Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. rujna 2022.
TRAN-2022-2-1/7

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2022.

 

U srpnju 2022. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 1 768 tisuća ili 99,4% više nego u srpnju 2021., kada je ostvaren promet od samo 887 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u srpnju 2019. ostvaren je promet od 1 975 tisuća putnika. U srpnju 2022. ostvareno je 89,5% prometa putnika iz srpnja 2019.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, sa 639 tisuća putnika, što je više za 83,2% u odnosu na srpanj 2021., kada je prevezeno 349 tisuća putnika (ostvareno 88,8% prometa iz srpnja 2019.), slijedi zračna luka Dubrovnik, s 425 tisuća putnika, što je više za 126,5% u odnosu na srpanj 2021., kada je prevezeno 188 tisuća putnika (ostvareno 83,2% prometa iz srpnja 2019.), te zračna luka Zagreb, s 327 tisuća putnika, što je više za 114,3% u odnosu na srpanj 2021., kada su prevezene 153 tisuće putnika (ostvareno 89,9% prometa iz srpnja 2019.).

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Ujedinjene Kraljevine, 306 tisuća putnika, što je porast od 671,6% u odnosu na isto razdoblje 2021., kada je prevezeno 40 tisuća putnika.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u srpnju 2022. iznosio je 18 254, što je porast od 26,8% u usporedbi sa srpnjem 2021., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 14 397. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u srpnju 2019. iznosio je 19 739.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u srpnju 2022. iznosio je 905 tona, što je porast od 16,8% u usporedbi sa srpnjem 2021., kada je promet tereta iznosio 775 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD SRPNJA 2019. DO SRPNJA 2022.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
VII. I. – VII. VII. I. – VII. VII. 2022.
VII. 2021.
I. – VII. 2022.
I. – VII. 2021.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 14 397 37 584 18 254 65 031 126,8 173,0
Promet putnika  tis.  887 1 555 1 768 5 097 199,4 327,8
Promet tereta t  775 4 729  905 5 625 116,8 118,9

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2022.

   Promet putnika Indeksi
VII. 2022.
VII. 2021.
Ukupno 1 768 265 199,4
Split 639 478 183,2
Dubrovnik 424 883 226,5
Zagreb 327 232 214,3
Zadar 230 126 200,1
Pula 100 511 158,5
Rijeka 40 121 277,7
Brač 3 505 156,5
Osijek 2 047 104,3
Mali Lošinj  362 69,0

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2022.

   Promet putnika Indeksi
VII. 2022.
VII. 2021.
Ujedinjenja Kraljevina 305 985 771,6
Njemačka 298 424 163,8
Francuska 171 171 152,3
Nizozemska 116 046 139,6
Italija 92 487 389,1
Poljska 79 006 126,3
Norveška 72 376 1)
Švedska 72 244 191,9
Austrija 65 449 196,6
Danska 49 306 150,8

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti