Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 12. svibnja 2022.
TRAN-2022-2-1/3

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U OŽUJKU 2022.

 

U ožujku 2022. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 258 tisuća putnika ili njih 354,7% više nego u ožujku 2021., kada je ostvaren promet od samo 57 tisuća putnika zbog pandemije prouzročene širenjem bolesti COVID-19.


Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, sa 195 tisuća putnika (porast od 355,5% u odnosu na ožujak 2021., kada su prevezene 43 tisuće putnika), slijedi zračna luka Split, s 31 tisućom putnika (porast od 289,7% u odnosu na ožujak 2021., kada je prevezeno 8 tisuća putnika) te zračna luka Dubrovnik, s 25 tisuća putnika (porast od 412,0% u odnosu na ožujak 2021., kada je prevezeno 5 tisuća putnika).


Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 62 tisuće putnika, što je porast od 369,9% u odnosu na isto razdoblje 2021.


Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u ožujku 2022. iznosio je 4 974, što je porast od 71,0% u usporedbi s ožujkom 2021., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 2 909.


Ukupan promet tereta u zračnim lukama u ožujku 2022. iznosio je 789 tona, što je porast od 7,1% u usporedbi s ožujkom 2021., kada je promet tereta iznosio 737 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD OŽUJKA 2019. DO OŽUJKA 2022.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
III. I. – III. III. I. – III. III. 2022.
III. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Operacije zrakoplova ukupno broj 2 909 7 180 4 974 12 830 171,0 178,7
Promet putnika  tis. 57 146 258 606 454,7 413,6
Promet tereta t 737 1 883 789 2 182 107,1 115,9

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U OŽUJKU 2022.

     Promet putnika Indeksi
III. 2022.
III. 2021.
Ukupno 258 408 454,7
Zagreb 194 760 455,5
Split 31 299 389,7
Dubrovnik 25 335 512,0
Zadar 4 159 1)
Pula 1 551 731,6
Rijeka 784 283,0
Osijek 505 123,5
Mali Lošinj 10 40,0
Brač 5 250,0

1) Indeks je veći od 999.

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U OŽUJKU 2022.

     Promet putnika Indeksi
III. 2022.
III. 2021.
Njemačka 61 819 469,9
Ujedinjenja Kraljevina 21 168 1)
Nizozemska 18 263 223,4
Francuska 15 898 553,2
Italija 13 667 1)
Turska  13 336 298,8
Belgija 8 245 1)
Irska 7 767 -
Švedska 6 126 -
Španjolska 5 266 1)

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti