Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. studenog 2021.
TRAN-2021-2-1/9

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U RUJNU 2021.

U rujnu 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 912 tisuća ili 336,0% više nego u rujnu 2020., kada je ostvaren promet od samo 209 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u rujnu 2019. ostvaren je promet od 1 494 tisuće putnika. U rujnu 2021. ostvareno je 61,0% prometa putnika iz rujna 2019.


Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, s 326 tisuća putnika, što je više za 337,2% u odnosu na rujan 2020., kada je prevezeno 75 tisuća putnika (u rujnu 2019. prevezeno je 468 tisuća putnika), slijedi zračna luka Dubrovnik, s 207 tisuća putnika (u rujnu 2020. prevezeno je 39 tisuća putnika, dok su u rujnu 2019. prevezene 403 tisuće putnika) te zračna luka Zagreb, sa 189 tisuće putnika (u rujnu 2020. prevezeno je 65 tisuća putnika, dok je u rujnu 2019. prevezeno 348 tisuća putnika).


Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 203 tisuće putnika, što je porast od 296,7% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada je prevezena 51 tisuća putnika.


Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u rujnu 2021. iznosio je 13 270, što je porast od 99,7% u usporedbi s rujnom 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio samo 6 645. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u rujnu 2019. iznosio je 15 272.


Ukupan promet tereta u zračnim lukama u rujnu 2021. iznosio je 849 tona, što je porast od 28,1% u usporedbi s rujnom 2020., kada je promet tereta iznosio 663 tone.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD RUJNA 2018. DO RUJNA 2021.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

   Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
IX. I. – IX. IX. I. – IX. IX. 2021.
IX. 2020.
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
Operacije zrakoplova ukupno broj 6 645 45 009 13 270 67 172 199,7 149,2
Promet putnika  tis. 209 1 907 912 3 717 436,0 194,9
Promet tereta t 663 5 689 849 6 347 128,1 111,6

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U RUJNU 2021.

    Promet putnika Indeksi
IX. 2021.
IX. 2020.
Ukupno  912 057 436,0
Split  326 347 437,2
Dubrovnik  206 825 527,2
Zagreb  189 142 290,6
Zadar  114 450 853,0
Pula  58 916 543,4
Rijeka  13 045 294,5
Brač  1 642 383,6
Osijek  1 326 146,0
Mali Lošinj   364 195,7

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U RUJNU 2021.

   Promet putnika Indeksi
IX. 2021.
IX. 2020.
Njemačka  202 849 396,7
Ujedinjenja Kraljevina  149 887 694,1
Nizozemska  74 910 627,0
Francuska  66 041 299,2
Poljska  41 520 316,0
Ruska Federacija  35 932 -
Austrija  35 030 608,5
Italija  24 888 1)
Belgija  24 843 554,5
Španjolska  22 838 629,8

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti