Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 13. srpnja 2021.
TRAN-2021-2-1/5

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2021.

U svibnju 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 124 tisuće, što je znatno više nego u svibnju 2020., kada je ostvaren promet od samo 19 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u svibnju 2019. ostvaren je promet od 1 116 tisuća putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, sa 68 tisuća putnika, što je više za 417,4% u odnosu na svibanj 2020., kada je prevezeno samo 13 tisuća putnika (u svibnju 2019. prevezeno je 309 tisuća putnika), slijedi zračna luka Split, s 33 tisuće putnika (u svibnju 2020. prevezene su samo 2 tisuće putnika, dok je u svibnju 2019. prevezeno 308 tisuća putnika), te zračna luka Dubrovnik, sa 17 tisuća putnika (u svibnju 2020. prevezene su samo 4 tisuće putnika, dok je u svibnju 2019. prevezeno 313 tisuća putnika).

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 30 tisuća putnika, što je porast od 269,2% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada je prevezeno 8 tisuća putnika.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u svibnju 2021. iznosio je 4 618, što je porast od 311,2% u usporedbi sa svibnjem 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio samo 1 123. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u svibnju 2019. iznosio je 12 832.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u svibnju 2021. iznosio je 727 tona, što je porast od 60,8% u usporedbi sa svibnjem 2020., kada je promet tereta iznosio 452 tone.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD SVIBNJA 2018. DO SVIBNJA 2021.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
V. I. – V. V. I. – V. V. 2021.
V. 2020.
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
Operacije zrakoplova ukupno broj 1 123 13 833 4 618 15 297 411,2 110,6
Promet putnika  tis. 19 666 124 348 643,9 52,2
Promet tereta t 452 3 350 727 3 246 160,8 96,9

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2021.

     Promet putnika Indeksi
V. 2021.
V. 2020.
Ukupno 124 369 643,9
          Zagreb 68 098 517,4
          Split 32 754 1)
          Dubrovnik 16 779 441,9
          Pula 3 019 -
          Zadar 2 624 -
          Osijek 645 -
          Rijeka 266 -
          Mali Lošinj 94 1)
          Brač 90 272,7

1) Indeks je veći od 999.

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2021.

   Promet putnika Indeksi
V. 2021.
V. 2020.
Njemačka 29 900 369,2
Nizozemska 19 262 1)
Francuska 8 250 1)
Austrija  5 976 1)
Turska 5 317 1)
Poljska 5 300 -
Ruska Federacija 4 630 -
Švicarska 2 473 -
Danska 1 521 -
Španjolska 1 486 -

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti