Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 12. listopada 2022.
TRAN-2022-2-1/8

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U KOLOVOZU 2022.

 

U kolovozu 2022. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 1 773 tisuće, što je za 41,8% više nego u kolovozu 2021., kada je ostvaren promet od samo 1 250 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. U odnosu na kolovoz 2019., kada je promet putnika iznosio 1 951 tisuću putnika, promet putnika u kolovozu 2022. manji je za 9,2%. Ukupan promet putnika od siječnja do kolovoza 2022. iznosio je 6 869 tisuća, odnosno 83,7% prometa iz istog razdoblja 2019.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, sa 623 tisuće putnika, što je porast od 26,8% u odnosu na kolovoz 2021., kada je prevezena 491 tisuća putnika i pad od 6,9% u odnosu na kolovoz 2019., kada je promet iznosio 669 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Dubrovnik, s 428 tisuća putnika, što je porast od 48,4% u odnosu na kolovoz 2021., kada je prevezeno 288 tisuća putnika i pad od 18,1% u odnosu na kolovoz 2019., kada je promet iznosio 522 tisuće putnika, te zračna luka Zagreb, s 346 tisuća putnika, što je porast od 79,0% u odnosu na kolovoz 2021., kada je promet iznosio 193 tisuće putnika, te pad od 7,4% u odnosu na kolovoz 2019., kada je promet iznosio 374 tisuće putnika.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 319 tisuća putnika, što je porast od 32,1% u odnosu na isto razdoblje 2021., kada su prevezene 242 tisuće putnika.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u kolovozu 2022. iznosio je 18 437, što je porast od 13,0% u usporedbi s kolovozom 2021., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 16 318. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u kolovozu 2019. iznosio je 19 847.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u kolovozu 2022. iznosio je 788 tona, što je porast od 2,5% u usporedbi s kolovozom 2021., kada je promet tereta iznosio 769 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD KOLOVOZA 2019. DO KOLOVOZA 2022.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
VIII. I. – VIII. VIII. I. – VIII. VIII. 2022.
VIII. 2021.
I. – VIII. 2022.
I. – VIII. 2021.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 16 318 53 902 18 437 83 468 113,0 154,9
Promet putnika  tis. 1 250 2 805 1 773 6 869 141,8 244,9
Promet tereta t 769 5 498 788 6 413 102,5 116,6

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U KOLOVOZU 2022.

   Promet putnika Indeksi
VIII. 2022.
VIII. 2021.
Ukupno 1 772 548 141,8
Split 623 118 126,8
Dubrovnik 427 986 148,4
Zagreb 346 317 179,0
Zadar 236 983 145,4
Pula 94 438 104,7
Rijeka 37 661 201,8
Brač 3 402 147,7
Osijek 2 087 103,7
Mali Lošinj 556 80,5

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U KOLOVOZU 2022.

     Promet putnika Indeksi
VIII. 2022.
VIII. 2021.
Njemačka 319 168 132,1
Ujedinjenja Kraljevina 314 931 192,9
Francuska 188 330 124,0
Nizozemska 115 093 97,6
Italija 105 607 221,8
Poljska 82 735 129,2
Španjolska 72 591 147,6
Austrija 66 367 152,6
Švedska 50 769 170,9
Švicarska 42 697 119,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti