Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. siječnja 2023.
OBR-2022-4-6

ISSN 1334-0557

STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ
U AK. G. 2021./2022.

U akademskoj godini 2021./2022. na poslijediplomski specijalistički studij bilo je upisano 1 707 studenata.

Od ukupnog broja studenata, na Sveučilištu u Zagrebu upisano ih je 81,3%, na Sveučilištu u Rijeci 6,9%, na Sveučilištu u Osijeku 6,8%, na Sveučilištu u Splitu 1,4%, na Libertas međunarodnom sveučilištu 1,1%, na Sveučilištu Sjever u Koprivnici 0,8%, na Sveučilištu u Puli 0,7%, na Sveučilištu u Zadru 0,6%, a na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 0,4%.

Među upisanim studentima poslijediplomskoga specijalističkog studija više žena

Udio žena u ukupnom broju studenata bio je 1 143 (67,0%). Promatrajući prema pojedinom sveučilištu, najviše je žena na Sveučilištu u Zadru (100%), na Sveučilištu Sjever (92,6%), na Sveučilištu u Osijeku (75,9%), na Libertas međunarodnom sveučilištu (73,7%), slijede Sveučilište u Zagrebu (66,9%), Sveučilište u Splitu (65,2%), Sveučilište u Puli (58,3%) i Sveučilište u Rijeci (56,8%), dok na Sveučilištu u Slavonskom Brodu nije bilo niti jedne upisane studentice.

Područje biomedicine i zdravstva najzastupljenije područje specijalističkog studija

Prema znanstvenim i umjetničkim područjima na koja se odnose studiji, najviše je zastupljeno područje biomedicine i zdravstva (44,9%), područje društvenih znanosti (38,3%), slijede područje tehničkih znanosti (7,2%), interdisciplinarna područja znanosti (5,9%), umjetničko područje (1,5%), područje prirodnih znanosti (1,3%) i područje biotehničkih znanosti (0,9%).

Najviše studenata specijalističkog studija u dobi od 30 do 34 godine

Promatrajući dobnu strukturu u petogodišnjim dobnim skupinama, najviše studenata bilo je u skupini 30 – 34 godine (33,8%), a najmanje u skupini do 24 godine (1,1%). U skupini 25 – 29 godina bilo je 21,7%, u skupini 35 – 39 godina 18,1%, u skupini 40 – 44 godine 13,0%, u skupini 45 – 49 godina 7,3%, u skupini 50 – 54 godine 3,6% i u skupini 55 i više godina bilo je 1,4% studenata.

Prema prebivalištu, 97,5% studenata imalo je prebivalište u Republici Hrvatskoj, a 2,5% izvan nje. Prema državljanstvu, od ukupnog broja studenata, 98,1% bili su državljani Republike Hrvatske, a 1,9% imalo je strano državljanstvo. Od hrvatskih državljana, 94,0% prethodno je diplomiralo u Republici Hrvatskoj, a 6,0% izvan nje.

Studenti specijalističkog studija najviše zaposleni u području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Od ukupnog broja studenata, zaposlenih je bilo 97,6%, a nezaposlenih 2,4%. Od svih zaposlenih studenata, najveći je broj bio u području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (48,2%), u području javne uprave i obrane; obveznoga socijalnog osiguranja (12,7%), u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (11,0%), u području obrazovanja (8,1%), u području financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja (6,0%), u području prerađivačke industrije (2,5%), u području trgovine na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikla (2,2%), u području djelatnosti informacija i komunikacija (1,6%), a svim ostalim područjima djelatnosti pripadalo ih je 7,7%.

Troškove studija uglavnom plaća poslodavac

Poslodavac je platio studij za 54,4% studenata, 42,4% studenata osobno je platilo studij, za 2,3% studenata studij je financiran iz državnog proračuna, a za 0,9% način plaćanja studija pripadalo je kategoriji Ostalo.

 

1. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, NAZIVU I MJESTU VISOKOG UČILIŠTA, ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

  Ukupno Znanstveno i umjetničko područje studija
prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 1 707 1 143 22 16 122 51 767 504 15 11 654 449 26 23 101 89
Sveučilište u Osijeku 116 88 3 2 - - 16 13 8 5 45 30 23 20 21 18
Medicinski fakultet, Osijek 16 13 - - - - 16 13 - - - - - - - -
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek 8 5 - - - - - - 8 5 - - - - - -
Ekonomski fakultet, Osijek 37 23 - - - - - - - - 37 23 - - - -
Pravni fakultet, Osijek 8 7 - - - - - - - - 8 7 - - - -
Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek 23 20 - - - - - - - - - - 23 20 - -
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek 21 18 - - - - - - - - - - - - 21 18
Sveučilište u Osijeku 3 2 3 2 - - - - - - - - - - - -
Sveučilište u Puli 12 7 - - - - - - - - 12 7 - - - -
Sveučilište u Rijeci 118 67 - - - - 59 43 - - 57 22 - - 2 2
Medicinski fakultet, Rijeka 59 43 - - - - 59 43 - - - - - - - -
Ekonomski fakultet, Rijeka 57 22 - - - - - - - - 57 22 - - - -
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2
Sveučilište Sjever 14 13 - - - - - - - - 14 13 - - - -
Sveučilište u Slavonskom Brodu 7 - - - 7 - - - - - - - - - - -
Sveučilište u Splitu 23 15 - - - - 23 15 - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Split 23 15 - - - - 23 15 - - - - - - - -
Sveučilište u Zadru 11 11 - - - - - - - - - - - - 11 11
Sveučilište u Zagrebu 1 387 928 19 14 115 51 650 419 7 6 526 377 3 3 67 58
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 19 14 19 14 - - - - - - - - - - - -
Arhitektonski fakultet, Zagreb 10 7 - - 10 7 - - - - - - - - - -
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 5 2 - - 5 2 - - - - - - - - - -
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 75 27 - - 74 26 - - - - - - - - 1 1
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 9 2 - - 9 2 - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Zagreb 500 314 - - - - 500 314 - - - - - - - -
Stomatološki fakultet, Zagreb 53 34 - - - - 53 34 - - - - - - - -
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 57 52 - - - - 57 52 - - - - - - - -
Veterinarski fakultet, Zagreb 40 19 - - - - 40 19 - - - - - - - -
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 5 5 - - - - - - 5 5 - - - - - -
Agronomski fakultet, Zagreb 2 1 - - - - - - 2 1 - - - - - -
Ekonomski fakultet, Zagreb 27 16 - - - - - - - - 27 16 - - - -
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 14 11 - - - - - - - - 14 11 - - - -
Pravni fakultet, Zagreb 391 292 - - - - - - - - 391 292 - - - -
Fakultet političkih znanosti, Zagreb 59 27 - - - - - - - - 59 27 - - - -
Filozofski fakultet, Zagreb 13 11 - - - - - - - - 13 11 - - - -
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb 12 12 - - - - - - - - 12 12 - - - -
Muzička akademija, Zagreb 3 3 - - - - - - - - - - 3 3 - -
Sveučilište u Zagrebu 93 79 - - 17 14 - - - - 10 8 - - 66 57
Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb 19 14 - - - - 19 14 - - - - - - - -

2. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA I POLJIMA STUDIJA, DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

  Ukupno Dobne skupine
svega žene do 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 i više
Ukupno 1 707 1 143 18 370 577 309 222 125 62 24
Prirodne znanosti 22 16 1 16 1 1 2 - - 1
Matematika 19 14 1 16 - 1 1 - - -
Interdisciplinarne prirodne znanosti 3 2 - - 1 - 1 - - 1
Tehničke znanosti 122 51 2 20 31 35 18 13 2 1
Arhitektura i urbanizam 10 7 1 1 1 1 2 2 2 -
Računalstvo 36 12 - 7 9 12 4 3 - 1
Elektrotehnika 2 1 - - 1 1 - - - -
Strojarstvo 12 2 1 5 2 3 - 1 - -
Tehnologija prometa i transport 9 2 - - 1 4 2 2 - -
Interdisciplinarne tehničke znanosti 53 27 - 7 17 14 10 5 - -
Biomedicina i zdravstvo 767 504 2 210 368 112 36 27 8 4
Temeljne medicinske znanosti 8 7 - 1 4 2 1 - - -
Kliničke medicinske znanosti 529 338 - 134 303 70 10 8 3 1
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 80 54 - 17 26 13 8 13 2 1
Veterinarska medicina 40 19 - 15 13 6 5 1 - -
Dentalna medicina  53 34 - 14 14 13 5 4 1 2
Farmacija 57 52 2 29 8 8 7 1 2 -
Biotehničke znanosti 15 11 2 6 4 - 1 2 - -
Poljoprivreda  2 1 - 1 - - - 1 - -
Prehrambena tehnologija 5 5 - 2 1 - 1 1 - -
Nutricionizam 8 5 2 3 3 - - - - -
Društvene znanosti 654 449 8 103 146 137 136 69 41 14
Ekonomija 143 77 5 28 30 34 23 17 4 2
Pravo 264 178 1 29 72 58 65 22 12 5
Politologija 29 8 1 13 9 1 3 1 1 -
Informacijske i komunikacijske znanosti 44 30 - 18 10 4 6 4 2 -
Psihologija 13 11 - 3 9 1 - - - -
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 12 12 - 3 4 - 5 - - -
Socijalne djelatnosti 135 121 - 6 8 35 33 24 22 7
Interdisciplinarne društvene znanosti 14 12 1 3 4 4 1 1 - -
Umjetničko područje 26 23 3 5 7 2 3 4 1 1
Glazbena umjetnost 3 3 3 - - - - - - -
Interdisciplinarno umjetničko polje 23 20 - 5 7 2 3 4 1 1
Interdisciplinarna područja znanosti 101 89 - 10 20 22 26 10 10 3
Obrazovne znanost 32 29 - 2 3 8 10 4 4 1
Ostala interdisciplinarna polja 69 60 - 8 17 14 16 6 6 2

3. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, DRŽAVI PREBIVALIŠTA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

Država prebivališta Ukupno Sveučilište
Osijek Pula Rijeka Slavonski Brod Split Zadar Zagreb Libertas Sjever
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 1 707 1 143 116 88 12 7 118 67 7 - 23 15 11 11 1 387 928 19 14 14 13
Hrvatska 1 664 1 127 114 86 12 7 114 66 7 - 23 15 11 11 1 350 915 19 14 14 13
Ostale države 43 16 2 2 - - 4 1 - - - - - - 37 13 - - - -
Belgija 3 1 - - - - - - - - - - - - 3 1 - - - -
Bosna i Hercegovina 21 6 2 2 - - 2 - - - - - - - 17 4 - - - -
Crna Gora 2 1 - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - -
Italija 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - -
Luksemburg 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - -
Nizozemska 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Njemačka 2 1 - - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - -
Sjeverna Makedonija1) 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Slovenija 4 1 - - - - - - - - - - - - 4 1 - - - -
Srbija 7 4 - - - - - - - - - - - - 7 4 - - - -

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

4. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA DRŽAVI U KOJOJ SU DIPLOMIRALI, DRŽAVLJANSTVU I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

Država prethodnog obrazovanja Ukupno Državljanstvo
hrvatsko strano
svega žene svega žene svega žene
Ukupno 1 707 1 143 1 675 1 130 32 13
Hrvatska 1 605 1 085 1 604 1 085 1 -
Ostale države 102 58 71 45 31 13
Austrija 1 - 1 - - -
Bosna i Hercegovina 59 30 45 27 14 3
Crna Gora 2 1 - - 2 1
Danska 1 - 1 - - -
Italija 5 5 5 5 - -
Kosovo 2 2 1 1 1 1
Mađarska 1 1 1 1 - -
Nizozemska 1 - 1 - - -
Njemačka 1 - 1 - - -
Rusija 2 2 1 1 1 1
Sjeverna Makedonija1) 4 3 1 - 3 3
Slovačka 1 1 1 1 - -
Slovenija 4 2 2 2 2 -
Srbija 16 10 9 6 7 4
Španjolska 1 - - - 1 -
Ukrajina 1 1 1 1 - -

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

5. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

  Ukupno Način plaćanja poslijediplomskog studija
svega žene poslodavac sredstva iz državnog proračuna student ostalo
Ukupno 1 707 1 143 929 40 724 14
Zaposleni 1 666 1 117 929 40 683 14
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 5 1 - 6 -
Rudarstvo i vađenje 1 1 1 - - -
Prerađivačka industrija 42 23 24 1 17 -
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 19 6 10 - 9 -
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 9 5 1 - 8 -
Građevinarstvo 6 4 3 - 3 -
Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla 37 21 13 - 24 -
Prijevoz i skladištenje  19 13 9 - 10 -
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 4 1 - - 4 -
Informacije i komunikacije 26 13 10 - 16 -
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 100 61 77 - 23 -
Poslovanje nekretninama 2 1 1 - 1 -
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  183 104 66 4 109 4
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6 4 1 - 5 -
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 211 143 40 8 162 1
Obrazovanje 135 114 31 3 99 2
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 803 559 623 23 151 6
Umjetnost, zabava i rekreacija 14 9 2 - 12 -
Ostale uslužne djelatnosti 33 24 15 1 16 1
Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 9 6 1 - 8 -
Nezaposleni 41 26 - - 41 -

G-1. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA U AK. G. 2021./2022.

G-2. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

G-3. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA NAČINU PLAĆANJA STUDIJA U AK. G. 2021./2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima upisanima na poslijediplomski specijalistički studij. Prikupljaju se upitnikom Prijavni list za studente upisane na poslijediplomski specijalistički studij (obrazac ŠV-30), koji ispunjavaju studenti pri upisu na svaku godinu poslijediplomskoga specijalističkog studija.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ak. g. 2021./2022.

Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Studenti prikazani u ovom Priopćenju upisali su poslijediplomski specijalistički studij u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17. i 119/22.).

Poslijediplomski studijski programi klasificiraju se prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

Visoko učilište jest svaka ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga, visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti i umjetničke akademije u njegovu sastavu, veleučilišta i visoke škole. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije, razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti te može izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Poslijediplomski specijalistički studij može organizirati sveučilište u trajanju od jedne do dvije godine i njime se stječe akademski naziv sveučilišni specijalist uz naznaku struke (univ. spec.).

Poslijediplomski studij može se izvoditi i u suradnji sa znanstvenim institutima (interdisciplinarni studij).

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće godine, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

 

Kratice  
   
ak. g. akademska godina
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Danijela Kurjaković i Josipa Jurić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti