Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 27. siječnja 2023.
OBR-2022-4-7

ISSN 1334-0557

STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ U AK. G. 2021./2022.

U akademskoj godini 2021./2022. na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij bilo je upisano 4 485 doktoranada.

Najviše doktoranada bilo je upisano na doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu, i to 62,7%, na Sveučilištu u Rijeci bilo ih je upisano 11,4%, na Sveučilištu u Osijeku 10,8%, na Sveučilištu u Splitu 6,8%, na Sveučilištu u Zadru 3,2%, na Hrvatskome katoličkom sveučilištu 2,1%, na Sveučilištu Sjever 2,0% te na Sveučilištu u Slavonskom Brodu i na Sveučilištu u Dubrovniku, po 0,5%.

Među upisanima na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij više je žena

Udio žena u ukupnom broju doktoranada bio je 2 450 (54,6%). Najviše doktorandica upisano je na Sveučilištu Sjever, 69,2%. Zatim slijede Sveučilište u Zadru, 68,8%, Sveučilište u Dubrovniku, 66,7%, Sveučilište u Osijeku, 58,4%, Hrvatsko katoličko sveučilište, 57,0%, Sveučilište u Zagrebu, 53,5%, Sveučilište u Rijeci, 53,3%, i Sveučilište u Splitu, 52,1%, dok je na Sveučilištu u Slavonskom Brodu upisano najmanje doktorandica, 8,3%.

Najviše doktoranada upisuje poslijediplomski studij u dobi od 25 do 29 godina

Promatrajući dobnu strukturu u petogodišnjim dobnim skupinama, najviše je doktoranada u skupini 25 – 29 godina (38,4%), a najmanje u skupini 55 i više godina (1,9%). U skupini 30 – 34 godine ima 23,2% doktoranada, u skupini 35 – 39 godina 13,8%, u skupini 40 – 44 godine 9,0%, u skupini 45 – 49 godina 6,5%, u skupini do 24 godine 3,7%, a u skupini 50 – 54 godine ima 3,5% doktoranada.

Područje tehničkih znanosti najzastupljenije je kod odabira doktorskog studija

Promatrajući znanstvena područja na koja se odnose studiji, najviše doktoranada upisalo je doktorski studij iz područja tehničkih znanosti (24,1%), slijedi područje društvenih znanosti (21,6%), područje biomedicine i zdravstva (17,6%), područje prirodnih znanosti (17,3%), područje humanističkih znanosti (8,6%), interdisciplinarna područja znanosti (6,2%) i područje biotehničkih znanosti (4,6%).

Doktorski studij u Republici Hrvatskoj upisalo je 4,9% stranih državljana

Prema prebivalištu, 95,1% doktoranada ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a 4,9% izvan nje, od kojih su najzastupljeniji državljani Bosne i Hercegovine te Kosova, a uglavnom su upisali doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu. Prema državljanstvu, od ukupnog broja doktoranada, 96,5% jesu državljani Republike Hrvatske, a 3,5% ih ima strano državljanstvo. Od svih doktoranada hrvatskih državljana, 93,5% ih je prethodno diplomiralo u Republici Hrvatskoj, a 6,5% izvan nje.

Doktorske studije najviše upisuju zaposleni u obrazovanju

Zaposlenih je doktoranada 96,1%, a 3,9% ih je nezaposleno. Od svih zaposlenih doktoranada najviše ih je zaposleno u području obrazovanja, i to 43,8%. U području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi zaposleno ih je 18,6%, u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti 15,6%, u području javne uprave i obrane, obveznoga socijalnog osiguranja 6,6%, u području informacija i komunikacija 3,3%, u području prerađivačke industrije 2,2%, u području umjetnosti, zabave i rekreacije 2,0%, u području ostalih uslužnih djelatnosti 1,8%, dok 6,1% zaposlenih pripada ostalim djelatnostima.

Troškove studija doktorandi uglavnom plaćaju sami

Od ukupnog broja doktoranada, 44,7% sami su platili doktorski studij. Za 39,2% doktoranada troškove studija platio je poslodavac, za 13,2% doktoranada studij je financiran iz državnog proračuna, a za 2,9% način plaćanja studija pripada kategoriji Ostalo.

1. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, NAZIVU I MJESTU VISOKOG UČILIŠTA, ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

    Ukupno Znanstveno i umjetničko područje doktorskog studija
prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti interdisciplinarna područja znanosti
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 4 485 2 450 774 475 1 080 355 790 491 208 119 970 625 384 206 279 179
Sveučilište u Dubrovniku 24 16 - - - - - - - - 24 16 - - - -
Sveučilište u Osijeku 486 284 34 23 72 19 169 93 81 57 66 40 23 19 41 33
Građevinski i arhitektonski fakultet, Osijek 36 13 - - 36 13 - - - - - - - - - -
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek 36 6 - - 36 6 - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Osijek 76 34 - - - - 76 34 - - - - - - - -
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek 57 45 - - - - - - 57 45 - - - - - -
Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Osijek 24 12 - - - - - - 24 12 - - - - - -
Ekonomski fakultet, Osijek 39 23 - - - - - - - - 39 23 - - - -
Pravni fakultet, Osijek 11 6 - - - - - - - - 11 6 - - - -
Filozofski fakultet, Osijek 39 30 - - - - - - - - 16 11 23 19 - -
Fakultet za odgojno-obrazovne znanosti, Osijek 41 33 - - - - - - - - - - - - 41 33
Sveučilište u Osijeku 127 82 34 23 - - 93 59 - - - - - - - -
Sveučilište u Rijeci 510 272 25 8 113 27 99 71 - - 197 117 19 9 57 40
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci 25 8 25 8 - - - - - - - - - - - -
Građevinski fakultet, Rijeka 13 5 - - 13 5 - - - - - - - - - -
Tehnički fakultet, Rijeka 77 16 - - 77 16 - - - - - - - - - -
Pomorski fakultet, Rijeka 23 6 - - 23 6 - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Rijeka 99 71 - - - - 99 71 - - - - - - - -
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 57 40 - - - - - - - - - - - - 57 40
Ekonomski fakultet, Rijeka 36 21 - - - - - - - - 36 21 - - - -
Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci 20 5 - - - - - - - - 20 5 - - - -
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija 78 47 - - - - - - - - 78 47 - - - -
Pravni fakultet, Rijeka 26 15 - - - - - - - - 26 15 - - - -
Filozofski fakultet, Rijeka 56 38 - - - - - - - - 37 29 19 9 - -
Sveučilište Sjever 91 63 - - - - - - - - 91 63 - - - -
Sveučilište u Slavonskom Brodu 24 2 - - 24 2 - - - - - - - - - -
Sveučilište u Splitu 305 159 30 19 110 38 80 52 6 2 18 12 32 18 29 18
Prirodoslovno-matematički fakultet, Split 51 32 22 14 - - - - - - - - - - 29 18
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split 18 7 - - 18 7 - - - - - - - - - -
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split 65 24 - - 65 24 - - - - - - - - - -
Sveučiliše u Splitu 9 3 3 1 - - - - 6 2 - - - - - -
Kemijsko-tehnološki fakultet, Split 10 8 5 4 5 4 - - - - - - - - - -
Pomorski fakultet, Split 22 3 - - 22 3 - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Split 80 52 - - - - 80 52 - - - - - - - -
Ekonomski fakultet, Split 5 4 - - - - - - - - 5 4 - - - -
Pravni fakultet, Split 7 6 - - - - - - - - 7 6 - - - -
Filozofski fakultet, Split 23 15 - - - - - - - - - - 23 15 - -
Kineziološki fakultet, Split 6 2 - - - - - - - - 6 2 - - - -
Katolički bogoslovni fakultet, Split 9 3 - - - - - - - - - - 9 3 - -
Sveučilište u Zadru 144 99 - - - - - - - - 51 41 71 51 22 7
Sveučilište u Zagrebu 2 808 1 502 685 425 761 269 442 275 121 60 471 295 198 97 130 81
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 702 425 655 404 - - - - - - - - - - 47 21
Arhitektonski fakultet, Zagreb 21 10 - - 21 10 - - - - - - - - - -
Građevinski fakultet, Zagreb 49 23 - - 49 23 - - - - - - - - - -
Geotehnički fakultet, Varaždin 34 18 - - 34 18 - - - - - - - - - -
Geodetski fakultet, Zagreb 46 14 - - 46 14 - - - - - - - - - -
Grafički fakultet, Zagreb 45 21 - - 45 21 - - - - - - - - - -
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 81 21 - - 81 21 - - - - - - - - - -
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 335 80 - - 335 80 - - - - - - - - - -
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 51 15 - - 51 15 - - - - - - - - - -
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb 14 6 4 2 10 4 - - - - - - - - - -
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 75 49 26 19 49 30 - - - - - - - - - -
Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb 40 33 - - 40 33 - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Zagreb 212 124 - - - - 212 124 - - - - - - - -
Stomatološki fakultet, Zagreb 112 64 - - - - 112 64 - - - - - - - -
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 80 59 - - - - 80 59 - - - - - - - -
Veterinarski fakultet, Zagreb 38 28 - - - - 38 28 - - - - - - - -
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 29 25 - - - - - - 29 25 - - - - - -
Agronomski fakultet, Zagreb 34 15 - - - - - - 34 15 - - - - - -
Šumarski fakultet, Zagreb 58 20 - - - - - - 58 20 - - - - - -
Ekonomski fakultet, Zagreb 29 17 - - - - - - - - 29 17 - - - -
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 9 7 - - - - - - - - 9 7 - - - -
Pravni fakultet, Zagreb 147 105 - - - - - - - - 147 105 - - - -
Fakultet političkih znanosti, Zagreb 60 29 - - - - - - - - 60 29 - - - -
Filozofski fakultet, Zagreb 219 132 - - - - - - - - 94 63 125 69 - -
Fakultet hrvatskih studija, Zagreb 65 26 - - - - - - - - - - 50 18 15 8
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb 22 20 - - - - - - - - 22 20 - - - -
Kineziološki fakultet, Zagreb 110 54 - - - - - - - - 110 54 - - - -
Učiteljski fakultet, Zagreb 57 46 - - - - - - - - - - - - 57 46
Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb 15 7 - - - - - - - - - - 15 7 - -
Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Zagreb 8 3 - - - - - - - - - - 8 3 - -
Sveučilište u Zagrebu 11 6 - - - - - - - - - - - - 11 6
Hrvatsko katoličko sveučilište 93 53 - - - - - - - - 52 41 41 12 - -

2. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA I POLJIMA DOKTORSKOG STUDIJA TE PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

    Ukupno Dobne skupine
svega žene do 24 godine 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 i više
Ukupno 4 485 2 450 168 1 721 1 041 617 404 293 155 86
Prirodne znanosti 774 475 33 408 168 88 36 23 12 6
Matematika 64 25 8 42 6 8 - - - -
Fizika 133 40 8 79 21 18 3 2 2 -
Geologija 32 21 - 14 7 6 4 1 - -
Kemija 165 114 8 104 35 8 7 2 - 1
Biologija 252 191 8 105 66 31 16 12 10 4
Geofizika 30 20 - 13 8 6 1 2 - -
Interdisciplinarne prirodne znanosti 98 64 1 51 25 11 5 4 - 1
Tehničke znanosti 1 080 355 74 504 246 98 64 45 30 19
Arhitektura i urbanizam 21 10 - 4 6 4 2 2 3 -
Brodogradnja 16 4 - 7 6 1 1 1 - -
Elektrotehnika 264 65 20 132 70 22 6 10 2 2
Geodezija 46 14 3 20 14 3 2 3 1 -
Građevinarstvo 116 48 7 55 30 9 6 2 2 5
Grafička tehnologija 45 21 - 6 11 11 8 5 4 -
Kemijsko inženjerstvo 54 34 3 37 10 2 - 2 - -
Metalurgija 2 1 1 - 1 - - - - -
Računalstvo 192 48 25 109 33 8 7 7 2 1
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo 10 4 - 3 4 3 - - - -
Strojarstvo 131 28 11 77 20 9 7 - 7 -
Tehnologija prometa i transport 96 24 2 28 21 9 14 10 5 7
Tekstilna tehnologija 40 33 1 11 9 11 5 - 1 2
Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika 2 - - 1 - 1 - - - -
Temeljne tehničke znanosti 11 3 - 6 3 - - - 2 -
Interdisciplinarne tehničke znanosti 34 18 1 8 8 5 6 3 1 2
Biomedicina i zdravstvo 790 491 9 288 218 148 69 38 17 3
Temeljne medicinske znanosti 216 148 7 93 52 31 19 6 8 -
Kliničke medicinske znanosti 293 154 - 92 99 56 25 16 3 2
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 40 30 - 7 11 11 4 6 - 1
Veterinarska medicina 38 28 - 19 11 2 2 2 2 -
Dentalna medicina 123 72 - 47 27 28 13 5 3 -
Farmacija 80 59 2 30 18 20 6 3 1 -
Biotehničke znanosti 208 119 7 77 59 27 16 14 5 3
Poljoprivreda 58 27 4 21 19 5 3 5 1 -
Šumarstvo 35 14 1 12 12 1 5 3 - 1
Drvna tehnologija 23 6 - 13 3 3 2 2 - -
Biotehnologija 9 8 1 8 - - - - - -
Prehrambena tehnologija 54 43 1 21 13 8 5 2 3 1
Nutricionizam 23 19 - 2 9 8 1 2 1 -
Interdisciplinarne biotehničke znanosti 6 2 - - 3 2 - - - 1
Društvene znanosti 970 625 24 237 209 157 138 111 65 29
Ekonomija 211 128 2 51 36 45 31 25 14 7
Pravo 83 49 3 19 11 12 13 14 6 5
Politologija 60 29 3 15 16 8 11 4 1 2
Informacijske i komunikacijske znanosti 149 98 5 33 26 25 29 17 10 4
Sociologija 78 54 1 22 16 5 9 14 8 3
Psihologija 73 54 4 28 19 9 5 6 - 2
Pedagogija 50 41 - 15 15 7 5 3 5 -
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 22 20 - 5 4 8 4 - 1 -
Kineziologija 116 56 6 41 35 16 7 8 2 1
Socijalne djelatnosti  77 63 - 6 19 13 13 10 13 3
Interdisciplinarne društvene znanosti 51 33 - 2 12 9 11 10 5 2
Humanističke znanosti 384 206 15 125 92 56 45 23 15 13
Filozofija 35 14 - 17 5 5 2 3 2 1
Teologija 24 10 - 3 8 6 4 1 - 2
Filologija 81 59 5 36 13 12 10 3 1 1
Povijest 97 32 3 24 30 8 9 7 9 7
Povijest umjetnosti 4 1 - - 2 - 1 1 - -
Znanost o umjetnosti 8 3 - 4 3 1 - - - -
Arheologija 37 20 1 10 8 9 5 2 1 1
Religijske znanosti (interdisciplinarno polje) 8 3 1 1 3 1 - 1 1 -
Interdisciplinarne humanističke znanosti 90 64 5 30 20 14 14 5 1 1
Interdisciplinarna područja znanosti 279 179 6 82 49 43 36 39 11 13
Kognitivna znanost 11 6 - 3 - 3 2 - 2 1
Geografija 47 21 - 16 10 6 4 6 - 5
Kroatologija 15 8 3 8 - - 2 - - 2
Obrazovne znanosti 127 97 1 28 16 23 23 23 9 4
Biotehnologija u biomedicini  57 40 2 24 18 9 3 - - 1
Ostala interdisciplinarna polja 22 7 - 3 5 2 2 10 - -

3. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, DRŽAVI PREBIVALIŠTA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

Država Ukupno Sveučilište
Dubrovnik Osijek Rijeka Sjever Slavonski Brod Split Zadar Zagreb Hrvatsko katoličko sveučilište
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 4 485 2 450 24 16 486 284 510 272 91 63 24 2 305 159 144 99 2 808 1 502 93 53
Hrvatska 4 263 2 341 22 15 453 266 494 266 91 63 21 2 283 150 134 94 2 676 1 432 89 53
Ostale države 222 109 2 1 33 18 16 6 - - 3 - 22 9 10 5 132 70 4 -
Austrija 3 1 - - 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - -
Bosna i Hercegovina 110 64 - - 20 13 7 4 - - - - 17 9 2 1 62 37 2 -
Brazil  3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - -
Crna Gora 6 5 - - - - - - - - - - - - 1 1 5 4 - -
Čile 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Francuska 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Indija 4 1 - - - - - - - - - - - - - - 4 1 - -
Indonezija 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Iran 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Italija 6 2 - - 1 - 2 1 - - - - - - 1 1 2 - - -
Island  1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Kosovo 35 17 1 1 4 1 1 - - - - - - - 4 2 25 13 - -
Mađarska 5 1 - - 1 1 - - - - 2 - - - - - 2 - - -
Meksiko 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Moldova 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Nizozemska 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Njemačka 12 3 1 - 3 1 1 - - - 1 - 2 - - - 4 2 - -
Pakistan 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
Rusija 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Sjeverna Makedonija1) 3 3 - - - - 1 1 - - - - - - - - 2 2 - -
Sjedinjene Američke Države 3 1 - - - - 2 - - - - - - - - - 1 1 - -
Slovenija 5 2 - - - - 1 - - - - - - - - - 3 2 1 -
Srbija 5 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 3 1 -
Španjolska 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
Švedska 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Švicarska 3 1 - - 1 1 - - - - - - 1 - - - 1 - - -
Turska 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
Ujedinjeni Arapski Emirati 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Ujedinjena Kraljevina 4 2 - - - - - - - - - - - - - - 4 2 - -

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

4. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PREMA DRŽAVI U KOJOJ SU DIPLOMIRALI, DRŽAVLJANSTVU I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

Država prethodnog obrazovanja Ukupno Državljanstvo
hrvatsko strano
svega žene svega žene svega žene
Ukupno 4 485 2 450 4 326 2 378 159 72
Hrvatska 4 195 2 302 4 183 2 300 12 2
Ostale države 290 148 143 78 147 70
Albanija 1 - - - 1 -
Austrija 6 1 4 1 2 -
Belgija 3 3 2 2 1 1
Bosna i Hercegovina 111 63 66 38 45 25
Brazil 3 1 - - 3 1
Bugarska 1 - 1 - - -
Crna Gora 5 2 - - 5 2
Češka 3 2 1 - 2 2
Egipat 2 - 1 - 1 -
Filipini 1 - - - 1 -
Francuska 4 1 1 1 3 -
Grčka 3 2 - - 3 2
Indija 5 1 - - 5 1
Indonezija 1 - - - 1 -
Iran, Islamska Republika 2 - - - 2 -
Italija 25 13 16 10 9 3
Island  1 - - - 1 -
Kanada 3 1 3 1 - -
Kosovo 28 14 - - 28 14
Mađarska 5 1 1 - 4 1
Meksiko 1 - - - 1 -
Njemačka 14 6 9 4 5 2
Pakistan 2 1 - - 2 1
Poljska 2 - 2 - - -
Rusija  2 1 1 1 1 -
Sjedinjene Američke Države 7 4 5 3 2 1
Sjeverna Makedonija1) 3 3 1 1 2 2
Slovenija 13 7 9 4 4 3
Srbija 13 9 5 4 8 5
Španjolska 1 1 - - 1 1
Švedska 2 1 2 1 - -
Švicarska 2 1 1 - 1 1
Turska 1 1 - - 1 1
Ujedinjeni Arapski Emirati 1 1 1 1 - -
Ujedinjena Kraljevina 12 6 11 6 1 -
Ukrajina 1 1 - - 1 1

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

5. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

   Ukupno Način plaćanja doktorskog studija
svega žene poslodavac iz državnog proračuna doktorand ostalo
Ukupno 4 485 2 450 1 760 590 2 004 131
Zaposleni 4 311 2 362 1 760 579 1 859 113
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 12 3 6 1 5 -
Rudarstvo i vađenje 2 1 - 1 1 -
Prerađivačka industrija 96 45 33 3 56 4
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 28 5 5 - 23 -
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 21 13 7 - 13 1
Građevinarstvo 26 9 13 1 12 -
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 64 39 11 2 49 2
Prijevoz i skladištenje  20 7 3 - 16 1
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 20 12 4 - 15 1
Informacije i komunikacije 142 48 43 3 87 9
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 41 20 16 - 25 -
Poslovanje nekretninama 5 4 - - 5 -
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 671 388 357 157 139 18
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 15 7 1 - 13 1
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 283 159 64 3 212 4
Obrazovanje 1 887 1 009 1 004 390 445 48
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 801 501 160 15 613 13
Umjetnost, zabava i rekreacija 85 47 11 2 63 9
Ostale uslužne djelatnosti 79 40 20 1 56 2
Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 13 5 2 - 11 -
Nezaposleni 174 88 - 11 145 18

G-1. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ U AK.G. 2021./2022. PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA

G-2. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ U AK.G. 2021./2022. PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU

G-3. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ U AK.G. 2021./2022. PREMA NAČINU PLAĆANJA DOKTORSKOG STUDIJA

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci su rezultat statističke obrade Prijavnih listova za doktorande upisane u poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (obrazac ŠV-40) koje ispunjavaju doktorandi pri upisu na doktorski studij.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su doktorandi pri upisu na bilo koju godinu doktorskog studija u akademskoj godini 2021./2022.  Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Visoko učilište jest svaka ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga, visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti i umjetničke akademije u njegovu sastavu, veleučilišta i visoke škole. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Poslijediplomski sveučilišni studij može se upisati nakon završetka diplomskoga sveučilišnog studija i traje po pravilu tri godine u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.,131/17.).

Poslijediplomski studijski programi klasificiraju se prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br.  118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

 

Kratice

ak. g.  akademska godina
NN Narodne novine

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Josipa Jurić i Danijela Kurjaković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti