Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 06. svibnja 2022.
TUR-2021-3-1

ISSN 1334-0557

PUTNIČKE AGENCIJE U 2021.

Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 1 167 hrvatskih putničkih agencija i njihovih poslovnica koje su organizirale višednevna putovanja ili posredovale u prodaji i provedbi paket-aranžmana ili jednodnevnih putovanja za domaće i strane posjetitelje i turiste u 2021.

Organizirana putovanja i u 2021. su bila ograničena zbog pandemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj i svijetu, što je utjecalo na turiste i njihova noćenja u organizaciji hrvatskih putničkih agencija.

Napomena

Detaljni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se godišnje.

1. PUTNIČKE AGENCIJE SA SJEDIŠTEM U HRVATSKOJ I NJIHOVE POSLOVNICE U 2021.

   Ukupno
Broj putničkih agencija i njihovih poslovnica u Republici Hrvatskoj 1 167
Ukupno zaposlenih (stanje 31. kolovoza) 4 363
Od toga stalno 3 304

Domaći turisti i u 2021. najviše putovali u Hrvatskoj

U 2021. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija 280 tisuća domaćih turista bilo je na višednevnim putovanjima u Hrvatskoj na kojima su ostvarili 1,1 milijun noćenja, što je za 74,5% više domaćih turista i za 75,1% više noćenja u odnosu na 2020. U odnosu na 2019., broj domaćih turista na putovanjima u Hrvatskoj manji je za 26,2%, a broj njihovih noćenja manji je za 22,1%. Domaći su turisti u organizaciji hrvatskih putničkih agencija u Hrvatskoj u 2021. ostvarili prosječno četiri noćenja.

U 2021. domaći turisti manje putovali u strane zemlje

U 2021. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija 44 tisuće domaćih turista bile su na putovanjima u stranim zemljama na kojima su ostvarili 172 tisuće noćenja. U strane zemlje domaći turisti najviše su putovali u Italiju (14,1%). Slijede putovanja u Tursku (9,1%), Bosnu i Hercegovinu (8,5%), Mađarsku (6,0%), Sloveniju (5,4%), Francusku i Njemačku (obje po 4,7%), Austriju (3,0%), Ujedinjene Arapske Emirate (2,7%) te u SAD i Španjolsku (obje po 2,4%). U strane zemlje putovali su manje za 15,6% i ostvarili su 16,3% manje noćenja u odnosu na 2020. Domaći turisti ostvarili su prosječno četiri noćenja u stranim zemljama. U odnosu na 2019., broj domaćih turista koji su putovali u strane zemlje manji je za 87,0%, a broj njihovih noćenja manji je za 86,2%.

G-1. DOMAĆI TURISTI NA VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA ZEMLJI POSJETA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA

Domaći posjetitelji na jednodnevnim putovanjima najviše u Hrvatskoj, a od stranih zemalja u Bosnu i Hercegovinu

U 2021. hrvatske putničke agencije organizirale su jednodnevna putovanja za 100 tisuća domaćih posjetitelja, od toga za 93 tisuće domaćih posjetitelja na jednodnevnim putovanjima u Hrvatskoj. Domaći su posjetitelji u organizaciji hrvatskih putničkih agencija na jednodnevna putovanja u strane zemlje najviše putovali u Bosnu i Hercegovinu (41,4%), Italiju (20,5%), Mađarsku (18,3%), Sloveniju (14,8%), Srbiju (2,9%) i Austriju (2,1%). U 2021. u odnosu na 2020. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija broj domaćih posjetitelja na jednodnevnim putovanjima u Hrvatskoj veći je za 125,7%, dok je njihov broj na putovanjima u strane zemlje veći za 11,2%. U odnosu na 2019., broj domaćih posjetitelja u Hrvatskoj manji je za 64,8%, dok je njihov broj na putovanjima u strane zemlje manji za 92,8%.

G-2. DOMAĆI POSJETITELJI NA JEDNODNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA ZEMLJI POSJETA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2021.

G-3. DOMAĆI POSJETITELJI NA JEDNODNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA STRANOJ ZEMLJI POSJETA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2021.

Tradicionalno, u organizaciji hrvatskih putničkih agencija najviše turista došlo iz Njemačke

U 2021. hrvatske putničke agencije organizirale su višednevna putovanja u Hrvatskoj za 1,2 milijuna stranih turista, koji su ostvarili 8,1 milijun noćenja. Popuštanjem epidemioloških mjera u Hrvatskoj i svijetu u 2021. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija došlo je više stranih turista za 100,5% koji su ostvarili više noćenja za 99,5%. Unatoč tomu, u odnosu na 2019., strani turisti ostvarili su 54,9% manje dolazaka i 49,9% manje noćenja. Strani turisti u organizaciji hrvatskih putničkih agencija u Hrvatskoj u 2021. ostvarili su prosječno sedam noćenja.

U strukturi noćenja stranih turista koji su u Hrvatsku došli u organizaciji hrvatskih putničkih agencija najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (39,6%). Slijede noćenja turista iz Austrije (8,0%), Poljske (7,5%), Slovenije (7,4%), Češke (7,0%), Ujedinjene Kraljevine (6,2%), Mađarske i Nizozemske (obje po 2,8%), Slovačke (2,6%) i Italije (2,5%). Sve navedene zemlje ostvarile su porast noćenja u 2021. u odnosu na 2020.

G-4. NOĆENJA STRANIH TURISTA NA VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIMA U HRVATSKOJ PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA

Domaći turisti na putovanjima u Hrvatskoj najviše putovali autobusom, a u strane zemlje zrakoplovom

U organizaciji hrvatskih putničkih agencija domaći turisti na putovanjima u Hrvatskoj najviše su putovali autobusom (81,6%), dok su na putovanjima u strane zemlje najviše putovali zrakoplovom (62,1%).

G-5. STRUKTURA DOMAĆIH TURISTA S OBZIROM NA GLAVNO PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJIM SU PUTOVALI U HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2021.

G-6. STRUKTURA DOMAĆIH TURISTA S OBZIROM NA GLAVNO PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJIM SU PUTOVALI U STRANU ZEMLJU U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2021.

U organizaciji hrvatskih putničkih agencija na putovanjima u Hrvatskoj domaći turisti najviše noćili u hotelima, a strani turisti u sobama, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor

Domaći turisti najviše su noćili u hotelima, i to 531 tisuću noćenja, što je 48,9% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista u Hrvatskoj u organizaciji hrvatskih putničkih agencija. Za razliku od domaćih turista, strani turisti najviše su noćili u sobama, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor, i to 4,3 milijuna noćenja, što je 53,6% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista u Hrvatskoj u organizaciji hrvatskih putničkih agencija.

G-7. STRUKTURA NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA PREMA VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA U HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2021.

G-8. STRUKTURA NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA U HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2021.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje putovanja domaćih i stranih turista u organizaciji hrvatskih putničkih agencija. Podaci omogućuju uvid u djelatnost putničkih agencija koje pružaju usluge organiziranja, prodaje i provedbe paket-aranžmana, omogućivanja kupnje putovanja u povezanome putnom aranžmanu, organiziranja, prodaje i provedbe izleta, posredovanja u prodaji paket-aranžmana i izleta, prodaje, posredovanja i rezervacije ugostiteljskih usluga (usluge smještaja). Osnovni pokazatelji jesu broj domaćih turista i noćenja prema zemlji posjeta, stranih turista i noćenja prema zemlji prebivališta, broj domaćih i stranih turista i njihovih noćenja prema vrsti smještaja te broj jednodnevnih putovanja ostvarenih u organizaciji putničkih agencija.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Povjerljivost

Tajnost prikupljenih podataka zajamčena je Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EU) br. 223/2009. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se samo za statističke svrhe. Podatke obrađuje Državni zavod za statistiku, a rezultati istraživanja objavljuju se u agregiranom obliku na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/.

Izvještajne jedinice

Izvještajne jedinice u ovom istraživanju jesu putničke (turističke) agencije, odnosno svi poslovni subjekti (pravne osobe i obrtnici) koji prema evidencijama Državnog zavoda za statistiku i Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. obavljaju djelatnost putničkih agencija i djelatnost organizatora putovanja (turoperatora). Kao izvještajne jedinice uključene su i putničke agencije iz Upisnika turističkih agencija, koji je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su prikupljeni internetom upotrebom mrežnog upitnika uz podršku računala. Izvještajne jedinice neposredno su ispunjavale godišnje podatke za cijelu putničku agenciju, bez obzira na to gdje se nalaze njezine poslovnice, na e-obrascu TU-14 (Izvještaj o putničkim agencijama), dostupnu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/.

Obuhvat

Istraživanjem su obuhvaćene putničke agencije koje pružaju usluge organiziranja, prodaje i provedbe paket-aranžmana, omogućivanja kupnje putovanja u povezanome putnom aranžmanu, organiziranja, prodaje i provedbe izleta, posredovanja u prodaji paket-aranžmana i izleta, prodaje, posredovanja i rezervacije ugostiteljskih usluga (usluge smještaja) sa sjedištem (poslovnim nastanom) i registriranom djelatnošću pružanja usluge putničke (turističke) agencije u Republici Hrvatskoj ili sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, koje imaju registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem se obuhvaćaju i mrežne platforme koje pružaju usluge putničke agencije (organiziranje, prodaja i provedba paket-aranžmana i izleta, posredovanje u prodaji paket-aranžmana i izleta, prodaja, posredovanje i rezervacija ugostiteljskih usluga i usluga prijevoza) uz naknadu (oglašavanje i reklamiranje), na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga, a svrha im je povezivanje pružatelja i korisnika usluga uređenih Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.) i posebnim zakonom kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene putničke agencije koje pružaju samo usluge prodaje, posredovanja i rezervacije ulaznica za sve vrste priredaba, posjeta muzejima, povijesnim ili kulturnim znamenitostima, prodaje avionskih karata, usluge u vezi s poslovanjem karticama i mjenjačke usluge u skladu s posebnim propisima, prodaje, posredovanja i rezervacije usluga iznajmljivanja vozila, letjelica i plovnih objekata, prodaje, posredovanja i rezervacije usluga turističkih vodiča, voditelja putovanja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara, usluge turističkih informacija posjetiteljima ili usluge turističke promocije.

Također, ovim istraživanjem nisu obuhvaćene putničke agencije koje se bave čarter-djelatnošću koja je definirana u Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN, br. 42/17.).

Definicije

Putnička (turistička) agencija jest trgovačko društvo, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koji mogu pružati usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.) te organizirati, posredovati ili pružati druge usluge povezane s putovanjem ili boravkom turista. Putnička agencija posluje u prostoru poslovne namjene, a iznimno može poslovati tako da svoje usluge pruža i ugovore sklapa putem mrežnih stranica ili sličnoga mrežnog sustava za prodaju, uključujući telefonsku službu, bez istodobne fizičke prisutnosti korisnika usluge u poslovnom prostoru u kojem putnička agencija obavlja svoju djelatnost. Također, putnička agencija može svoju poslovnu djelatnost obavljati i u prostoru stambene namjene koji mora ispunjavati uvjete sigurnosti i zaštite na radu propisane posebnim propisima kojima se uređuje zaštita na radu.

Usluga putovanja podrazumijeva prijevoz putnika, smještaj koji nije neodvojivi dio prijevoza putnika i nije za svrhu stanovanja, iznajmljivanje automobila ili drugoga motornog vozila te bilo koju drugu turističku uslugu koja nije neodvojivi dio usluge putovanja.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, obitelji, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Jednodnevni posjetitelj jest osoba koja odlazi na jednodnevno putovanje izvan svog mjesta prebivališta i vraća se isti dan (ne prenoći u mjestu posjeta).

Jednodnevno putovanje ili izlet jest kombinacija najmanje dviju pojedinačnih usluga za potrebe istog putovanja ili odmora, koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traje manje od 24 sata i ne uključuje noćenje.

Višednevno putovanje jest putovanje na kojem je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja.

Kružno putovanje jest turističko putovanje u trajanju od nekoliko dana prema određenom itineraru (razrađenom planu putovanja) kružnog tijeka. To je aranžman s različitim prijevoznim sredstvima i svim turističkim uslugama u tijeku putovanja, uključujući vodiča i pratitelja.

Čarter-djelatnost jest iznajmljivanje plovila sa ili bez posade ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnome moru prema Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN, br. 42/17.).

U grafikonima 7. i 8. prikazana su noćenja domaćih i stranih turista prema vrstama smještajnih objekata u Hrvatskoj: hoteli, kampovi, sobe, apartmani, studio-apartmani i kuće za odmor te ostali smještaj.

Hoteli obuhvaćaju ove vrste smještajnih objekata: hotele, hotele baštine, aparthotele, integralne hotele, lječilišne hotele i hotele posebnog standarda.

Kampovi obuhvaćaju ove vrste smještajnih objekata: kampove, kampirališta, kamp-odmorišta, kamp-odmorišta − robinzonski smještaj u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva te prostore za kampiranje izvan kampova.

Sobe, apartmani, studio-apartmani i kuće za odmor obuhvaćaju ove vrste smještajnih objekata: sobe, apartmane, studio-apartmane, kuće za odmor u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Ostali smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hostele, lovačke i planinarske domove te smještaj na brodu za kružna putovanja (krstarenje).

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
EU Europska unija
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredile:
Ivana Brozović i Suzana Nujić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti