Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 22. srpnja 2022.
STAN-2022-2-1

ISSN 1334-0557

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2021.

 

Prikazani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske od 2012. do 2021. te po županijama od 2017. do 2021.

Vanjska migracija

U 2021. u Republiku Hrvatsku iz inozemstva se doselilo 35 912 osoba, a u inozemstvo su se odselile 40 424 osobe. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -4 512.

U 2021. iz inozemstva se doselilo 29,6% hrvatskih državljana i 70,4% stranaca, a odselilo se 64,2% hrvatskih državljana i 35,8% stranaca.

U ukupnom broju doseljenih i odseljenih osoba znatan je udio stranaca u okviru izdanih dozvola za boravak i rad.

Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku, 22,4% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske, najviše osoba odselilo se u Njemačku (32,3%).

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je bio udio muškaraca (72,7%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo također je bio veći udio muškaraca (63,5%). Najveći broj odseljenih osoba u inozemstvo bio je u dobi od 20 do 39 godina (45,9%).

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2021. najveći su udio imali Grad Zagreb (23,4%) i Splitsko-dalmatinska županija (10,0%). Prema ukupnom broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo, na prvome je mjestu bio Grad Zagreb (18,3%), slijedile su Splitsko-dalmatinska županija (8,5%) i Primorsko-goranska županija (7,8%).

Unutarnja migracija

U 2021. mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske promijenile su 71 864 osobe.

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina (45,9%). Udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,6%.

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2021., najviše osoba (40,5%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 38,5% osoba, a između naselja istoga grada/općine selilo se 21,0% osoba.

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2021. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba, međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) imalo je sedam županija, a najviši je bio u Zagrebačkoj županiji (1 904 osobe). Negativan saldo migracije među županijama imalo je trinaest županija i Grad Zagreb, s tim da je najveći bio u Brodsko-posavskoj županiji (-447 osoba) i Vukovarsko-srijemskoj županiji (-395 osoba).

Ukupna migracija u 2021.

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2021. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva te ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imala je Zagrebačka županija (1 746 osoba). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Brodsko-posavska županija (-1 268 osoba), Vukovarsko-srijemska županija (-1 261 osoba) i Osječko-baranjska županija (-1 222 osobe).

 

I. VANJSKA MIGRACIJA

1. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

    Doseljeni iz inozemstva Odseljeni u inozemstvo Migracijski saldo
2012.  8 959  12 877 -3 918
2013.  10 378  15 262 -4 884
2014.  10 638  20 858 -10 220
2015.  11 706  29 651 -17 945
2016.  13 985  36 436 -22 451
2017.  15 553  47 352 -31 799
2018.  26 029  39 515 -13 486
2019.  37 726  40 148 -2 422
2020.  33 414  34 046 -632
2021.  35 912  40 424 -4 512

G-1. SALDO MIGRACIJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM OD 2012. DO 2021.

2. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA

Zemlja državljanstva 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni
Ukupno 15 553 47 352 26 029 39 515 37 726 40 148 33 414 34 046 35 912 40 424
Hrvatska 7 911 45 367 8 619 36 413 9 882 32 453 8 460 20 886 10 622 25 950
Europa 6 891 1 661 16 109 2 769 24 194 7 224 22 220 11 988 20 223 12 704
Europska unija1) 2 087 647 2 108 753 2 314 971 3 814  923 4 753 987
Austrija  116  20  130  55  132  63  224  66 317 64
Bugarska  45 18  45  23  65  30 54  23 90 21
Češka  52  12  61  24  42  19  137  28 159 16
Francuska  85  51  91  30  100  58  116  34 303 46
Italija  304  134  266  99  307  131  376  140 449 156
Mađarska  99  51  83  45  118  40  132  47 162 49
Nizozemska  55  8  70  26  45  16  75  17 95 29
Njemačka  462  94  453  129  487  192  823  200 1 134 173
Poljska  57  18  79  19  79  27  97  37 291 31
Rumunjska  47  36  38  36  70  40  61  20 96 30
Slovačka  55  20  49  18  49  28  81  22 160 21
Slovenija  513  105  535  172  573  247 1 331  187 859 241
Švedska  63  18  58  25  52  36  67  33 107 24
Ostale europske zemlje1) 4 804 1 014 14 001 2 016 21 880 6 253 18 406 11 065 15 470 11 717
Albanija 207 6 642 87 1 304  292 1 091  680 1 024 764
Bosna i Hercegovina 2 946  482 7 932 1 161 9 680 3 241 7 634 4 530 6 371 4 661
Crna Gora  48  20  79  25  156  46  217  71 229 125
Kosovo 255 64 1 394 87 3 635  597 2 443 1 656 1 835 1 725
Rusija  132  51  108  48  146  47  177  73 156 84
Sjeverna Makedonija2)  205  71  798  96 1 462  391 1 106  805 1 027 743
Srbija  553  185 2 161  294 3 995 1 156 4 191 2 446 3 131 2 891
Ujedinjena Kraljevina1)  100  28  134  40  196  47 277 32 187 39
Ukrajina  223  76  618  134 1 071  364  951  640 735 538
Azija  401  192  880  153 3 084  231 2 159  871 4 358 1 454
Afrika  70  28  83  22  139  24  135  58 177 65
Sjeverna i Srednja Amerika  165  75  202  90  235  119  277  150 293 175
Južna Amerika  75  16  86  38  145  47  136  58 200 56
Oceanija  34  5  39  16  37  22  22  24 38 15
Nepoznato  6  8  11  14  10  28  5  11 1 5

1) Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređen je način prestala biti članicom EU-a.

2) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija. 

3. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA STAROSTI I SPOLU U 2021.

Starost Doseljeni iz inozemstva Odseljeni u inozemstvo
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  35 912  26 101  9 811  40 424  25 669  14 755
0 – 4   800   401   399   845   454   391
5 – 9   654   354   300  1 489   744   745
10 – 14   579   278   301  1 330   686   644
15 – 19  1 358   981   377  1 528   841   687
20 – 24  4 689  3 362  1 327  4 250  2 766  1 484
25 – 29  5 079  3 851  1 228  5 064  3 275  1 789
30 – 34  4 604  3 606   998  4 833  3 338  1 495
35 – 39  4 182  3 307   875  4 389  3 089  1 300
40 – 44  3 565  2 868   697  4 183  2 806  1 377
45 – 49  2 896  2 238   658  3 609  2 341  1 268
50 – 54  2 169  1 639   530  2 895  1 856  1 039
55 – 59  1 631  1 125   506  2 188  1 427   761
60 – 64  1 362   804   558  1 320   827   493
65 – 69  1 203   662   541  1 065   525   540
70 – 74   655   383   272   803   402   401
75 i više   486   242   244   633   292   341

4. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI PODRIJETLA/ODREDIŠTA I DRŽAVLJANSTVU U 2021.

Zemlja podrijetla/odredišta Doseljeni iz inozemstva Odseljeni u inozemstvo
ukupno hrvatski državljani stranci nepoznato ukupno hrvatski državljani stranci nepoznato
Ukupno 35 912 10 622 25 289 1 40 424 25 950 14 469 5
Europa 29 048 9 248 19 799 1 37 623 25 023 12 596 4
Europska unija 10 655 6 151 4 503 1 20 884 19 938 946 -
Austrija 928 586 342 - 3 425 3 364 61 -
Belgija 79 32 47 - 173 162 11 -
Češka 200 38 161 1 108 91 17 -
Danska 51 35 16 - 154 150 4 -
Francuska 335 66 269 - 182 148 34 -
Irska 437 413 24 - 866 858 8 -
Italija 657 264 393 - 733 581 152 -
Luksemburg 20 14 6 - 64 62 2 -
Mađarska 159 44 115 - 83 45 38 -
Nizozemska 166 90 76 - 382 357 25 -
Njemačka 5 371 4 225 1 146 - 13 077 12 906 171 -
Poljska 293 11 282 - 57 28 29 -
Rumunjska 83 5 78 - 37 8 29 -
Slovačka 183 20 163 - 42 21 21 -
Slovenija 1005 161 844 - 804 548 256 -
Španjolska 214 27 187 - 84 64 20 -
Švedska 192 98 94 - 518 497 21 -
Ostale europske zemlje 18 393 3 097 15 296 - 16 739 5 085 11 650 4
Albanija 1 023 1 1 022 - 768 5 763 -
Bosna i Hercegovina 8 055 1 786 6 269 - 6 613 1 978 4 633 2
Crna Gora 255 30 225 - 158 35 123 -
Kosovo 1 811 32 1 779 - 1 696 23 1 673 -
Norveška 93 56 37 - 197 181 16 -
Rusija 162 25 137 - 99 20 79 -
Sjeverna Makedonija1) 1 051 36 1 015 - 779 36 743 -
Srbija 3 743 577 3 166 - 3 999 1 083 2 914 2
Švicarska 478 377 101 - 1 125 1 114 11 -
Ujedinjena Kraljevina2) 338 160 178 - 589 555 34 -
Ukrajina 735 5 730 - 545 6 539 -
Azija 4 436 148 4 288 - 1 598 173 1 425 -
Afrika 214 61 153 - 74 13 61 -
Sjeverna i Srednja Amerika 781 516 265 - 589 436 153 -
Kanada 280 233 47 - 154 136 18 -
SAD 470 280 190 - 409 281 128 -
Južna Amerika 250 60 190 - 60 8 52 -
Oceanija 136 105 31 - 82 65 17 -
Australija 122 97 25 - 67 55 12 -
Nepoznato 1 047 484 563 - 398 232 165 1

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

2) Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređen je način prestala biti članicom EU-a.

G-2. HRVATSKI DRŽAVLJANI ODSELJENI U INOZEMSTVO U 2021. PREMA ZEMLJI ODSELJENJA

5. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

Županija 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni
Republika Hrvatska  15 553  47 352  26 029 39 515  37 726  40 148  33 414  34 046  35 912  40 424
Zagrebačka   830  3 201  1 741  2 828  2 934  2 941  2 529  2 505  2 967  3 125
Krapinsko-zagorska   192  593  314  619  855  633  1 046  713  1 058  1 069
Sisačko-moslavačka   502  3 211  795  2 130  1 068  1 904  962  1 207  1 113  1 664
Karlovačka   421  1 194  680  994  933  1 310  1 177  988   972  1 285
Varaždinska   343  1 346  718  1 172  1 408  1 384  1 206  1 182  1 356  1 501
Koprivničko-križevačka   185  989  271  827  368  748  438  502   820   641
Bjelovarsko-bilogorska   162  1 016  217  869  294  920  335  634   321   757
Primorsko-goranska   1 479  2 962  2 278  2 890  2 932  2 748  2 632  2 625  2 600  3 152
Ličko-senjska   178  608  328  443  462  424  349  359   364   431
Virovitičko-podravska   167  1 322  180  1 009  268  998  258  562   278   651
Požeško-slavonska   166  1 564  299  1  172  373  1 078  375  712   451   814
Brodsko-posavska   348  3 271  807  2 258  1 184  2 073  927  1 436  1 039  1 860
Zadarska   732  1 367  1 289  1 370  2 145  1 917  1 818  1 629  1 922  1 935
Osječko-baranjska   598  5 094  879  3 635  1 225  3 069  1 328  2 032  1 267  2 242
Šibensko-kninska   487  1 199  770  1 033  1 185  1 125  908  1 019   972  1 093
Vukovarsko-srijemska   447  5 091  820  3 001  1 164  2 510  940  1 953  1 074  1 940
Splitsko-dalmatinska   1 984  2 992  2 952  2 872  4 414  2 714  3 209  3 265  3 582  3 421
Istarska   1 859  1 543  2 765  1 852  3 977  2 582  3 813  2 600  3 046  2 694
Dubrovačko-neretvanska   555  788  1 016  716  2 025  725  1 600  1 112  1 188  1 563
Međimurska   203  1 187  512  1 256  867  1 088  866  1 003  1 123  1 195
Grad Zagreb   3 715  6 814  6 398  6 569  7 645  7 257  6 698  6 008  8 399  7 391

G-3. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2021. PO ŽUPANIJAMA

II. UNUTARNJA MIGRACIJA

1. UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

    Ukupno Preseljeno stanovništvo
među naseljima istoga grada/općine među gradovima/općinama iste županije među županijama
2012.  68 839  14 314  26 908  27 617
2013.  76 840  16 827  30 054  29 959
2014.  80 736  15 983  30 947  33 806
2015.  75 927  14 241  28 268  33 418
2016.  74 752  14 890  28 350  31 512
2017.  71 580  13 869  27 278  30 433
2018.  71 703  14 238  27 081  30 384
2019.  71 790  14 290  26 982  30 518
2020.  64 155  12 870  24 841  26 444
2021.  71 864  15 104  27 628  29 132

G-4. PRESELJENO STANOVNIŠTVO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2021.

2. PRESELJENO STANOVNIŠTVO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE PREMA STAROSTI, SPOLU I PODRUČJU PRESELJENJA U 2021.

Starost Spol Ukupno Preseljeno stanovništvo
među naseljima istoga grada/općine među gradovima/općinama iste županije među županijama 
Ukupno ukupno  71 864  15 104  27 628  29 132
  muškarci  32 637  6 938  12 302  13 397
  žene  39 227  8 166  15 326  15 735
0 – 4 ukupno  5 946  1 304  2 556  2 086
  muškarci  3 063   652  1 297  1 114
  žene  2 883   652  1 259   972
5 – 9 ukupno  3 799  1 095  1 586  1 118
  muškarci  1 918   553   799   566
  žene  1 881   542   787   552
10 – 14 ukupno  2 808   858  1 141   809
  muškarci  1 385   439   549   397
  žene  1 423   419   592   412
15 – 19 ukupno  2 703   725  1 127   851
  muškarci  1 216   333   516   367
  žene  1 487   392   611   484
20 – 24 ukupno  5 713  1 149  2 294  2 270
  muškarci  1 906   410   682   814
  žene  3 807   739  1 612  1 456
25 – 29 ukupno  10 652  1 926  3 903  4 823
  muškarci  3 824   680  1 323  1 821
  žene  6 828  1 246  2 580  3 002
30 – 34 ukupno  9 547  1 897  3 591  4 059
  muškarci  4 314   852  1 612  1 850
  žene  5 233  1 045  1 979  2 209
35 – 39 ukupno  7 056  1 525  2 658  2 873
  muškarci  3 460   732  1 284  1 444
  žene  3 596   793  1 374  1 429
40 – 44 ukupno  5 211  1 245  1 983  1 983
  muškarci  2 604   633   973   998
  žene  2 607   612  1 010   985
45 – 49 ukupno  3 809   863  1 405  1 541
  muškarci  1 974   422   716   836
  žene  1 835   441   689   705
50 – 54 ukupno  3 102   602  1 167  1 333
  muškarci  1 593   304   588   701
  žene  1 509   298   579   632
55 – 59 ukupno  2 746   533   996  1 217
  muškarci  1 391   269   487   635
  žene  1 355   264   509   582
60 – 64 ukupno  2 682   468   961  1 253
  muškarci  1 292   234   474   584
  žene  1 390   234   487   669
65 – 69 ukupno  2 464   404   904  1 156
  muškarci  1 234   215   474   545
  žene  1 230   189   430   611
70 – 74 ukupno  1 652   228   595   829
  muškarci   742   98   278   366
  žene   910   130   317   463
75 i više ukupno  1 974   282   761   931
  muškarci   721   112   250   359
  žene  1 253   170   511   572

G-5. PRESELJENO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE U 2021. PREMA STAROSTI I SPOLU

G-6. MIGRACIJA STANOVNIŠTVA UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U 2021. PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

3. UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA PO ŽUPANIJAMA U 2021.

Županija Doseljeni Odseljeni Saldo migracije među županijama Preseljeno stanovništvo unutar županije
ukupno iz druge županije  ukupno u drugu županiju među naseljima istoga grada/općine među gradovima/općinama iste županije
Republika Hrvatska  71 864  29 132  71 864  29 132 0  15 104  27 628
Zagrebačka   7 792  4 771  5 888  2 867 1 904  1 575  1 446
Krapinsko-zagorska   2 352   915  2 106   669 246   479   958
Sisačko-moslavačka   2 630   886  3 006  1 262 -376   928   816
Karlovačka   1 907   798  1 745   636 162   438   671
Varaždinska   2 598   717  2 611   730 -13   529  1 352
Koprivničko-križevačka   1 705   550  1 850   695 -145   396   759
Bjelovarsko-bilogorska   2 165   652  2 468   955 -303   683   830
Primorsko-goranska   6 228  1 685  6 208  1 665 20   693  3 850
Ličko-senjska    951   463   911   423 40   309   179
Virovitičko-podravska   1 157   412  1 351   606 -194   336   409
Požeško-slavonska   1 286   413  1 505   632 -219   380   493
Brodsko-posavska   1 937   622  2 384  1 069 -447   246  1 069
Zadarska   3 158  1 376  2 895  1 113 263   300  1 482
Osječko-baranjska   4 694  1 313  4 941  1 560 -247  1 116  2 265
Šibensko-kninska   1 851   837  1 869   855 -18   447   567
Vukovarsko-srijemska   2 233   754  2 628  1 149 -395   203  1 276
Splitsko-dalmatinska   7 534  1 597  7 780  1 843 -246  1 099  4 838
Istarska   4 494  1 344  4 035   885 459   905  2 245
Dubrovačko-neretvanska   2 182   570  2 443   831 -261   774   838
Međimurska   1 997   380  2 082   465 -85   332  1 285
Grad Zagreb  11 013  8 077  11 158  8 222 -145 2 9361)  -

1) Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

III. UKUPNA MIGRACIJA U 2021.

1. UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2021. PO ŽUPANIJAMA

Županija Doseljeni Odseljeni Saldo ukupne migracije Saldo migracije među županijama Saldo migracije s inozemstvom
ukupno iz druge županije iz inozemstva ukupno u drugu županiju u inozemstvo
Republika Hrvatska -1)  29 132  35 912 -1)  29 132  40 424 -1) 0 -4 512
Zagrebačka   7 738  4 771  2 967  5 992  2 867  3 125 1 746 1 904 -158
Krapinsko-zagorska   1 973   915  1 058  1 738   669  1 069 235 246 -11
Sisačko-moslavačka   1 999   886  1 113  2 926  1 262  1 664 -927 -376 -551
Karlovačka   1 770   798   972  1 921   636  1 285 -151 162 -313
Varaždinska   2 073   717  1 356  2 231   730  1 501 -158 -13 -145
Koprivničko-križevačka   1 370   550   820  1 336   695   641 34 -145 179
Bjelovarsko-bilogorska    973   652   321  1 712   955   757 -739 -303 -436
Primorsko-goranska   4 285  1 685  2 600  4 817  1 665  3 152 -532 20 -552
Ličko-senjska    827   463   364   854   423   431 -27 40 -67
Virovitičko-podravska    690   412   278  1 257   606   651 -567 -194 -373
Požeško-slavonska    864   413   451  1 446   632   814 -582 -219 -363
Brodsko-posavska   1 661   622  1 039  2 929  1 069  1 860 -1 268 -447 -821
Zadarska   3 298  1 376  1 922  3 048  1 113  1 935 250 263 -13
Osječko-baranjska   2 580  1 313  1 267  3 802  1 560  2 242 -1 222 -247 -975
Šibensko-kninska   1 809   837   972  1 948   855  1 093 -139 -18 -121
Vukovarsko-srijemska   1 828   754  1 074  3 089  1 149  1 940 -1 261 -395 -866
Splitsko-dalmatinska   5 179  1 597  3 582  5 264  1 843  3 421 -85 -246 161
Istarska   4 390  1 344  3 046  3 579   885  2 694 811 459 352
Dubrovačko-neretvanska   1 758   570  1 188  2 394   831  1 563 -636 -261 -375
Međimurska   1 503   380  1 123  1 660   465  1 195 -157 -85 -72
Grad Zagreb  16 476  8 077  8 399  15 613  8 222  7 391 863 -145 1 008

1) Podaci za ukupno ne iskazuju se jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

G-7. UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2021. PO ŽUPANIJAMA

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na temelju podataka koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Zakonom o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) uređuju se uvjeti prijave i odjave prebivališta i boravišta hrvatskih državljana. Zakonom o strancima (NN, br. 133/20.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj. Zakonom o državljanima država članica Europskoga gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (NN, br. 66/19., 53/20. i 144/20.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora (u nastavku teksta: EGP) i članova njihovih obitelji.

Obuhvat i usporedivost

Podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema metodologiji koja se temelji na Preporukama UN-a za statistiku međunarodne migracije i na Uredbi (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti.

Statistička definicija međunarodnog migranta temelji se na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja. Prema tom konceptu doseljenima iz inozemstva i odseljenima u inozemstvo smatraju se osobe koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je, ili se očekuje da će biti, dugo najmanje godinu dana.

Podaci o migracijama obuhvaćaju državljane Republike Hrvatske i strance na privremenome ili stalnom boravku u Republici Hrvatskoj.

Prema metodologiji koja se primjenjivala do 2010., podaci o vanjskoj migraciji stanovništva obuhvaćali su državljane Republike Hrvatske i strance na stalnom boravku koji su prijavili odnosno odjavili svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Zbog primjene Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) podaci od 2013. uključuju osobe koje su napustile prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske i svoj su privremeni odlazak prijavile Ministarstvu unutarnjih poslova.

Definicije i objašnjenja

Migracija ili preseljavanje stanovništva označuje prostornu pokretljivost stanovništva.

Migrant je osoba koja sudjeluje u procesu prostorne pokretljivosti stanovništva (doseljenik, odseljenik).

Unutarnja migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba unutar Republike Hrvatske.

Vanjska migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba iz jedne države u drugu.

Statistika unutarnje migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima migracije stanovništva unutar zemlje, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske u određenoj kalendarskoj godini.

Statistika vanjske migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima vanjske migracije, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja u određenoj kalendarskoj godini.

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, određeno kao mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Boravište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila.

Državljanstvo se definira kao stalan pravni odnos pojedine osobe s državom koja pojedincu priznaje poseban pravni status. Hrvatsko državljanstvo, prema Zakonu o hrvatskom državljanstvu (NN, br. 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 4/94., 130/11., 110/15., 102/19. i 138/21.), stječe se podrijetlom, rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske, prirođenjem i po međunarodnim ugovorima. Hrvatsko državljanstvo prestaje otpustom, odricanjem i po međunarodnim ugovorima.

Stranac je, prema članku 3. Zakona o strancima, osoba koja nije hrvatski državljanin, a ima državljanstvo države članice EGP-a, Švicarske Konfederacije, državljanstvo treće zemlje ili je osoba bez državljanstva.

Državljanin države članice EGP-a jest osoba koja ima državljanstvo jedne od država članica EGP-a (Europska unija, Lihtenštajn, Norveška i Island).

Državljanin treće zemlje jest osoba koja nema državljanstvo države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije.

Treća zemlja je država koja nije država članica EGP-a niti Švicarska Konfederacija.

Privremeni boravak, prema članku 57. Zakona o strancima, odobrava se državljaninu treće zemlje koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj za svrhu:

 1. spajanja obitelji
 2. srednjoškolskog obrazovanja i studiranja
 3. istraživanja
 4. humanitarnog razloga
 5. životnog partnerstva
 6. rada
 7. rada upućenog radnika
 8. boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a
 9. za druge svrhe
 10. boravka digitalnih nomada.

Prema članku 61. Zakona o strancima, odobrenje za privremeni boravak izdaje se na rok važenja do godine dana.

Prema članku 15. Zakona o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji, državljanin države članice EGP-a koji namjerava boraviti dulje od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj dužan je prijaviti privremeni boravak. Državljanin države članice EGP-a može prijaviti privremeni boravak za svrhu:

 1. rada
 2. studiranja ili strukovne izobrazbe
 3. druge svrhe
 4. spajanja obitelji
 5. životnog partnerstva.

Stalni boravak, prema članku 3. Zakona o strancima, jest zakoniti boravak koji se odobrava određenim kategorijama državljana trećih zemalja koji borave u Republici Hrvatskoj u trajanju kraćem od pet godina (opći uvjeti za stjecanje stalnog boravka propisani su zakonom).

Prema članku 27. Zakona o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji, državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak nakon pet godina neprekidnoga zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj. Zakonom su propisane određene iznimke, odnosno kategorije osoba koje mogu ostvariti pravo na stalni boravak i ako u Republici Hrvatskoj zakonito borave kraće vrijeme.

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju. Ako je broj doseljenih veći od broja odseljenih, riječ je o pozitivnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom rastu broja stanovnika. Ako je više odseljenih nego doseljenih, riječ je o negativnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom padu broja stanovnika danog područja ili države.

Saldo ukupne migracije stanovništva pojedine županije izračunan je kao razlika ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih iz te županije u druge županije i inozemstvo.

Starost migranata iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku preseljenja. Svaka starosna skupina obuhvaća osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala. Tako su, npr. u skupini od 15 do 19 godina obuhvaćene osobe koje su navršile 15 i više godina, ali još nisu navršile 20 godina života.

Teritorijalni ustroj

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2021.

 

Kratice  
   
EZ Europska zajednica
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države
UN Ujedinjeni narodi
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Grozdana Stolnik i Andrea Zebec

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti