Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 10. prosinca 2021.
TRAN-2021-2-1/10

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U LISTOPADU 2021.

U listopadu 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 564 tisuće putnika ili njih 430,7% više nego u listopadu 2020., kada je ostvaren promet od samo 106 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u listopadu 2019. ostvaren je promet od 1 016 tisuća putnika. U listopadu 2021. ostvareno je 55,5% prometa putnika iz listopada 2019.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, sa 181 tisućom putnika, što je više za 230,8% u odnosu na listopad 2020., kada je prevezeno 55 tisuća putnika (u listopadu 2019. prevezeno je 329 tisuća putnika), slijedi zračna luka Split, sa 161 tisućom putnika (u listopadu 2020. prevezeno je 25 tisuća putnika, dok su u listopadu 2019. prevezene 244 tisuće putnika) te zračna luka Dubrovnik, sa 114 tisuća putnika (u listopadu 2020. prevezeno je 14 tisuća putnika, dok je u listopadu 2019. prevezeno 298 tisuća putnika).

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 155 tisuća putnika, što je porast od 360,5% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada su prevezene 34 tisuće putnika.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u listopadu 2021. iznosio je 9 368, što je porast od 138,5% u usporedbi s listopadom 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio samo 3 928. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u listopadu 2019. iznosio je 11 175.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u listopadu 2021. iznosio je 783 tone, što je porast od 17,2% u usporedbi s listopadom 2020., kada je promet tereta iznosio 668 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD LISTOPADA 2018. DO LISTOPADA 2021.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

   Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
X. I. – X. X. I. – X. X. 2021.
X. 2020.
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
Operacije zrakoplova ukupno broj 3 928 48 937 9 368 76 540 238,5 156,4
Promet putnika  tis. 106 2 013 564 4 281 530,7 212,7
Promet tereta t 668 6 357 783 7 130 117,2 112,2

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U LISTOPADU 2021.

     Promet putnika Indeksi
X. 2021.
X. 2020.
Ukupno 563 750 530,7
          Zagreb 180 653 330,8
          Split 160 720 641,6
          Dubrovnik 114 346 820,6
          Zadar 79 069 1)
          Pula 23 652 486,4
          Rijeka 3 528 218,2
          Osijek 1 099 268,7
          Brač 610 1)
          Mali Lošinj 73 280,8

1) Indeks je veći od 999.

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U LISTOPADU 2021.

    Promet putnika Indeksi
X. 2021.
X. 2020.
Njemačka 155 021 460,5
Ujedinjenja Kraljevina 74 307 1)
Nizozemska 49 284 512,2
Francuska 40 465 388,4
Italija 20 735 1)
Austrija 18 046 1)
Poljska 17 034 487,5
Ruska Federacija 16 640 1)
Turska  16 532 325,3
Švedska 13 989 1)

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   
   

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti