnika, što je porast od 37,6% u odnosu na prosinac 2021., kada je prevezeno 178 tisuća putnika, i porast od 6,7% u odnosu na prosinac 2019., kada je promet iznosio 230 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Split, s 36 tisuća putnika, što je porast od 52,8% u odnosu na prosinac 2021., kada su prevezene 23 tisuće putnika, i pad od 8,1% u odnosu na prosinac 2019., kada je promet iznosio 39 tisuća putnika, zračna luka Dubrovnik, s 19 tisuća putnika, što je porast od 61,0% u odnosu na prosinac 2021., kada je promet iznosio 12 tisuća putnika, te pad od 46,3% u odnosu na prosinac 2019., kada je promet iznosio 35 tisuća putnika.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 68 tisuća putnika, što je za 42,4% više u odnosu na prosinac 2021. i za 23,9% manje u odnosu na prosinac 2019. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine s prevezene 22 tisuće putnika, što je više za 98,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i za 31,4% više u odnosu na prosinac 2019., te zračne luke Nizozemske s 19 tisuća prevezenih putnika, što je više za 24,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i za 40,7% više u odnosu na prosinac 2019.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u prosincu 2022. iznosio je 4 739, što je porast od 1,8% u usporedbi s prosincem 2021., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 653, i za 3,0% manje u odnosu na prosinac 2019., kada je ukupan broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 886.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u prosincu 2022. iznosio je 860 tona, što je pad od 2,5% u usporedbi s prosincem 2021., kada je promet tereta iznosio 882 tone, a u odnosu na prosinac 2019. porast od 3,7%.

Od siječnja do prosinca 2022. u hrvatskim zračnim lukama ostvareno je 118 tisuća slijetanja i polijetanja zrakoplova, što je porast od 38,3% u odnosu na isto razdoblje 2021. U hrvatskim zračnim lukama u 2022. ukupno je ukrcano i iskrcano 9,8 milijuna putnika, što je porast od 108,2% u usporedbi s 2021. Ukupan promet tereta u zračnim lukama od siječnja do prosinca 2022. porastao je za 10,9% u odnosu na isto razdoblje 2021. te je iznosio 9,8 tisuća tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD PROSINCA 2019. DO PROSINCA 2022.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
XII. I. – XII. XII. I. – XII. XII. 2022.
XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 4 653 85 547 4 739 118 272 101,8 138,3
Promet putnika  tis. 216 4 701 305 9 786 141,1 208,2
Promet tereta t 882 8 841 860 9 807 97,5 110,9

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2022.

        2022. Indeksi
XII. I. – XII. XII. 2022.
XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
Ukupno 304 990 9 785 591 141,1 208,2
Zagreb 245 550 3 102 485 137,6 223,4
Split 35 791 2 885 863 152,8 185,1
Dubrovnik 18 561 2 139 382 161,0 233,1
Pula 1 594 383 477 225,1 146,6
Rijeka 1 309 161 873 833,8 306,7
Osijek 1 298 15 174 127,5 139,1
Zadar 875 1 082 672 105,5 216,4
Mali Lošinj 12 1 593 66,7 75,0
Brač - 13 072 - 172,2

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2022.

         Promet putnika Indeksi
XII. 2022.
XII. 2021.
Njemačka 68 425 142,4
Ujedinjenja Kraljevina 21 907 198,7
Nizozemska 18 987 124,9
Francuska 16 819 125,9
Italija 14 942 151,0
Turska 13 413 120,2
Katar 9 897 496,8
Austrija 9 090 477,4
Belgija 8 833 131,9
Švicarska 8 125 176,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti