Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 29. rujna 2022.
OEN-2022-1-6

ISSN 1334-0557

POREZI I NAKNADE ZA OKOLIŠ U 2020. – privremeni podaci

 

Prikazana je serija podataka za četiri glavne kategorije poreznih prihoda i naknada za okoliš za Republiku Hrvatsku od 2011. do 2020.

Prihodi od poreza na energente u 2020. u odnosu na 2019. niži su za 13,0%, a u odnosu na 2011. viši su za 56,5%.

Porezni prihodi na transport u 2020. u usporedbi s 2019. niži su za 13,5%, a u odnosu na 2011. niži su za 0,01%.

U odnosu na 2019. porezni prihodi vezani za onečišćenje u 2020. viši su za 272,1%, a u odnosu na 2011. niži su za 47,7%. Porezni prihodi vezani za poreze za prirodne resurse u 2020. u odnosu na 2019. viši su za 2,0%, a u odnosu na 2011. viši su za 159,7%.

Konačni podaci bit će dostupni 19. siječnja 2023. u bazi podataka.

1. POREZNI PRIHODI I NAKNADE ZA OKOLIŠ PREMA KATEGORIJAMA

kune

   Porezni prihodi i naknade za okoliš prema kategorijama za
energente transport onečišćenje prirodne resurse
2011.        
Porezni prihodi za okoliš 6 081 451 889 2 788 775 768 12 191 521 49 360 994
Naknade za okoliš 1 399 118 25 336 289 2 266 928 450 1 810 827 031
2012.        
Porezni prihodi za okoliš 5 778 957 880 2 625 465 595 8 918 782 50 656 018
Naknade za okoliš 3 523 202 23 017 776 1 821 941 132 1 565 971 995
2013.        
Porezni prihodi za okoliš 6 783 646 257 2 635 081 972 6 381 677 51 029 940
Naknade za okoliš 3 219 937 18 392 924 1 912 731 393 1 809 839 489
2014.        
Porezni prihodi za okoliš 7 663 595 689 2 817 000 525 3 174 551 53 943 546
Naknade za okoliš 1 645 682 25 484 082 2 052 617 384 2 068 366 598
2015.        
Porezni prihodi za okoliš 8 574 921 361 2 817 048 576 2 211 231 52 270 300
Naknade za okoliš 1 089 845 27 941 597 2 301 992 367 2 129 907 606
2016.        
Porezni prihodi za okoliš 9 239 314 207 2 949 739 372 6 563 422 53 201 067
Naknade za okoliš 812 519 20 499 688 2 324 491 173 2 143 440 866
2017.        
Porezni prihodi za okoliš 9 640 876 930 3 216 904 890 2 126 467 54 442 870
Naknade za okoliš 755 234 44 953 405 2 362 519 062 2 099 760 862
2018.        
Porezni prihodi za okoliš 10 588 529 224 3 084 118 600 4 986 599 70 897 997
Naknade za okoliš 705 252 32 789 374 2 406 105 996 2 181 163 989
2019.        
Porezni prihodi za okoliš 10 941 386 023 3 185 802 570 1 712 779 125 703 582
Naknade za okoliš 471 910 38 562 464 2 347 035 739 2 227 926 455
2020.        
Porezni prihodi za okoliš 9 518 899 712 2 757 185 198 6 373 036 128 167 255
Naknade za okoliš 467 961 37 897 737 2 083 752 505 2 077 060 423

 

G-1. POREZNI PRIHODI ZA OKOLIŠ PREMA KATEGORIJAMA, 2011. – 2020.

G-2. NAKNADE ZA OKOLIŠ PREMA KATEGORIJAMA, 2011. – 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Priopćenje se sastavlja na temelju Izvještaja o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) i Izvještaja o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2 i P-3) Financijske agencije i podataka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Definicije

Porezi za okoliš jesu porezi čija je porezna osnovica fizička jedinica (ili njezina zamjena) nečega što ima dokazan, specifičan negativan učinak na okoliš, a u ESA -i 2010 identificiran je kao porez.

Naknade za okoliš isto su što i pristojbe, a definiraju se kao obvezatna, neuzvraćena plaćanja općoj državi ili tijelima izvan opće države, kao što su fondovi za zaštitu okoliša ili vodoprivreda. Pristojbe se smatraju plaćanjem za usluge.

Porezni prihod za okoliš jest prihod prikupljen od poreza unutar pojedine okolišne kategorije (porezi na energente, porezi na transport, porezi na onečišćenja i porezi na prirodne resurse).

Porezi na energente uključuju poreze na proizvodnju energije i na energente koji se koriste za transportne i stacionarne svrhe. Najvažniji energenti za transport jesu benzin i dizel. Energenti za stacionarnu uporabu jesu loživa ulja, prirodni plin, ugljen i električna energija. Ova kategorija uključuje i poreze na CO2.

Porezi na transport uključuju poreze povezane s vlasništvom nad motornim vozilima i njihovom upotrebom, poreze na drugu prijevoznu opremu (npr. avione) i povezane prijevozne usluge (npr. porez na čarter-letove ili redovite letove). Porezi na transport također mogu biti "jednokratni" porezi povezani s uvozom ili prodajom opreme ili stalni porezi, kao što je godišnji porez za ceste.

Porezi na onečišćenja uključuju poreze na izmjerena ili procijenjena ispuštanja u zrak i vodu, gospodarenje krutim otpadom i buku. Iznimka su porezi na CO2, koji su uključeni u poreze na energente.

Porezi na prirodne resurse (isključujući poreze na vađenje nafte i plina) skupina je koja uključuje poreze koji se odnose na vađenje ili korištenje prirodnih resursa, kao što su voda, šume, divlja flora i fauna jer te aktivnosti iscrpljuju prirodne resurse.

 

Kratice  
   
CO2 ugljikov dioksid
ESA 2010 Europski sustav nacionalnih računa
SO2 sumporov dioksid

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti