Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 15. studenog 2021.
TRAN-2021-1-1/3

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U TREĆEM TROMJESEČJU 2021.1)

U trećem tromjesečju 2021. ukupno je prevezeno 17,8 milijuna putnika, što je u usporedbi s trećim tromjesečjem 2020. porast za 31,2%. Porast u prijevozu putnika ostvaren je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 36,1%, a ostvarili su ga i hrvatski zračni prijevoznici, za 117,4%, te hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 43,6%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 3,1% manje putnika. U usporedbi s trećim tromjesečjem 2019., broj ukupno prevezenih putnika pao je za 24,1%.

Od siječnja do rujna 2021. ukupno je prevezeno 43,0 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2020. porast za 18,7%. Porast je ostvaren u zračnom prijevozu, za 32,0%, cestovnome linijskom prijevozu, za 19,1%, te u pomorskome i obalnom prijevozu, za 41,5%. U željezničkom prijevozu prisutan je pad u prijevozu putnika, za 0,7%. U usporedbi s istim razdobljem 2019., to je pad za 33,1%.

U trećem tromjesečju 2021. ukupno je prevezen 33,1 milijun tona robe, što je u usporedbi s trećim tromjesečjem 2020. porast za 3,0%. Porast u prijevozu robe ostvarili su željeznički prijevoznici, za 6,3%, i prijevoznici teretnih vozila hrvatske registracije, za 4,1%. Porast je ostvaren i u cjevovodnom transportu, za 7,8%, te u prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima, za 1,5%. Pad su imali hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 5,7%, kao i hrvatski zračni prijevoznici, za 16,1%.

Od siječnja do rujna 2021. ukupno je prevezeno 93,9 milijuna tona robe, što je za 4,5% više u odnosu na isto razdoblje 2020. Porast je ostvaren u željezničkom prijevozu, za 0,7%, u cestovnom prijevozu, za 5,0%, u pomorskome i obalnom prijevozu, za 7,8%, te u cjevovodnom transportu, za 2,4%. Pad u prijevozu robe prisutan je u prijevozu na unutarnjim vodnim putovima, za 12,2%, te u zračnom prijevozu, za 13,2%.  

 

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2020. I 2021.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2020. I 2021.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

   Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2021.
IV. – VI. 2021.
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
I. – IX. 2021.
I. − IX. 2020.
Prevezeni putnici1) tis.  13 586  36 232  17 828  43 005 128,3 131,2 118,7
Željeznički prijevoz1) tis.  3 113  9 574  3 016  9 502 89,2 96,9 99,3
Cestovni linijski prijevoz tis.  5 407  18 592  7 361  22 144 93,4 136,1 119,1
Pomorski i obalni prijevoz tis.  4 830  7 488  6 938  10 597 282,0 143,6 141,5
Zračni prijevoz tis.   236   578   512   763 295,5 217,4 132,0
Putnički kilometri1) mil.  1 017  2 657  1 606  3 276 171,3 157,8 123,3
Željeznički prijevoz1) mil.   117   333   166   398 130,5 141,5 119,6
Cestovni linijski prijevoz mil.   497  1 555   642  1 710 116,5 129,0 110,0
Pomorski i obalni prijevoz mil.   223   350   325   499 278,3 145,5 142,8
Zračni prijevoz mil.   179   419   473   668 332,3 263,9 159,4
Prevezena roba tis. t  32 085  89 817  33 055  93 880 100,5 103,0 104,5
Željeznički prijevoz tis. t  3 558  10 919  3 783  11 000 102,8 106,3 100,7
Cestovni prijevoz tis. t  20 865  59 079  21 717  62 014 97,5 104,1 105,0
Pomorski i obalni prijevoz tis. t  5 116  12 366  4 826  13 331 112,0 94,3 107,8
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t   235   636   238   558 163,9 101,5 87,8
Zračni prijevoz tis. t 0   1 0   1 114,4 83,9 86,8
Cjevovodni transport tis. t  2 310  6 815  2 491  6 976 99,8 107,8 102,4
Tonski kilometri  mil.  29 209  81 654  32 853  86 950 110,0 112,5 106,5
Željeznički prijevoz mil.   797  2 372   809  2 302 107,2 101,5 97,1
Cestovni prijevoz mil.  2 962  8 719  3 346  9 896 96,4 113,0 113,5
Pomorski i obalni prijevoz mil.  24 955  69 209  28 093  73 203 112,0 112,6 105,8
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil.   14   43   8   26 110,6 58,0 59,5
Zračni prijevoz mil. 0   1 0   1 111,0 79,3 82,0
Cjevovodni transport mil.   481  1 311   596  1 522 111,6 124,0 116,1

1) Privremeni podaci za 2021.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

   Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2021.
IV. – VI. 2021.
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
I. – IX. 2021.
I. − IX. 2020.
Prevezeni putnici1) tis.  3 113  9 574  3 016  9 502 89,2 96,9 99,3
Unutarnji prijevoz1) tis.  3 025  9 440  2 873  9 328 85,6 95,0 98,8
Međunarodni prijevoz1) tis.   88   133   144   174 580,2 162,8 130,3
Putnički kilometri1) mil.   117   333   166   398 130,5 141,5 119,6
Unutarnji prijevoz1) mil.   114   327   119   344 99,0 104,6 105,2
Međunarodni prijevoz1) mil.   3   6   47   54 689,2 2) 965,6
Prevezena roba tis. t  3 558  10 919  3 783  11 000 102,8 106,3 100,7
Unutarnji prijevoz tis. t   726  2 002   822  2 119 110,4 113,3 105,9
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t  1 471  4 357  1 520  4 228 113,9 103,4 97,0
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t   315  1 108   375  1 177 90,4 119,1 106,2
Tranzit tis. t  1 047  3 453  1 066  3 476 89,9 101,8 100,7
Tonski kilometri mil.   797  2 372   809  2 302 107,2 101,5 97,1
Unutarnji prijevoz mil.   227   593   213   578 110,0 93,8 97,5
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil.   279   809   259   712 120,5 92,6 88,0
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil.   90   316   118   335 105,4 131,8 106,2
Tranzit mil.   201   654   220   677 93,5 109,2 103,5
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   373  1 220   399  1 118 103,4 107,0 91,7

1) Privremeni podaci za 2021.
2) Indeks je veći od 999.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2021.
IV. – VI. 2021.
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
I. – IX. 2021.
I. − IX. 2020.
Prevezeni putnici tis.  5 407  18 592  7 361  22 144 93,4 136,1 119,1
Unutarnji prijevoz tis.  5 292  18 202  6 954  20 825 98,0 131,4 114,4
Međunarodni prijevoz tis.   115   390   407  1 319 51,9 353,9 338,2
Putnički kilometri mil.   497  1 555   642  1 710 116,5 129,0 110,0
Unutarnji prijevoz mil.   444  1 409   558  1 580 106,7 125,8 112,1
Međunarodni prijevoz mil.   54   146   84   130 303,1 155,5 89,1

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

  Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2021.
IV. – VI. 2021.
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
I. – IX. 2021.
I. − IX. 2020.
Autobusi broj 1 269 1 269 1 314 1 314 102,3 103,5 103,5
Prijeđeni kilometri autobusa tis. 14 221 38 995 16 062 47 922 76,2 112,9 122,9
Prevezeni putnici tis. 30 375 92 738 29 112 88 599 91,3 95,8 95,5
Tramvaji1) broj 345 345 345 345 100,0 100,0 100,0
Prijeđeni kilometri tramvaja tis. 2 972 7 610 3 042 9 986 55,6 102,4 131,2
Prevezeni putnici tis. 32 242 98 534 27 823 86 580 91,5 86,3 87,9

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2021.
IV. – VI. 2021.
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
I. – IX. 2021.
I. − IX. 2020.
Prevezena roba – ukupno tis. t  20 865  59 079  21 717  62 014 97,5 104,1 105,0
Unutarnji prijevoz tis. t  17 729  49 049  17 804  50 629 96,9 100,4 103,2
Otišlo u strane zemlje tis. t  1 124  3 509  1 569  4 172 115,1 139,6 118,9
Došlo iz stranih zemalja tis. t  1 035  3 429  1 212  3 724 90,1 117,1 108,6
Prijevoz u inozemstvu tis. t   977  3 090  1 132  3 488 94,6 115,9 112,9
Tonski kilometri mil.  2 962  8 719  3 346  9 896 96,4 113,0 113,5
Unutarnji prijevoz mil.  1 209  3 359  1 219  3 449 99,4 100,8 102,7
Otišlo u strane zemlje mil.   603  1 860   759  2 188 98,9 125,9 117,7
Došlo iz stranih zemalja mil.   521  1 653   564  1 926 77,0 108,3 116,6
Prijevoz u inozemstvu mil.   628  1 847   804  2 333 108,0 127,9 126,3
Cestovni javni prijevoz robe                
Prevezena roba tis. t  11 806  33 280  12 569  33 514 107,8 106,5 100,7
Tonski kilometri mil.  2 504  7 447  2 885  8 396 97,7 115,2 112,8
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                
Prevezena roba tis. t  9 059  25 799  9 149  28 500 86,3 101,0 110,5
Tonski kilometri mil.   458  1 272   462  1 500 89,0 100,8 117,9
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t (1 106)  2 382 (1 266)  2 806 129,3 114,5 117,8

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

  Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2021.
IV. – VI. 2021.
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
I. – IX. 2021.
I. − IX. 2020.
Transport nafte tis. t 1 778 5 080 1 969 5 267 100,2 110,7 103,7
Tonski kilometri  mil. 434 1 118 477 1 177 113,3 109,9 105,3
Transport plina tis. t 533 1 735 522 1 710 98,5 98,1 98,6
Tonski kilometri mil. 47 193 119 345 105,2 255,0 179,0

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2021.
IV. – VI. 2021.
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
I. – IX. 2021.
I. − IX. 2020.
Prevezeni putnici tis.  4 830  7 488  6 938  10 597 282,0 143,6 141,5
Unutarnji prijevoz tis.  4 814  7 465  6 898  10 547 281,2 143,3 141,3
Međunarodni prijevoz tis.   17   23   40   49 595,0 242,1 215,1
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis.  4 001  6 184  5 580  8 549 275,5 139,5 138,2
Putnički kilometri mil.   223   350   325   499 278,3 145,5 142,8
Unutarnji prijevoz mil.   220   345   317   489 274,5 143,9 141,8
Međunarodni prijevoz mil.   3   5   8   10 594,0 250,9 212,9
Prevezena roba tis. t  5 116  12 366  4 826  13 331 112,0 94,3 107,8
Unutarnji prijevoz tis. t   256   623   214   588 103,2 83,3 94,3
Međunarodni prijevoz tis. t  4 860  11 742  4 612  12 743 112,5 94,9 108,5
Tonski kilometri mil.  24 955  69 209  28 093  73 203 112,0 112,6 105,8
Unutarnji prijevoz mil.   58   158   58   167 98,7 100,3 106,2
Međunarodni prijevoz mil.  24 897  69 051  28 034  73 036 112,0 112,6 105,8

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

  Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2021.
IV. – VI. 2021.
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
I. – IX. 2021.
I. − IX. 2020.
Prevezeni putnici tis. 236 578 512 763 295,5 217,4 132,0
Unutarnji prijevoz tis. 62 148 102 177 210,8 163,9 119,6
Međunarodni prijevoz tis. 174 431 410 587 328,1 236,5 136,2
Putnički kilometri mil. 179 419 473 668 332,3 263,9 159,4
Unutarnji prijevoz mil. 20 47 31 55 201,6 160,6 118,6
Međunarodni prijevoz mil. 160 373 441 613 348,3 276,5 164,4
Prevezeni teret t 417 1 099 350 954 114,4 83,9 86,8
Unutarnji prijevoz t 32 70 35 67 140,0 109,4 95,7
Međunarodni prijevoz t 385 1 029 315 887 112,1 81,8 86,2
Tonski kilometri tis. 357 972 283 797 111,0 79,3 82,0
Unutarnji prijevoz tis. 10 21 10 19 142,9 100,0 90,5
Međunarodni prijevoz tis. 347 951 273 778 110,1 78,7 81,8

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2021.  objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr u svibnju 2022. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Transport i komunikacije".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju 5.1.2. "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama u Priopćenju 5.1.3. "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnog linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Podaci o prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima prikupljaju se izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke dostavljaju lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima.

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnom linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a koji obavljaju poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od 10 zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje 10 zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Kratice  
   
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
   
Znakovi   
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat i Ninoslava Podnar


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti