Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. lipnja 2022.
TRAN-2022-2-1/4

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U TRAVNJU 2022.

 

U travnju 2022. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 580 tisuća putnika ili njih 654,0% više nego u travnju 2021., kada je ostvaren promet od samo 77 tisuća putnika zbog pandemije prouzročene širenjem bolesti COVID-19.


Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, s 254 tisuće putnika (porast od 375,8% u odnosu na travanj 2021., kada su prevezene 53 tisuće putnika), slijedi zračna luka Split, sa 132 tisuće putnika (porast od 842,1% u odnosu na travanj 2021., kada je prevezeno 14 tisuća putnika) te zračna luka Dubrovnik, sa 117 tisuća putnika (znatan porast u odnosu na travanj 2021., kada je prevezeno samo 8 tisuća putnika).


Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 141 tisuća putnika, što je porast od 650,3% u odnosu na isto razdoblje 2021.


Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u travnju 2022. iznosio je 7 932, što je porast od 126,7% u usporedbi s travnjem 2021., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 3 499.


Ukupan promet tereta u zračnim lukama u travnju 2022. iznosio je 728 tona, što je porast od 14,5% u usporedbi s travnjem 2021., kada je promet tereta iznosio 636 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD TRAVNJA 2019. DO TRAVNJA 2022.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
IV. I. – IV. IV. I. – IV. IV. 2022.
IV. 2021.
I. – IV. 2022.
I. – IV. 2021.
Operacije zrakoplova ukupno broj 3 499 10 679 7 932 20 762 226,7 194,4
Promet putnika  tis. 77 223 580 1 186 754,0 530,8
Promet tereta t 636 2 519 728 2 910 114,5 115,5

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U TRAVNJU 2022.

     Promet putnika Indeksi
IV. 2022.
IV. 2021.
Ukupno 580 396 754,0
Zagreb 253 718 475,8
Split 131 551 942,1
Dubrovnik 117 362 1)
Zadar 58 777 1)
Pula 11 594 1)
Rijeka 6 143 1)
Osijek 1 126 270,7
Brač 92 278,8
Mali Lošinj 33 126,9

1) Indeks je veći od 999.

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U TRAVNJU 2022.

    Promet putnika Indeksi
IV. 2022.
IV. 2021.
Njemačka 140 821 750,3
Ujedinjenja Kraljevina 79 611 1)
Francuska 57 995 1)
Nizozemska 36 324 351,7
Italija 32 170 1)
Austrija 22 781 1)
Belgija 21 414 1)
Irska 20 727 1)
Turska  18 186 352,2
Španjolska 13 783 1)

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti