Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 12. svibnja 2022.
TRAN-2022-3-1/1

ISSN 1334-0557

PROMET U MORSKIM LUKAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2022.

 

Porast broja putnika u prvom tromjesečju 2022.

U hrvatskim morskim lukama u prvom tromjesečju 2022. ukrcano je i iskrcano gotovo 3 milijuna putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2021., to je porast za 23,7%.

Na trajektima i putničkim brodovima u prvom tromjesečju 2022. prevezeno je 2,95 milijuna putnika, što je više za 23,3% nego u istom razdoblju 2021. Porast putnika ostvaren je u svim većim lukama kao i u međunarodnom prometu. Na brodove se ukrcalo i iskrcalo 21,4% više osobnih vozila i 92,2% više autobusa u usporedbi s istim tromjesečjem 2021.

Od ukupnog broja putnika u morskim lukama 9 tisuća iskrcano je s brodova za kružno putovanje te su, među ostalim, obišli luke Dubrovnik, Split i Zadar. S obzirom na to da u prvom tromjesečju 2021. nije bilo prometa putnika na brodovima za kružna putovanja, primjetan je povratak brodova za kružna putovanja u hrvatske morske luke.

Porast prometa robe

Ukupan promet robe na razini Republike Hrvatske porastao je za 3,7% u odnosu na isto razdoblje 2021., porastom suhe rasute robe za 30,7% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 32%) i porastom tona robe u kontejnerima za 17,9% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 19%) u odnosu na isto razdoblje 2021., dok je promet tekućeg tereta (s udjelom u ukupnom prometu robe od 40%) pao za 16,7%,

Od pet luka koje ostvaruju 91% ukupnog prometa robe u morskim lukama, porast je u prvom tromjesečju 2022. prisutan u luci Ploče (52,5%) i luci Rijeka (10,9%) u usporedbi s prvim tromjesečjem 2021.

G-1. PROMET PUTNIKA PO TROMJESEČJIMA U 2021. I 2022.

G-2. STRUKTURA PROMETA ROBE U PRVOM TROMJESEČJU 2021.

1. PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

      Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
I. – III. I. – III. I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Promet brodova, prispjeli broj  51 456  50 725 98,6
Promet putnika tis.  2 395  2 962 123,7
Promet robe tis. t  4 968  5 152 103,7

2. PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2022.

      Ukupan promet robe, t Indeksi
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Omišalj 1 276 436 76,0
Ploče 1 219 210 152,5
Rijeka 1 114 837 110,9
Bakar  607 064 97,9
Split  493 439 99,5

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

3. PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2022.

      Promet putnika, ukupno Indeksi
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Unutarnji promet putnika Indeksi
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Međunarodni promet putnika Indeksi
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Ukupno 2 962 053 123,7 2 949 081 123,3  12 972 517,0
Od toga            
Split  472 910 125,3  465 796 124,2  7 114 283,5
Zadar  344 894 116,9  342 973 116,2  1 921 -
Preko  315 042 117,1  315 042 117,1 - -
Supetar  249 536 124,7  249 536 124,7 - -
Korčula2)  190 075 124,9  190 051 124,9   24 -
Cres  158 935 147,6  158 935 147,6 - -
Krk  129 401 145,2  129 401 145,2 - -
Biograd  115 759 114,6  115 759 114,6 - -
Jablanac  110 942 127,3  110 942 127,3 - -
Rab  82 019 125,7  82 019 125,7 - -
Stari Grad  76 104 132,8  76 080 132,8   24 -
Šibenik  66 467 101,6  65 937 100,8   530 -
Rogač  56 823 104,4  56 823 104,4 - -
Dubrovnik  55 442 128,3  52 110 120,6  3 332 -
Novalja  46 996 143,4  46 996 143,4 - -
Pula3)  45 554 102,0  45 554 102,0 - -
Makarska  37 907 137,9  37 907 137,9 - -
Ploče  37 004 130,1  37 004 130,1 - -
Trpanj  36 898 129,7  36 898 129,7 - -
Vis  31 219 135,1  31 219 135,1 - -
Sućuraj  29 193 133,2  29 193 133,2 - -
Rabac  28 980 166,9  28 980 166,9 - -
Trogir  26 994 112,7  26 994 112,7 - -
Vela Luka  26 651 126,4  26 651 126,4 - -
Hvar  24 771 137,1  24 771 137,1 - -
Božava  21 751 110,2  21 751 110,2 - -
Sobra  14 742 119,4  14 742 119,4 - -
Poreč   726 -   726 - - -
Rovinj   109 -   82 -   27 -

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000
2) Uključen je promet luke Orebić.
3) Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.

4. UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2022.

     Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj Indeksi
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Autobusi, broj Indeksi
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Ukupno  584 744 121,4  2 776 192,2
Lučka kapetanija Pula  10 629 177,2   53 311,8
Lučka kapetanija Rijeka  126 962 127,0  1 044 180,0
Lučka kapetanija Senj  65 968 124,6   461 322,4
Lučka kapetanija Zadar  141 448 114,9   142 112,7
Lučka kapetanija Šibenik   709 117,0 - -
Lučka kapetanija Split  156 720 121,7   234 780,0
Lučka kapetanija Ploče  10 178 119,9   34 340,0
Lučka kapetanija Dubrovnik  72 130 116,8   808 150,2

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obuhvat

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci. Uključeni su brodovi u balastu.

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

Definicije

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Isključen je pak prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Kratice  
   
BT bruto tonaža
m metar
mil. milijun
t tona
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Lidija Pilat i Anita Stanković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr


Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti