Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 02. lipnja 2021.
TUR-2021-4-1

ISSN 1334-0557

TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2020.

 

U 2020. su zbog pandemije prouzročene korona virusom stanovnici Hrvatske odlazili na privatna višednevna putovanja za 30,8% manje nego u 2019.

U 2020. na barem jednome privatnom višednevnom putovanju bila su 1,3 milijuna osoba ili 37,6% stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina, što je za 30,8% manje nego u 2019.

Ograničenja u putovanjima, zatvaranje granica, propisi o karanteni i donošenje epidemioloških mjera i u Hrvatskoj i svijetu, kako bi se spriječilo širenje zaraze, negativno su utjecali na turističku aktivnost stanovništva Republike Hrvatske.

Privatnih višednevnih putovanja u 2020. ostvareno za 45,6% manje nego u 2019.

U 2020. ostvareno je ukupno 2,8 milijuna privatnih višednevnih putovanja, od toga 2,4 milijuna (84,6%) u Hrvatskoj, a 431 tisuću (15,4%) u inozemstvo. U inozemstvo se najviše putovalo u Bosnu i Hercegovinu (28,2%), Njemačku (15,1%), Austriju (13,2%), Sloveniju (12,0%), Italiju (5,9%) i Srbiju (4,5%). U odnosu na 2019. privatnih  višednevnih putovanja manje je za 45,6%. Privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj je za 28,6%, a u inozemstvo za 76,4% manje nego u 2019.

U 2020. od ukupno ostvarenih privatnih putovanja s 4 i više noćenja u Hrvatskoj 66,6% ostvareno u srpnju i kolovozu

U srpnju i kolovozu 2020. ostvaren je 1,1 milijun privatnih višednevnih putovanja, što je 38,3% ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u 2020. Najviše privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj bilo je u kolovozu 2020. (576 tisuća putovanja, što je 24,5% od ukupno privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj) i srpnju (427 tisuća putovanja ili 18,1% od ukupno privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj), dok je u inozemstvu najviše putovanja bilo u siječnju 2020. (109 tisuća putovanja, što je 25,2% od ukupno privatnih višednevnih putovanja u inozemstvo) i veljači (80 tisuća putovanja, što je 18,5% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u inozemstvu). Prema duljini boravka na privatnim višednevnim putovanjima u Hrvatskoj, 47,1% privatnih višednevnih putovanja bilo je s 4 i više noćenja, a 52,9% njih bila su kraća putovanja do 3 noćenja. Najviše duljih putovanja u Hrvatskoj ostvareno je u ljetnim mjesecima, u srpnju i kolovozu, ukupno 66,6%, dok je kraćih putovanja najviše ostvareno u lipnju, kolovozu i rujnu (43,9%).

Najčešći razlozi za odlazak na privatno višednevno putovanje bili su odmor na moru (1,1 milijun putovanja ili 38,4% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja) i posjeti rodbini i prijateljima (962 tisuće putovanja ili 34,5% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja).

Tradicionalno, najviše noćenja ostvareno u nekomercijalnom smještaju

Na privatnim višednevnim putovanjima u 2020. stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina ostvarili su ukupno 18,6 milijuna noćenja, od toga 14,8 milijuna noćenja (79,7%) na putovanjima u Hrvatskoj, a 3,8 milijuna (20,3%) na putovanjima u inozemstvo. Na jednome privatnome višednevnom putovanju ostvareno je prosječno 7 noćenja. Na putovanjima u Hrvatskoj ostvareno je prosječno 6 noćenja, a 9 noćenja ostvareno je na putovanjima u inozemstvo.

U 2020. stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina na privatnim višednevnim putovanjima u Hrvatskoj noćili su za 22,1% manje, a u inozemstvu za 59,2% manje u odnosu na 2019.

Prema vrsti smještaja, najviše noćenja ostvareno je u nekomercijalnim smještajnim objektima (13,7 milijuna noćenja ili 73,7%), od toga u smještajnim objektima kod rodbine i prijatelja 7,3 milijuna noćenja, a u vlastitim kućama i stanovima za odmor (vikendicama) 6,3 milijuna noćenja.

Prosječni izdaci po putovanju u Hrvatskoj iznosili su 1 356 kuna, a u inozemstvu 3 387 kuna

Ukupni izdaci na privatnim višednevnim putovanjima u 2020. iznosili su 4,7 milijardi kuna, od toga 3,2 milijarde kuna (68,7%) u Hrvatskoj, a 1,5 milijardi (31,3%) u inozemstvu. Prosječni izdaci po privatnom putovanju u Hrvatskoj iznosili su 1 356 kuna, a u inozemstvu 3 387 kuna. Ukupni izdaci na privatnim višednevnim putovanjima u 2020. bili su manji za 49,9% nego u 2019.

U 2020. najčešće se nije putovalo zbog pandemije bolesti COVID-19 (iz sigurnosnih razloga)

Na privatna višednevna putovanja u 2020. nije putovalo 2,2 milijuna, što je 62,4% stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Najčešći razlog neodlaska na privatna višednevna putovanja bio je iz sigurnosnih razloga, odnosno zbog pandemije bolesti COVID-19 (62,7%).

Manje poslovnih putovanja i u Hrvatskoj i u inozemstvu

U 2020. na barem jednome poslovnome višednevnom putovanju bilo je 162 tisuće osoba ili 4,7% stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno je ostvareno 216 tisuća poslovnih putovanja, od toga je 154 tisuće putovanja (71,1%) bilo ostvareno u Hrvatskoj, a 63 tisuće (28,9%) u inozemstvo. U 2020. poslovnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj bilo je za 62,4%, a u inozemstvo za 85,4% manje nego u 2019.

U 2020. za 51,7% manje jednodnevnih putovanja nego u 2019.

Stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina u 2020. ostvarili su 3,9 milijuna jednodnevnih putovanja, što je za 51,7% manje nego u 2019. Od toga su 3,3 milijuna putovanja bila privatna (85,3%), a 566 tisuća poslovna (14,7%).

Ukupni izdaci na privatnim jednodnevnim putovanjima iznosili su 1,0 milijardi kuna (955 tisuća na putovanjima u Hrvatskoj i 66 tisuća na putovanjima u inozemstvo). Prosječni izdaci po privatnome jednodnevnom putovanju iznosili su 310 kuna, pri čemu su prosječni izdaci po privatnome jednodnevnom putovanju u Hrvatskoj iznosili 302 kune, a u inozemstvu 502 kune.

 

1. BROJ STANOVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU ODLAZILI NA PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2020. PREMA ODREDIŠTU PUTOVANJA I DULJINI BORAVKA

         Ukupno Broj osoba na privatnim višednevnim putovanjima
prema odredištu putovanja prema duljini boravka
samo u Hrvatskoj samo u inozemstvo u Hrvatskoj i inozemstvo barem na jednom putovanju s 1 – 3 noćenja barem na jednom putovanju s 4 i više noćenja
Ukupno 1 297 936 1 067 373 123 687 106 876 545 535 962 066
Muškarci 650 664 529 021 63 408 58 234 297 262 483 156
Žene 647 272 538 351 60 279 48 642 248 273 478 909
Dob                         
15 – 34 451 240 373 952 29 550 47 738 200 802 331 690
35 – 54 539 721 449 818 55 562 34 341 237 574 387 088
55 i više 306 975 243 603 38 575 24 797 107 159 243 287

2. PRIVATNA I POSLOVNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2020.

      Broj putovanja Broj noćenja Ukupni izdaci Prosječan broj noćenja po putovanju Prosječni izdaci po putovanju, kn Prosječni dnevni izdaci, kn
tis. indeksi
 2020.
 2019.
tis. indeksi
 2020.
 2019.
mil. kn indeksi
 2020.
 2019.
Ukupno 3 003 50,4 19 448 61,0 5 357 43,4 6,5 1 784 275
Privatna 2 787 54,4 18 566 65,8 4 653 50,1 6,7 1 670 251
U Hrvatskoj 2 357 71,4 14 805 77,9 3 195 73,7 6,3 1 356 216
1 – 3 noćenja 1 246 71,1 2 502 75,6 944 62,4 2,0 758 377
4 i više noćenja 1 110 71,8 12 303 78,4 2 251 79,7 11,1 2 028 183
U inozemstvo 431 23,6 (3 761) (40,8) (1 458) (29,4) (8,7) (3 387) (388)
1 – 3 noćenja 211 21,2 (450) (22,5) (296) (17,2) (2,1) (1 400) (657)
4 i više noćenja 219 26,4 (3 311) (45,9) (1 162) (35,9) (15,1) (5 300) (351)
Poslovna 216 25,8 882 24,2 703 23,0 4,1 3 251 798
U Hrvatskoj 154 37,6 536 31,4 315 34,4 3,5 2 048 588
U inozemstvo 63 14,6 (346) (17,8) (388) (18,1) (5,5) (6 209) (1 123)

G-4. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA PREMA ZEMLJI ODREDIŠTA U 2020.

G-5. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA PREMA GLAVNOME PRIJEVOZNOM SREDSTVU U 2020., U HRVATSKOJ

G-6. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA PREMA GLAVNOME PRIJEVOZNOM SREDSTVU U 2020., U INOZEMSTVU

1) Mogućnost više odgovora.

3. PRIVATNA I POSLOVNA JEDNODNEVNA PUTOVANJA U 2020.

      Broj putovanja Ukupni izdaci Prosječni izdaci po putovanju, kn
tis. indeksi
2020.
2019.
mil. kn indeksi
2020.
2019.
Ukupno 3 858 48,3 1 355 41,1 351
Privatna 3 291 46,1 1 021 37,3 310
U Hrvatskoj 3 160 52,4 955 45,5 302
U inozemstvo 131 11,9 (66) (10,3) (502)
Poslovna 566 67,0 (335) (59,9) (591)
U Hrvatskoj 512 73,0 (306) (80,0) (597)
U inozemstvo (54) (37,7) (29) (16,2) (529)

4. KOEFICIJENT VARIJACIJE I INTERVAL POUZDANOSTI U 2020.

        Procijenjena vrijednost Koeficijent varijacije, % 95-postotni interval pouzdanosti
donja granica gornja granica
      Broj osoba na višednevnim putovanjima
Broj osoba na privatnim putovanjima 1 297 936 2,6 1 231 231 1 364 641
Samo u Hrvatskoj 1 067 373 3,0 1 005 526 1 129 219
Samo u inozemstvo 123 687 7,2 105 956 141 418
I u Hrvatskoj i u inozemstvo 106 876 5,8 94 655 119 097
Na putovanjima s 1 – 3 noćenja 545 535 3,9 503 596 587 474
Na putovanjima s 4 i više noćenja 962 066 2,9 906 831 1 017 300
Broj osoba na poslovnim putovanjima 162 425 5,7 144 175 180 676
      Broj višednevnih putovanja
Privatna putovanja 2 787 062 2,0 2 680 127 2 893 998
U Hrvatskoj 2 356 501 2,2 2 256 653 2 456 348
U inozemstvo 430 562 4,3 394 083 467 040
Poslovna putovanja 216 307 6,0 190 743 241 871
U Hrvatskoj 153 750 7,2 131 764 175 736
U inozemstvo 62 557 8,2 52 152 72 963
                  Broj noćenja na višednevnim putovanjima
Noćenja na privatnim putovanjima  18 566 244 4,2 17 051 853 20 080 636
U Hrvatskoj 14 804 930 4,2 13 585 914 16 023 946
U inozemstvo 3 761 315 12,0 2 875 700 4 646 929
Noćenja na poslovnim putovanjima 881 775 8,9 727 183 1 036 367
U Hrvatskoj 535 717 9,2 437 966 633 467
U inozemstvo 346 058 13,7 249 835 442 281
                           Izdaci višednevnih putovanja, u kunama
Izdaci na privatnim putovanjima 4 653 377 932 6,5 4 059 798 381 5 246 957 483
U Hrvatskoj 3 195 246 104 4,0 2 946 359 666 3 444 132 541
U inozemstvo 1 458 131 828 18,5 927 092 987 1 989 170 669
Izdaci na poslovnim putovanjima 703 303 817 10,2 561 672 733 844 934 900
U Hrvatskoj 314 869 161 6,2 276 100 176 353 638 145
U inozemstvo 388 434 656 15,4 267 292 454 509 576 858
                     Broj jednodnevnih putovanja
Privatna putovanja 3 291 132 3,1 3 089 887 3 492 377
U Hrvatskoj 3 160 185 3,2 2 960 351 3 360 019
U inozemstvo 130 947 6,1 115 222 146 672
Poslovna putovanja 566 453 6,2 497 149 635 758
U Hrvatskoj 512 474 6,3 448 875 576 073
U inozemstvo 53 979 20,9 27 268 80 690
                   Izdaci jednodnevnih putovanja, u kunama
Izdaci na privatnim putovanjima 1 020 818 397 5,7 906 462 367 1 135 174 428
U Hrvatskoj 955 122 058 6,0 841 854 832 1 068 389 284
U inozemstvo 65 696 339 11,3 50 904 176 80 488 502
Izdaci na poslovnim putovanjima 334 668 442 12,6 251 405 300 417 931 583
U Hrvatskoj 306 114 372 13,3 225 732 941 386 495 802
U inozemstvo 28 554 070 20,7 14 590 556 42 517 583

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske jest prikupiti podatke o nacionalnom turizmu, tj. podatke o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske izvan uobičajene sredine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, gdje i kada odlaze na putovanja, koliko traju putovanja te koliki su izdaci na putovanjima. Za ispitanike koji nisu odlazili na privatna višednevna putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanja.

U ovom Priopćenju prikazuju se glavni rezultati istraživanja te metode njegova provođenja. U pojedinim tablicama ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja. Indeksi su izračunani na bazi cijelih brojeva prije njihova iskazivanja u tisućama odnosno u milijunima.

Pravna i metodološka osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Povjerljivost

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 223/2009 o europskim statistikama zajamčena je tajnost svih podataka koje ispitanici daju o sebi i članovima svoga kućanstva. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe i objavljuju u agregiranom obliku.

Jedinice promatranja i obuhvat

Jedinica promatranja za broj osoba koje su bile na putovanju jest stanovnik Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Jedinica promatranja za podatke o broju višednevnih i jednodnevnih putovanja i njihovim obilježjima jest putovanje stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ovim istraživanjem obuhvaćena su putovanja s obzirom na glavni razlog putovanja (privatno i poslovno) i glavno odredište putovanja (u Hrvatskoj i u inozemstvu) koja su završila u izvještajnom razdoblju. Mjesec odlaska na višednevno putovanje može biti izvan izvještajnog razdoblja (npr. prosinac 2019. za putovanje koje je završilo u siječnju 2020.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Okvir za izbor uzorka jest imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u  Hrvatskoj. U istraživanju se koristio stratificirani slučajni uzorak, stratificiran s obzirom na županiju i vrstu telefonske linije (fiksna ili mobilna). Ciljana populacija u istraživanju jesu stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina koji žive u privatnim kućanstvima. Nije uključeno stanovništvo koje živi u institucijama (staračkim domovima, zatvorima i slično), državljani Republike Hrvatske koji žive u inozemstvu i strani državljani koji žive u Hrvatskoj. Ako se u uzorku radilo o fiksnoj telefonskoj liniji, ispitanik se u pripadajućem slučajno izabranom kućanstvu birao metodom rođendanskoga ključa. 

Podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske u 2020. prikupljeni su putem telefonskog intervjua uz podršku računala (metoda CATI) na reprezentativnom uzorku od ukupno 22 000 stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina.

Podaci su prikupljeni provođenjem četiri vala istraživanja CATI. Izvještajno razdoblje jest tromjesečje. Putovanje mora završiti u izvještajnom razdoblju, a može početi do 365 dana prije.

Prvi val prikupljanja podataka proveden je u svibnju 2020. i obuhvatio je turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od siječnja do ožujka 2020. Drugi val proveden je u srpnju 2020. i obuhvatio je turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od travnja do lipnja 2020. Treći val proveden je u listopadu 2020. obuhvaćajući turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od srpnja do rujna 2020. Četvrti val proveden je u siječnju 2021. obuhvaćajući turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od listopada do prosinca 2020. i u cijeloj 2020.

Obilježja putovanja prate se na razini najviše četiri višednevna i najviše četiri jednodnevna putovanja. Za pojedino putovanje prikupljaju se sljedeći podaci: vrsta putovanja (privatno ili poslovno putovanje), glavni razlog odlaska na putovanje, mjesec odlaska na putovanje, trajanje putovanja za višednevna putovanja (broj noćenja), država odredišta za putovanja u inozemstvo, organizacija putovanja (samostalno, posredstvom agencije), glavno prijevozno sredstvo, vrsta smještaja na višednevnim putovanjima, broj osoba za koju se iskazuju izdaci, izdaci na putovanju i struktura izdataka na višednevnim putovanjima.

Osim navedenih obilježja putovanja, prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, stupanj obrazovanja, broj članova kućanstva, radni status, županija).

S obzirom na to da se podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske odnose na svako pojedino tromjesečno razdoblje, spajanjem rezultata četiriju tromjesečnih razdoblja nije moguće procijeniti broj/udio osoba koje su u promatranoj godini bile, ili nisu bile, na putovanju. Procjena broja osoba koje su putovale izračunana je na osnovi 7 000 ispitanika anketiranih u posljednjem (četvrtom) valu anketiranja u kojem su obuhvaćena i putovanja tijekom cijele 2020.

U analizi točnosti procjena prikazana je procjena zbroja, koeficijent varijacije u postotku te 95% interval pouzdanosti za procjenu zbroja. Pokazatelji čiji se koeficijent varijacije kreće između vrijednosti od 10,0% do 29,9% stavljene su u zagrade, što znači da je riječ o manje preciznim procjenama.

Stopa odgovora

Stopa odgovora jest 60,8% svih prihvatljivih jedinica.

Najviše neodgovora prisutno je na pitanjima o izdacima za putovanje. Ovaj problem neodgovora ublažen je sekvencijalnom metodom imputacije hot-deck.

Stope imputacije čine izdaci za prijevoz (10,5%), izdaci za smještaj (8,8%), izdaci za hranu i piće u ugostiteljskim objektima (10,5%) te ostali izdaci (7,5%).

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih razloga nevezanih uz aktivnosti za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu posjeta.

Uobičajenu sredinu (okruženje) neke osobe čini neposredna blizina doma i mjesto rada ili školovanja te ostala često posjećivana mjesta. Postoji samo jedna uobičajena sredina neke osobe. Uobičajenu sredinu određuju četiri kriterija: prelazak administrativne granice prebivališta, trajanje putovanja, učestalost odlaska na putovanja i razlog odlaska na putovanje.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Nacionalni turizam zemlje obuhvaća domaći turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na mjestima unutar zemlje, ali izvan svoga uobičajenog okruženja, i izlazni turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na mjestima izvan granica zemlje i izvan svoga uobičajenog okruženja.

Posjetitelj je svaka osoba koja putuje u mjesto različito od svoga uobičajenog okruženja na vrijeme kraće od 12 mjeseci neprekidno i čija je glavna svrha putovanja različita od obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta, pri čemu postaje turist ako provede barem jednu noć u smještajnom objektu. Posjetitelje čine turisti i jednodnevni posjetitelji.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svoje uobičajene sredine provede najmanje jednu noć u komercijalnome ili nekomercijalnome smještajnom objektu radi odmora, rekreacije, posjeta rodbini i prijateljima, očuvanja i unapređenja zdravlja, poslovnih, vjerskih i drugih razloga. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

Jednodnevni posjetitelj jest svaka osoba koja putuje u mjesto različito od svoga uobičajenog okruženja i ne provede noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj i čija je glavna svrha putovanja različita od obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta.

Trajanje turističkog putovanja jest vrijeme provedeno na putovanju i može trajati najviše 365 dana neprekidno. Prema kriteriju trajanja, putovanja mogu biti jednodnevna i višednevna.

Jednodnevna putovanja jesu putovanja izvan uobičajene sredine, na kojima se u odredištu provede najmanje tri, a manje od 24 sata (nije ostvareno noćenje).

Višednevna putovanja jesu putovanja izvan uobičajene sredine, na kojima je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja. S obzirom na svrhu, putovanja mogu biti privatna i poslovna.

Privatno putovanje jest putovanje čija je svrha odmor, rekreacija, kupnja, zdravlje, hodočašće, vjerski razlozi, posjet rodbini i prijateljima i slično. Privatna putovanja nisu: tjedne migracije ili odlazak na posao ili školovanje, sezonski rad, boravak u bolnicama ili lječilištima koji je plaćen preko socijalnog osiguranja, boravak u izbjeglištvu i azilu.

Poslovno putovanje jest putovanje čija je svrha posao ili profesionalni razlozi, ali ne i svakodnevna lokalna putovanja i poslovno motivirana putovanja u uobičajenoj sredini. U poslovna putovanja ubrajaju se putovanja na kongrese, konferencije, poslovne sastanke, sajmove, izložbe, učenje jezika i ostala obrazovna putovanja, kulturna, sportska i slična putovanja, ali ne i poslovna putovanja koja su plaćena iz posjećenog mjesta.

Duljina boravka za višednevno putovanje određuje se brojem provedenih noći u mjestu boravka. Razlikujemo kraća i dulja putovanja.

Kraća putovanja jesu putovanja na kojima turisti ostvare 1 – 3 noćenja.

Dulja putovanja jesu putovanja na kojima turisti ostvare 4 i više noćenja.

Izdaci na putovanju obuhvaćaju sve izdatke koje je posjetitelj imao za putovanje, a nastali su prije samog početka putovanja i za vrijeme putovanja. Navedene izdatke može načiniti i druga osoba uime posjetitelja i na njegov trošak.

 

Kratice

 
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
EU Europska unija
kn kuna
mil. milijun
NN Narodne novine
tis. Tisuća
   

Znakovi

 
   
( ) manje precizan podatak

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile: Ivana Brozović i Suzana Nujić

 MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti