Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 12. kolovoza 2022.
TRAN-2022-1-1/2

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U DRUGOM TROMJESEČJU 2022.1)

 

U drugom tromjesečju 2022. ukupno su prevezena 25,4 milijuna putnika, što je u usporedbi s drugim tromjesečjem 2021. porast za 83,1%. Porast u prijevozu putnika ostvaren je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 116,7%, a ostvarili su ga i hrvatski zračni prijevoznici, za 245,5%, te hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 40,8%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 27,3% više putnika.

Od siječnja do lipnja 2022. ukupno je prevezeno 40,7 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2021. porast za 61,7%. U željezničkom prijevozu ostvaren je porast za 30,7%, u cestovnome linijskom prijevozu putnika za 79,0%, u zračnom prijevozu za 258,8% te u pomorskome i obalnom prijevozu za 33,1%.

U drugom tromjesečju 2022. ukupno je prevezeno 34,8 milijuna tona robe, što je u usporedbi s drugim tromjesečjem 2021. porast za 5,7%. Porast u prijevozu robe ostvarili su željeznički prijevoznici, za 13,7%, prijevoznici teretnih vozila hrvatske registracije, za 7,8%, i hrvatski zračni prijevoznici, za 9,8%. Porast je također ostvaren u prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava, za 9,4%. Pad je prisutan kod hrvatskih brodara u pomorskome i obalnom prijevozu, za 6,1%, te u cjevovodnom transportu, za 4,3%.

Od siječnja do lipnja 2022. ukupno je prevezeno 66,5 milijuna tona robe, što je za 9,3% više u odnosu na isto razdoblje 2021. Porast je ostvaren u cestovnom prijevozu, za 11,5%, u pomorskome i obalnom prijevozu, za 1,6%, u željezničkom prijevozu, za 13,3%, u prijevozu na unutarnjim vodnim putovima, za 5,8%, te u zračnom prijevozu, za 13,2%. Pad je prisutan u cjevovodnom transportu, za 1,9%.

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2021. I 2022.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2021. I 2022.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

       Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2022.
I. – III. 2022.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. − VI. 2021.
Prevezeni putnici1) tis.  13 900  25 183  25 449  40 712 166,7 183,1 161,7
Željeznički prijevoz1) tis.  3 385  6 491  4 308  8 485 103,1 127,3 130,7
Cestovni linijski prijevoz tis.  7 881  14 783  17 079  26 458 182,1 216,7 179,0
Pomorski i obalni prijevoz tis.  2 460  3 658  3 463  4 868 246,5 140,8 133,1
Zračni prijevoz tis.   173   251   599   901 198,3 345,5 358,8
Putnički kilometri1) mil.   937  1 670  1 861  3 116 148,4 198,6 186,5
Željeznički prijevoz1) mil.   128   232   176   317 124,4 137,9 136,7
Cestovni linijski prijevoz mil.   551  1 068   808  1 513 114,7 146,8 141,6
Pomorski i obalni prijevoz mil.   117   174   170   239 245,2 145,4 137,3
Zračni prijevoz mil.   142   196   707  1 046 208,6 497,2 534,9
Prevezena roba tis. t  32 899  60 825  34 778  66 503 109,6 105,7 109,3
Željeznički prijevoz tis. t  3 679  7 217  4 184  8 179 104,7 113,7 113,3
Cestovni prijevoz tis. t  22 270  40 296  24 003  44 946 114,6 107,8 111,5
Pomorski i obalni prijevoz tis. t  4 308  8 505  4 043  8 639 88,0 93,9 101,6
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t   145   320   159   339 88,3 109,4 105,8
Zračni prijevoz tis. t   0   1   0   1 96,6 109,8 113,2
Cjevovodni transport tis. t  2 496  4 485  2 388  4 399 118,8 95,7 98,1
Tonski kilometri  mil.  29 854  54 097  28 770  55 574 107,3 96,4 102,7
Željeznički prijevoz mil.   755  1 493   907  1 726 110,7 120,1 115,6
Cestovni prijevoz mil.  3 472  6 550  3 778  7 288 107,6 108,8 111,3
Pomorski i obalni prijevoz mil.  25 085  45 110  23 532  45 460 107,3 93,8 100,8
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil.   7   18   10   23 80,6 141,5 130,9
Zračni prijevoz mil.   0   1   0   1 91,4 108,2 112,5
Cjevovodni transport mil.   535   926   543  1 076 101,7 101,5 116,3

1) Privremeni podaci za 2022.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

       Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2022.
I. – III. 2022.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. − VI. 2021.
Prevezeni putnici1) tis.  3 385  6 491  4 308  8 485 103,1 127,3 130,7
Unutarnji prijevoz1) tis.  3 356  6 456  4 228  8 375 101,9 126,0 129,7
Međunarodni prijevoz1) tis.   29   35   80   110 266,7 276,8 318,1
Putnički kilometri1) mil.   128   232   176   317 124,4 137,9 136,7
Unutarnji prijevoz1) mil.   121   225   166   307 118,0 137,6 136,2
Međunarodni prijevoz1) mil.   7   7   10   11 2) 143,0 150,3
Prevezena roba tis. t  3 679  7 217  4 184  8 179 104,7 113,7 113,3
Unutarnji prijevoz tis. t   744  1 298   865  1 734 99,6 116,3 133,6
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t  1 335  2 708  1 439  2 889 99,3 107,8 106,7
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t   415   802   510   949 116,2 122,9 118,4
Tranzit tis. t  1 186  2 410  1 370  2 607 110,6 115,5 108,2
Tonski kilometri mil.   755  1 493   907  1 726 110,7 120,1 115,6
Unutarnji prijevoz mil.   193   365   177   350 102,4 91,7 96,0
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil.   215   454   246   500 96,8 114,6 110,2
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil.   112   217   187   330 130,4 166,6 152,3
Tranzit mil.   235   457   297   545 119,4 126,2 119,3
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   386   719   415   667 165,1 107,6 92,7

1) Privremeni podaci za 2022.
2) Indeks je veći od 999.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

       Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2022.
I. – III. 2022.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. − VI. 2021.
Prevezeni putnici tis.  7 881  14 783  17 079  26 458 182,1 216,7 179,0
Unutarnji prijevoz tis.  7 097  13 871  15 969  24 713 182,6 225,0 178,2
Međunarodni prijevoz tis.   784   912  1 110  1 745 174,8 141,6 191,3
Putnički kilometri mil.   551  1 068   808  1 513 114,7 146,8 141,6
Unutarnji prijevoz mil.   523  1 022   684  1 319 107,7 130,7 129,1
Međunarodni prijevoz mil.   28   47   125   195 178,6 452,2 416,0

 

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

       Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2022.
I. – III. 2022.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. − VI. 2021.
Autobusi broj  1 284  1 284  1 322  1 322 100,9 103,0 103,0
Prijeđeni kilometri autobusa tis.  21 075  31 860  16 563  32 839 101,8 78,6 103,1
Prevezeni putnici tis.  31 890  59 487  35 075  67 236 109,1 110,0 113,0
Tramvaji1) broj   345   345   341   341 100,0 98,8 98,8
Prijeđeni kilometri tramvaja tis.  5 469  6 944  3 210  6 617 94,2 58,7 95,3
Prevezeni putnici tis.  30 407  58 757  31 697  61 391 106,7 104,2 104,5

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

       Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2022.
I. – III. 2022.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. − VI. 2021.
Prevezena roba – ukupno tis. t  22 270  40 296  24 003  44 946 114,6 107,8 111,5
Unutarnji prijevoz tis. t  18 365  32 825  19 806  36 423 119,2 107,8 111,0
Otišlo u strane zemlje tis. t  1 363  2 603  1 534  3 063 100,3 112,6 117,7
Došlo iz stranih zemalja tis. t  1 345  2 513  1 291  2 617 97,4 96,0 104,2
Prijevoz u inozemstvu tis. t  1 197  2 356  1 372  2 843 93,3 114,7 120,7
Tonski kilometri mil.  3 472  6 550  3 778  7 288 107,6 108,8 111,3
Unutarnji prijevoz mil.  1 227  2 230  1 344  2 435 123,3 109,6 109,2
Otišlo u strane zemlje mil.   768  1 429   848  1 644 106,7 110,5 115,0
Došlo iz stranih zemalja mil.   733  1 362   768  1 480 107,8 104,8 108,7
Prijevoz u inozemstvu mil.   744  1 529   817  1 730 89,5 109,8 113,2
Cestovni javni prijevoz robe                   
Prevezena roba tis. t  11 664  20 945  12 741  23 866 114,5 109,2 113,9
Tonski kilometri mil.  2 953  5 511  3 160  6 137 106,2 107,0 111,3
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                 
Prevezena roba tis. t  10 606  19 351  11 257  21 075 114,7 106,1 108,9
Tonski kilometri mil.   518  1 038   615  1 149 115,1 118,6 110,6
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t  (979)  1 540 (1 041)  1 706 156,8 106,3 110,8

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

       Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2022.
I. – III. 2022.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. − VI. 2021.
Transport nafte tis. t  1 966  3 298  1 525  2 790 120,6 77,6 84,6
Tonski kilometri  mil.   421   700   401   775 107,4 95,2 110,6
Transport plina tis. t   530  1 187   863  1 609 115,8 162,8 135,5
Tonski kilometri mil.   113   226   142   302 88,5 125,2 133,7

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

       Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2022.
I. – III. 2022.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. − VI. 2021.
Prevezeni putnici tis.  2 460  3 658  3 463  4 868 246,5 140,8 133,1
Unutarnji prijevoz tis.  2 453  3 649  3 445  4 846 245,9 140,4 132,8
Međunarodni prijevoz tis.   7   9   18   23 452,0 274,0 243,0
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis.  2 025  2 969  2 783  3 911 246,9 137,4 131,7
Putnički kilometri mil.   117   174   170   239 245,2 145,4 137,3
Unutarnji prijevoz mil.   115   172   166   234 243,3 143,9 136,1
Međunarodni prijevoz mil.   1   2   4   5 368,6 274,0 238,2
Prevezena roba tis. t  4 308  8 505  4 043  8 639 88,0 93,9 101,6
Unutarnji prijevoz tis. t   207   374   190   289 190,5 91,6 77,3
Međunarodni prijevoz tis. t  4 101  8 131  3 853  8 350 85,7 94,0 102,7
Tonski kilometri mil.  25 085  45 110  23 532  45 460 107,3 93,8 100,8
Unutarnji prijevoz mil.   59   109   52   77 201,9 87,3 70,7
Međunarodni prijevoz mil.  25 026  45 001  23 480  45 383 107,2 93,8 100,8

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

       Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2022.
I. – III. 2022.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. − VI. 2021.
Prevezeni putnici tis.   173   251   599   901 198,3 345,5 358,8
Unutarnji prijevoz tis.   48   75   91   150 154,2 189,2 200,4
Međunarodni prijevoz tis.   125   176   508   750 209,0 405,7 426,3
Putnički kilometri mil.   142   196   707  1 046 208,6 497,2 534,9
Unutarnji prijevoz mil.   16   24   29   47 154,1 184,8 198,5
Međunarodni prijevoz mil.   127   172   678   999 211,8 535,5 581,7
Prevezeni teret t   306   604   336   684 96,6 109,8 113,2
Unutarnji prijevoz t   25   32   32   41 355,6 128,0 128,1
Međunarodni prijevoz t   281   572   304   643 89,7 108,2 112,4
Tonski kilometri tis.   255   514   276   578 91,4 108,2 112,5
Unutarnji prijevoz tis.   7   9   9   12 300,0 128,6 133,3
Međunarodni prijevoz tis.   248   505   267   566 89,3 107,7 112,1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2022. objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/ u svibnju 2023. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Prijevoz".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2022-3-1 "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama u Priopćenju TRAN-2022-2-1 "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnoga linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Podaci o prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima u unutarnjem prometu prikupljaju se izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke dostavljaju lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima. Od 1. siječnja 2022. u međunarodnom prometu za evidentiranje dolazaka i odlazaka plovila upotrebljava se Informacijski sustav unutarnje plovidbe (ISUP).

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnome linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a obavljaju ga poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od 10 zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje 10 zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Kratice  
   
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
   
Znakovi   
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti