Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 10. lipnja 2021.
TRAN-2021-2-1/4

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U TRAVNJU 2021.

 

U travnju 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 77 tisuća, što je znatno više nego u travnju 2020., kada je ostvaren promet od samo 4 tisuće putnika zbog širenja bolesti COVID-19. Za usporedbu, u travnju 2019. ostvaren je promet od 756 tisuća putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, s 53 tisuće putnika, što je više u odnosu na travanj 2020., kada su prevezene samo 4 tisuće putnika, slijedi zračna luka Split, s 14 tisuća putnika (u travnju 2020. nije bilo prometa putnika), te zračna luka Dubrovnik, s 8 tisuća putnika (u travnju 2020. nije bilo prometa putnika).

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 19 tisuća putnika, što je porast od 441,3% u odnosu na isto razdoblje 2020., kada su prevezene 3 tisuće putnika.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u travnju 2021. iznosio je 3 499, što je porast od 733,1% u usporedbi s travnjem 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio samo 420. Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u travnju 2019. iznosio je 9 087.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u travnju 2021. iznosio je 636 tona, što je pad od 20,2% u usporedbi s travnjem 2020., kada je promet tereta iznosio 797 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD TRAVNJA 2018. DO TRAVNJA 2021.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
IV. I. – IV. IV. I. – IV. IV. 2021.
IV. 2020.
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
Operacije zrakoplova ukupno broj 420 12 710 3 499 10 679 833,1 84,0
Promet putnika  tis. 4 647 77 223 1) 34,6
Promet tereta t 797 2 898 636 2 519 79,8 86,9

1) Indeks je veći od 999.

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U TRAVNJU 2021.

    Promet putnika Indeksi
IV. 2021.
IV. 2020.
Ukupno 76 977 1)
Zagreb 53 327 1)
Split 13 964 -
Dubrovnik 7 756 -
Zadar  765 -
Pula 607 -
Osijek 416 1)
Rijeka 83 -
Brač 33 1)
Mali Lošinj 26 -

1) Indeks je veći od 999.

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U TRAVNJU 2021.

    Promet putnika Indeksi
IV. 2021.
IV. 2020.
Njemačka 18 768 541,3
Nizozemska 10 328 1)
Turska 5 163 1)
Francuska 4 415 -
Švicarska 2 097 -
Austrija  1 625 1)
Ruska Federacija 1 554 -
Poljska 1 261 -
Španjolska 1 243 1)
Danska 971 -

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti