Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. kolovoza 2021.
TRAN-2021-2-1/6

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U LIPNJU 2021.

U lipnju 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 320 tisuća ili 285,4% više nego u lipnju 2020., kada je ostvaren promet od samo 83 tisuće putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u lipnju 2019. ostvaren je promet od 1 556 tisuća putnika. U lipnju 2021. ostvareno je 20,6% prometa putnika iz lipnja 2019.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, sa 115 tisuća putnika, što je više za 360,1% u odnosu na lipanj 2020., kada je prevezeno samo 25 tisuća putnika (u lipnju 2019. prevezeno je 510 tisuća putnika), slijedi zračna luka Zagreb, sa 100 tisuća putnika (u lipnju 2020. prevezene su 43 tisuće putnika, dok su u lipnju 2019. prevezene 333 tisuće putnika), te zračna luka Dubrovnik, s 59 tisuća putnika (u lipnju 2020. prevezeno je samo 10 tisuća putnika, dok je u lipnju 2019. prevezeno 414 tisuća putnika).

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 72 tisuće putnika, što je porast od 161,6% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada je prevezeno 28 tisuća putnika.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u lipnju 2021. iznosio je 7 890, što je porast od 116,7% u usporedbi s lipnjem 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio samo 3 641. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u lipnju 2019. iznosio je 16 880.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u lipnju 2021. iznosio je 708 tona, što je porast od 63,9% u usporedbi s lipnjem 2020., kada je promet tereta iznosio 432 tone.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD LIPNJA 2018. DO LIPNJA 2021.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

   Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VI. I. – VI. VI. I. – VI. VI. 2021.
VI. 2020.
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
Operacije zrakoplova ukupno broj 3 641 17 474 7 890 23 187 216,7 132,7
Promet putnika  tis. 83 749 320 668 385,4 89,2
Promet tereta t 432 3 782 708 3 954 163,9 104,5

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U LIPNJU 2021.

    Promet putnika Indeksi
VI. 2021.
VI. 2020.
Ukupno 320 044 385,4
          Split 114 687 460,1
          Zagreb 99 730 230,1
          Dubrovnik 58 940 582,0
          Zadar 23 685 1)
          Pula 18 982 1)
          Rijeka 2 094 141,2
          Osijek 1 021 1)
          Brač 630 379,5
          Mali Lošinj 275 283,5

1) Indeks je veći od 999.

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U LIPNJU 2021.

    Promet putnika Indeksi
VI. 2021.
VI. 2020.
Njemačka 72 471 261,6
Francuska 28 641 1)
Nizozemska 27 735 426,5
Poljska 22 865 1)
Ruska Federacija 19 149 1)
Austrija  12 088 865,3
Belgija 9 356 669,7
Španjolska 9 333 -
Ukrajina  9 307 -
Švedska 8 055 1)

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice

COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća

Znakovi

- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti