Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 01. kolovoza 2022.
OBR-2022-2-2

ISSN 1334-0557

SREDNJE ŠKOLE, KRAJ ŠK. G. 2020./2021. I POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

1. Srednje škole – kraj šk. g. 2020./2021.

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2020./2021. djelovalo je 438 srednjih škola, koje prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, uključuju 742 školske jedinice različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa.

Udio učenika u redovitim školama najveći je u tehničkim i srodnim školama, 47,6%, nakon toga u gimnazijama, 30,6%, u industrijskim i obrtničkim školama 18,6%, a najmanje je učenika u srednjim umjetničkim školama, 3,2%.

U gimnazijama je najveći udio učenika koji su položili razred, 99,6%, a u srednjim umjetničkim školama najmanji, 96,4%.

Najviše učenica ima u umjetničkim školama, a najmanje u industrijskim i obrtničkim školama.

Na kraju školske godine 2020./2021. broj učenika veći je za 0,5% u odnosu na kraj školske godine 2019./2020. Udio učenica iznosi 50,0%, iako nije jednako raspoređen prema vrstama srednjih škola. Tako u srednjim umjetničkim školama ima 71,9% učenica, u gimnazijama 63,6%, u tehničkim i srodnim školama 47,1%, a u industrijskim i obrtničkim školama ima samo 31,9% učenica. Srednju školu završilo je 36 797 učenika, a od toga je 48,8% učenica.

Engleski i njemački jezik − dva jezika koja se najviše uče u srednjim školama

U srednjim školama učenici uče jedan, dva ili tri strana jezika, a svi učenici obvezni su učiti barem jedan strani jezik. Od ukupnog broja učenika, engleski jezik uči 93,0% učenika, njemački 34,3%, talijanski 12,9%, francuski 3,6%, a španjolski, ruski, portugalski, arapski, češki, slovački, srpski, hrvatski (uče ga učenici strani državljani) i novogrčki uči samo 2,1% učenika.

Udio nastavnica najveći je u gimnazijama, 73,9%, a najmanji je u industrijskim i obrtničkim školama, 61,6%.

 

G-1. USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

1.1. SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

           Škole1) Razredni odjeli Učenici Učenici koji su završili školu
ukupno samostalne školske jedinice/odjeli ukupno učenice ukupno učenice
Srednje škole – ukupno   742   242   500  7 666  146 143  73 081  36 797  17 952
Državne   689   204   485  7 347  140 521  69 791  35 506  17 200
Privatne   35   24   11   172  2 462  1 142   563   257
Vjerskih zajednica   18   14   4   147  3 160  2 148   728   495
Srednje škole – redovite   695   226   469  7 426  144 812  72 544  36 405  17 785
Gimnazije   190   94   96  2 042  44 308  28 177  11 212  7 128
Državne   154   64   90  1 825  40 058  25 572  10 234  6 539
Privatne   20   16   4   91  1 555   794   356   175
Vjerskih zajednica   16   14   2   126  2 695  1 811   622   414
Tehničke i srodne   260   66   194  3 406  68 923  32 444  16 282  7 502
Državne   249   63   186  3 328  67 647  31 793  15 997  7 347
Privatne   9   3   6   57   811   314   179   74
Vjerskih zajednica   2 -   2   21   465   337   106   81
Srednje umjetničke   53   44   9   345  4 617  3 321   968   674
Državne   48   39   9   324  4 578  3 298   960   671
Privatne   5   5 -   21   39   23   8   3
Industrijske i obrtničke   192   22   170  1 633  26 964  8 602  7 943  2 481
Državne   191   22   169  1 630  26 907  8 591  7 923  2 476
Privatne   1 -   1   3   57   11   20   5
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju   47   16   31   240  1 331   537   392   167
Državne   47   16   31   240  1 331   537   392   167
Obrazovanje odraslih2)   63   11   52   345  2 968  1 143  1 333   499
Državne   39   1   38   185  1 714   683   674   245
Privatne   24   10   14   160  1 254   460   659   254

1) Vidi Metodološka objašnjenja.
2) Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

1.2. USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

               Učenici
ukupno I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred
svega položili svega položili svega položili svega položili svega položili svega položili
Srednje škole – redovite  144 812  142 520  38 954  38 031  38 938  38 139  36 812  36 398  29 055  28 900  1 053  1 052
Državne  139 190  136 956  37 539  36 640  37 412  36 630  35 470  35 064  27 767  27 621  1 002  1 001
Privatne  2 462  2 442   596   589   715   712   590   585   561   556 - -
Vjerskih zajednica  3 160  3 122   819   802   811   797   752   749   727   723   51   51
Gimnazije  44 308  44 126  11 000  10 941  11 034  10 962  10 979  10 944  11 295  11 279 - -
Državne  40 058  39 926  9 897  9 861  9 936  9 879  9 929  9 901  10 296  10 285 - -
Privatne  1 555  1 542   376   370   412   410   397   393   370   369 - -
Vjerskih zajednica  2 695  2 658   727   710   686   673   653   650   629   625 - -
Tehničke i srodne  68 923  67 900  17 555  17 189  17 340  16 986  16 434  16 229  16 541  16 444  1 053  1 052
Državne  67 647  66 632  17 273  16 908  16 940  16 588  16 172  15 968  16 260  16 167  1 002  1 001
Privatne   811   804   190   189   275   274   163   162   183   179 - -
Vjerskih zajednica   465   464   92   92   125   124   99   99   98   98   51   51
Srednje umjetničke  4 617  4 453  1 240  1 188  1 229  1 191  1 104  1 070  1 044  1 004 - -
Državne  4 578  4 414  1 229  1 177  1 219  1 181  1 094  1 060  1 036   996 - -
Privatne   39   39   11   11   10   10   10   10   8   8 - -
Glazbene  1 987  1 874   573   537   520   497   473   450   421   390 - -
Plesne   237   227   62   59   82   79   41   39   52   50 - -
Likovna umjetnost i dizajn  2 393  2 352   605   592   627   615   590   581   571   564 - -
Industrijske i obrtničke  26 964  26 041  9 159  8 713  9 335  9 000  8 295  8 155   175   173 - -
Državne  26 907  25 984  9 140  8 694  9 317  8 982  8 275  8 135   175   173 - -
Privatne   57   57   19   19   18   18   20   20 - - - -
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju  1 331  1 277   434   407   441   424   405   396   51   50 - -
Državne  1 331  1 277   434   407   441   424   405   396   51   50 - -

1.3. SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

Županija Škole1) Razredni odjeli Učenici Učenici koji su završili školu Nastavnici1)
svega učenice svega učenice
Republika Hrvatska   742  7 666  146 143  73 081  36 797  17 952  25 859
Zagrebačka   33   317  6 275  2 775  1 548   675   922
Krapinsko-zagorska   23   222  4 295  2 154  1 164   551   805
Sisačko-moslavačka   29   253  4 020  1 943  1 037   477   812
Karlovačka   28   223  3 846  1 920  1 018   487   874
Varaždinska   40   357  6 928  3 641  1 854   980  1 619
Koprivničko-križevačka   18   192  3 659  1 778   965   461   682
Bjelovarsko-bilogorska   27   236  4 168  2 085  1 116   557   873
Primorsko-goranska   57   467  9 188  4 664  2 098  1 046  1 708
Ličko-senjska   11   71  1 149   544   269   120   292
Virovitičko-podravska   17   149  2 585  1 316   708   336   478
Požeško-slavonska   15   144  2 543  1 278   610   286   568
Brodsko-posavska   14   264  4 668  2 290  1 270   611   639
Zadarska   35   323  6 388  3 310  1 599   833  1 153
Osječko-baranjska   52   554  10 114  5 046  2 580  1 242  1 946
Šibensko-kninska   21   203  3 612  1 743   961   433   694
Vukovarsko-srijemska   30   369  5 830  2 895  1 516   755  1 239
Splitsko-dalmatinska   90   889  17 774  8 863  4 461  2 131  3 074
Istarska   42   339  6 230  3 078  1 489   712  1 418
Dubrovačko-neretvanska   29   237  4 210  2 061  1 073   521   850
Međimurska   21   198  3 574  1 768   962   448   836
Grad Zagreb   110  1 659  35 087  17 929  8 499  4 290  4 377

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.4. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI UČE STRANE JEZIKE I NASTAVNICI KOJI PREDAJU STRANE JEZIKE, KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

        Učenici Nastavnici1)
ukupno gimnazija tehničkih i srodnih škola umjetničkih škola industrijskih i obrtničkih škola s teškoćama u razvoju
Engleski  135 936  44 238  63 554  2 926  24 696   522  1 942
Njemački  50 155  27 445  16 052   212  6 280   166  1 134
Talijanski  18 880  9 371  7 484   465  1 548   12   353
Francuski  5 309  2 109  1 432 -  1 768 -   136
Španjolski  2 623  2 150   470 -   3 -   60
Ruski   203   164   39 - - -   11
Portugalski   100   100 - - - -   4
Arapski   59   59 - - - -   1
Češki   20   20 - - - -   1
Slovački   12   12 - - - -   1
Ostali jezici   24   22   2 - - -   6

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.5. NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

    Nastavnici Nastavnici u ekvivalentu pune zaposlenosti Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog  vremena
svega žene svega žene svega žene svega žene
Srednje škole – redovite  25 213  17 048  12 836  8 762  12 377  8 286  17 709,71  11 981,87  1 148,11  1 011,65
Državne  24 070  16 243  12 339  8 399  11 731  7 844  16 997,59  11 474,56  1 088,58   959,72
Privatne   658   440   242   155   416   285   374,62   246,20   21,69   17,09
Vjerskih zajednica   485   365   255   208   230   157   337,50   261,11   37,84   34,84
Gimnazije  6 047  4 470  3 189  2 471  2 858  1 999  4 273,19  3 225,34   336,29   301,73
Državne  5 259  3 915  2 858  2 237  2 401  1 678  3 775,76  2 881,12   292,02   261,96
Privatne   403   267   150   87   253   180   235,99   146,17   12,03   9,73
Vjerskih zajednica   385   288   181   147   204   141   261,44   198,05   32,24   30,04
Tehničke i srodne  10 922  7 468  5 715  3 940  5 207  3 528  7 925,84  5 433,10   479,23   420,10
Državne  10 630  7 251  5 557  3 815  5 073  3 436  7 736,64  5 284,60   466,06   410,03
Privatne   192   140   84   64   108   76   113,14   85,44   7,57   5,27
Vjerskih zajednica   100   77   74   61   26   16   76,06   63,06   5,60   4,80
Srednje umjetničke  2 040  1 290  1 385   874   655   416  1 629,86  1 021,70   37,24   33,61
Državne  1 995  1 271  1 378   871   617   400  1 612,89  1 013,84   35,24   31,61
Privatne   45   19   7   3   38   16   16,97   7,86   2,00   2,00
Industrijske i obrtničke  6 204  3 820  2 547  1 477  3 657  2 343  3 880,82  2 301,73   295,35   256,21
Državne  6 186  3 806  2 546  1 476  3 640  2 330  3 872,30  2 295,00   295,26   256,12
Privatne   18   14   1   1   17   13   8,52   6,73   0,09   0,09
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju   646   452   260   186   386   266   355,60   246,76   55,03   42,20
Državne   646   452   260   186   386   266   355,60   246,76   55,03   42,20
Obrazovanje odraslih  1 591   921   148   85  1 443   836   437,00   249,21  -  -
Državne   979   571   105   65   874   506   262,30   149,88  -  -
Privatne   612   350   43   20   569   330   174,70   99,33  -  -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2. Srednje škole – početak šk. g. 2021./2022.

Na području Republike Hrvatske na početku školske godine 2021./2022. djelovala je 441 srednja škola. Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, uključuju 741 školsku jedinicu različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa.

Na početku školske godine 2021./2022. broj učenika veći je za 0,01% u odnosu na početak školske godine 2020./2021. Udio učenica iznosi 50,0%. Od ukupnog broja učenika, u redovitom obrazovanju ima samo 0,9% ponavljača, i to u I. razredu 1,3%, u II. razredu 1,3%, u III. razredu 0,6%, u IV. razredu 0,2%, dok u V. razredu nema ponavljača.

Prema godinama rođenja, može se zaključiti da među učenicima redovitih srednjih škola ima 98,5% učenika u dobi od 14 do 18 godina, tj. u dobi primjerenoj za srednje obrazovanje. Samo je 1,5% učenika starijih od 18 godina, a 0,02% mlađih od 14 godina, i to su uglavnom učenici srednjih umjetničkih škola (glazbenih i plesnih).

G-2. UČENICI REDOVITIH SREDNJIH ŠKOLA PREMA GODINAMA ROĐENJA I SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

2.1. SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

         Škole1) Razredni odjeli Učenici Ponavljači
ukupno samostalne školske jedinice/odjeli ukupno učenice ukupno učenice
Srednje škole – ukupno   741   245   496  7 683  146 687  73 382  1 331   485
Državne   686   205   481  7 353  140 906  70 061  1 298   468
Privatne   37   26   11   182  2 604  1 183   15   6
Vjerskih zajednica   18   14   4   148  3 177  2 138   18   11
Srednje škole – redovite   696   229   467  7 449  145 390  72 887  1 304   479
Gimnazije   191   96   95  2 032  43 790  27 676   66   41
Državne   153   64   89  1 803  39 375  25 027   46   29
Privatne   22   18   4   102  1 687   828   5   3
Vjerskih zajednica   16   14   2   127  2 728  1 821   15   9
Tehničke i srodne   260   66   194  3 437  69 135  32 904   593   208
Državne   249   63   186  3 359  67 866  32 268   580   203
Privatne   9   3   6   57   820   319   10   3
Vjerskih zajednica   2 -   2   21   449   317   3   2
Srednje umjetničke   54   45   9   349  4 796  3 572   59   37
Državne   49   40   9   329  4 752  3 549   59   37
Privatne   5   5 -   20   44   23 - -
Industrijske i obrtničke   191   22   169  1 631  27 669  8 735   586   193
Državne   190   22   168  1 628  27 616  8 722   586   193
Privatne   1 -   1   3   53   13 - -
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju   45   16   29   234  1 297   495   27   6
Državne   45   16   29   234  1 297   495   27   6
Obrazovanje odraslih2)   58   11   47   306  2 297   887  -  -
Državne   38   1   37   167  1 570   599  -  -
Privatne   20   10   10   139   727   288  -  -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.
2) Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

2.2. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

       Učenici
ukupno I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred
svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači
Srednje škole – redovite  145 390  1 304  39 120   499  38 670   501  38 175   240  28 457   64   968  -
Učenice  72 887   479  18 922   191  18 881   185  18 812   78  15 515   25   757  -
Gimnazije – ukupno  43 790   66  10 928   18  10 938   26  10 953   19  10 971   3  -  -
Učenice  27 676   41  6 747   12  7 007   17  6 943   10  6 979   2  -  -
Državne  39 375   46  9 781   13  9 818   17  9 860   13  9 916   3  -  -
Privatne  1 687   5   458   1   399   2   420   2   410  -  -  -
Vjerskih zajednica  2 728   15   689   4   721   7   673   4   645  -  -  -
Tehničke i srodne – ukupno  69 135   593  17 430   192  17 501   225  17 042   137  16 194   39   968  -
Učenice  32 904   208  8 252   73  8 243   81  8 107   41  7 545   13   757  -
Državne  67 866   580  17 140   189  17 215   219  16 672   135  15 919   37   920  -
Privatne   820   10   189   2   194   4   254   2   183   2  -  -
Vjerskih zajednica   449   3   101   1   92   2   116  -   92  -   48  -
Srednje umjetničke – ukupno  4 796   59  1 346   11  1 178   13  1 182   14  1 090   21  -  -
Učenice  3 572   37  1 041   9   851   8   891   11   789   9  -  -
Državne  4 752   59  1 330   11  1 170   13  1 173   14  1 079   21  -  -
Privatne   44  -   16  -   8  -   9  -   11  -  -  -
Glazbene  2 038   37   607   9   488   2   472   9   471   17  -  -
Plesne   259   2   73   1   62   1   84  -   40  -  -  -
Likovna umjetnost i dizajn  2 499   20   666   1   628   10   626   5   579   4  -  -
Industrijske i obrtničke – ukupno  27 669   586  9 416   278  9 053   237  8 998   70   202   1  -  -
Učenice  8 735   193  2 882   97  2 780   79  2 871   16   202   1  -  -
Državne  27 616   586  9 399   278  9 034   237  8 981   70   202   1  -  -
Privatne   53  -   17  -   19  -   17  -  -  -  -  -
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju  1 297   27   414   15   419   9   416   3   48  -  -  -
Učenice   495   6   152   4   160   1   158   1   25  -  -  -
Državne  1 297   27   414   15   419   9   416   3   48  -  -  -

2.3. SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

Županija Škole1) Razredni odjeli Učenici Nastavnici1)
svega učenice svega žene
Republika Hrvatska   741  7 683  146 687  73 382  26 137  17 733
Zagrebačka   33   315  6 344  2 832   944   645
Krapinsko-zagorska   23   221  4 285  2 164   811   537
Sisačko-moslavačka   29   254  3 980  1 928   856   558
Karlovačka   28   223  3 830  1 912   888   605
Varaždinska   39   363  6 914  3 595  1 606  1 052
Koprivničko-križevačka   18   200  3 591  1 714   702   429
Bjelovarsko-bilogorska   27   232  4 259  2 113   912   609
Primorsko-goranska   55   465  9 186  4 592  1 721  1 188
Ličko-senjska   11   72  1 122   531   295   181
Virovitičko-podravska   16   150  2 580  1 309   480   301
Požeško-slavonska   15   143  2 529  1 297   582   364
Brodsko-posavska   14   264  4 635  2 261   632   415
Zadarska   35   326  6 438  3 311  1 156   796
Osječko-baranjska   52   554  10 070  5 094  1 989  1 305
Šibensko-kninska   21   198  3 535  1 714   730   476
Vukovarsko-srijemska   30   359  5 649  2 812  1 216   818
Splitsko-dalmatinska   91   899  17 886  8 909  3 048  2 191
Istarska   42   340  6 442  3 168  1 428   997
Dubrovačko-neretvanska   29   239  4 238  2 068   863   586
Međimurska   21   200  3 563  1 759   803   524
Grad Zagreb   112  1 666  35 611  18 299  4 475  3 156

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2.4. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINAMA ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2021./2022

      Učenici
ukupno I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred
svega učenice svega učenice svega učenice svega učenice svega učenice svega učenice
Srednje škole – redovite  145 390  72 887  39 120  18 922  38 670  18 881  38 175  18 812  28 457  15 515   968   757
2008. i poslije   30   24   27   21   1   1   2   2  -  -  -  -
2007.  8 905  4 690  8 532  4 503   365   180   8   7  -  -  -  -
2006.  37 696  18 318  28 645  13 662  8 594  4 448   457   208  -  -  -  -
2005.  38 755  19 062  1 727   653  27 957  13 633  8 778  4 614   293   162  -  -
2004.  35 110  17 479   151   56  1 560   542  26 887  13 144  6 475  3 710   37   27
2003.  22 769  12 060   23   16   149   58  1 855   743  20 521  11 067   221   176
2002.  1 929  1 128   3   2   25   11   138   55  1 078   527   685   533
2001. i prije   196   126   12   9   19   8   50   39   90   49   25   21
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju  1 297   495   414   152   419   160   416   158   48   25  -  -
2007. i poslije   33   18   33   18  -  -  -  -  -  -  -  -
2006.   236   88   208   74   28   14  -  -  -  -  -  -
2005.   404   154   152   53   232   88   20   13  -  -  -  -
2004.   391   146   20   7   132   51   236   86   3   2  -  -
2003.   190   70   1  -   25   7   140   52   24   11  -  -
2002.   37   18  -  -   1  -   17   6   19   12  -  -
2001.   5   1  -  -   1  -   3   1   1  -  -  -
2000. i prije   1  -  -  -  -  -  -  -   1  -  -  -

2.5. NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

      Nastavnici Nastavnici u ekvivalentu pune zaposlenosti Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog vremena
svega žene svega žene svega žene svega žene
Srednje škole – redovite  25 492  17 283  12 833  8 790  12 659  8 493  17 807,76  12 079,56  1 164,07  1 031,89
Državne  24 329  16 424  12 352  8 406  11 977  8 018  17 096,76  11 530,26  1 101,39   976,46
Privatne   670   481   224   172   446   309   366,48   277,15   22,64   18,89
Vjerskih zajednica   493   378   257   212   236   166   344,52   272,15   40,04   36,54
Gimnazije  6 067  4 518  3 147  2 450  2 920  2 068  4 287,24  3 262,72   352,70   314,24
Državne  5 237  3 898  2 809  2 176  2 428  1 722  3 768,34  2 862,76   305,73   273,52
Privatne   434   316   153   121   281   195   248,28   188,31   13,43   10,68
Vjerskih zajednica   396   304   185   153   211   151   270,62   211,65   33,54   30,04
Tehničke i srodne  11 078  7 545  5 718  3 924  5 360  3 621  8 018,29  5 461,13   480,32   426,89
Državne  10 805  7 337  5 582  3 817  5 223  3 520  7 845,58  5 322,47   466,66   414,23
Privatne   176   134   64   48   112   86   98,81   78,16   7,16   6,16
Vjerskih zajednica   97   74   72   59   25   15   73,90   60,50   6,50   6,50
Srednje umjetničke  2 069  1 342  1 451   941   618   401  1 682,65  1 087,71   36,86   32,78
Državne  2 025  1 324  1 445   939   580   385  1 667,82  1 080,81   34,86   30,78
Privatne   44   18   6   2   38   16   14,83   6,90   2,00   2,00
Industrijske i obrtničke  6 278  3 878  2 517  1 475  3 761  2 403  3 819,58  2 268,00   294,19   257,98
Državne  6 262  3 865  2 516  1 474  3 746  2 391  3 815,02  2 264,22   294,14   257,93
Privatne   16   13   1   1   15   12   4,56   3,78   0,05   0,05
Srednje škole za mladež s teškoćama urazvoju   645   450   251   177   394   273   350,82   236,24   56,24   44,41
Državne   645   450   251   177   394   273   350,82   236,24   56,24   44,41
Obrazovanje odraslih  1 382   820   160   90  1 222   730   396,85   229,35  -  -
Državne   863   514   104   64   759   450   224,04   131,25  -  -
Privatne   519   306   56   26   463   280   172,81   98,10  -  -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju srednje škole na kraju i na početku školske godine.

Statistički list za srednje škole − gimnazije, tehničke i srodne škole, industrijske i obrtničke škole, umjetničke škole i odjele likovne umjetnosti i dizajna te škole i odjele za mladež s teškoćama u razvoju (obrazac Š-S/KP) i Statistički list za srednje škole za odrasle (obrazac Š-S-OD/KP) za ovo statističko istraživanje ispunjavaju škole/obrazovne ustanove.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su srednje škole na području Republike Hrvatske, a podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih školskih godina.

Definicije i objašnjenja

U obrazovnom sustavu Republike Hrvatske srednje obrazovanje organizirano je kao redovito i posebno obrazovanje.

Redovito obrazovanje uključuje srednje obrazovanje s redovitim obrazovnim programima.

Posebno obrazovanje uključuje obrazovanje odraslih.

Srednje obrazovanje traje od 1 do 5 godina, a omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za uključivanje na tržište rada ili za nastavak školovanja. Srednje obrazovanje nije obvezatno.

Školom se smatra skupina učenika koja prati nastavu određene vrste i stupnja po istovrsnome nastavnome planu i programu na određenoj lokaciji.

Broj srednjih škola prikazan u tablicama 1.1., 1.3., 2.1. i 2.3. veći je od stvarnog broja srednjih škola. Ako jedna srednja škola obuhvaća nekoliko školskih jedinica različitih vrsta, npr. gimnaziju, tehničku, industrijsku i obrtničku školu, svaka takva jedinica smatra se zasebnom školom i tako se prikazuje (u tablicama 1.1. i 2.1. u stupcu "školske jedinice/odjeli"). Broj srednjih škola u kojima je nastava organizirana samo za jednu vrstu programa (npr. gimnazija, tehnička, industrijska i obrtnička škola) prikazuje se u stupcu "samostalne" škole.

Srednje obrazovanje mladeži s teškoćama u razvoju organizirano je uz primjenu individualnog pristupa u posebnim razrednim odjelima ili u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja.

Broj srednjih škola za mladež s teškoćama u razvoju jednak je broju ustanova za odgoj i obrazovanje mladeži s teškoćama u razvoju, uvećan za broj srednjih škola koje u svom sastavu imaju razredne odjele za učenike s teškoćama u razvoju.

Obrazovanje odraslih omogućuje obrazovanje odraslim osobama koje u dobi za redovito školovanje nisu stekle odgovarajuće srednje obrazovanje. Srednje obrazovanje odraslih provodi se u srednjim školama i drugim ovlaštenim ustanovama. Odrasli mogu steći obrazovanje pohađanjem nastave ili samo polaganjem ispita.

Podaci o učenicima koji uče strane jezike dani su za sve učenike koji uče pojedini strani jezik bez obzira na to uče li ga kao prvi, drugi ili treći strani jezik.

Za srednje škole prikazan je broj nastavnika koji predaju u određenoj vrsti škole. S obzirom na to da nastavnik može predavati u nekoliko vrsta škola, npr. u gimnaziji, tehničkoj, industrijskoj i obrtničkoj školi te  srednjem obrazovanju odraslih, iskazani broj nastavnika ne daje broj fizičkih osoba zaposlenih u srednjim školama. Broj nastavnika i stručnih suradnika prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti odgovarao bi stvarnom broju fizičkih osoba.

U podatke o nastavnicima i stručnim suradnicima, uz osobe zaposlene na temelju ugovora o radu, uključene su i osobe angažirane na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora.

Stručni suradnici jesu psiholog, pedagog, socijalni radnik i knjižničar.

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2020.

Ustrojstvo i djelatnost srednjeg školstva temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.).

Kratice

NN          Narodne novine
šk. g.      školska godina

Znakovi

-              nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Marija Gojević, Kristina Piškor i Luka Ivan Anić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti