Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 06. lipnja 2022.
OBR-2022-2-1

ISSN 1334-0557

OSNOVNE ŠKOLE, KRAJ ŠK. G. 2020./2021. I POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

1. OSNOVNE ŠKOLE – kraj šk. g. 2020./2021.

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2020./2021. djelovalo je 880 osnovnih škola (matičnih i samostalnih). Škole su u svom sastavu imale 1 120 područnih škola/odjela.

Pad broja učenika osnovnih škola traje već četvrt stoljeća, 66,6% osnovnih škola ima organiziranu prehranu

Na kraju školske godine 2020./2021. broj osnovnih škola, broj razrednih odjela i broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2019./2020. Udio učenica jest 48,7%. Iako se broj učenika nije bitnije mijenjao u odnosu na prethodnu godinu, i dalje je prisutan pad koji traje već četvrt stoljeća. Državnih osnovnih škola s organiziranom prehranom ima 66,3%, a privatnih osnovnih škola 100,0%.

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju u ovoj školskoj godini iznosi 1 : 8,7. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 1,8. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,9%.

Više od četiri tisuće učenika polazi nastavu na jezicima nacionalnih manjina

Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, od 2 000 školskih jedinica, u 1 971 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 1 931 školi na hrvatskome, u 11 na talijanskome, u četiri na mađarskome, u četiri na češkome i u 21 na srpskom jeziku. Osim na hrvatskom jeziku, 29 škola nastavu izvodi i na jezicima nacionalnih manjina, i to šest na mađarskome, šest na talijanskome, jedna na njemačkome, dva na češkome i 14 na srpskome. Ukupno su 4 233 učenika polazila nastavu na jezicima nacionalnih manjina, i to 288 na češkome, 1 657 na talijanskome, 184 na mađarskome, 157 na njemačkome i 1 947 na srpskome.

1.1. OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I PREHRANA U ŠKOLI, KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

   Škole1) Razredni odjeli Škole s organiziranom prehranom
ukupno matične i samostalne područne i odjeli ukupno čisti kombinirani ukupno samo mliječni obrok samo topli oba obroka
Osnovne škole – redovite 2 000 880 1 120 18 135 16 575 1 560 1 332 525 401 406
Državne 1 982 862 1 120 17 972 16 412 1 560 1 314 525 399 390
Privatne 9 9 - 74 74 - 9 - 2 7
Vjerskih zajednica 9 9 - 89 89 - 9 - - 9
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju 97 37 60 335 150 185 90 37 11 42
Državne 97 37 60 335 150 185 90 37 11 42

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.2. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU, ZAVRŠAVANJU I PREHRANI, KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

        Ukupno Učenice Učenici koji su završili školu Korisnici prehrane u školi
svega I. – IV. razred V. – VIII. razred svega I. – IV. razred V. – VIII. razred svega učenice mliječnog obroka toplog obroka
Osnovne škole – ukupno 310 076 151 484 158 592 150 691 73 488 77 203 37 998 18 159 134 282 88 915
Osnovne škole – redovite 308 353 150 756 157 597 150 121 73 270 76 851 37 767 18 080 131 533 87 439
Državne 305 697 149 147 156 550 148 904 72 531 76 373 37 579 18 006 123 927 82 070
Privatne 1 071  597  474  458  257  201  102  35  631  746
Vjerskih zajednica 1 585 1 012  573  759  482  277  86  39 1 008  971
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju 1 723  728  995  570  218  352  231  79 2 749 1 476
Državne 1 723  728  995  570  218  352  231  79 2 749 1 476

1.3. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

         Ukupno U državnim školama U privatnim školama U školama vjerskih zajednica
svega položili svega položili svega položili svega položili
Osnovne škole – ukupno svega 310 076 309 059 307 420 306 403 1 071 1 071 1 585 1 585
  učenice 150 691 150 197 149 474 148 980  458  458  759  759
Osnovne škole – redovite svega 308 353 307 377 305 697 304 721 1 071 1 071 1 585 1 585
  učenice 150 121 149 644 148 904 148 427  458  458  759  759
I. razred svega 36 634 36 524 36 183 36 073  162  162  289  289
  učenice 17 769 17 704 17 568 17 503  69  69  132  132
II. razred svega 37 971 37 876 37 565 37 470  146  146  260  260
  učenice 18 395 18 328 18 212 18 145  59  59  124  124
III. razred svega 37 657 37 620 37 261 37 224  146  146  250  250
  učenice 18 446 18 427 18 252 18 233  63  63  131  131
IV. razred svega 38 494 38 452 38 138 38 096  143  143  213  213
  učenice 18 660 18 646 18 499 18 485  66  66  95  95
V. razred svega 40 682 40 507 40 372 40 197  126  126  184  184
  učenice 20 004 19 952 19 860 19 808  61  61  83  83
VI. razred svega 39 937 39 758 39 628 39 449  125  125  184  184
  učenice 19 550 19 461 19 407 19 318  51  51  92  92
VII. razred svega 39 107 38 873 38 867 38 633  121  121  119  119
  učenice 19 118 19 046 19 001 18 929  54  54  63  63
VIII. razred svega 37 871 37 767 37 683 37 579  102  102  86  86
  učenice 18 179 18 080 18 105 18 006  35  35  39  39
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju svega 1 723 1 682 1 723 1 682 - - - -
  učenice  570  553  570  553 - - - -
I. razred svega  130  124  130  124 - - - -
  učenice  41  39  41  39 - - - -
II. razred svega  183  178  183  178 - - - -
  učenice  54  50  54  50 - - - -
III. razred svega  198  191  198  191 - - - -
  učenice  63  59  63  59 - - - -
IV. razred svega  217  209  217  209 - - - -
  učenice  60  59  60  59 - - - -
V. razred svega  245  243  245  243 - - - -
  učenice  88  88  88  88 - - - -
VI. razred svega  255  250  255  250 - - - -
  učenice  88  85  88  85 - - - -
VII. razred svega  259  256  259  256 - - - -
  učenice  94  94  94  94 - - - -
VIII. razred svega  236  231  236  231 - - - -
  učenice  82  79  82  79 - - - -

1.4. UČITELJI I STRUČNI SURADNICI1) U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

      Učitelji Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti Učitelji koji predaju Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog vremena u nižim razredima u višim razredima u nižim i višim razredima
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Osnovne škole – redovite 35 482 29 071 26 971 23 126 8 511 5 945 30 662,77 25 706,68 13 116 16 671 5 695 2 513,13 2 292,89
Državne 35 052 28 734 26 662 22 874 8 390 5 860 30 303,52 25 421,06 12 947 16 518 5 587 2 486,41 2 267,77
Privatne  182  128  145  105  37  23  156,35  111,58  55  60  67  9,64  9,04
Vjerskih zajednica  248  209  164  147  84  62  202,90  174,04  114  93  41  17,08  16,08
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju  970  830  805  697  165  133  861,57  742,29  231  437  302  307,87  283,87
Državne  970  830  805  697  165  133  861,57  742,29  231  437  302  307,87  283,87

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.5. UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE PO RAZREDIMA I NASTAVNICI KOJI IH PREDAJU, KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

      Učenici po razredima1) Nastavnici1)
Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Osnovne škole – redovite 417 429 37 566 39 684 39 569 60 099 63 858 61 914 58 605 56 134 5 857
Engleski 295 229 33 416 34 818 34 497 37 738 39 991 39 311 38 328 37 130 3 548
Njemački 94 357 3 446 3 440 3 478 17 226 18 350 17 467 15 969 14 981 1 670
Talijanski 23 530  490 1 203 1 313 4 351 4 726 4 383 3 688 3 376  466
Francuski 2 619  81  63  103  523  565  537  351  396  71
Mađarski  360  51  37  57  45  35  49  51  35  27
Slovački  354  36  46  41  43  54  45  43  46  18
Španjolski  342  0  0  7  101  76  58  52  48  8
Češki  286  14  38  32  28  16  24  67  67  19
Ruski  27  1  2  4  4  3  7  3  3  5
Ostali jezici  325  31  37  37  40  42  33  53  52  25
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju  334 - - -  52  56  80  74  72  43
Engleski  318 - - -  48  56  73  71  70  36
Njemački  11 - - -  1 -  6  3  1  3
Talijanski  5 - - -  3 -  1 -  1  4

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.6. POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE, ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

      Škole1) Učenici Učenici koji su završili školu Učitelji1)
ukupno samostalne područne odjeli ukupno učenice ukupno učenice ukupno žene s punim radnim vremenom
svega žene
Osnovne umjetničke škole  131  30  37  64 18 568 11 425 2 501 1 567 2 559 1 551 1 852 1 186
Glazbene  126  29  37  60 18 171 11 035 2 375 1 444 2 434 1 462 1 754 1 115
Državne  117  25  36  56 17 606 10 728 2 259 1 372 2 306 1 400 1 729 1 097
Privatne  9  4  1  4  565  307  116  72  128  62  25  18
Plesne  5  1 -  4  397  390  126  123  125  89  98  71
Državne  5  1 -  4  397  390  126  123  125  89  98  71
Osnovno obrazovanje odraslih  16  6 -  10  289  150  188  112
Pri osnovnim školama  5  5 - -  11  7  5  2
Pri ostalim ustanovama  11  1 -  10  278  143  183  110  117  79  19  13

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. UČENICI REDOVITIH OSNOVNIH ŠKOLA PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2020./2021.

2. OSNOVNE ŠKOLE početak šk. g. 2021./2022.

Na početku školske godine 2021./2022. broj osnovnih škola i broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2020./2021. Udio učenica iznosi 48,7%.

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju iznosi 1 : 8,7. Od ukupnog broja ponavljača najveći udio odnosi se na dječake, 65,1%. Najveći udio ponavljača u višim je razredima, 71,6%, a najviše u sedmom razredu, 25,5%. Od ukupnog broja ponavljača u sedmom razredu najveći udio odnosi se na dječake, 70,2%. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju odnos broja učitelja i učenika iznosi 1 : 1,7. Udio žena u populaciji učitelja jest 82,2%.

Promatrajući učenike prema godinama starosti, može se primijetiti da je u redovitim školama samo 2,3% učenika mlađih od sedam godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća samo 0,7% učenika. Od toga 90,8% pohađa osmi razred.

2.1. ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA, POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

      Škole1) Razredni odjeli Učitelji1) Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti Učitelji koji predaju
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog vremena ukupno žene u nižim razredima u višim razredima u nižim i višim razredima
ukupno žene ukupno žene
Osnovne škole – redovite 1 986 18 270 35 238 28 958 26 607 22 895 8 631 6 063 30 343,63 25 509,38 13 058 16 585 5 595
Državne 1 964 18 031 34 752 28 570 26 257 22 607 8 495 5 963 29 937,77 25 182,35 12 871 16 398 5 483
Privatne  13  87  207  154  158  118  49  36  172,62  128,27  70  79  58
Vjerskih zajednica  9  152  279  234  192  170  87  64  233,24  198,76  117  108  54
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju  96  329 1 023  869  836  725  187  144  898,61  772,09  241  472  310
Državne  96  329 1 023  869  836  725  187  144  898,61  772,09  241  472  310

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2.2. OSNOVNE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

Županija Škole1) Razredni odjeli Učitelji1) Učenici
ukupno I. – IV. razred V. – VIII. razred
Republika Hrvatska 2 082 18 599 36 261 308 126 149 084 159 042
Zagrebačka  127 1 425 2 514 24 963 12 060 12 903
Krapinsko-zagorska  83  610 1 121 9 280 4 447 4 833
Sisačko-moslavačka  94  700 1 411 10 421 4 950 5 471
Karlovačka  72  522 1 039 8 044 3 826 4 218
Varaždinska  73  788 1 484 12 691 5 997 6 694
Koprivničko-križevačka  90  547 1 016 8 265 3 956 4 309
Bjelovarsko-bilogorska  100  557 1 063 8 131 3 879 4 252
Primorsko-goranska  108 1 144 2 356 19 008 9 208 9 800
Ličko-senjska  45  237  512 2 992 1 430 1 562
Virovitičko-podravska  79  408  673 5 650 2 684 2 966
Požeško-slavonska  60  334  602 5 182 2 412 2 770
Brodsko-posavska  115  708 1 322 10 561 5 013 5 548
Zadarska  117  868 1 601 13 411 6 574 6 837
Osječko-baranjska  188 1 356 2 505 19 799 9 691 10 108
Šibensko-kninska  52  452  952 7 040 3 380 3 660
Vukovarsko-srijemska  93  822 1 672 11 431 5 313 6 118
Splitsko-dalmatinska  210 2 021 4 059 35 398 16 969 18 429
Istarska  101  899 1 902 15 247 7 406 7 841
Dubrovačko-neretvanska  67  608 1 269 9 801 4 773 5 028
Međimurska  59  600 1 107 9 257 4 534 4 723
Grad Zagreb  149 2 993 6 081 61 554 30 582 30 972

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2.3. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

         Prema godini rođenja
ukupno 2015. i poslije 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. i prije
Osnovne škole – redovite svega 306 350 7 005 35 144 36 401 38 107 37 660 39 890 40 494 39 803 29 618 2 228
  učenice 149 065 3 743 17 380 17 566 18 432 18 426 19 355 19 820 19 334 14 045  964
I. razred svega 36 299 6 900 27 941 1 391  55  8  3  1 - - -
  učenice 17 673 3 690 13 498  460  19  4  2 - - - -
II. razred svega 36 539  105 7 030 27 696 1 625  57  14  8  3  1 -
  učenice 17 717  53 3 798 13 223  610  22  6  1  3  1 -
III. razred svega 37 940 -  173 7 069 28 829 1 756  93  13  1  6 -
  učenice 18 320 -  84 3 758 13 767  661  44  2 -  4 -
IV. razred svega 37 566 - -  245 7 523 27 829 1 859  91  12  6  1
  učenice 18 361 - -  125 3 998 13 465  720  42  8  3 -
V. razred svega 38 655 - - -  75 7 778 28 977 1 678  103  38  6
  učenice 18 637 - - -  38 4 175 13 727  638  41  17  1
VI. razred svega 40 646 - - - -  232 8 713 29 922 1 609  146  24
  učenice 19 863 - - - -  99 4 737 14 364  607  47  9
VII. razred svega 39 953 - - - - -  231 8 511 29 355 1 682  174
  učenice 19 511 - - - - -  119 4 618 14 042  662  70
VIII. razred svega 38 752 - - - - - -  270 8 720 27 739 2 023
  učenice 18 983 - - - - - -  155 4 633 13 311  884
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju svega 1 776  6  59  157  176  192  232  272  240  260  182
  učenice  590  4  11  47  59  59  76  88  83  95  68
I. razred svega  164  6  54  88  13  1  2 - - - -
  učenice  46  4  10  30  1 -  1 - - - -
II. razred svega  148 -  5  64  71  5  2 -  1 - -
  učenice  49 -  1  16  32 - - - - - -
III. razred svega  218 - -  5  86  97  23  5  1 -  1
  učenice  63 - -  1  22  30  9 -  1 - -
IV. razred svega  210 - - -  6  83  108  12  1 - -
  učenice  68 - - -  4  26  34  4 - - -
V. razred svega  233 - - - -  5  89  122  15  1  1
  učenice  70 - - - -  2  30  35  2  1 -
VI. razred svega  263 - - - -  1  7  116  113  18  8
  učenice  98 - - - -  1  2  42  41  7  5
VII. razred svega  267 - - - - -  1  16  89  138  23
  učenice  96 - - - - - -  7  33  46  10
VIII. razred svega  273 - - - - - -  1  20  103  149
  učenice  100 - - - - - - -  6  41  53

G-2. UČENICI REDOVITIH OSNOVNIH ŠKOLA PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

2.4. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

        Ukupno Učenici u nižim razredima Učenici u višim razredima
ukupno I. II. III. IV. ukupno V. VI. VII. VIII.
Osnovne škole – ukupno 308 126 149 084 36 463 36 687 38 158 37 776 159 042 38 888 40 909 40 220 39 025
Učenice 149 655 72 297 17 719 17 766 18 383 18 429 77 358 18 707 19 961 19 607 19 083
Ponavljači  882  257  88  86  38  45  625  157  159  220  89
Učenice  306  114  38  42  18  16  192  41  51  65  35
Osnovne škole – redovite – ukupno 306 350 148 344 36 299 36 539 37 940 37 566 158 006 38 655 40 646 39 953 38 752
Učenice 149 065 72 071 17 673 17 717 18 320 18 361 76 994 18 637 19 863 19 511 18 983
Ponavljači  856  243  85  85  31  42  613  156  155  218  84
Učenice  299  110  38  41  16  15  189  41  49  65  34
Državne – ukupno 303 259 146 581 35 831 36 069 37 523 37 158 156 678 38 250 40 326 39 600 38 502
Učenice 147 620 71 260 17 468 17 502 18 133 18 157 76 360 18 454 19 707 19 341 18 858
Ponavljači  856  243  85  85  31  42  613  156  155  218  84
Učenice  299  110  38  41  16  15  189  41  49  65  34
Privatne – ukupno 1 249  655  171  175  161  148  594  160  144  161  129
Učenice  573  290  76  79  67  68  283  77  75  71  60
Ponavljači - - - - - - - - - - -
Učenice - - - - - - - - - - -
Vjerskih zajednica – ukupno 1 842 1 108  297  295  256  260  734  245  176  192  121
Učenice  872  521  129  136  120  136  351  106  81  99  65
Ponavljači - - - - - - - - - - -
Učenice - - - - - - - - - - -
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju – ukupno 1 776  740  164  148  218  210 1 036  233  263  267  273
Učenice  590  226  46  49  63  68  364  70  98  96  100
Ponavljači  26  14  3  1  7  3  12  1  4  2  5
Učenice  7  4 -  1  2  1  3 -  2 -  1
Državne – ukupno 1 776  740  164  148  218  210 1 036  233  263  267  273
Učenice  590  226  46  49  63  68  364  70  98  96  100
Ponavljači  26  14  3  1  7  3  12  1  4  2  5
Učenice  7  4 -  1  2  1  3 -  2 -  1

2.5. POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE: ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, POČETAK ŠK. G. 2021./2022.

                             Škole1) Učenici Učitelji1)
ukupno samostalne područne odjeli ukupno učenice ukupno žene s punim radnim vremenom
svega žene
Osnovne umjetničke škole  132  30  38  64 18 557 11 439 2 670 1 612 1 898 1 211
Glazbene  127  29  38  60 18 130 11 025 2 528 1 510 1 790 1 130
Državne  118  25  37  56 17 566 10 696 2 400 1 445 1 765 1 112
Privatne  9  4  1  4  564  329  128  65  25  18
Plesne  5  1 -  4  427  414  142  102  108  81
Državne  5  1 -  4  427  414  142  102  108  81

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju osnovne škole na kraju i početku školske godine.

Statistički list za osnovne škole (obrazac Š-O/KP), Statistički list za osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju (obrazac Š-O-SP/KP), Statistički list za osnovne umjetničke škole (obrazac Š-O-U/KP) i Statistički list za osnovne škole za odrasle (obrazac Š-O-OD/K) ispunjavaju osnovne škole odnosno obrazovne ustanove koje provode osnovno obrazovanje.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su osnovne škole na području Republike Hrvatske, a podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih školskih godina.

Definicije i objašnjenja

U obrazovnom sustavu Republike Hrvatske osnovno obrazovanje organizirano je s obzirom na namjenu kao redovito i posebno obrazovanje.

Redovito obrazovanje jest obvezatno osnovno obrazovanje koje se provodi prema redovitim obrazovnim programima. Obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju provodi se prema programima prilagođenima njihovim posebnim potrebama.

Posebno obrazovanje obuhvaća osnovne glazbene i plesne škole i osnovno obrazovanje odraslih.

Školom se smatra svaka skupina učenika koja prati nastavu određene vrste i stupnja prema istovrsnome nastavnom planu i programu na određenoj lokaciji.

Osnovno obrazovanje traje najmanje osam godina, obvezatno je za svu djecu, u pravilu, od 6 do 15 godina, a svrha mu je da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje. Ciljevi i zadaće osnovnog školstva ostvaruju se prema utvrđenim nastavnim planovima i programima.

Osnovno obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju provodi se u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja i osnovnim školama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama ili razrednim odjelima.

Broj osnovnih škola za djecu i mladež s teškoćama u razvoju jednak je broju ustanova za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju uvećan za broj škola koje u svom sastavu imaju razredne odjele za učenike s teškoćama u razvoju.

Osnovne glazbene i plesne škole pripremaju djecu za nastavak školovanja u srednjim glazbenim i plesnim školama, a učenici pohađaju te škole usporedo s osnovnom školom u kojoj stječu obvezatno osnovno obrazovanje.

Osnovno obrazovanje odraslih omogućuje obrazovanje odraslim osobama koje u dobi za redovito školovanje nisu stekle odgovarajuće osnovno obrazovanje.

Osnovno obrazovanje odraslih provodi se u osnovnim školama i drugim za to ovlaštenim ustanovama (pučka otvorena učilišta).

Odrasli mogu steći osnovno obrazovanje pohađanjem nastave ili samo polaganjem ispita.

Podaci o učenicima koji uče strane jezike odnose se na sve učenike koji uče jezik kao I. ili II. strani jezik, pa je taj broj veći od stvarnog broja učenika.

Za osnovne škole prikazan je broj učitelja koji predaju u jednoj ili više školskih jedinica (područnih škola/odjela). Broj učitelja i stručnih suradnika prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti odgovarao bi stvarnom broju fizičkih osoba.

U podatke o učiteljima i stručnim suradnicima, uz osobe zaposlene na temelju ugovora o radu, uključene su i osobe angažirane na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora.

Stručni suradnici jesu psiholog, pedagog, defektolog, socijalni radnik i knjižničar.

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2021.

Ustrojstvo i djelatnost osnovnih škola temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Kratice

NN     Narodne novine
šk. g   školska godina

Znakovi

- nema pojave
…   ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Kristina Piškor


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti