Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 13. kolovoza 2021.
TRAN-2021-1-1/2

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U DRUGOM TROMJESEČJU 2021.1)

U drugom tromjesečju 2021. ukupno je prevezeno 13,9 milijuna putnika, što je u usporedbi s drugim tromjesečjem 2020. porast za 124,3%. Porast u prijevozu putnika ostvaren je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 157,1%, a ostvarili su ga i hrvatski zračni prijevoznici, za 176,3%, te hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 79,6%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 99,2% više putnika. U usporedbi s drugim tromjesečjem 2019., broj ukupno prevezenih putnika pao je za 35,8%.

Od siječnja do lipnja 2021. ukupno su prevezena 25,2 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2020. porast za 11,2%. Porast je ostvaren u željezničkom prijevozu, za 0,4%, cestovnome linijskom prijevozu, za 12,1%, te u pomorskome i obalnom prijevozu, za 37,6%. U zračnom prijevozu prisutan je pad u prijevozu putnika, za 26,7%. U usporedbi s istim razdobljem 2019., to je pad za 38,3%.

U drugom tromjesečju 2021. ukupno je prevezeno 32,9 milijuna tona robe, što je u usporedbi s drugim tromjesečjem 2020. porast za 15,5%. Porast u prijevozu robe ostvarili su prijevoznici teretnih vozila hrvatske registracije, za 18,8%, hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 23,0%, hrvatski zračni prijevoznici, za 72,9%. Porast je ostvaren i u cjevovodnom transportu, za 6,1%, u usporedbi s istim razdobljem 2020.

Pad u prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima imali su brodovi svih zastava, za 23,8%, kao i željeznički prijevoznici, za 0,3%.

Od siječnja do lipnja 2021. ukupno je prevezeno 60,8 milijuna tona robe, što je za 5,4% više u odnosu na isto razdoblje 2020. Porast je ostvaren u cestovnom prijevozu, za 5,5%, i u pomorskome i obalnom prijevozu, za 17,3%. Pad u prijevozu robe prisutan je u željezničkom prijevozu, za 2,0%, u prijevozu na unutarnjim vodnim putovima, za 20,1%, u cjevovodnom transportu, za 0,4%, te u zračnom prijevozu, za 11,4%.   

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2020. I 2021.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2020. I 2021.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2021.
I. – III. 2021.
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
I. – VI. 2021.
I. − VI. 2020.
Prevezeni putnici1) tis. 6 195 22 646 13 896 25 178 123,2 224,3 111,2
Željeznički prijevoz1) tis. 1 697 6 460 3 381 6 486 108,9 199,2 100,4
Cestovni linijski prijevoz tis. 3 065 13 185 7 881 14 783 114,2 257,1 112,1
Pomorski i obalni prijevoz tis. 1 370 2 658 2 460 3 658 205,3 179,6 137,6
Zračni prijevoz tis.   63   343   173   251 223,1 276,3 73,3
Putnički kilometri1) mil.   446 1 640   937 1 670 127,8 210,1 101,9
Željeznički prijevoz1) mil.   60   215   127   232 121,9 212,4 107,7
Cestovni linijski prijevoz mil.   276 1 058   551 1 068 106,3 199,7 101,0
Pomorski i obalni prijevoz mil.   64   126   117   174 203,5 181,5 138,0
Zračni prijevoz mil.   46   240   142   196 266,5 309,9 81,4
Prevezena roba tis. t 28 481 57 731 32 899 60 825 117,8 115,5 105,4
Željeznički prijevoz tis. t 3 690 7 361 3 679 7 217 104,0 99,7 98,0
Cestovni prijevoz tis. t 18 744 38 213 22 270 40 296 123,5 118,8 105,5
Pomorski i obalni prijevoz tis. t 3 502 7 249 4 308 8 505 102,6 123,0 117,3
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t   191   401   145   320 83,0 76,2 79,9
Zračni prijevoz tis. t 0   1 0   1 102,7 172,9 88,6
Cjevovodni transport tis. t 2 353 4 505 2 496 4 485 125,5 106,1 99,6
Tonski kilometri  mil. 27 715 52 444 29 854 54 097 123,1 107,7 103,2
Željeznički prijevoz mil.   833 1 575   755 1 493 102,4 90,6 94,8
Cestovni prijevoz mil. 2 836 5 757 3 472 6 550 112,8 122,4 113,8
Pomorski i obalni prijevoz mil. 23 624 44 253 25 085 45 110 125,3 106,2 101,9
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil.   12   29   7   18 70,3 62,1 60,2
Zračni prijevoz mil. 0   1 0   1 98,5 134,9 83,6
Cjevovodni transport mil.   410   830   535   926 136,7 130,5 111,6

1) Privremeni podaci za 2021.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

   Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2021.
I. – III. 2021.
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
I. – VI. 2021.
I. − VI. 2020.
Prevezeni putnici1) tis. 1 697 6 460 3 381 6 486 108,9 199,2 100,4
Unutarnji prijevoz1) tis. 1 693 6 415 3 356 6 456 108,3 198,2 100,6
Međunarodni prijevoz1) tis.   4   45   25   30 496,1 620,6 66,3
Putnički kilometri1) mil.   60   215   127   232 121,9 212,4 107,7
Unutarnji prijevoz1) mil.   60   213   121   225 115,6 201,4 105,5
Međunarodni prijevoz1) mil. 0   2   7   7 2) 2) 314,9
Prevezena roba tis. t 3 690 7 361 3 679 7 217 104,0 99,7 98,0
Unutarnji prijevoz tis. t   643 1 277   744 1 298 134,5 115,7 101,7
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t 1 384 2 886 1 335 2 708 97,2 96,4 93,8
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t   381   793   415   802 107,3 108,9 101,1
Tranzit tis. t 1 282 2 406 1 186 2 410 96,8 92,5 100,2
Tonski kilometri mil.   833 1 575   755 1 493 102,4 90,6 94,8
Unutarnji prijevoz mil.   199   366   193   365 112,6 97,3 99,8
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil.   282   530   215   454 89,8 76,0 85,6
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil.   122   226   112   217 107,2 91,7 96,0
Tranzit mil.   230   453   235   457 105,9 102,3 100,9
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   437   847   386   719 115,7 88,3 84,9

1) Privremeni podaci za 2021.
2) Indeks je veći od 999.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2021.
I. – III. 2021.
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
I. – VI. 2021.
I. − VI. 2020.
Prevezeni putnici tis. 3 065 13 185 7 881 14 783 114,2 257,1 112,1
Unutarnji prijevoz tis. 3 025 12 910 7 097 13 871 104,8 234,6 107,4
Međunarodni prijevoz tis.   40   275   784   912 612,5 1) 331,6
Putnički kilometri mil.   276 1 058   551 1 068 106,3 199,7 101,0
Unutarnji prijevoz mil.   265   965   523 1 022 104,9 197,3 105,8
Međunarodni prijevoz mil.   11   93   28   47 143,7 259,3 50,5

1) Indeks je veći od 999.

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

   Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2021.
I. – III. 2021.
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
I. – VI. 2021.
I. − VI. 2020.
Autobusi broj 1 248 1 248 1 284 1 284 101,7 102,9 102,9
Prijeđeni kilometri autobusa tis. 8 889 24 774 21 075 31 860 195,4 237,1 128,6
Prevezeni putnici tis. 20 502 62 363 31 890 59 487 115,6 155,5 95,4
Tramvaji1) broj   345   345   345   345 100,0 100,0 100,0
Prijeđeni kilometri tramvaja tis. 1 499 4 638 5 469 6 944 370,8 364,8 149,7
Prevezeni putnici tis. 22 953 66 292 30 407 58 757 107,3 132,5 88,6

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

   Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2021.
I. – III. 2021.
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
I. – VI. 2021.
I. − VI. 2020.
Prevezena roba – ukupno tis. t 18 744 38 213 22 270 40 296 123,5 118,8 105,5
Unutarnji prijevoz tis. t 15 511 31 320 18 365 32 825 127,0 118,4 104,8
Otišlo u strane zemlje tis. t 1 162 2 385 1 363 2 603 109,9 117,3 109,1
Došlo iz stranih zemalja tis. t 1 034 2 394 1 345 2 513 115,3 130,1 104,9
Prijevoz u inozemstvu tis. t 1 037 2 114 1 197 2 356 103,2 115,4 111,4
Tonski kilometri mil. 2 836 5 757 3 472 6 550 112,8 122,4 113,8
Unutarnji prijevoz mil. 1 034 2 150 1 227 2 230 122,2 118,7 103,7
Otišlo u strane zemlje mil.   616 1 256   768 1 429 116,3 124,6 113,7
Došlo iz stranih zemalja mil.   532 1 131   733 1 362 116,5 137,8 120,4
Prijevoz u inozemstvu mil.   654 1 219   744 1 529 94,8 113,7 125,5
Cestovni javni prijevoz robe                
Prevezena roba tis. t 10 122 21 473 11 664 20 945 125,7 115,2 97,5
Tonski kilometri mil. 2 406 4 943 2 953 5 511 115,4 122,7 111,5
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                
Prevezena roba tis. t 8 621 16 740 10 606 19 351 121,3 123,0 115,6
Tonski kilometri mil.   430   814   518 1 038 99,7 120,7 127,6
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t  (581) 1 276 (979) 1 540 174,5 168,6 120,7

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

   Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2021.
I. – III. 2021.
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
I. – VI. 2021.
I. − VI. 2020.
Transport nafte tis. t 1 854 3 303 1 966 3 298 147,5 106,0 99,9
Tonski kilometri  mil.   360   684   421   700 151,2 117,2 102,4
Transport plina tis. t   499 1 202   530 1 187 80,7 106,2 98,8
Tonski kilometri mil.   50   146   113   226 100,5 226,7 154,7

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2021.
I. – III. 2021.
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
I. – VI. 2021.
I. − VI. 2020.
Prevezeni putnici tis. 1 370 2 658 2 460 3 658 205,3 179,6 137,6
Unutarnji prijevoz tis. 1 368 2 651 2 453 3 649 205,2 179,3 137,6
Međunarodni prijevoz tis.   2   6   7   9 265,1 408,2 145,0
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis. 1 186 2 183 2 025 2 969 214,6 170,8 136,0
Putnički kilometri mil.   64   126   117   174 203,5 181,5 138,0
Unutarnji prijevoz mil.   64   125   115   172 203,4 180,3 138,1
Međunarodni prijevoz mil. 0   2   1   2 216,2 408,2 131,8
Prevezena roba tis. t 3 502 7 249 4 308 8 505 102,6 123,0 117,3
Unutarnji prijevoz tis. t   185   367   207   374 123,9 111,8 102,0
Međunarodni prijevoz tis. t 3 317 6 883 4 101 8 131 101,8 123,6 118,1
Tonski kilometri mil. 23 624 44 253 25 085 45 110 125,3 106,2 101,9
Unutarnji prijevoz mil.   45   99   59   109 118,3 129,9 109,6
Međunarodni prijevoz mil. 23 579 44 154 25 026 45 001 125,3 106,1 101,9

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2021.
IV. – VI. 2021.
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
I. – IX. 2021.
I. − IX. 2020.
Prevezeni putnici tis.   63   343   173   251 223,1 276,3 73,3
Unutarnji prijevoz tis.   18   86   48   75 179,8 267,9 87,6
Međunarodni prijevoz tis.   45   257   125   176 245,9 279,6 68,5
Putnički kilometri mil.   46   240   142   196 266,5 309,9 81,4
Unutarnji prijevoz mil.   6   27   16   24 186,8 269,2 88,3
Međunarodni prijevoz mil.   40   213   127   172 281,3 315,8 80,6
Prevezeni teret t   177   682   306   604 102,7 172,9 88,6
Unutarnji prijevoz t   1   38   25   32 357,1 1) 84,2
Međunarodni prijevoz t   176   644   281   572 96,6 159,7 88,8
Tonski kilometri tis.   189   615   255   514 98,5 134,9 83,6
Unutarnji prijevoz tis. 0   11   7   9 350,0 81,8
Međunarodni prijevoz tis.   189   604   248   505 96,5 131,2 83,6

1) Indeks je veći od 999.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2021.  objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr u svibnju 2022. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Transport i komunikacije".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju 5.1.2. "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama u Priopćenju 5.1.3. "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnog linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Podaci o prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima prikupljaju se izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke dostavljaju lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima.

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnom linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a koji obavljaju poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od 10 zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje 10 zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Kratice  
   
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
   
Znakovi   
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
... ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat i Ninoslava Podnar


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti