Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 11. ožujka 2022.
TRAN-2022-2-1/1

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U SIJEČNJU 2022.

 

U siječnju 2022. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 170 tisuća putnika ili njih 246,1% više nego u siječnju 2021., kada je ostvaren promet od samo 49 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u siječnju 2020. ostvaren je promet od 258 tisuća putnika. U siječnju 2022. ostvareno je 65,9% prometa putnika iz siječnja 2020.


Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, sa 139 tisuća putnika (porast od 272,0% u odnosu na siječanj 2021., kada je prevezeno 37 tisuća putnika), slijedi zračna luka Split, s 20 tisuća putnika (porast od 164,6% u odnosu na siječanj 2021., kada je prevezeno 7 tisuća putnika) te zračna luka Dubrovnik, s 9 tisuća putnika (porast od 148,4% u odnosu na siječanj 2021., kada su prevezene samo 4 tisuće putnika).


Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 35 tisuća putnika, što je porast od 242,3% u odnosu na isto razdoblje 2021.


Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u siječnju 2022. iznosio je 3 999, što je porast od 82,0% u usporedbi sa siječnjem 2021., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 2 197.


Ukupan promet tereta u zračnim lukama u siječnju 2022. iznosio je 679 tona, što je porast od 21,9% u usporedbi sa siječnjem 2021., kada je promet tereta iznosio 557 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD SIJEČNJA 2019. DO SIJEČNJA 2022.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

     Mjerna jedinica I. 2021. I. 2022. Indeksi
I. 2022.
I. 2021.
Operacije zrakoplova ukupno broj 2 197 3 999 182,0
Promet putnika  tis. 49 170 346,1
Promet tereta t 557 679 121,9

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U SIJEČNJU 2022.

    Promet putnika Indeksi
I. 2022.
I. 2021.
Ukupno 170 212 346,1
Zagreb 139 250 372,0
Split 19 620 264,6
Dubrovnik 9 201 248,4
Pula 961 358,6
Osijek 645 300,0
Zadar 463 841,8
Rijeka 61 96,8
Brač 8 36,4
Mali Lošinj 3 37,5

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SIJEČNJU 2022.

     Promet putnika Indeksi
I. 2022.
I. 2021.
Njemačka 35 371 342,3
Nizozemska 13 298 163,7
Ruska Federacija 10 692 -
Francuska 9 785 390,3
Turska  8 855 211,0
Ujedinjenja Kraljevina 7 825 953,1
Italija 6 553 1)
Švedska 4 632 -
Irska 4 341 -
Belgija 3 934 595,2

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti