Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. veljače 2022.
TRAN-2021-2-1/12

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2021.

 

U prosincu 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 216 tisuća putnika ili njih 299,6% više nego u prosincu 2020., kada je ostvaren promet od samo 54 tisuće putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u prosincu 2019. ostvaren je promet od 307 tisuća putnika. U prosincu 2021. ostvareno je 70,3% prometa putnika iz prosinca 2019, dok je ukupno u 2021. ostvareno 41,3% prometa putnika iz 2019.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, sa 178 tisuća putnika, što je više za 336,0% u odnosu na prosinac 2020., kada je prevezena 41 tisuća putnika (u prosincu 2019. prevezeno je 230 tisuća putnika), slijedi zračna luka Split, s 23 tisuće putnika (u prosincu 2020. prevezeno je 8 tisuća putnika, dok je u prosincu 2019. prevezeno 39 tisuća putnika) te zračna luka Dubrovnik, s 12 tisuća putnika (u prosincu 2020. prevezene su 4 tisuće putnika, dok je u prosincu 2019. prevezeno 35 tisuća putnika).

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 48 tisuća putnika, što je porast od 353,0% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada je prevezeno 11 tisuća putnika.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u prosincu 2021. iznosio je 4 653, što je porast od 101,0% u usporedbi s prosincem 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio samo 2 315. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u prosincu 2019. iznosio je 4 886.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u prosincu 2021. iznosio je 882 tone, što je porast od 25,5% u usporedbi s prosincem 2020., kada je promet tereta iznosio 703 tone.

Od siječnja do prosinca 2021. u hrvatskim zračnim lukama ostvareno je 86 tisuća slijetanja i polijetanja zrakoplova, što je porast od 58,2% u odnosu na isto razdoblje 2020. U hrvatskim zračnim lukama u 2021. ukupno je ukrcano i iskrcano 4,7 milijuna putnika, što je porast od 121,5% u usporedbi s 2020. Ukupan promet tereta u zračnim lukama od siječnja do prosinca 2021. porastao je za 14,7% u odnosu na isto razdoblje 2020. te je iznosio 8,8 tisuća tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD PROSINCA 2018. DO PROSINCA 2021.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

       Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
XII. I. – XII. XII. I. – XII. XII. 2021.
XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
Operacije zrakoplova ukupno broj 2 315 54 061 4 653 85 547 201,0 158,2
Promet putnika  tis. 54 2 122 216 4 701 399,6 221,5
Promet tereta t 703 7 706 882 8 841 125,5 114,7

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2021.

     2021. Indeksi
XII. I. – XII. XII. 2021.
XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
Ukupno 216 090 4 700 907 399,6 221,5
Zagreb 178 402 1 388 736 436,0 152,0
Split 23 428 1 559 178 287,6 236,5
Dubrovnik 11 530 917 666 276,4 284,5
Osijek  1 018 10 905 484,8 170,9
Zadar  829 500 286 637,7 450,0
Pula 708 261 647 321,8 331,9
Rijeka 157 52 773 56,9 207,3
Mali Lošinj  18 2 125 600,0 183,8
Brač 0 7 591 - 225,3

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2021.

     Promet putnika Indeksi
XII. 2021.
XII. 2020.
Njemačka 48 062 453,0
Nizozemska 15 206 129,4
Francuska 13 360 632,9
Turska  11 156 334,5
Ujedinjenja Kraljevina 11 025 1)
Italija 9 894 1)
Ruska Federacija 9 310 1)
Belgija 6 695 835,8
Švedska 6 233 -
Irska 5 380 -

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti