Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 20. kolovoza 2021.
RAD-2021-1-1/6

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA LIPANJ 2021.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2021. iznosila je 7 175 kuna, što je nominalno i realno više za 1,0% u odnosu na svibanj 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2021. iznosila je 9 671 kunu, što je nominalno i realno više za 1,2% u odnosu na svibanj 2021.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2021. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 15 823 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 409 kuna.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2021. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 24 371 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 591 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,9%, a realno za 3,8%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,6%, a realno za 2,5%.

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 087 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 5,4%, a realno za 4,2%.

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 533 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 3,8%, a realno za 2,6%.

U lipnju 2021. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je za 4,2% više nego u svibnju 2021. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (183), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (158).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za lipanj 2021. iznosila je 40,31 kunu, što je u odnosu na svibanj 2021. niže za 3,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 5,7%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za lipanj 2021. iznosila je 54,33 kune, što je u odnosu na svibanj 2021. niže za 2,8%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 4,4%.

Medijalna neto plaća za lipanj 2021. iznosila je 6 023 kune, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 813 kuna.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA LIPANJ 2021.

     VI. 2021. I. – VI. 2021. Indeksi
VI. 2021.
V. 2021.
VI. 2021.
VI. 2020.
I.-VI. 2021.
I.-VI. 2020.
Neto plaća                    
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune 7 175 7 087 101,0 105,9 105,4
Realna neto plaća po zaposlenome         101,0 103,8 104,2
Bruto plaća                    
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune 9 671 9 533 101,2 104,6 103,8
Realna bruto plaća po zaposlenome         101,2 102,5 102,6
Neto plaća po satu                    
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune 40,31 40,68 97,0 105,7 106,0
Realna neto plaća po satu         97,0 103,6 104,7
Bruto plaća po satu                    
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune 54,33 54,73 97,2 104,4 104,5
Realna bruto plaća po satu         97,2 102,4 103,3

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA LIPANJ 2021.

    VI. 2021.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi (donji) kvartil  4 596 5 796
Drugi kvartil (medijan) 6 023 7 813
Treći kvartil  8 298 11 097
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA LIPANJ 2021.

     VI. 2021.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi decil  3 864 4 718
Drugi decil  4 335 5 366
Treći decil 4 796 6 000
Četvrti decil  5 347 6 802
Peti decil (medijan) 6 023 7 813
Šesti decil  6 832 9 000
Sedmi decil  7 776 10 389
Osmi decil  8 910 12 001
Deveti decil  11 091 15 467
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U LIPNJU 2021.

     VI. 2021.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kune prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, kune
  Ukupno  734  8
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  790  11
B Rudarstvo i vađenje 1 392  43
C Prerađivačka industrija  555  7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  500  4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  779  21
F Građevinarstvo  782  10
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  596  4
H Prijevoz i skladištenje  405  3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  924  6
J Informacije i komunikacije  571  3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  376  1
L Poslovanje nekretninama  708  5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  519  8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  523  20
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 059  4
P Obrazovanje  834  2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 551  22
R Umjetnost, zabava i rekreacija  583  3
S Ostale uslužne djelatnosti  710  5

G.-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA LIPANJ 2021. PREMA NKD-u 2007.

G.-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆA ZA LIPANJ 2021. PREMA NKD-u 2007.

G.-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA LIPANJ 2021. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

5. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2021.1) PREMA NKD-u 2007.

     Prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni realni
IV. V. VI. I. - VI. VI. 2021.
V. 2021.
VI. 2021.
VI. 2020.
I.-VI. 2021.
I.-VI. 2020.
VI. 2021.
V. 2021.
VI. 2021.
VI. 2020.
I.-VI. 2021.
I.-VI. 2020.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 418 8 433 8 392 8 369 99,5 104,1 105,1 99,5 102,1 103,9
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 418 8 433 8 392 8 369 99,5 104,1 105,1 99,5 102,1 103,9
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 8 278 8 224 8 164 8 214 99,3 101,7 103,9 99,3 99,7 102,7
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 8 650 8 719 8 696 8 609 99,7 105,8 105,8 99,7 103,7 104,5
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  7 223 7 230 7 205 7 212 99,7 105,6 106,2 99,7 103,5 104,9
P Obrazovanje 7 738 7 856 7 881 7 797 100,3 108,2 108,2 100,3 106,1 106,9
85 Obrazovanje 7 738 7 856 7 881 7 797 100,3 108,2 108,2 100,3 106,1 106,9
85.1 Predškolsko obrazovanje 6 195 6 181 6 224 6 195 100,7 105,1 104,6 100,7 103,0 103,4
85.2 Osnovno obrazovanje 7 511 7 704 7 726 7 618 100,3 109,4 109,2 100,3 107,3 107,9
85.3 Srednje  obrazovanje 7 723 7 873 7 763 7 774 98,6 109,1 109,0 98,6 107,0 107,7
85.4 Visoko obrazovanje 10 675 10 763 11 024 10 751 102,4 108,2 108,3 102,4 106,1 107,0
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 5 660 5 696 5 650 5 647 99,2 105,6 106,0 99,2 103,5 104,7
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 7 945 7 857 8 252 7 860 105,0 99,1 103,1 105,0 97,2 101,9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalneskrbi 8 869 9 074 8 824 8 849 97,2 107,4 109,6 97,2 105,3 108,3
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 9 630 9 888 9 577 9 600 96,9 108,6 110,9 96,9 106,5 109,6
86.1 Djelatnosti bolnica  10 114 10 430 10 017 10 084 96,0 108,5 111,2 96,0 106,4 109,9
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  8 623 8 783 8 687 8 595 98,9 109,7 110,4 98,9 107,5 109,1
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 8 787 8 904 8 778 8 758 98,6 108,5 110,6 98,6 106,4 109,3
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 6 204 6 272 6 226 6 191 99,3 104,2 104,3 99,3 102,2 103,1
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 5 785 5 872 5 855 5 808 99,7 103,1 102,5 99,7 101,1 101,3
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 6 813 6 883 6 784 6 766 98,6 104,3 105,2 98,6 102,3 104,0
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 5 774 5 826 5 801 5 765 99,6 104,7 104,5 99,6 102,6 103,3
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   7 374 7 428 7 348 7 329 98,9 103,6 104,3 98,9 101,6 103,1
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 099 6 047 6 040 6 123 99,9 100,6 103,7 99,9 98,6 102,5
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 5 351 5 328 5 362 5 345 100,6 108,1 108,6 100,6 106,0 107,3
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 146 6 095 6 084 6 173 99,8 100,1 103,3 99,8 98,1 102,1

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

6. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2021.1) PREMA NKD-u 2007.

        Prosječne bruto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni indeksi realni indeksi
IV. V. VI. I. - VI. VI. 2021.
V. 2021.
VI. 2021.
VI. 2020.
I.-VI. 2021.
I.-VI. 2020.
VI. 2021.
V. 2021.
VI. 2021.
VI. 2020.
I.-VI. 2021.
I.-VI. 2020.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 283 11 309 11 257 11 206 99,5 102,6 103,4 99,5 100,6 102,2
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 283 11 309 11 257 11 206 99,5 102,6 103,4 99,5 100,6 102,2
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 11 272 11 192 11 085 11 172 99,0 99,5 101,9 99,0 97,5 100,7
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 11 460 11 568 11 560 11 394 99,9 104,8 104,4 99,9 102,7 103,2
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  9 708 9 722 9 676 9 687 99,5 104,4 104,9 99,5 102,4 103,7
P Obrazovanje 10 411 10 524 10 572 10 462 100,5 106,3 106,2 100,5 104,2 104,9
85 Obrazovanje 10 411 10 524 10 572 10 462 100,5 106,3 106,2 100,5 104,2 104,9
85.1 Predškolsko obrazovanje 8 164 8 141 8 217 8 163 100,9 104,1 103,1 100,9 102,1 101,9
85.2 Osnovno obrazovanje 9 854 9 987 10 019 9 919 100,3 107,1 107,2 100,3 105,0 105,9
85.3 Srednje  obrazovanje 10 597 10 826 10 649 10 672 98,4 108,0 107,9 98,4 105,9 106,6
85.4 Visoko obrazovanje 14 999 15 136 15 580 15 130 102,9 105,4 105,3 102,9 103,3 104,1
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 7 488 7 541 7 480 7 467 99,2 105,1 105,3 99,2 103,0 104,1
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 10 795 10 765 11 314 10 675 105,1 97,7 101,3 105,1 95,8 100,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 101 12 442 12 065 12 076 97,0 105,7 108,1 97,0 103,6 106,8
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 13 268 13 695 13 222 13 229 96,5 106,8 109,2 96,5 104,7 107,9
86.1 Djelatnosti bolnica  14 010 14 533 13 898 13 974 95,6 106,4 109,3 95,6 104,3 108,0
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  11 761 12 012 11 891 11 712 99,0 108,7 109,2 99,0 106,6 107,9
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 11 899 12 111 11 900 11 866 98,3 107,1 109,6 98,3 105,0 108,3
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 7 959 8 064 8 007 7 939 99,3 103,3 103,2 99,3 101,3 102,0
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 7 336 7 472 7 450 7 367 99,7 102,3 101,7 99,7 100,3 100,5
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 8 748 8 835 8 715 8 674 98,6 103,3 103,6 98,6 101,3 102,4
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 7 355 7 444 7 412 7 345 99,6 104,1 103,9 99,6 102,1 102,7
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   9 743 9 837 9 737 9 674 99,0 101,8 102,3 99,0 99,8 101,1
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7 942 7 875 7 892 7 969 100,2 99,4 102,4 100,2 97,5 101,2
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 7 010 6 982 7 021 6 994 100,6 107,8 108,5 100,6 105,7 107,2
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 8 002 7 934 7 949 8 032 100,2 98,8 101,9 100,2 96,9 100,7

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom   plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti