Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 12. siječnja 2022.
TRAN-2021-2-1/11

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U STUDENOME 2021.

 

U studenome 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 204 tisuće putnika ili njih 270,6% više nego u studenome 2020., kada je ostvaren promet od samo 55 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u studenome 2019. ostvaren je promet od 351 tisuću putnika. U studenome 2021. ostvareno je 58,2% prometa putnika iz studenoga 2019.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, sa 162 tisuće putnika, što je više za 286,6% u odnosu na studeni 2020., kada su prevezene 42 tisuće putnika (u studenome 2019. prevezene su 244 tisuće putnika), slijedi zračna luka Split, s 26 tisuća putnika (u studenome 2020. prevezeno je 8 tisuća putnika, dok je u studenome 2019. prevezeno 43 tisuće putnika) te zračna luka Dubrovnik, sa 13 tisuća putnika (u studenome 2020. prevezene su 4 tisuće putnika, dok je u studenome 2019. prevezeno 57 tisuća putnika).

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 51 tisuća putnika, što je porast od 304,3% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada je prevezeno 13 tisuća putnika.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u studenome 2021. iznosio je 4 354, što je porast od 55,0% u usporedbi sa studenim 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio samo 2 809. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u studenome 2019. iznosio je 5 096.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u studenome 2021. iznosio je 829 tona, što je porast od 28,3% u usporedbi sa studenim 2020., kada je promet tereta iznosio 646 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD STUDENOGA 2018. DO STUDENOGA 2021.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
XI. I. – XI. XI. I. – XI. XI. 2021.
XI. 2020.
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
Operacije zrakoplova ukupno broj 2 809 51 746 4 354 80 894 155,0 156,3
Promet putnika  tis. 55 2 068 204 4 485 370,6 216,9
Promet tereta t 646 7 003 829 7 959 128,3 113,7

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U STUDENOME 2021.

    Promet putnika Indeksi
XI. 2021.
XI. 2020.
Ukupno 204 078 370,6
Zagreb 162 293 386,6
Split 25 726 335,9
Dubrovnik 13 270 306,2
Pula 1 510 363,0
Osijek 594 364,4
Zadar 546 245,9
Rijeka 101 42,3
Mali Lošinj 24 58,5
Brač 14 127,3

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U STUDENOME 2021.

    Promet putnika Indeksi
XI. 2021.
XI. 2020.
Njemačka 51 478 404,3
Nizozemska 14 402 153,7
Francuska 13 685 663,0
Turska  13 129 301,3
Italija 11 403 1)
Ujedinjenja Kraljevina 10 293 987,8
Ruska Federacija 8 237 1)
Belgija 6 290 1)
Švedska 5 120 1)
Švicarska 4 423 496,4

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   
   

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti