Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 25. srpnja 2022.
OBR-2022-1-1

ISSN 1334-0557

DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA. POČETAK PED. G. 2021./2022.

U odnosu na prošlu pedagošku godinu, upisano je 4 988 djece više.

Na početku pedagoške godine 2021./2022., prema metodologiji statističkog praćenja podataka, bilo je 1 708 izvještajnih jedinica koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja i naobrazbe, od toga 1 548 dječjih vrtića i 160 drugih pravnih osoba (osnovne škole, igraonice u knjižnici ili druge ustanove ili udruge).

Dječje vrtiće kojima su osnivač jedinice lokalne uprave i samouprave pohađa 81,2% djece.

Ukupan broj djece koja su bila obuhvaćena nekim programom predškolskog odgoja i naobrazbe bio je 142 440, a od toga 68 933 djevojčice (48,4%). Redovitim programom bilo je obuhvaćeno 130 250 djece, programom predškole 9 310 djece i kraćim programom 2 880 djece.

U vrtiću osam i više sati boravi 78,8% djece.

Od ukupnog broja vrtića, 372 su samostalna, tj. bez područnih odjela, 283 dječja vrtića imala su u svom sastavu područne odjele, a bila su i 893 područna odjela.

U odnosu na prethodnu godinu, ukupan broj izvještajnih jedinica povećao se za 0,6% i ukupan broj djece u izvještajnim jedinicama također se povećao, za 3,6%.

Od ukupnog broja zaposlenih, na odgojitelje i učitelje odnosi se 61,9%.

U školskoj godini 2020./2021. programom predškole bilo je obuhvaćeno 9 310 djece koja nisu bila polaznici redovitog programa predškolskog odgoja, što je manje za 6,9% nego prethodne godine.

1. DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA, POČETAK PED. G. 2021./2022.

Osnivač Ukupno Dječji vrtići Druge pravne osobe
samostalni s područnim odjelima područni odjeli osnovne škole igraonice u knjižnici druge ustanove i udruge
Ukupno 1 708  372  283  893  123  6  31
Republika Hrvatska   5  2 - -  2  1 -
Jedinice lokalne uprave i samouprave 1 289  191  212  752  117  5  12
Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne)   355  163  57  112  4 -  19
Vjerske zajednice  59  16  14  29 - - -

2. DJECA PREMA VRSTI PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I SPOLU, POČETAK PED. G. 2021./2022.

Osnivač Ukupno U redovitim programima U predškoli1) U kraćim programima
svega djevojčice svega djevojčice svega djevojčice svega djevojčice
Ukupno 142 440 68 933 130 250 62 730 9 310 4 494 2 880 1 709
Republika Hrvatska   383  211  186  105  77  31  120  75
Jedinice lokalne uprave i samouprave  115 661 55 702 106 587 51 140 7 913 3 818 1 161  744
Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne) 22 669 11 182 19 916 9 730 1 154  562 1 599  890
Vjerske zajednice 3 727 1 838 3 561 1 755  166  83 - -

1) Podaci se odnose na program predškole ostvaren u školskoj godini 2020./2021.

3. DJECA PREMA SPOLU I DULJINI DNEVNOG BORAVKA U SATIMA, POČETAK PED. G. 2021./2022.

 Osnivač Djeca Trajanje dnevnog boravka, sati Postotak djece prema trajanju dnevnog boravka, sati
svega djevojčice manje od 5 5 – 8  8 i više manje od 5 5 – 8 8 i više
Ukupno 142 440 68 933 14 324 15 808 112 308 10,06 11,10 78,85
Republika Hrvatska   383  211  197  70  116 51,44 18,28 30,29
Jedinice lokalne uprave i samouprave  115 661 55 702 11 010 12 926 91 725 9,52 11,18 79,31
Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne) 22 669 11 182 2 933 2 206 17 530 12,94 9,73 77,33
Vjerske zajednice 3 727 1 838  184  606 2 937 4,94 16,26 78,80

G-1. DJECA OBUHVAĆENA PROGRAMIMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA PREMA DOBNIM SKUPINAMA, POČETAK PED. G. 2021./2022.

4. ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA, DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROGRAMIMA PREDŠKOLE, POČETAK PED. G. 2021./2022.

     Zaposlenici Odgojitelji i učitelji Zdravstveno osoblje Pedagozi Psiholozi, defektolozi Administrativno osoblje Ostalo osoblje
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno svega 23 438 22 416 14 505 14 349  549  535  489  480  624  608 1 084  967 6 187 5 477
  s punim radnim vremenom 21 961 21 042 14 055 13 928  376  371  329  323  499  488  983  876 5 719 5 056
Dječji vrtići svega 23 013 22 031 14 210 14 084  537  523  484  475  567  551 1 069  955 6 146 5 443
  s punim radnim vremenom 21 761 20 860 13 969 13 851  367  362  326  320  443  432  971  867 5 685 5 028
Predškola1) svega  146  138  146  138 - - - - - - - - - -
  s punim radnim vremenom - - - - - - - - - - - - - -
Druge pravne osobe svega  279  247  149  127  12  12  5  5  57  57  15  12  41  34
  s punim radnim vremenom  200  182  86  77  9  9  3  3  56  56  12  9  34  28

1) Podaci se odnose na program predškole ostvaren u školskoj godini 2020./2021.

G-2. ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA PREMA SPOLU, POČETAK PED. G. 2021./2022.

G-3. ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA, POČETAK PED. G. 2021./2022.

5. ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA PREMA STUPNJU OBRAZOVANJA I SPOLU, POČETAK PED. G. 2021./2022.

Osnivač Zaposlenici Odgojitelji i učitelji Zdravstveno osoblje Stručni suradnici Administrativno osoblje Ostalo osoblje
svega žene svega žene
Ukupno svega 23 013 22 031 14 210 14 084  537 1 051 1 069 6 146
  visoko  3 583 3 450 1 999 1 968  87 1 017  341  139
  više  12 490 12 349 11 654 11 560  339  34  321  142
  srednje 5 448 4 766  557  556  111 -  407 4 373
  osnovno 1 492 1 466 - - - - - 1 492
Republika Hrvatska svega  34  31  17  17 -  2  3  12
  visoko   7  7  4  4 -  2  1 -
  više   14  14  13  13 - -  1 -
  srednje  12  9 - - - -  1  11
  osnovno  1  1 - - - - -  1
Jedinice lokalne uprave i samouprave svega 19 172 18 331 11 801 11 697  386  788  866 5 331
  visoko  2 712 2 612 1 527 1 505  53  758  274  100
  više  10 528 10 416 9 889 9 808  236  30  272  101
  srednje 4 517 3 909  385  384  97 -  320 3 715
  osnovno 1 415 1 394 - - - - - 1 415
Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne) svega 3 209 3 087 2 032 2 014  127  212  153  685
  visoko   715  683  400  391  30  209  44  32
  više  1 628 1 605 1 467 1 458  87  3  41  30
  srednje  799  737  165  165  10 -  68  556
  osnovno  67  62 - - - - -  67
Vjerske zajednice svega  598  582  360  356  24  49  47  118
  visoko   149  148  68  68  4  48  22  7
  više   320  314  285  281  16  1  7  11
  srednje  120  111  7  7  4 -  18  91
  osnovno  9  9 - - - - -  9

6. DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA, DJECA PREMA DOBNIM SKUPINAMA I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA, POČETAK PED. G. 2021./2022.

     Dječji vrtići Druge pravne osobe Djeca prema dobnim skupinama Zaposlenici
svega do 3 godine 3 – 5 godina 5 – 7 godina i stariji svega od toga
odgojitelji i učitelji zdravstveno osoblje
Republika Hrvatska 1 548  160 142 440 30 891 52 986 58 563 23 438 14 505  549
Državni 1 157  137 116 044 25 045 42 763 48 236 19 569 12 057  397
Privatni  332  23 22 669 5 194 8 692 8 783 3 271 2 088  128
Vjerskih zajednica  59 - 3 727  652 1 531 1 544  598  360  24
Zagrebačka županija  101  10 11 508 3 212 4 047 4 249 1 890 1 131  46
Državni  64  8 8 892 2 402 3 163 3 327 1 492  882  29
Privatni  33  2 2 436  767  819  850  366  228  15
Vjerskih zajednica  4 -  180  43  65  72  32  21  2
Krapinsko-zagorska županija  27  13 3 618  861 1 148 1 609  532  349  9
Državni  22  13 3 250  760 1 024 1 466  482  318  6
Privatni  5 -  368  101  124  143  50  31  3
Sisačko-moslavačka županija  36  5 4 017  900 1 336 1 781  685  400  10
Državni  35  5 3 978  896 1 317 1 765  677  396  9
Vjerskih zajednica  1 -  39  4  19  16  8  4  1
Karlovačka županija  23  7 3 334  696 1 194 1 444  486  298  13
Državni  21  7 3 229  686 1 152 1 391  473  290  12
Privatni  2 -  105  10  42  53  13  8  1
Varaždinska županija  58  4 5 872 1 248 2 085 2 539  833  528  27
Državni  29  2 3 131  649 1 075 1 407  469  289  17
Privatni  26  2 2 626  599  951 1 076  347  230  10
Vjerskih zajednica  3 -  115 -  59  56  17  9 -
Koprivničko-križevačka županija  41  13 3 320  509 1 169 1 642  479  311  13
Državni  28  13 2 439  371  803 1 265  359  238  10
Privatni  10 -  659  118  237  304  88  53  3
Vjerskih zajednica  3 -  222  20  129  73  32  20 -
Bjelovarsko-bilogorska županija  27  12 2 990  564 1 019 1 407  416  254  17
Državni  19  11 2 246  479  729 1 038  315  190  13
Privatni  8  1  744  85  290  369  101  64  4
Primorsko-goranska županija  126  4 9 111 1 878 3 607 3 626 1 715 1 113  25
Državni  98  3 7 705 1 699 3 028 2 978 1 470  955  22
Privatni  24  1 1 225  148  505  572  214  140  2
Vjerskih zajednica  4 -  181  31  74  76  31  18  1
Ličko-senjska županija  13  4 1 201  230  419  552  197  131  1
Državni  13  4 1 201  230  419  552  197  131  1
Virovitičko-podravska županija  14  6 1 983  256  652 1 075  261  160  8
Državni  13  6 1 921  256  621 1 044  251  154  8
Privatni  1 -  62 -  31  31  10  6 -
Požeško-slavonska županija  17  4 1 903  396  614  893  273  184  4
Državni  14  4 1 632  330  515  787  237  158  4
Privatni  2 -  135  27  51  57  14  11 -
Vjerskih zajednica  1 -  136  39  48  49  22  15 -
Brodsko-posavska županija  24  7 3 465  564 1 363 1 538  398  243  14
Državni  21  4 2 982  525 1 110 1 347  356  215  13
Privatni  2  3  350  23  206  121  26  17 -
Vjerskih zajednica  1 -  133  16  47  70  16  11  1
Zadarska županija  83  4 5 476  808 2 058 2 610  976  576  35
Državni  57  4 4 104  581 1 506 2 017  749  443  17
Privatni  22 - 1 130  224  450  456  195  116  16
Vjerskih zajednica  4 -  242  3  102  137  32  17  2
Osječko-baranjska županija  83  18 7 591 1 309 2 823 3 459  958  672  22
Državni  64  17 6 586 1 117 2 486 2 983  840  586  21
Privatni  17  1  858  170  278  410  99  72  1
Vjerskih zajednica  2 -  147  22  59  66  19  14 -
Šibensko-kninska županija  47  2 3 244  661 1 211 1 372  577  366  7
Državni  35  2 2 380  462  867 1 051  434  275  6
Privatni  9 -  687  179  271  237  112  72  1
Vjerskih zajednica  3 -  177  20  73  84  31  19 -
Vukovarsko-srijemska županija  48  13 4 216  770 1 516 1 930  581  397  9
Državni  37  13 3 362  589 1 184 1 589  471  322  2
Privatni  8 -  601  111  250  240  78  54  4
Vjerskih zajednica  3 -  253  70  82  101  32  21  3
Splitsko-dalmatinska županija  244  5 15 699 2 486 6 437 6 776 2 504 1 433  78
Državni  187  3 11 845 1 726 4 773 5 346 1 942 1 100  51
Privatni  48  2 3 181  675 1 352 1 154  480  281  24
Vjerskih zajednica  9 -  673  85  312  276  82  52  3
Istarska županija  132  3 7 416 1 886 2 861 2 669 1 509  923  26
Državni  102  3 6 206 1 542 2 413 2 251 1 318  774  24
Privatni  29 - 1 171  334  431  406  186  145  2
Vjerskih zajednica  1 -  39  10  17  12  5  4 -
Dubrovačko-neretvanska županija  52  1 4 518  857 1 701 1 960  784  502  14
Državni  44  1 4 094  771 1 560 1 763  730  467  13
Privatni  5 -  216  21  72  123  22  16 -
Vjerskih zajednica  3 -  208  65  69  74  32  19  1
Međimurska županija  52  8 4 338  768 1 580 1 990  632  407  21
Državni  29  6 2 801  434 1 019 1 348  437  283  11
Privatni  21  2 1 446  297  538  611  182  116  9
Vjerskih zajednica  2 -  91  37  23  31  13  8  1
Grad Zagreb  300  17 37 620 10 032 14 146 13 442 6 752 4 127  150
Državni  225  8 32 060 8 540 11 999 11 521 5 870 3 591  108
Privatni  60  9 4 669 1 305 1 794 1 570  688  428  33
Vjerskih zajednica  15 -  891  187  353  351  194  108  9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje na obrascu Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja (obrazac DV-PO) daju samostalni dječji vrtići, dječji vrtići s područnim odjelima i područni odjeli te druge pravne osobe (osnovne škole, igraonice u knjižnicama te druge zdravstvene, socijalne, sportske i kulturne ustanove i udruge koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja) u Republici Hrvatskoj koje su radile u pedagoškoj godini 2021./2022., a odnose se na dan 31. listopada 2021.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja i naobrazbe na području Republike Hrvatske. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina u odnosu na dječje vrtiće. Obuhvat je 2004./2005. proširen i na druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Podaci za program predškole odnose se na školsku godinu 2020./2021.

Definicije

Programi predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi ustrojavaju se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama u dječjem vrtiću bez obzira na osnivača, a mogu biti: redoviti programi, programi predškole i kraći programi.

Programi (ne dječji vrtići) predškolskog odgoja pri drugim pravnim osobama ostvaruju se pri osnovnim školama, pri zdravstvenim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, pri socijalnim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, kao igraonice u knjižnicama, kraći programi pri sportskim ustanovama, kraći programi pri kulturnim ustanovama te kraći programi pri udrugama.

Svi programi predškolskog odgoja i naobrazbe moraju imati verifikaciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a ustrojavaju se kao ustrojbene jedinice navedenih pravnih osoba i ispunjavaju sve uvjete potrebne za rad s predškolskom djecom.

Dječji vrtići jesu javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu. Dječji vrtić može osnovati Republika Hrvatska i jedinice lokalne uprave (državni vrtići), vjerske zajednice (vrtići vjerskih zajednica) te druge domaće, pravne i fizičke osobe (privatni vrtići).

Područni odjeli jesu dislocirani dijelovi matičnog vrtića koji uključuju jednu ili više odgojnih skupina, a osnivaju ih dječji vrtići prema potrebi.

Predškolskim odgojem u dječjim vrtićima obuhvaćena su djeca od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Predškolsko obrazovanje koje se provodi u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za djecu stariju od tri godine odgovara razini 0 Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja – International Standard Classification of Education (ISCED 2011.).

Stručni suradnici jesu pedagog, psiholog, defektolog, učitelj stranog jezika, glazbe, likovnog odgoja, ritmike i sl.

Program predškole provodi se za djecu u šestoj godini života koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja kao priprema za polazak u školu.

Kraći programi obuhvaćaju različite sadržaje (strani jezici, vjerski odgoj, sportske grupe, ples, likovni ili glazbeni odgoj itd.) koje djeca pohađaju nekoliko sati na tjedan ili mjesec.

Ustrojstvo i djelatnost dječjih vrtića temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.).

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem na dan 31. prosinca 2021.

Kratice

NN Narodne novine
ped. g.  pedagoška godina

Znakovi

- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Kristina Piškor

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti