Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 12. listopada 2021.
TRAN-2021-2-1/8

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U KOLOVOZU 2021.

U kolovozu 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 1 250 tisuća ili 113,8% više nego u kolovozu 2020., kada je ostvaren promet od samo 585 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u kolovozu 2019. ostvaren je promet od 1 951 tisuće putnika. U kolovozu 2021. ostvareno je 64,1% prometa putnika iz kolovoza 2019.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, s 491 tisućom putnika, što je više za 81,1% u odnosu na kolovoz 2020., kada je prevezena 271 tisuća putnika (u kolovozu 2019. prevezeno je 669 tisuća putnika), slijedi zračna luka Dubrovnik, s 288 tisuća putnika (u kolovozu 2020. prevezeno je 117 tisuća putnika, dok su u kolovozu 2019. prevezene 522 tisuće putnika) te zračna luka Zagreb, sa 193 tisuće putnika (u kolovozu 2020. prevezene su 93 tisuće putnika, dok su u kolovozu 2019. prevezene 374 tisuće putnika).

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 242 tisuće putnika, što je porast od 92,2% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada je prevezena 141 tisuća putnika.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u kolovozu 2021. iznosio je 16 318, što je porast od 40,5% u usporedbi s kolovozom 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 11 613. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u kolovozu 2019. iznosio je 19 847.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u kolovozu 2021. iznosio je 769 tona, što je porast od 28,6% u usporedbi s kolovozom 2020., kada je promet tereta iznosio 598 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD KOLOVOZA 2018. DO KOLOVOZA 2021.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

   Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VIII. I. – VIII. VIII. I. – VIII. VIII. 2021.
VIII. 2020.
I. – VIII. 2021.
I. − VIII. 2020.
Operacije zrakoplova ukupno broj 11 613 38 364 16 318 53 902 140,5 140,5
Promet putnika  tis. 585 1 697 1 250 2 805 213,8 165,2
Promet tereta t 598 5 026 769 5 498 128,6 109,4

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U KOLOVOZU 2021.

     Promet putnika Indeksi
VIII. 2021.
VIII. 2020.
Ukupno 1 250 165 213,8
Split 491 358 181,1
Dubrovnik 288 466 246,3
Zagreb 193 454 208,4
Zadar 163 028 334,3
Pula 90 187 220,7
Rijeka 18 665 197,1
Brač 2 303 150,3
Osijek 2 013 83,6
Mali Lošinj 691 166,1

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U KOLOVOZU 2021.

    Promet putnika Indeksi
VIII. 2021.
VIII. 2020.
Njemačka 241 524 192,2
Ujedinjenja Kraljevina 163 278 116,0
Francuska 151 909 220,7
Nizozemska 117 922 436,4
Poljska 64 039 192,7
Španjolska 49 168 563,0
Italija 47 607 445,3
Ruska Federacija 43 952 1)
Austrija 43 480 235,6
Švicarska 35 688 176,1

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti