Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 15. veljače 2022.
TRAN-2021-1-1/4

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2021.1)

U četvrtom tromjesečju 2021. ukupno je prevezeno 14,8 milijuna putnika, što je u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2020. porast za 19,0%. Porast u prijevozu putnika ostvaren je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 17,0%, a ostvarili su ga i hrvatski zračni prijevoznici, za 208,5%, te hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 30,9%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 13,8% više putnika. U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2019., broj ukupno prevezenih putnika pao je za 25,0%.

Od siječnja do prosinca 2021. ukupno je prevezeno 57,9 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2020. porast za 18,8%. Porast u prijevozu putnika ostvaren je u zračnom prijevozu, za 57,2%, u cestovnome linijskom prijevozu, za 18,5%, u željezničkom prijevozu, za 3,2%, te u pomorskome i obalnom prijevozu, za 40,0%. U usporedbi s istim razdobljem 2019., to je pad za 31,2%.

U četvrtom tromjesečju 2021. ukupno je prevezeno 33,9 milijuna tona robe, što je u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2020. porast za 1,3%. Porast u prijevozu robe ostvarili su željeznički prijevoznici, za 2,5%, prijevoznici teretnih vozila hrvatske registracije, za 6,1%, i hrvatski zračni prijevoznici, za 0,8%. Pad je prisutan u cjevovodnom transportu, za 10,5%, te u prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava, za 55,6%. Pad su imali i hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 11,0%.

Od siječnja do prosinca 2021. ukupno je prevezeno 127,8 milijuna tona robe, što je za 3,7% više u odnosu na isto razdoblje 2020. Porast je ostvaren u željezničkom prijevozu, za 1,2%, u cestovnom prijevozu, za 5,3%, te u pomorskome i obalnom prijevozu, za 2,4%. Pad u prijevozu robe prisutan je u prijevozu na unutarnjim vodnim putovima, za 26,5%, u zračnom prijevozu, za 9,7%, te u cjevovodnom transportu, za 1,0%.

 

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2020. I 2021.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2020. I 2021.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

  Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
X. – XII. I. – XII. X. – XII. I. – XII. X. – XII. 2021.
VII. – IX. 2021.
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Prevezeni putnici1) tis. 12.473 48.705 14.848 57.853 83,3 119,0 118,8
Željeznički prijevoz1) tis. 3.530 13.103 4.018 13.520 133,2 113,8 103,2
Cestovni linijski prijevoz tis. 7.561 26.153 8.849 30.993 120,2 117,0 118,5
Pomorski i obalni prijevoz tis. 1.286 8.774 1.683 12.280 24,3 130,9 140,0
Zračni prijevoz tis. 96 675 298 1.061 58,1 308,5 157,2
Putnički kilometri1) mil. 765 3.422 1.163 4.439 72,4 152,0 129,7
Željeznički prijevoz1) mil. 117 449 141 539 85,0 121,2 120,0
Cestovni linijski prijevoz mil. 520 2.076 684 2.394 106,6 131,4 115,3
Pomorski i obalni prijevoz mil. 61 411 82 582 25,3 134,3 141,5
Zračni prijevoz mil. 67 486 256 924 54,1 380,4 189,9
Prevezena roba tis. t 33.472 123.288 33.915 127.794 102,6 101,3 103,7
Željeznički prijevoz tis. t 4.073 14.992 4.175 15.176 110,4 102,5 101,2
Cestovni prijevoz tis. t 21.615 80.693 22.940 84.953 105,6 106,1 105,3
Pomorski i obalni prijevoz tis. t 5.034 17.400 4.479 17.809 92,8 89,0 102,4
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t 312 948 139 697 58,2 44,4 73,5
Zračni prijevoz tis. t 0 1 0 1 104,3 100,8 90,3
Cjevovodni transport tis. t 2.438 9.253 2.182 9.158 87,6 89,5 99,0
Tonski kilometri  mil. 29.289 110.943 27.757 114.707 84,5 94,8 103,4
Željeznički prijevoz mil. 908 3.279 871 3.172 107,6 95,9 96,7
Cestovni prijevoz mil. 3.536 12.254 3.732 13.629 111,5 105,6 111,2
Pomorski i obalni prijevoz mil. 24.228 93.437 22.504 95.707 80,1 92,9 102,4
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil. 14 57 8 34 102,3 58,3 59,2
Zračni prijevoz mil. 0 1 0 1 112,4 106,0 87,7
Cjevovodni transport mil. 603 1.914 642 2.164 107,6 106,3 113,1

1) Privremeni podaci za 2021.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

  Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
X. – XII. I. – XII. X. – XII. I. – XII. X. – XII. 2021.
VII. – IX. 2021.
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Prevezeni putnici1) tis. 3.530 13.103 4.018 13.520 133,2 113,8 103,2
Unutarnji prijevoz1) tis. 3.523 12.963 3.993 13.321 139,0 113,4 102,8
Međunarodni prijevoz1) tis. 7 141 25 199 17,4 344,2 141,3
Putnički kilometri1) mil. 117 449 141 539 85,0 121,2 120,0
Unutarnji prijevoz1) mil. 116 444 140 484 117,3 120,3 109,2
Međunarodni prijevoz1) mil. 0 6 1 55 2,8 517,7 946,5
Prevezena roba tis. t 4.073 14.992 4.175 15.176 110,4 102,5 101,2
Unutarnji prijevoz tis. t 798 2.800 930 3.049 113,1 116,5 108,9
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t 1.587 5.944 1.552 5.780 102,1 97,7 97,2
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t 361 1.469 457 1.633 121,7 126,3 111,2
Tranzit tis. t 1.326 4.778 1.238 4.713 116,1 93,3 98,6
Tonski kilometri mil. 908 3.279 871 3.172 107,6 95,9 96,7
Unutarnji prijevoz mil. 242 835 197 774 92,4 81,3 92,8
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil. 314 1.123 276 989 106,8 88,0 88,0
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil. 96 412 138 473 116,6 143,2 114,8
Tranzit mil. 255 909 260 936 118,2 101,6 103,0
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t 329 1.549 281 1.399 70,3 85,3 90,3

1) Privremeni podaci za 2021.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

  Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
X. – XII. I. – XII. X. – XII. I. – XII. X. – XII. 2021.
VII. – IX. 2021.
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Prevezeni putnici tis. 7.561 26.153 8.849 30.993 120,2 117,0 118,5
Unutarnji prijevoz tis. 7.478 25.680 8.543 29.368 122,9 114,2 114,4
Međunarodni prijevoz tis. 83 473 306 1.625 75,2 368,7 343,6
Putnički kilometri mil. 520 2.076 684 2.394 106,6 131,4 115,3
Unutarnji prijevoz mil. 499 1.907 652 2.232 116,9 130,9 117,0
Međunarodni prijevoz mil. 22 168 31 162 37,6 144,3 96,2

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

  Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
X. – XII. I. – XII. X. – XII. I. – XII. X. – XII. 2021.
VII. – IX. 2021.
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Autobusi broj 1.246 1.246 1.317 1.317 100,2 105,7 105,7
Prijeđeni kilometri autobusa tis. 16.229 55.224 16.938 64.860 105,5 104,4 117,4
Prevezeni putnici tis. 32.982 125.720 34.474 123.073 118,4 104,5 97,9
Tramvaji1) broj 345 345 345 345 100,0 100,0 100,0
Prijeđeni kilometri tramvaja tis. 3.658 11.268 3.473 13.459 114,2 94,9 119,4
Prevezeni putnici tis. 32.894 131.428 33.091 119.671 118,9 100,6 91,1

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

  Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
X. – XII. I. – XII. X. – XII. I. – XII. X. – XII. 2021.
VII. – IX. 2021.
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Prevezena roba – ukupno tis. t 21.615 80.693 22.940 84.953 105,6 106,1 105,3
Unutarnji prijevoz tis. t 17.274 66.323 18.640 69.269 104,7 107,9 104,4
Otišlo u strane zemlje tis. t 1.540 5.049 1.632 5.804 104,0 106,0 115,0
Došlo iz stranih zemalja tis. t 1.411 4.840 1.508 5.232 124,4 106,9 108,1
Prijevoz u inozemstvu tis. t 1.391 4.481 1.160 4.648 102,5 83,4 103,7
Tonski kilometri mil. 3.536 12.254 3.732 13.629 111,5 105,6 111,2
Unutarnji prijevoz mil. 1.128 4.487 1.353 4.802 111,0 120,0 107,0
Otišlo u strane zemlje mil. 787 2.647 863 3.051 113,7 109,6 115,3
Došlo iz stranih zemalja mil. 742 2.394 793 2.719 140,4 106,8 113,6
Prijevoz u inozemstvu mil. 879 2.726 724 3.057 90,0 82,4 112,1
Cestovni javni prijevoz robe                
Prevezena roba tis. t 10.265 43.545 12.583 46.097 100,1 122,6 105,9
Tonski kilometri mil. 2.934 10.381 3.231 11.627 112,0 110,1 112,0
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                
Prevezena roba tis. t 11.349 37.149 10.356 38.856 113,2 91,3 104,6
Tonski kilometri mil. 602 1.874 501 2.001 108,6 83,3 106,8
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t (887) 3.269 (1 093) 3.898 86,3 123,2 119,2

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

  Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
X. – XII. I. – XII. X. – XII. I. – XII. X. – XII. 2021.
VII. – IX. 2021.
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Transport nafte tis. t 1.750 6.830 1.540 6.806 78,2 88,0 99,7
Tonski kilometri  mil. 522 1.640 494 1.671 103,6 94,7 101,9
Transport plina tis. t 688 2.423 642 2.352 122,9 93,3 97,1
Tonski kilometri mil. 81 274 147 492 123,7 181,1 179,6

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

  Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
X. – XII. I. – XII. X. – XII. I. – XII. X. – XII. 2021.
VII. – IX. 2021.
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Prevezeni putnici tis. 1.286 8.774 1.683 12.280 24,3 130,9 140,0
Unutarnji prijevoz tis. 1.283 8.748 1.673 12.220 24,3 130,4 139,7
Međunarodni prijevoz tis. 3 26 10 60 25,3 319,8 227,8
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis. 1.021 7.205 1.340 9.889 24,0 131,2 137,2
Putnički kilometri mil. 61 411 82 582 25,3 134,3 141,5
Unutarnji prijevoz mil. 61 405 80 569 25,2 131,9 140,4
Međunarodni prijevoz mil. 1 6 2 13 29,7 319,8 227,5
Prevezena roba tis. t 5.034 17.400 4.479 17.809 92,8 89,0 102,4
Unutarnji prijevoz tis. t 172 796 152 739 71,0 88,0 92,9
Međunarodni prijevoz tis. t 4.862 16.604 4.327 17.070 93,8 89,0 102,8
Tonski kilometri mil. 24.228 93.437 22.504 95.707 80,1 92,9 102,4
Unutarnji prijevoz mil. 55 213 42 209 72,2 76,1 98,4
Međunarodni prijevoz mil. 24.173 93.224 22.462 95.498 80,1 92,9 102,4

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

  Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
X. – XII. I. – XII. X. – XII. I. – XII. X. – XII. 2021.
VII. – IX. 2021.
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Prevezeni putnici tis. 96 675 298 1.061 58,1 308,5 157,2
Unutarnji prijevoz tis. z z 67 244 66,4 z z
Međunarodni prijevoz tis. z z 230 817 56,1 z z
Putnički kilometri mil. 67 486 256 924 54,1 380,4 189,9
Unutarnji prijevoz mil. z z 21 76 67,6 z z
Međunarodni prijevoz mil. z z 234 847 53,1 z z
Prevezeni teret t 362 1.461 365 1.319 104,3 100,8 90,3
Unutarnji prijevoz t 15 85 14 81 40,0 93,3 95,3
Međunarodni prijevoz t 347 1.376 351 1.238 111,4 101,2 90,0
Tonski kilometri tis. 300 1.272 318 1.115 112,4 106,0 87,7
Unutarnji prijevoz tis. 4 25 4 23 40,0 100,0 92,0
Međunarodni prijevoz tis. 296 1.247 314 1.092 115,0 106,1 87,6

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2021.  objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr u svibnju 2022. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Transport i komunikacije".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju 5.1.2. "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama u Priopćenju 5.1.3. "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnog linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Podaci o prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima prikupljaju se izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke dostavljaju lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima.

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnom linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a koji obavljaju poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od 10 zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje 10 zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Kratice  
   
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen
   
Znakovi   
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat i Ninoslava Podnar


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti