Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 10. rujna 2021.
TRAN-2021-2-1/7

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2021.

U srpnju 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 887 tisuća ili 143,8% više nego u srpnju 2020., kada je ostvaren promet od samo 364 tisuće putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u srpnju 2019. ostvaren je promet od 1 975 tisuća putnika. U srpnju 2021. ostvareno je 44,9% prometa putnika iz srpnja 2019.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, s 349 tisuća putnika, što je više za 106,3% u odnosu na srpanj 2020., kada je prevezeno 169 tisuća putnika (u srpnju 2019. prevezeno je 720 tisuća putnika), slijedi zračna luka Dubrovnik, sa 188 tisuća putnika (u srpnju 2020. prevezeno je 58 tisuća putnika, dok je u srpnju 2019. prevezeno 511 tisuća putnika), te zračna luka Zagreb, sa 153 tisuće putnika (u srpnju 2020. prevezeno je 77 tisuća putnika, dok su u srpnju 2019. prevezene 364 tisuće putnika).

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 182 tisuće putnika, što je porast od 90,3% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada je prevezeno 96 tisuća putnika.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u srpnju 2021. iznosio je 14 397, što je porast od 55,2% u usporedbi sa srpnjem 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 9 277. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u srpnju 2019. iznosio je 19 739.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u srpnju 2021. iznosio je 775 tona, što je porast od 20,0% u usporedbi sa srpnjem 2020., kada je promet tereta iznosio 646 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD SRPNJA 2018. DO SRPNJA 2021.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

     Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VII. I. – VII. VII. I. – VII. VII. 2021.
VII. 2020.
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 9.277 26.751 14.397 37.584 155,2 140,5
Promet putnika  tis. 364 1.113 887 1.555 243,8 139,7
Promet tereta t 646 4.428 775 4.729 120,0 106,8

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2021.

       Promet putnika Indeksi
VII. 2021.
VII. 2020.
Ukupno 886 902 243,8
          Split 349 042 206,3
          Dubrovnik 187 602 323,5
          Zagreb 152 698 198,2
          Zadar 114 993 366,5
          Pula 63 394 343,1
          Rijeka 14 446 210,2
          Brač 2 239 190,9
          Osijek 1 963 144,9
          Mali Lošinj 525 178,0

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2021.

    Promet putnika Indeksi
VII. 2021.
VII. 2020.
Njemačka 182 155 190,3
Francuska 112 377 349,0
Nizozemska 83 154 284,3
Poljska 62 573 255,8
Ujedinjena Kraljevina 39 658 114,2
Švedska 37 651 397,0
Austrija 33 283 195,7
Danska 32 706 245,0
Ruska Federacija 31 852 1)
Švicarska 27 815 172,6

1) Indeks je veći od 999.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti