Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 23. prosinca 2022.
ZTI-2022-2-2

ISSN 1334-0557

PRORAČUNSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2021. – 2022.

 

Udio državnih proračunskih sredstava za IR u BDP-u u 2021. iznosio 0,72%

U 2021. u Republici Hrvatskoj utrošena je 3,1 milijarda kuna sredstava državnog proračuna za aktivnost istraživanja i razvoja (IR-a).

Najveći udio sredstava državnog proračuna za IR u 2021. izdvojen je za sektor visokog obrazovanja (72,2%). Slijedi državni sektor s 26,4%, a najmanje je sredstava bilo namijenjeno poslovnom sektoru (0,4%) i privatnome neprofitnom sektoru (0,4%).

Prema društveno-ekonomskim ciljevima, najviše sredstava državnog proračuna za IR u 2021. bilo je utrošeno za cilj Opće unapređenje znanja: IR financiran iz fondova visokih učilišta (64,7%). Slijedi cilj Opće unapređenje znanja: IR financiran iz drugih izvora (osim fondova visokih učilišta) s 23,4%, a najmanje sredstava bilo je utrošeno za cilj Obrana (0,1%).

Planirana sredstva za IR iz državnog proračuna u 2022. (prema donesenom proračunu za 2022.) iznosila su 3,3 milijarde kuna, od čega je više od polovice sredstava (59,4%) planirano za cilj Opće unapređenje znanja: IR financiran iz fondova visokih učilišta.

G-1. UDIO DRŽAVNIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA IR PREMA SEKTORIMA (STVARNI IZDACI) U 2021.

1. DRŽAVNA PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA IR PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA I SEKTORIMA (STVARNI IZDACI) U 2021.

tis. kuna

    Ukupno Poslovni sektor Državni sektor Visoko obrazovanje Privatni neprofitni sektor Inozemstvo
Ukupno 3 113 472 12 765 822 266 2 249 635 11 136 17 670
Istraživanje i iskorištavanje Zemlje 48 266 432 24 663 21 070 2101 -
Očuvanje okoliša 32 985 624 21 539 10 822 - -
Istraživanje i iskorištavanje svemira - - - - - -
Transport, telekomunikacije i ostale infrastrukture 28 535 536 1 409 26 590 - -
Energija 19 882 449 2287 17 146 - -
Industrijska proizvodnja i tehnologija 56 269 717 - 55 552 - -
Zdravstvo 17 199 1 003 14 693 831 672 -
Poljoprivreda 43 623 1 095 32 098 10 430 - -
Obrazovanje 70 606 1 031 1 418 68 157 - -
Kultura, rekreacija, religija i masovni mediji 9 750 - 6 810 2 898 42 -
Politički i društveni sustavi, strukture i procesi 40 757 389 39 387 872 109 -
Opće unapređenje znanja: IR financiran iz fondova visokih učilišta  2 014 344 - 58 866 1 954 747 731 -
Prirodne znanosti 200 150 - 34 297 165 853 - -
Tehničke znanosti 451 036 - - 451 036 - -
Biomedicina i zdravstvo 496 865 - 4 637 492 228 - -
Biotehničke znanosti 430 211 - 3 112 426 369 731 -
Društvene znanosti 300 836 - 10 692 290 144 - -
Humanističke znanosti 135 246 - 6 129 129 118 - -
Opće unapređenje znanja: IR financiran iz drugih izvora (osim fondova visokih učilišta)  729 283 6 489 619 096 80 450 7 481 15 767
Prirodne znanosti 328 668 442 303 853 19 813 561 3 999
Tehničke znanosti 16 434 177 912 14 611 225 509
Biomedicina i zdravstvo 107 835 1 476 69 530 29 797 1 117 5 915
Biotehničke znanosti 57 745 73 49 739 7 725 93 115
Društvene znanosti 88 554 704 76 942 4 786 894 5 228
Humanističke znanosti 130 047 3 617 118 120 3 718 4 592 -
Obrana 1 973 - - 70 - 1 903

G-2. UDIO DRŽAVNIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA IR PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA U UKUPNIM DRŽAVNIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA ZA IR (STVARNI IZDACI) U 2021.

2. DRŽAVNA PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA IR (DONESENI PRORAČUN ZA 2022.) PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA ZA 2022.

tis. kuna

    Ukupno
Ukupno 3 312 746
Istraživanje i iskorištavanje Zemlje 60 759
Očuvanje okoliša 18 314
Istraživanje i iskorištavanje svemira  - 
Transport, telekomunikacije i ostale infrastrukture 25 829
Energija 12 325
Industrijska proizvodnja i tehnologija 26 260
Zdravstvo 17 901
Poljoprivreda 78 393
Obrazovanje 53 839
Kultura, rekreacija, religija i masovni mediji 4 362
Politički i društveni sustavi, strukture i procesi 50 129
Opće unapređenje znanja: IR financiran iz fondova visokih učilišta  1 968 232
Opće unapređenje znanja: IR financiran iz drugih izvora (osim fondova visokih učilišta)  995 843
Obrana 560

G-3. UDIO DRŽAVNIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA IR PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA U UKUPNIM DRŽAVNIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA ZA IR (DONESENI PRORAČUN ZA 2022.) U 2022.

3. UDIO DRŽAVNIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA IR PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA U UKUPNIM DRŽAVNIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA ZA IR ZA ZEMLJE EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKU HRVATSKU U 2021.

%

    Istraživanje i iskorištavanje Zemlje Očuvanje okoliša Istraživanje i iskorištavanje svemira Transport, telekomunikacije i ostale infrastrukture Energija Industrijska proizvodnja i tehnologija Zdravstvo Poljoprivreda Obrazovanje Kultura, rekreacija, religija i masovni mediji Politički i društveni sustavi, strukture i procesi Opće unapređenje znanja: IR financiran iz fondova visokih učilišta Opće unapređenje znanja: IR financiran iz drugih izvora (osim fondova visokih učilišta) Obrana
EU-271) 1,81 2,59 5,64 3,18 4,67 10,07 7,78 2,99 1,49 1,15 1,86 35,93 16,99 3,84
Hrvatska 1,55 1,06  -  0,92 0,64 1,81 0,55 1,40 2,27 0,31 1,31 64,70 23,42 0,06
Austrija 1,41 0,81 0,63 1,66 2,63 14,91 5,05 1,24 1,39 0,52 1,27 55,27 13,05 0,17
Belgija 1,47 0,65 8,25 0,48 1,90 33,41 1,75 1,76 0,29 1,45 3,87 17,17 26,75 0,82
Bugarska 4,02 0,31 0,96 4,47 0,69 6,96 2,41 17,43 1,07 1,05 1,95 11,54 46,79 0,36
Cipar 0,20 0,74 0,00 0,14 0,03 0,02 6,02 7,08 2,30 0,54 0,14 30,83 51,89 0,07
Češka 1,91 2,10 1,75 4,53 4,33 11,57 7,54 4,53 0,62 0,67 2,06 23,01 34,53 0,83
Danska 0,40 1,18 1,07 0,07 6,58 5,04 17,51 4,49 2,97 1,52 2,25 42,72 13,84 0,35
Estonija 1,10 0,91 3,21 0,51 0,37 2,19 1,56 4,70 0,22 1,28 4,04 17,82 59,85 2,23
Finska 0,67 2,78 1,39 1,33 2,73 22,42 2,27 3,15 0,31 0,46 2,38 32,66 25,29 2,15
Francuska 0,81 2,89 11,10 8,71 7,12 0,78 7,23 2,01 0,16 1,46 0,16 24,29 22,61 10,66
Grčka 2,01 3,66 1,36 8,96 2,90 13,53 9,96 3,47 1,01 9,25 7,34 30,59 4,57 1,39
Irska 0,61 4,67 0,78 0,43 1,26 22,27 6,08 8,86 5,85 0,43 0,72 17,34 30,70 0,00
Italija 6,59 2,44 12,24 1,27 3,20 9,77 11,10 2,55 3,01 0,93 3,57 39,93 2,90 0,51
Letonija 0,76 9,38 0,40 1,72 3,60 8,29 10,28 13,12 3,40 2,51 2,82 8,52 33,59 1,61
Litva 3,12 0,29 0,53 3,50 3,28 10,93 2,19 5,25 0,63 3,29 3,08 51,25 10,44 2,21
Luksemburg 0,00 1,78 0,01 0,08 0,16 9,67 18,65 0,04 2,26 0,08 4,22 32,61 30,44 0,00
Mađarska 2,59 3,08 6,03 3,08 5,75 24,84 20,36 5,68 2,35 0,68 2,27 2,36 19,77 1,17
Malta 1,70 1,87 1,13 0,16 0,57 3,77 0,61 2,78 0,33 1,36 1,35 84,38 ... 0,00
Nizozemska 0,87 0,71 2,12 1,74 2,16 5,65 7,75 3,32 0,63 0,27 1,32 55,03 16,84 1,58
Njemačka 1,36 3,22 4,43 2,18 5,96 13,56 7,13 2,87 1,77 1,16 1,89 35,75 14,38 4,34
Poljska 0,08 0,60 0,38 0,25 0,37 0,97 3,13 0,19 0,00 0,01 0,12 56,76 32,16 5,00
Portugal 1,24 4,29 0,60 2,70 2,08 5,02 9,92 2,29 2,70 1,56 1,69 57,21 8,47 0,24
Rumunjska 3,00 5,12 1,55 2,56 2,56 8,97 4,06 5,85 8,33 0,57 1,45 ... 52,48 3,50
Slovačka 2,18 3,19 1,50 1,78 1,34 8,84 8,68 2,68 1,98 3,22 1,82 42,30 18,57 1,93
Slovenija 2,71 5,33 0,26 2,83 3,96 11,37 11,84 5,11 1,48 2,23 3,13 0,28 48,36 1,11
Španjolska 1,81 3,06 5,37 2,46 2,71 8,61 12,47 6,85 2,07 1,02 1,49 32,99 18,16 0,96
Švedska 1,85 2,31 0,79 5,35 3,75 2,33 2,47 1,89 0,63 0,12 2,49 49,64 24,19 2,20

1) Podaci za zemlje Europske unije, osim za Hrvatsku, Bugarsku, Cipar, Dansku, Letoniju, Luksemburg i Maltu, privremeni su.

Izvor podataka: Eurostat (internetske stranice https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gba_nabsfin07/default/table?lang=en)

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha istraživanja

Ovim istraživanjem prikupljaju se podaci o izdvajanjima za IR iz državnog proračuna prema društveno-ekonomskim ciljevima, uključujući sve dotacije međunarodnim IR programima ili ustanovama u inozemstvu. Svrha istraživanja jest omogućiti praćenje istraživačko-razvojne politike države preko njezina financiranja aktivnosti IR-a. Za razliku od istraživanja nad organizacijama koje provode aktivnosti IR-a, ovo se istraživanje usredotočuje na organizacije koje financiraju aktivnosti IR-a.

Istraživanje se provodi na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (NN, br. 42/22.) i Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.). Pravna osnova Europske unije za provedbu istraživanja jest Odluka br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji i provedbena Uredba Komisije (EU) br. 995/2012 od 26. listopada 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Odluke br. 1608/2003/EZ.

Izvori podataka

Podaci su dobiveni statističkom obradom godišnjih izvještaja prikupljenih od proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u 2022. Ministarstvo znanosti i obrazovanja – MZO popunilo je Godišnji izvještaj o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj – obrazac PIIR-1, a ostala državna tijela Godišnji izvještaj o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj – obrazac PIIR-2.

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), zajamčena je tajnost svih podataka koje izvještajne jedinice daju u obrascu. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe i objavljuju u agregiranom obliku.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj, 2021. – 2022. obuhvaćaju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna u Republici Hrvatskoj, tj. sva tijela koja su tijekom 2021. financirala i u 2022. planirala financirati aktivnost IR-a. Podaci se temelje na stvarnim proračunskim izdacima za 2021. (svote efektivno isplaćene tijekom godine) i donesenom proračunu za 2022. (svote koje je izglasao Hrvatski sabor prije rebalansa proračuna).

Priopćenje uključuje podatke o financijskim sredstvima koja je MZO izravno uložio za svrhu IR-a u 2021. iz aktivnosti državnog proračuna Republike Hrvatske u nadležnosti Ministarstva te podatke koje su MZO-u dostavile izvještajne jedinice. Priopćenje uključuje podatke vezane za ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja (visoka učilišta i javni znanstveni instituti).

Od listopada 2013. MZO više ne financira znanstveno-istraživačke projekte (zProjekte). Financiranje istraživačkih projekata provodi Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) programom Istraživački projekt i ostalim programima, kao što su Uspostavni istraživački projekti.

Podaci objavljeni u ovom Priopćenju usporedivi su s podacima za prethodne godine, uključujući podatke za 2009. i 2010.

Istraživanje se provodi u skladu s međunarodno prihvaćenim standardom koji je postavio OECD i objavio u Priručniku Frascati 2015.

Definicije i objašnjenja

Definicije područja IR-a temelje se na međunarodnoj metodologiji – Priručniku Frascati 2015. (Frascati Manual, 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, izdavač: OECD, Pariz, 2015.).

Za promatranje raspodjele državnih proračunskih sredstava prema društveno-ekonomskim ciljevima korištena je Nomenklatura za analizu i usporedbu znanstvenih programa i proračuna – NABS 2007, koja je povezana s Priručnikom Frascati. Ta nomenklatura u 13 kategorija opisuje društveno-ekonomske ciljeve, odnosno namjenu utrošenih sredstava za IR.

Istraživanje i razvoj jest kreativni sustavni stvaralački rad s ciljem uvećavanja količine znanja uključujući znanja o čovjeku, kulturi i društvu, kao i osmišljavanje novih primjena dostupnog znanja. Da bi neka aktivnost bila IR, mora zadovoljiti pet kriterija. Aktivnost mora biti: originalna (nova), kreativna, neizvjesna, sustavna i prenosiva i/ili ponovno izvediva. Pojam IR obuhvaća tri vrste aktivnosti: temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja.

Poslovni sektor obuhvaća poduzeća čija je glavna djelatnost proizvodnja roba i usluga za tržište po ekonomskoj cijeni. Uključuje i javna poduzeća te neprofitne ustanove koje su usmjerene na tržište.

Državni sektor obuhvaća sve jedinice središnje i lokalne države, uključujući fondove socijalne sigurnosti, osim visokih učilišta, kao i sve neprofitne ustanove koje nisu usmjerene na tržište, a kontrolira ih država i nisu dio sektora visokog obrazovanja.

Privatni neprofitni sektor obuhvaća neprofitne ustanove koje pružaju netržišna dobra ili usluge kućanstvima, tj. široj javnosti, osim onih koje kontrolira i uglavnom financira država, a njihovo je osnovno obilježje da ne mogu biti izvor dohotka ili dobiti jedinicama koje ih kontroliraju.

Visoko obrazovanje obuhvaća sva visoka učilišta koja pružaju programe formalnoga tercijarnog obrazovanja bez obzira na izvor financiranja ili pravni status, kao i sve istraživačke institute i centre čije su aktivnosti IR-a pod izravnom kontrolom ili kojima upravljaju ustanove tercijarnog obrazovanja.

Inozemstvo obuhvaća sve ustanove i pojedince koji se nalaze izvan političkih granica zemlje te sve međunarodne organizacije (osim poduzeća), uključujući objekte i postrojenja unutar granica zemlje.

Društveno-ekonomski cilj jesu osnovne namjene sredstava za IR koje je postavio OECD, a izražene su u 13 kategorija.

 

 

Kratice  
   
BDP bruto domaći proizvod
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
IR istraživanje i razvoj
MZO Ministarstvo znanosti i obrazovanja
NN Narodne novine
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave
ne raspolaže se podatkom
0,00 podatak je manji od 0,005 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Matija Škegro Vdović i Vesna Furjan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr


Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti