Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. veljače 2023.
TRAN-2022-3-1/4

ISSN 1334-0557

PROMET U MORSKIM LUKAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.

 

Porast prometa i putnika i robe u četvrtom tromjesečju 2022.

U hrvatskim morskim lukama u četvrtom tromjesečju 2022. ukrcano je i iskrcano 4,3 milijuna putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2021., to je porast za 17,1%. U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2019., prisutan je pad za 3,9%.

Na trajektima i putničkim brodovima u četvrtom tromjesečju 2022. prevezeno je 4,1 milijun putnika, što je više za 14,5% nego u istom razdoblju 2021. Porast putnika ostvaren je u svim većim lukama i u međunarodnom prometu. Na brodove se ukrcalo i iskrcalo 5,6% više osobnih vozila i 16,3% više autobusa u usporedbi s istim tromjesečjem 2021.

Od ukupnog broja putnika u morskim lukama 168 tisuća iskrcano je s brodova za kružna putovanja te su, među ostalim, obišli luke Split, Dubrovnik, Rijeku, Zadar i Šibenik. U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2021., to je porast za 126,8%.

Ukupan promet robe u četvrtom tromjesečju 2022. na razini Republike Hrvatske iznosio je 5,8 milijuna tona te je porastao za 6,3% u odnosu na isto razdoblje 2021., zbog porasta prometa tekućeg tereta (s udjelom u ukupnom prometu robe od 48%), za 21,8%, te prometa suhe rasute robe, za 2,6% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 29%) u odnosu na isto razdoblje 2021., dok su tone robe u kontejnerima pale za 14,0% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 15%).

Od pet luka koje ostvaruju 90% ukupnog prometa robe u morskim lukama, porast je u četvrtom tromjesečju 2022. zamjetan u lukama Omišalj (28,4%) i Ploče (17,0%) u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2021.

Ukupan porast prometa u morskim lukama u 2022.

Od siječnja do prosinca 2022. u morske luke Hrvatske prispjelo je 10,4% više brodova nego u istom razdoblju 2021. Više od 33,8 milijuna putnika ukrcano je i iskrcano u hrvatskim morskim lukama u 2022., što je za 23,8% više u usporedbi s 2021. U usporedbi s istim razdobljem 2019., promet putnika pao je za 4,9%. Ukupan promet robe u morskim lukama od siječnja do prosinca 2022. porastao je za 9,1% u odnosu na isto razdoblje 2021. te je iznosio 23,6 milijuna tona.

G-1. PROMET PUTNIKA PO TROMJESEČJIMA U 2021. I 2022.

G-2. STRUKTURA PROMETA ROBE U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.

1. PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
X. – XII. I. – XII. X. – XII. I. – XII. X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Promet brodova, prispjeli broj  60 056  310 434  62 985  342 752 104,9 110,4
Promet putnika tis.  3 648  27 323  4 272  33 834 117,1 123,8
Promet robe tis. t  5 410  21 644  5 750  23 607 106,3 109,1

2. PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.

     Ukupan promet robe, t Indeksi
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
Omišalj 1 697 113 128,4
Ploče 1 341 921 117,0
Rijeka  976 801 81,9
Bakar  631 922 88,2
Split  519 405 93,0

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

3. PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.

      Promet putnika, ukupno Indeksi
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
Unutarnji promet putnika Indeksi
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
Međunarodni promet putnika Indeksi
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
Ukupno 4 271 710 117,1 4 098 871 114,9  172 839 212,1
Od toga            
Split  707 698 121,9  631 297 115,8  76 401 214,6
Zadar  423 172 115,7  403 082 111,9  20 090 364,5
Preko  353 711 108,5  353 711 108,5 - -
Supetar  309 010 114,5  309 010 114,5 - -
Korčula2)  307 035 130,2  305 701 131,0  1 334 56,7
Dubrovnik  275 606 186,5  213 428 186,8  62 178 185,5
Cres  214 167 113,9  214 167 113,9 - -
Krk  173 661 115,6  173 661 115,6 - -
Jablanac  152 609 112,8  152 609 112,8 - -
Pula3)  151 369 114,4  150 672 114,1   697 236,3
Biograd  133 658 107,7  133 658 107,7 - -
Šibenik  128 341 102,9  125 871 102,7  2 470 113,4
Rab  110 999 108,2  110 999 108,2 - -
Stari Grad  100 951 111,3  100 861 111,3   90 77,6
Novalja  66 804 128,2  66 804 128,2 - -
Rogač  65 375 100,0  65 375 100,0 - -
Hvar  64 157 155,0  62 462 151,6  1 695 926,2
Makarska  51 805 112,7  51 805 112,7 - -
Rabac  45 042 107,7  45 042 107,7 - -
Vis  44 933 118,7  44 933 118,7 - -
Sućuraj  37 140 111,1  37 140 111,1 - -
Vela Luka  34 051 103,4  34 051 103,4 - -
Trogir  32 719 105,5  32 719 105,5 - -
Božava  28 214 110,9  28 214 110,9 - -
Sobra  23 489 121,6  23 489 121,6 - -
Rovinj  8 822 123,2  7 533 111,3  1 289 330,5
Ploče  8 497 20,0  8 473 20,0   24 -
Trpanj  8 473 20,0  8 473 20,0 - -
Poreč  3 579 206,6  2 537 146,5  1 042 -

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000
2) Uključen je promet luke Orebić.
3) Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.

4. UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.

     Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj Indeksi
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
Autobusi, broj Indeksi
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
Ukupno  772 057 105,6  5 412 116,3
Lučka kapetanija Pula  16 705 107,9   102 109,7
Lučka kapetanija Rijeka  171 537 109,9  2 045 105,2
Lučka kapetanija Senj  89 836 112,0   811 125,5
Lučka kapetanija Zadar  170 552 102,9   118 101,7
Lučka kapetanija Šibenik  1 130 125,0   28 -
Lučka kapetanija Split  218 732 107,7   862 151,0
Lučka kapetanija Ploče  1 927 14,3   6 12,8
Lučka kapetanija Dubrovnik  101 638 106,2  1 440 116,5

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obuhvat

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci. Uključeni su brodovi u balastu.

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

Definicije

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Isključen je pak prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Kratice  
   
BT bruto tonaža
m metar
mil. milijun
t tona
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Lidija Pilat i Anita Stanković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti