Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 19. kolovoza 2022.
RAD-2022-1-1/6

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA LIPANJ 2022.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2022. iznosila je 7 711 kuna, što je nominalno više za 0,3%, a realno niže za 0,8% u odnosu na svibanj 2022.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2022. iznosila je 10 492 kune, što je nominalno više za 0,5%, a realno niže za 0,6% u odnosu na svibanj 2022.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2022. isplaćena je u Financijskim uslužnim djelatnostima, osim osiguranja i mirovinskih fondova, u iznosu od 12 814 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 923 kune.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2022. bila je u Financijskim uslužnim djelatnostima, osim osiguranja i mirovinskih fondova, u iznosu od 18 763 kune, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 6 320 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 7,5%, a realno je niža za 4,1%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 8,5%, a realno je niža za 3,2%.

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 568 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2021. nominalno više za 6,8%, a realno niže za 1,7%.

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 10 271 kunu, što je u odnosu na isto razdoblje 2021. nominalno više za 7,7%, a realno niže za 0,8%.

U lipnju 2022. bilo je prosječno 175 plaćenih sati, što je u odnosu na svibanj 2022. na istoj razini. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda (183), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (158).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za lipanj 2022. iznosila je 43,24 kune, što je u odnosu na svibanj 2022. više za 0,5%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 7,3%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za lipanj 2022. iznosila je 58,83 kune, što je u odnosu na svibanj 2022. više za 0,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 8,3%.

Medijalna neto plaća za lipanj 2022. iznosila je 6 510 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8 562 kune.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA LIPANJ 2022.

                  VI. 2022. I. – VI. 2022. Indeksi
VI. 2022.
V. 2022.
VI. 2022.
VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2021.
Neto plaća                 
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune  7 711  7 568 100,3 107,5 106,8
Realna neto plaća po zaposlenome      99,2 95,9 98,3
Bruto plaća            
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune  10 492  10 271 100,5 108,5 107,7
Realna bruto plaća po zaposlenome      99,4 96,8 99,2
Neto plaća po satu           
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune 43,24 43,34 100,5 107,3 106,5
Realna neto plaća po satu      99,4 95,7 98,1
Bruto plaća po satu            
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune 58,83 58,82 100,7 108,3 107,5
Realna bruto plaća po satu      99,6 96,6 99,0

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA LIPANJ 2022.

           VI. 2022.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi (donji) kvartil   4 982  6 282
Drugi kvartil (medijan)  6 510  8 562
Treći (gornji) kvartil   8 803  11 858
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA LIPANJ 2022.

       VI. 2022.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi decil   4 200  5 200
Drugi decil   4 748  6 059
Treći decil  5 216  6 650
Četvrti decil   5 852  7 552
Peti decil (medijan)  6 510  8 562
Šesti decil   7 324  9 784
Sedmi decil   8 256  11 108
Osmi decil   9 467  12 850
Deveti decil   11 838  16 572
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U LIPNJU 2022.

                 VI. 2022.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kune prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, kune
  Ukupno   799   9
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   622   7
B Rudarstvo i vađenje  1 423   42
C Prerađivačka industrija   656   7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija   523   4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   816   18
F Građevinarstvo   727   8
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   762   5
H Prijevoz i skladištenje  1 534   7
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   566   7
J Informacije i komunikacije   575   2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   348   1
L Poslovanje nekretninama   611   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   461   6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   600   27
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   658   4
P Obrazovanje   842   1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  1 261   37
R Umjetnost, zabava i rekreacija   668   2
S Ostale uslužne djelatnosti   613   5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA LIPANJ 2022. PREMA NKD-u 2007.

G-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA LIPANJ 2022. PREMA NKD-u 2007.

G-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA LIPANJ 2022. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

5. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2022.1) PREMA NKD-u 2007.

     Prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni realni
IV. V. VI. I. − VI. VI. 2022.
V. 2022.
VI. 2022.
VI. 2021.
I. − VI. 2022.
I. − VI. 2021.
VI. 2022.
V. 2022.
VI. 2022.
VI. 2021.
I. − VI. 2022.
I. − VI. 2021.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  8 661  8 969  8 912  8 700 99,4 106,2 104,0 98,3 94,7 95,8
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  8 661  8 969  8 912  8 700 99,4 106,2 104,0 98,3 94,7 95,8
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice  8 780  9 014  8 979  8 796 99,6 110,0 107,1 98,5 98,1 98,6
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini  8 742  9 105  9 022  8 789 99,1 103,7 102,1 98,0 92,5 94,0
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja   7 207  7 513  7 554  7 314 100,5 104,8 101,4 99,4 93,5 93,4
P Obrazovanje  7 874  8 221  8 264  8 029 100,5 104,9 103,0 99,4 93,6 94,8
85 Obrazovanje  7 874  8 221  8 264  8 029 100,5 104,9 103,0 99,4 93,6 94,8
85.1 Predškolsko obrazovanje  6 334  6 395  6 415  6 346 100,3 103,1 102,4 99,2 92,0 94,3
85.2 Osnovno obrazovanje  7 673  8 167  8 166  7 875 100,0 105,7 103,4 98,9 94,3 95,2
85.3 Srednje  obrazovanje  7 861  8 252  8 165  8 006 98,9 105,2 103,0 97,8 93,8 94,8
85.4 Visoko obrazovanje  10 891  11 254  11 614  11 068 103,2 105,4 102,9 102,1 94,0 94,8
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje  5 920  6 001  6 032  5 945 100,5 106,8 105,3 99,4 95,3 97,0
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju  7 624  7 934  8 319  7 746 104,9 100,8 98,5 103,8 89,9 90,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalneskrbi  9 067  9 898  9 205  9 146 93,0 104,3 103,4 92,0 93,0 95,2
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  9 762  10 743  9 882  9 852 92,0 103,2 102,6 91,0 92,1 94,5
86.1 Djelatnosti bolnica   10 227  11 635  10 332  10 363 88,8 103,1 102,8 87,8 92,0 94,7
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse   8 773  8 972  8 960  8 825 99,9 103,1 102,7 98,8 92,0 94,6
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite  9 076  9 098  9 136  8 932 100,4 104,1 102,0 99,3 92,9 93,9
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  6 384  6 603  6 578  6 403 99,6 105,7 103,4 98,5 94,3 95,2
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu  6 017  6 154  6 129  5 982 99,6 104,7 103,0 98,5 93,4 94,8
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima  6 933  7 183  7 175  6 971 99,9 105,8 103,0 98,8 94,4 94,8
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom  5 984  6 165  6 134  5 988 99,5 105,7 103,9 98,4 94,3 95,7
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem    7 481  7 856  7 822  7 571 99,6 106,5 103,3 98,5 95,0 95,1
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  6 584  6 838  6 818  6 633 99,7 112,9 108,3 98,6 100,7 99,7
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom  5 438  5 555  5 526  5 518 99,5 103,1 103,2 98,4 92,0 95,0
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  6 671  6 937  6 919  6 715 99,7 113,7 108,8 98,6 101,4 100,2

 

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

6. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2022.1) PREMA NKD-u 2007.

   Prosječne bruto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni indeksi realni indeksi
IV. V. VI. I. − VI. VI. 2022.
V. 2022.
VI. 2022.
VI. 2021.
I. − VI. 2022.
I. − VI. 2021.
VI. 2022.
V. 2022.
VI. 2022.
VI. 2021.
I. − VI. 2022.
I. − VI. 2021.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  11 633  12 083  11 997  11 686 99,3 106,6 104,3 98,2 95,1 96,0
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  11 633  12 083  11 997  11 686 99,3 106,6 104,3 98,2 95,1 96,0
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice  11 961  12 349  12 276  11 994 99,4 110,7 107,4 98,3 98,8 98,9
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini  11 619  12 111  11 996  11 669 99,1 103,8 102,4 98,0 92,6 94,3
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja   9 673  10 141  10 204  9 839 100,6 105,5 101,6 99,5 94,1 93,6
P Obrazovanje  10 564  11 014  11 111  10 775 100,9 105,1 103,0 99,8 93,8 94,8
85 Obrazovanje  10 564  11 014  11 111  10 775 100,9 105,1 103,0 99,8 93,8 94,8
85.1 Predškolsko obrazovanje  8 362  8 452  8 493  8 386 100,5 103,4 102,7 99,4 92,2 94,6
85.2 Osnovno obrazovanje  9 981  10 549  10 576  10 222 100,3 105,6 103,1 99,2 94,2 94,9
85.3 Srednje  obrazovanje  10 807  11 413  11 276  11 033 98,8 105,9 103,4 97,7 94,5 95,2
85.4 Visoko obrazovanje  15 302  15 837  16 470  15 585 104,0 105,7 103,0 102,9 94,3 94,8
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje  7 868  7 990  8 061  7 911 100,9 107,8 105,9 99,8 96,2 97,5
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju  10 339  10 702  11 354  10 468 106,1 100,4 98,1 104,9 89,6 90,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  12 389  13 620  12 591  12 499 92,4 104,4 103,5 91,4 93,1 95,3
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  13 461  14 922  13 635  13 587 91,4 103,1 102,7 90,4 92,0 94,6
86.1 Djelatnosti bolnica   14 163  16 254  14 322  14 359 88,1 103,1 102,8 87,1 92,0 94,7
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse   11 999  12 283  12 270  12 067 99,9 103,2 103,0 98,8 92,1 94,8
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite  12 340  12 447  12 398  12 124 99,6 104,2 102,2 98,5 93,0 94,1
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  8 205  8 498  8 491  8 229 99,9 106,0 103,7 98,8 94,6 95,5
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu  7 663  7 904  7 862  7 624 99,5 105,5 103,5 98,4 94,1 95,3
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima  8 879  9 195  9 205  8 927 100,1 105,6 102,9 99,0 94,2 94,8
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom  7 644  7 876  7 870  7 644 99,9 106,2 104,1 98,8 94,7 95,9
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem    9 919  10 438  10 425  10 042 99,9 107,1 103,8 98,8 95,5 95,6
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  8 626  8 980  8 982  8 684 100,0 113,8 109,0 98,9 101,5 100,4
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom  7 109  7 269  7 251  7 225 99,8 103,3 103,3 98,7 92,1 95,1
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  8 742  9 112  9 117  8 791 100,1 114,7 109,4 99,0 102,3 100,7

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva i Zdenka Mandarić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti