Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 26. travnja 2023.
RAD-2022-1-3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO I BRUTO PLAĆE PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I DJELATNOSTIMA U 2021.

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I NKD-u 2007.1) U 2021.

kune

          Za ukupno zaposlene2) Prema stupnju stručne spreme za rad na radnome mjestu
visoka viša srednja niža VKV KV PKV NKV
  Ukupno 7 035 10 245 7 940 5 880 4 650 7 155 5 265 4 838 4 509
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 616 8 162 6 732 5 267 4 586 6 755 4 643 4 799 4 427
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 5 387 8 269 6 708 5 003 4 517 6 512 4 643 4 656 4 405
02 Šumarstvo i sječa drva 5 768 7 979 6 733 5 352 4 606 6 311 4 478 5 013 4 412
03 Ribarstvo 5 952 9 141 6 883 5 791 4 710 6 933 4 807 4 444 4 623
B Rudarstvo i vađenje 7 757 11 310 8 905 7 312 5 653 8 679 6 060 5 626 5 214
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 9 904 12 992 9 785 8 664 - 10 442 8 557 4 405 -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 6 612 9 666 8 772 6 287 5 647 6 471 5 828 5 647 5 116
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 8 104 11 040 8 344 7 701 5 957 8 496 6 544 5 630 7 077
C Prerađivačka industrija 6 354 11 452 8 097 5 708 4 636 6 385 5 307 4 787 4 578
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 5 624 10 471 7 259 5 107 4 568 5 832 5 022 4 519 4 450
11 Proizvodnja pića 8 281 14 220 9 270 6 589 4 696 6 969 6 468 5 714 4 862
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 8 461 13 800 9 742 6 762 4 481 5 746 6 646 8 597 5 073
13 Proizvodnja tekstila 5 151 9 122 6 804 4 905 4 054 9 062 4 510 4 320 4 301
14 Proizvodnja odjeće 4 140 7 615 6 381 4 072 3 921 4 566 3 815 3 778 3 628
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 4 466 9 152 6 132 4 421 3 842 5 617 4 465 4 014 4 049
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 5 091 8 886 7 202 4 984 4 616 5 793 4 835 4 474 4 470
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 6 354 11 309 7 959 5 889 5 502 7 716 5 738 4 628 4 721
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 6 438 9 429 7 780 5 984 4 478 7 085 5 369 4 390 4 648
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 9 639 11 623 9 521 8 169 - 8 792 7 952 6 327 -
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 6 724 10 182 7 661 6 163 5 161 5 910 5 468 4 883 5 000
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 11 043 14 603 8 741 8 004 5 708 13 438 7 487 8 238 6 402
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 5 530 8 387 7 338 5 359 4 519 7 289 4 947 4 580 4 549
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 7 109 12 731 9 153 6 418 4 694 8 248 6 260 5 512 5 372
24 Proizvodnja metala 6 088 9 757 8 140 5 833 5 081 6 157 5 671 5 479 4 798
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 6 343 8 897 8 147 6 162 5 191 6 575 5 811 5 172 5 206
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 9 162 12 442 9 187 7 170 5 798 8 895 6 818 6 514 5 269
27 Proizvodnja električne opreme 7 775 12 945 9 449 6 520 4 374 7 804 6 388 7 117 5 431
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 7 044 11 421 9 137 6 229 5 545 7 257 6 063 5 649 5 317
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 5 789 10 437 7 716 5 343 4 916 10 257 5 657 5 034 4 761
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 6 091 9 190 6 696 5 608 4 592 4 343 5 388 5 045 4 975
31 Proizvodnja namještaja 5 136 8 157 6 581 4 932 4 168 6 977 4 655 4 186 4 199
32 Ostala prerađivačka industrija 5 280 7 617 7 125 5 024 3 973 4 388 4 733 4 349 4 218
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 8 398 13 294 9 440 6 549 5 326 6 195 5 600 5 571 5 235
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 728 11 677 8 954 7 533 5 554 9 444 6 171 4 648 4 865
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 728 11 677 8 954 7 533 5 554 9 444 6 171 4 648 4 865
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 6 249 9 191 7 105 5 994 4 821 7 204 5 764 5 298 4 836
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 6 853 10 020 6 899 6 135 4 479 7 899 6 476 6 093 4 861
37 Uklanjanje otpadnih voda 7 623 9 777 8 950 7 201 5 572 6 933 7 128 5 476 5 129
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 5 784 8 496 7 056 5 654 4 931 5 945 5 350 5 195 4 839
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 7 804 9 024 8 722 8 020 5 006 6 299 6 495 4 742 4 270
F Građevinarstvo 5 792 9 427 7 828 5 502 4 828 5 989 5 059 4 988 4 613
41 Gradnja zgrada 5 187 7 766 6 973 5 054 4 578 5 734 4 691 4 907 4 333
42 Gradnja građevina niskogradnje 6 888 11 940 9 074 6 261 5 303 6 292 5 683 5 412 4 962
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 5 536 7 824 7 294 5 385 4 590 5 550 5 068 4 626 4 698
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6 375 11 352 8 093 5 527 4 638 7 492 5 171 4 643 4 627
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla 6 923 10 759 8 654 6 544 4 951 6 139 5 535 5 401 4 575
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 7 795 12 367 8 916 6 455 5 145 7 406 5 507 5 041 4 928
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 5 408 9 922 6 851 4 892 4 266 7 738 5 004 4 369 4 466
H Prijevoz i skladištenje 6 831 10 571 10 448 5 987 5 243 8 057 5 210 5 592 4 685
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 6 097 9 574 7 544 5 591 4 960 8 079 4 896 5 615 4 531
50 Vodeni prijevoz 7 287 10 005 9 834 6 651 5 452 6 030 6 070 5 716 5 247
51 Zračni prijevoz 10 437 11 158 15 830 7 270 - - 6 376 - -
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 8 245 11 473 13 092 6 905 5 600 8 336 6 175 5 726 4 831
53 Poštanske i kurirske djelatnosti 5 468 8 786 6 131 5 120 4 509 4 831 4 843 4 620 4 070
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5 542 8 954 6 967 5 110 4 681 6 875 4 850 4 589 4 390
55 Smještaj 6 465 9 805 7 441 5 803 4 925 7 145 5 417 4 618 4 778
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 4 578 5 714 5 035 4 588 4 040 4 925 4 315 4 558 3 937
J Informacije i komunikacije 9 597 11 533 9 482 7 334 5 230 7 360 7 308 5 275 7 167
58 Izdavačke djelatnosti 7 728 9 232 7 593 6 609 3 651 6 926 5 486 4 247 4 828
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 6 804 8 144 6 965 5 740 4 477 8 653 5 149 - 4 187
60 Emitiranje programa 7 475 9 643 7 480 6 174 6 145 6 634 4 798 - 4 822
61 Telekomunikacije 8 799 11 769 8 821 6 767 5 181 7 116 7 420 4 789 7 939
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 10 767 12 030 10 192 8 471 6 195 9 050 6 015 6 149 7 446
63 Informacijske uslužne djelatnosti 11 182 12 816 11 173 9 217 4 216 7 704 9 211 5 734 7 361
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 9 695 12 735 8 425 6 977 6 099 9 942 6 000 7 113 6 600
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 10 259 13 096 8 557 7 145 5 517 10 139 5 585 7 539 7 962
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 8 974 11 987 8 479 7 331 8 533 9 779 6 249 7 369 6 719
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 8 413 11 751 7 788 5 794 4 358 10 084 5 550 5 920 3 699
L Poslovanje nekretninama 6 773 9 536 8 762 5 713 5 114 5 001 6 113 4 392 4 510
68 Poslovanje nekretninama 6 773 9 536 8 762 5 713 5 114 5 001 6 113 4 392 4 510
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 8 228 9 661 8 205 6 155 4 657 7 113 5 479 5 036 4 392
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 6 500 7 578 6 104 5 252 4 806 5 949 4 524 4 776 4 347
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 8 958 11 080 8 191 6 180 5 851 10 201 5 162 5 824 4 859
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 7 896 8 737 8 609 6 592 4 916 7 097 5 892 4 743 4 494
72 Znanstveno istraživanje i razvoj 10 546 11 644 9 148 7 230 4 321 7 654 5 890 5 808 4 464
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 11 788 15 806 11 758 6 654 4 436 7 635 4 386 4 554 3 786
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7 075 8 963 6 838 5 352 3 724 6 357 5 255 4 267 5 158
75 Veterinarske djelatnosti 6 443 7 696 5 136 4 711 3 886 4 424 4 125 4 300 3 585
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 110 7 905 6 384 4 730 3 992 7 266 4 987 4 110 3 630
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 6 670 9 427 7 945 6 057 5 581 10 419 5 099 4 760 5 219
78 Djelatnosti zapošljavanja 5 470 8 262 6 389 5 081 4 140 9 723 5 125 3 757 3 734
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 5 975 6 651 6 517 5 369 4 960 6 102 5 491 5 600 5 010
80 Zaštitne i istražne djelatnosti 4 259 6 623 4 845 4 158 3 913 4 700 3 887 3 704 4 163
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 4 641 7 800 7 005 4 590 3 820 6 078 5 067 4 099 3 533
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 6 611 9 490 6 493 5 443 4 315 5 890 5 726 4 703 4 438
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 138 10 185 7 749 6 927 5 251 6 899 7 295 4 628 4 206
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 138 10 185 7 749 6 927 5 251 6 899 7 295 4 628 4 206
P Obrazovanje 7 171 8 152 6 747 4 916 4 027 5 920 4 529 4 063 4 079
85 Obrazovanje 7 171 8 152 6 747 4 916 4 027 5 920 4 529 4 063 4 079
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 8 632 13 557 8 282 6 642 4 578 7 225 5 303 4 839 4 353
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 9 383 14 769 8 464 7 110 4 527 7 391 5 637 4 610 4 381
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 5 855 8 503 6 660 5 402 4 860 6 015 5 213 5 156 4 578
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 5 786 8 172 6 271 4 035 3 780 6 760 3 566 4 207 3 378
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6 551 8 598 7 201 5 579 4 771 6 722 5 229 5 000 4 819
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 7 289 8 767 6 809 5 986 4 811 7 118 5 613 5 553 5 883
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 6 992 8 325 6 670 5 682 4 692 6 565 5 013 4 632 4 239
92 Djelatnosti kockanja i klađenja 5 956 12 549 9 508 5 313 4 846 5 969 4 964 4 943 4 796
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 6 248 7 841 6 749 5 734 4 840 6 686 5 301 5 095 4 782
S Ostale uslužne djelatnosti 6 139 8 365 7 405 5 205 4 404 6 121 4 473 4 902 4 276
94 Djelatnosti članskih organizacija 6 994 8 440 7 382 5 718 4 327 6 858 4 783 4 586 4 126
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 6 075 8 420 7 872 5 757 4 354 4 545 4 520 8 755 4 323
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 4 720 7 424 7 125 4 418 4 474 5 823 4 362 4 919 4 367

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Podatak se odnosi samo na zaposlene u pravnim osobama koji su radili svih 12 mjeseci u 2021.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I NKD-u 2007.1) U 2021.

kune

      Za ukupno zaposlene2) Prema stupnju stručne spreme za rad na radnome mjestu
visoka viša srednja niža VKV KV PKV NKV
  Ukupno 9 700 14 744 11 042 7 882 6 037 9 797 6 948 6 320 5 859
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 449 11 334 9 108 6 899 5 910 9 077 5 978 6 176 5 721
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 7 117 11 504 9 076 6 535 5 798 8 637 5 969 5 949 5 668
02 Šumarstvo i sječa drva 7 657 11 039 9 023 6 990 5 947 8 414 5 792 6 485 5 711
03 Ribarstvo 7 988 12 931 9 435 7 713 6 076 9 382 6 231 5 976 6 088
B Rudarstvo i vađenje 10 607 16 181 12 459 9 861 7 434 12 021 8 042 7 516 6 927
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 13 822 18 649 13 559 11 882 - 14 808 11 736 5 646 -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 9 008 13 966 12 440 8 470 7 421 8 636 7 711 7 615 6 789
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 10 876 15 413 11 333 10 237 8 144 11 540 8 612 7 128 9 560
C Prerađivačka industrija 8 664 16 658 11 325 7 640 6 011 8 723 7 027 6 276 5 955
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 7 545 15 095 10 017 6 737 5 896 7 834 6 596 5 886 5 763
11 Proizvodnja pića 11 599 21 029 13 133 8 898 6 045 9 539 8 692 7 549 6 311
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 11 812 20 218 13 723 9 127 5 707 7 447 8 931 12 198 6 811
13 Proizvodnja tekstila 6 825 12 932 9 469 6 433 5 136 12 923 5 884 5 525 5 506
14 Proizvodnja odjeće 5 453 11 199 8 869 5 344 5 028 6 054 4 938 4 831 4 666
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 5 752 12 746 8 194 5 691 4 855 7 510 5 695 5 091 5 164
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 6 719 12 406 9 818 6 556 5 961 7 687 6 390 5 730 5 792
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 8 611 16 343 11 081 7 893 7 377 10 718 7 594 5 982 6 108
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 8 824 13 508 11 205 8 080 5 854 9 740 7 094 5 681 6 054
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 13 521 16 553 13 379 11 267 - 12 469 10 795 8 482 -
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 9 180 14 674 10 578 8 278 6 738 7 925 7 200 6 380 6 525
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 16 200 21 911 12 329 11 366 7 614 20 101 10 195 11 750 8 709
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 7 432 12 014 10 296 7 129 5 793 10 232 6 543 5 974 6 013
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 9 744 18 595 12 919 8 663 6 092 11 515 8 342 7 289 7 081
24 Proizvodnja metala 8 041 13 507 10 992 7 661 6 475 8 008 7 346 7 165 6 280
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 8 607 12 613 11 393 8 314 6 853 9 132 7 777 6 847 6 872
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 12 987 18 175 12 984 9 834 7 801 12 628 9 240 8 615 6 923
27 Proizvodnja električne opreme 10 771 19 012 13 289 8 760 5 636 10 979 8 563 9 636 7 144
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 9 623 16 475 12 840 8 338 7 323 9 942 8 116 7 501 6 985
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 7 887 15 101 10 983 7 205 6 360 14 991 7 668 6 608 6 196
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 8 373 13 267 9 343 7 551 6 232 5 742 7 398 6 697 6 579
31 Proizvodnja namještaja 6 836 11 442 8 908 6 525 5 314 9 647 6 121 5 582 5 394
32 Ostala prerađivačka industrija 7 062 10 663 9 918 6 660 5 133 5 697 6 260 5 515 5 440
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 11 823 19 521 13 384 8 905 7 101 8 302 7 481 7 463 6 931
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 116 16 751 12 373 10 245 7 297 13 165 8 239 5 969 6 210
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 116 16 751 12 373 10 245 7 297 13 165 8 239 5 969 6 210
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 8 327 12 794 9 669 7 929 6 413 9 543 7 531 6 902 6 253
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 9 123 13 803 9 317 8 058 6 468 10 456 8 376 8 018 6 243
37 Uklanjanje otpadnih voda 10 436 13 786 12 495 9 838 7 572 9 232 9 455 7 217 6 586
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 7 684 11 908 9 625 7 464 6 387 7 892 7 023 6 755 6 263
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 10 667 12 871 12 188 10 922 6 520 8 592 8 647 6 101 5 454
F Građevinarstvo 7 806 13 523 10 942 7 351 6 302 7 982 6 654 6 570 6 001
41 Gradnja zgrada 6 928 11 016 9 680 6 737 5 984 7 652 6 113 6 488 5 601
42 Gradnja građevina niskogradnje 9 398 17 355 12 777 8 390 6 935 8 386 7 513 7 109 6 476
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 7 433 11 052 10 158 7 190 5 956 7 378 6 711 6 036 6 151
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8 740 16 645 11 383 7 393 6 088 10 560 6 834 6 028 6 048
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla 9 506 15 613 12 198 8 893 6 499 8 305 7 364 7 123 5 935
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 10 948 18 279 12 663 8 797 6 817 10 512 7 315 6 617 6 460
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 7 249 14 355 9 468 6 439 5 561 10 930 6 594 5 625 5 834
H Prijevoz i skladištenje 9 320 15 178 14 945 7 997 6 841 11 074 6 871 7 404 6 172
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 8 202 13 685 10 408 7 413 6 495 11 099 6 469 7 453 5 874
50 Vodeni prijevoz 9 937 14 226 13 787 8 956 7 081 8 101 8 042 7 437 6 875
51 Zračni prijevoz 14 939 16 085 23 267 10 041 - - 8 202 - -
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 11 478 16 568 19 105 9 343 7 332 11 797 8 218 7 621 6 461
53 Poštanske i kurirske djelatnosti 7 247 12 372 8 226 6 718 5 823 6 201 6 261 6 030 5 139
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7 425 12 715 9 603 6 748 6 104 9 401 6 382 6 009 5 701
55 Smještaj 8 816 14 005 10 315 7 781 6 452 9 805 7 197 6 008 6 276
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 5 971 7 806 6 697 5 970 5 190 6 484 5 613 6 010 5 031
J Informacije i komunikacije 13 826 16 928 13 641 10 192 7 181 10 427 10 088 7 156 10 216
58 Izdavačke djelatnosti 10 904 13 351 10 661 9 091 4 628 9 533 7 330 5 329 6 273
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 9 476 11 612 9 814 7 767 5 859 12 495 6 760 - 5 472
60 Emitiranje programa 10 351 13 799 10 330 8 289 8 175 8 521 6 213 - 6 301
61 Telekomunikacije 12 450 17 136 12 426 9 251 6 972 9 680 10 353 6 372 11 475
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 15 731 17 744 14 837 12 029 9 086 14 377 8 155 8 317 10 766
63 Informacijske uslužne djelatnosti 16 447 19 177 16 431 13 199 5 568 10 884 12 863 8 260 10 398
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 13 867 18 684 11 828 9 565 8 303 14 286 8 126 10 002 9 038
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 14 750 19 262 12 011 9 805 7 419 15 044 7 621 10 790 10 955
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 12 727 17 467 11 941 10 144 12 016 13 925 8 457 10 359 9 236
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 11 876 17 133 10 876 7 751 5 645 14 585 7 500 8 141 4 655
L Poslovanje nekretninama 9 361 13 779 12 321 7 698 6 662 6 667 8 208 5 750 5 852
68 Poslovanje nekretninama 9 361 13 779 12 321 7 698 6 662 6 667 8 208 5 750 5 852
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 11 637 13 927 11 507 8 341 6 133 9 891 7 290 6 543 5 648
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 8 954 10 651 8 307 6 994 6 425 8 139 5 859 6 240 5 545
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 12 874 16 275 11 679 8 405 7 975 15 152 6 884 7 773 6 269
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 11 035 12 399 11 996 8 963 6 498 9 792 7 877 6 145 5 814
72 Znanstveno istraživanje i razvoj 15 307 17 074 13 165 9 917 5 551 10 810 7 923 7 552 5 703
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 17 496 23 976 17 357 9 226 5 740 10 974 5 674 5 865 4 845
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 9 877 12 845 9 398 7 177 5 074 8 421 7 058 5 477 6 825
75 Veterinarske djelatnosti 8 717 10 566 6 740 6 164 4 996 5 785 5 243 5 467 4 503
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6 792 11 141 8 584 6 203 5 115 10 160 6 520 5 634 4 628
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 9 168 13 550 11 131 8 204 7 309 15 268 6 698 6 054 6 774
78 Djelatnosti zapošljavanja 7 331 11 600 8 722 6 695 5 340 14 201 6 653 6 428 4 780
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 8 065 9 153 8 880 7 144 6 230 7 640 6 879 7 290 6 653
80 Zaštitne i istražne djelatnosti 5 503 9 181 6 392 5 343 5 039 6 049 4 923 4 701 5 549
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 6 102 10 910 9 625 6 011 4 881 8 223 6 670 5 247 4 485
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 9 033 13 821 8 495 7 318 5 550 7 951 7 704 5 878 5 738
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 213 14 450 10 550 9 297 6 832 9 341 9 783 6 049 5 366
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 213 14 450 10 550 9 297 6 832 9 341 9 783 6 049 5 366
P Obrazovanje 9 912 11 434 9 186 6 457 5 140 7 994 5 848 5 178 5 230
85 Obrazovanje 9 912 11 434 9 186 6 457 5 140 7 994 5 848 5 178 5 230
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 175 19 996 11 523 9 016 5 889 9 902 6 977 6 273 5 604
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 13 336 21 932 11 795 9 705 5 814 10 143 7 444 5 928 5 615
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 7 837 11 905 9 071 7 145 6 278 8 175 6 828 6 743 5 928
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7 857 11 408 8 552 5 257 4 837 9 098 4 593 5 430 4 266
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8 964 12 102 9 942 7 468 6 301 9 213 6 938 6 683 6 385
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 10 067 12 321 9 362 8 079 6 275 9 716 7 475 7 371 7 931
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 9 569 11 623 9 017 7 536 6 122 8 867 6 668 5 948 5 428
92 Djelatnosti kockanja i klađenja 8 123 18 651 13 657 7 081 7 407 9 410 6 563 7 673 6 563
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 8 518 10 977 9 245 7 739 6 321 9 020 7 023 6 719 6 236
S Ostale uslužne djelatnosti 8 347 11 810 10 214 6 892 5 701 8 324 5 794 6 464 5 531
94 Djelatnosti članskih organizacija 9 660 11 914 10 203 7 678 5 549 9 550 6 253 5 831 5 257
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 8 171 11 977 10 880 7 661 5 580 6 002 5 784 12 104 5 533
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 6 190 10 474 9 727 5 716 5 839 7 817 5 639 6 516 5 708

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Podatak se odnosi samo na zaposlene u pravnim osobama koji su radili svih 12 mjeseci u 2021.

G-1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto i bruto plaći prema stupnju stručne spreme potrebne za rad na radnome mjestu u pravnim osobama Republike Hrvatske rezultat su Godišnjeg istraživanja o zaposlenima i plaći (RAD-1G).

Podaci su dobiveni izvještajem koji se ispunjava u pravnim osobama svih oblika vlasništva na osnovi evidencija o zaposlenima i plaći. Tim izvještajem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena. Nisu obuhvaćeni ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama ni individualni poljoprivrednici. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

Obuhvat i usporedivost

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na osnovi evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se bruto i neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena uz uvjet da su radili svih 12 mjeseci u prethodnoj godini.Ovim istraživanjem ne obuhvaćaju se isplate zaposlenih u djelatnosti obrta i slobodnih profesija i osoba koje svoju aktivnost obavljaju na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Kratice  
   
d. n.
drugdje nespomenuto
KV kvalificirani (radnik)
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NKV podatak zbog povjerljivosti nije objavljen
PKV polukvalificirani (radnik)
VKV visokokvalificirani (radnik)

 

Znakovi

- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga, Zdenka Mandarić i Borislav Maoduš

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti