Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. ožujka 2021.
TRAN-2021-2-1/1

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U SIJEČNJU 2021.

 

U siječnju 2021. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 49 178 ili 81,0% manje nego u istome mjesecu 2020., kada je ostvaren promet od 258 192 putnika.

Na pad prometa putnika u hrvatskim zračnim lukama izravno su utjecale okolnosti prouzročene širenjem bolesti COVID-19.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, s 37 tisuća putnika (pad od 81,4% u odnosu na siječanj 2020., kada je prevezena 201 tisuća putnika), slijedi zračna luka Split, sa 7 tisuća putnika (pad od 79,0% u odnosu na siječanj 2020., kada je prevezeno 35 tisuća putnika), te zračna luka Dubrovnik, s 4 tisuće putnika (pad od 80,3% u odnosu na siječanj 2020., kada je prevezeno 19 tisuća putnika).

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 10 tisuća putnika, što je pad od 86,6% u odnosu na isto razdoblje 2020.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u siječnju 2021. iznosio je 2 197, što je pad od 51,1% u usporedbi sa siječnjem 2020., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 494.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u siječnju 2021. iznosio je 557 tona, što je pad od 26,7% u usporedbi sa siječnjem 2020., kada je promet tereta iznosio 760 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD SIJEČNJA 2018. DO SIJEČNJA 2021.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

     Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
I. I. I. 2021.
I. 2020.
Operacije zrakoplova ukupno broj 4 494 2 197 48,9
Promet putnika  tis. 258 49 19,0
Promet tereta t 760 557 73,3

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U SIJEČNJU 2021.

     Promet putnika Indeksi
I. 2021.
I. 2020.
Ukupno 49 178 19,0
          Zagreb 37 428 18,6
          Split 7 415 21,0
          Dubrovnik 3 704 19,7
          Pula 268 32,1
          Osijek 215 70,3
          Rijeka 63 13,0
          Zadar 55 4,7
          Brač 22 -
          Mali Lošinj 8 38,1

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SIJEČNJU 2021.

     Promet putnika Indeksi
I. 2021.
I. 2020.
Njemačka 10 333 13,4
Nizozemska 8 122 72,0
Turska  4 196 35,4
Francuska 2 507 21,2
Danska 904 24,7
Ujedinjena Kraljevina 821 7,1
Švicarska 751 10,8
Belgija 661 8,5
Ukrajina 574 -
Italija 546 11,8

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti