Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 01. kolovoza 2022.
OBR-2022-4-5

ISSN 1334-0557

STUDENTI UPISANI NA STRUČNI I SVEUČILIŠNI STUDIJ U ZIMSKOM SEMESTRU AK. G. 2021./2022.

Prema prikupljenim podacima, u zimskom semestru akademske godine 2021./2022. na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj bila su upisana 154 894 studenata. Od toga je bilo 89 270 studentica, što iznosi 57,6%.

Od ukupnog broja studenata upisanih na visoka učilišta, 81,3% bilo je upisano na fakultete, 13,0% na veleučilišta i 3,9% na visoke škole, dok ih je 1,8% bilo upisano na umjetničke akademije.

Među upisanim studentima više je studentica

Najviše studentica studira na fakultetima i umjetničkim akademijama. Na stručnom studiju fakulteta studira ih 53,3%, na sveučilišnom studiju fakulteta 61,1%, a na umjetničkim akademijama 66,3%.

Redoviti studenti najzastupljeniji su na umjetničkim akademijama

Na redoviti studij bilo je upisano 72,6%, a na izvanredni studij 27,4% studenata. Na umjetničkim akademijama studira najviše redovitih studenata, 92,6%. 

U zimskom semestru akademske godine 2021./2022., od ukupnog broja studenata prema Bolonjskom programu studira 99,9%. Na kratki stručni studij upisano je manje od 0,1% studenata, na preddiplomski stručni studij 24,6% studenata, na specijalistički diplomski stručni studij 4,9% studenata, na preddiplomski sveučilišni studij 34,2% studenata, na diplomski sveučilišni studij 18,8% studenata te na integrirani preddiplomski i diplomski studij 17,3% studenata. Prema predbolonjskom programu, na sveučilišnome dodiplomskom studiju još studira 0,1% studenata.

Društvene znanosti najzastupljenije kod odabira studija

Prema znanstvenim i umjetničkim područjima na koja se odnose studijski programi, najviše je zastupljeno područje društvenih znanosti (43,1%), slijedi područje tehničkih znanosti (26,0%), područje biomedicine i zdravstva (12,2%), područje humanističkih znanosti (6,3%), područje biotehničkih znanosti (4,6%), područje prirodnih znanosti (3,8%), umjetničko područje (2,1%) te interdisciplinarna područja znanosti (1,9%).

1. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA, GODINAMA STUDIJA I NAČINU STUDIRANJA U AK. G. 2021./2022.

   Način studiranja Ukupno I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina
Visoka učilišta  svega 154 894 55 511 50 091 36 957 5 855 5 425 1 055
  redoviti 112 444 42 665 36 042 24 145 4 356 4 231 1 005
Visoke škole svega 6 045 2 096 1 746 1 808 395 - -
  redoviti 3 555 1 386 945 842 382 - -
Veleučilišta svega 20 191 6 648 6 406 7 137 - - -
  redoviti 9 184 3 244 2 650 3 290 - - -
Fakulteti svega 125 910 45 866 40 993 27 434 5 326 5 236 1 055
  redoviti 97 161 37 205 31 592 19 474 3 843 4 042 1 005
Stručni studij  svega 19 598 7 022 6 352 6 181 43 - -
  redoviti 9 992 4 266 3 210 2 483 33 - -
Sveučilišni studij  svega 106 312 38 844 34 641 21 253 5 283 5 236 1 055
  redoviti 87 169 32 939 28 382 16 991 3 810 4 042 1 005
Umjetničke akademije  svega 2 748 901 946 578 134 189 -
  redoviti 2 544 830 855 539 131 189 -

G-1. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA STRUČNOM ILI SVEUČILIŠNOM STUDIJU I GODINI STUDIJA U AK. G. 2021./2022.

2. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTI STUDIJA, GODINAMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

   Spol Ukupno I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina
Visoka učilišta  svega 154 894 55 511 50 091 36 957 5 855 5 425 1 055
  studenti 65 624 24 385 21 010 16 079 1 985 1 828 337
  studentice 89 270 31 126 29 081 20 878 3 870 3 597 718
Prema predbolonjskom programu svega 58 17 6 13 12 10 -
  studenti 48 13 6 9 12 8 -
  studentice 10 4 - 4 - 2 -
Sveučilišni dodiplomski studij svega 58 17 6 13 12 10 -
  studenti 48 13 6 9 12 8 -
  studentice 10 4 - 4 - 2 -
Prema Bolonjskom programu svega 154 836 55 494 50 085 36 944 5 843 5 415 1 055
  studenti 65 576 24 372 21 004 16 070 1 973 1 820 337
  studentice 89 260 31 122 29 081 20 874 3 870 3 595 718
Kratki stručni studij svega 8 3 5 - - - -
  studenti 7 3 4 - - - -
  studentice 1 - 1 - - - -
Preddiplomski stručni studij svega 38 182 12 637 9 981 15 126 438 - -
  studenti 19 752 6 913 4 944 7 647 248 - -
  studentice 18 430 5 724 5 037 7 479 190 - -
Specijalistički diplomski stručni studij svega 7 644 3 126 4 518 - - - -
  studenti 3 607 1 438 2 169 - - - -
  studentice 4 037 1 688 2 349 - - - -
Preddiplomski sveučilišni studij svega 53 080 20 099 14 997 17 073 911 - -
  studenti 22 409 8 985 6 242 6 835 347 - -
  studentice 30 671 11 114 8 755 10 238 564 - -
Diplomski sveučilišni studij svega 29 122 13 267 15 855 - - - -
  studenti 10 991 4 881 6 110 - - - -
  studentice 18 131 8 386 9 745 - - - -
Integrirani preddiplomski i diplomski studij svega 26 800 6 362 4 729 4 745 4 494 5 415 1 055
  studenti 8 810 2 152 1 535 1 588 1 378 1 820 337
  studentice 17 990 4 210 3 194 3 157 3 116 3 595 718

G-2. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTI STUDIJA U AK. G. 2021./2022.

3. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA SKUPINAMA VISOKIH UČILIŠTA, VRSTI STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

   Spol Ukupno Visoke škole Veleučilišta Fakulteti Umjetničke akademije
ukupno stručni studij sveučilišni studij 
Visoka učilišta  svega 154 894 6 045 20 191 125 910 19 598 106 312 2 748
  studenti 65 624 3 508 10 712 50 479 9 146 41 333 925
  studentice 89 270 2 537 9 479 75 431 10 452 64 979 1 823
Prema predbolonjskom programu svega 58 - - 58 - 58 -
  studenti 48 - - 48 - 48 -
  studentice 10 - - 10 - 10 -
Sveučilišni dodiplomski studij svega 58 - - 58 - 58 -
  studenti 48 - - 48 - 48 -
  studentice 10 - - 10 - 10 -
Prema Bolonjskom programu svega 154 836 6 045 20 191 125 852 19 598 106 254 2 748
  studenti 65 576 3 508 10 712 50 431 9 146 41 285 925
  studentice 89 260 2 537 9 479 75 421 10 452 64 969 1 823
Kratki stručni studij svega 8 - - 8 8 - -
  studenti 7 - - 7 7 - -
  studentice 1 - - 1 1 - -
Preddiplomski stručni studij svega 38 182 5 014 16 624 16 544 16 544 - -
  studenti 19 752 3 003 8 761 7 988 7 988 - -
  studentice 18 430 2 011 7 863 8 556 8 556 - -
Specijalistički diplomski stručni studij svega 7 644 1 031 3 567 3 046 3 046 - -
  studenti 3 607 505 1 951 1 151 1 151 - -
  studentice 4 037 526 1 616 1 895 1 895 - -
Preddiplomski sveučilišni studij svega 53 080 - - 51 803 - 51 803 1 277
  studenti 22 409 - - 22 043 - 22 043 366
  studentice 30 671 - - 29 760 - 29 760 911
Diplomski sveučilišni studij svega 29 122 - - 28 301 - 28 301 821
  studenti 10 991 - - 10 700 - 10 700 291
  studentice 18 131 - - 17 601 - 17 601 530
Integrirani preddiplomski i diplomski studij svega 26 800 - - 26 150 - 26 150 650
  studenti 8 810 - - 8 542 - 8 542 268
  studentice 17 990 - - 17 608 - 17 608 382

G-3. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2021./2022.

4. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

   Znanstveno i umjetničko područje studija
svega prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 154 894 5 861 40 347 18 959 7 110 66 685 9 782 3 269 2 881
Studentice  89 270 3 794 11 675 14 120 4 346 43 960 7 122 2 080 2 173
Visoke škole 6 045 - 1 630 147 310 3 658 49 238 13
Studentice  2 537 - 267 94 149 1 857 19 143 8
Veleučilišta 20 191 - 7 877 5 171 621 6 343 - - 179
Studentice  9 479 - 1 650 3 889 311 3 542 - - 87
Fakulteti 125 910 5 861 30 840 13 641 6 179 56 645 9 683 689 2 372
Studentice  75 431 3 794 9 758 10 137 3 886 38 532 7 062 429 1 833
Stručni studij 19 598 - 4 919 1 871 361 12 312 8 127 -
Studentice  10 452 - 1 153 1 457 197 7 583 7 55 -
Sveučilišni studij 106 312 5 861 25 921 11 770 5 818 44 333 9 675 562 2 372
Studentice  64 979 3 794 8 605 8 680 3 689 30 949 7 055 374 1 833
Umjetničke akademije 2 748 - - - - 39 50 2 342 317
Studentice  1 823 - - - - 29 41 1 508 245

G-4. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u zimskom semestru akademske godine 2021./2022. Podaci se prikupljaju upitnikom Prijavni list za upis studenata na stručni i sveučilišni studij (obrazac ŠV-20), a ispunjavaju ih studenti u tiskanome ili elektroničkom obliku pri upisu na sve godine stručnoga ili sveučilišnog studija. Većina visokih učilišta podatke dostavlja elektroničkim putem iz Informacijskog sustava visokih učilišta Sveučilišnoga računskog centra ili samostalno.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti upisani u zimskom semestru na visoka učilišta na teritoriju Republike Hrvatske. Prikazani su studenti koji su se upisali studij prema Bolonjskom programu u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) i oni koji su nastavili studij prema predbolonjskom programu. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Studenti su osobe upisane na visoka učilišta, a mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Izvanredni studenti jesu oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom nastave.

Studiji se ustrojavaju prema studijskim programima i klasificiraju u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjma, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola.

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili preko svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Veleučilište i visoka škola jesu ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja i ne može imati visoke škole kao sastavnice.

Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća. Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu.

Sveučilišno obrazovanje obuhvaća preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij. U skladu s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS), jednom godinom studija u pravilu se stječe 60 ECTS bodova.

Preddiplomski sveučilišni studij, koji u pravilu traje od tri do četiri godine i kojim se stječe od 180 do 240 ECTS bodova, osposobljava studente za diplomski studij te im daje mogućnost zapošljavanja na određenim stručnim poslovima.

Diplomski sveučilišni studij traje u pravilu od jedne do dvije godine. Njime se stječe od 60 do 120 ECTS bodova te ukupan broj bodova koji se stječu na preddiplomskome i diplomskom studiju iznosi najmanje 300 ECTS bodova.

Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućuju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stručni studiji provode se na visokoj školi ili veleučilištu, a mogu se provoditi i na sveučilištu.

Stručni studiji (kratki stručni studij i preddiplomski stručni studij) traju od dvije do tri godine te se njihovim završetkom stječe od 120 do 180 ECTS bodova. Iznimno stručni studij može trajati četiri godine te se takvim studijem stječe 240 ECTS bodova.

Veleučilišta ili visoke škole mogu organizirati specijalistički diplomski stručni studij u trajanju od jedne do dvije godine, za osobe koje su završile stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij. Završetkom specijalističkoga diplomskoga stručnog studija stječe se u pravilu od 60 do 120 ECTS bodova.

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće godine, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

 

Kratice  
   
ak. g. akademska godina
ECTS europski sustav prijenosa bodova
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Josipa Jurić i Danijela Kurjaković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti