Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. travnja 2022.
TRAN-2022-2-1/2

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U VELJAČI 2022.

 

U veljači 2022. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 177 tisuća putnika ili njih 337,7% više nego u veljači 2021., kada je ostvaren promet od samo 40 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u veljači 2020. ostvaren je promet od 251 tisuće putnika. U veljači 2022. ostvareno je 70,7% prometa putnika iz veljače 2020.


Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, sa 148 tisuća putnika (porast od 379,7% u odnosu na veljaču 2021., kada je prevezena 31 tisuća putnika), slijedi zračna luka Split, s 19 tisuća putnika (porast od 228,6% u odnosu na veljaču 2021., kada je prevezeno 6 tisuća putnika) te zračna luka Dubrovnik, s 9 tisuća putnika (porast od 162,6% u odnosu na veljaču 2021., kada su prevezene 4 tisuće putnika).


Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 36 tisuća putnika, što je porast od 329,4% u odnosu na isto razdoblje 2021.


Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u veljači 2022. iznosio je 3 857, što je porast od 86,0% u usporedbi s veljačom 2021., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 2 074.


Ukupan promet tereta u zračnim lukama u veljači 2022. iznosio je 714 tona, što je porast od 21,2% u usporedbi s veljačom 2021., kada je promet tereta iznosio 589 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD VELJAČE 2019. DO VELJAČE 2022.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
II. I. – II. II. I. – II. II. 2022.
II. 2021.
I. – II. 2022.
I. – II. 2021.
Operacije zrakoplova ukupno broj 2 074 4 271 3 857 7 856 186,0 183,9
Promet putnika  tis. 40 90 177 347 437,7 387,5
Promet tereta t 589 1 146 714 1 393 121,2 121,6

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U VELJAČI 2022.

      Promet putnika Indeksi
II. 2022.
II. 2021.
Ukupno 177 131 437,7
Zagreb 147 561 479,7
Split 18 752 328,6
Dubrovnik 9 190 262,6
Pula 639 332,8
Zadar 472 674,3
Osijek 383 205,9
Rijeka 113 235,4
Brač 12 200,0
Mali Lošinj 9 450,0

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U VELJAČI 2022.

    Promet putnika Indeksi
II. 2022.
II. 2021.
Njemačka 36 349 429,4
Nizozemska 13 691 251,6
Francuska 12 285 567,2
Ujedinjena Kraljevina 10 531 1)
Turska  9 425 237,9
Italija 8 347 1)
Ruska Federacija 7 875 1)
Irska 5 315 -
Belgija 4 716 1)
Švedska 4 181 -

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice

COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti