Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 14. svibnja 2021.
TRAN-2021-1-1/1

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U PRVOM TROMJESEČJU 2021.1)

U prvom tromjesečju 2021. ukupno je prevezeno 11,3 milijuna putnika, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2020. pad za 31,4%. Pad u prijevozu putnika vidljiv je i u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 31,8%, te su ga imali i hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 7,0%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 34,8% manje putnika. Najveći pad u odnosu na isto tromjesečje 2020. imali su hrvatski zračni prijevoznici, za 72,2%. Na pad prijevoza putnika u prvom tromjesečju 2021. izravno su utjecale okolnosti prouzročene širenjem bolesti COVID-19.

Prema konačnim podacima, u razdoblju od siječnja do prosinca 2020. ukupno je prevezeno 48,7 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2019. pad za 42,1%. U željezničkom prijevozu pad je iznosio 34,0%, a u cestovnome linijskom prijevozu putnika 44,2%. Pad je također zabilježen u pomorskome i obalnom prijevozu, za 42,1%, te u zračnom prijevozu, za 70,3%.

U prvom tromjesečju 2021. ukupno je prevezeno 27,9 milijuna tona robe, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2020. pad za 4,5%. Pad u prijevozu robe imali su željeznički prijevoznici, za 3,6%, prijevoznici teretnih vozila hrvatske registracije, za 7,4%, u cjevovodnom transportu pad je iznosio 7,5%, a u prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava 16,9%. I hrvatski zračni prijevoznici prevezli su manje robe, i taj pad iznosio je 41,0%. Hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu ostvarili su pak porast u prijevozu robe, za 12,0%.

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2020. I 2021.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2020. I 2021.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – XII. 2020.
I. − XII. 2019.
Prevezeni putnici1) tis.  16 451  12 473  48 705  11 282 90,4 68,6 57,9
Željeznički prijevoz1) tis.  4 763  3 530  13 103  3 104 87,9 65,2 66,0
Cestovni linijski prijevoz tis.  10 120  7 561  26 153  6 902 91,3 68,2 55,8
Pomorski i obalni prijevoz tis.  1 288  1 286  8 774  1 198 93,2 93,0 57,9
Zračni prijevoz tis.   280   96   675   78 80,5 27,8 29,7
Putnički kilometri1) mil.  1 194   765  3 422   733 95,8 61,4 46,1
Željeznički prijevoz1) mil.   155   117   449   105 89,7 67,2 61,3
Cestovni linijski prijevoz mil.   782   520  2 076   518 99,5 66,2 51,6
Pomorski i obalni prijevoz mil.   62   61   411   57 93,6 92,8 47,1
Zračni prijevoz mil.   194   67   486   53 79,4 27,5 27,2
Prevezena roba tis. t  29 251  33 472  123 288  27 926 83,4 95,5 100,3
Željeznički prijevoz tis. t  3 671  4 073  14 992  3 538 86,9 96,4 103,8
Cestovni prijevoz tis. t  19 470  21 615  80 693  18 026 83,4 92,6 99,5
Pomorski i obalni prijevoz tis. t  3 747  5 034  17 400  4 197 83,4 112,0 95,1
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t   211   312   948   175 56,1 83,1 116,3
Zračni prijevoz tis. t   1 0   1 0 82,3 59,0 68,5
Cjevovodni transport tis. t  2 152  2 438  9 253  1 989 81,6 92,5 111,5
Tonski kilometri  mil.  24 729  29 289  110 943  24 243 82,8 98,0 93,2
Željeznički prijevoz mil.   741   908  3 279   737 81,2 99,4 112,6
Cestovni prijevoz mil.  2 921  3 536  12 254  3 078 87,1 105,4 98,2
Pomorski i obalni prijevoz mil.  20 629  24 228  93 437  20 026 82,7 97,1 91,7
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil.   18   14   57   10 73,2 58,9 112,1
Zračni prijevoz mil. 0 0   1 0 86,3 60,8 83,8
Cjevovodni transport mil.   420   603  1 914   391 64,8 93,1 114,3

1) Privremeni podaci za 2021.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – XII. 2020.
I. − XII. 2019.
Prevezeni putnici1) tis.  4 763  3 530  13 103  3 104 87,9 65,2 66,0
Unutarnji prijevoz1) tis.  4 722  3 523  12 963  3 099 88,0 65,6 66,4
Međunarodni prijevoz1) tis.   41   7   141   5 68,6 12,2 42,7
Putnički kilometri1) mil.   155   117   449   105 89,7 67,2 61,3
Unutarnji prijevoz1) mil.   153   116   444   104 89,7 68,1 63,1
Međunarodni prijevoz1) mil.   2 0   6 0 58,2 6,9 18,9
Prevezena roba tis. t  3 671  4 073  14 992  3 538 86,9 96,4 103,8
Unutarnji prijevoz tis. t   633   798  2 800   553 69,3 87,4 95,2
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t  1 502  1 587  5 944  1 373 86,5 91,5 93,0
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t   412   361  1 469   387 107,0 93,9 113,9
Tranzit tis. t  1 124  1 326  4 778  1 224 92,3 109,0 124,9
Tonski kilometri mil.   741   908  3 279   737 81,2 99,4 112,6
Unutarnji prijevoz mil.   167   242   835   172 71,0 102,7 104,8
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil.   248   314  1 123   239 76,1 96,6 110,1
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil.   104   96   412   105 108,6 101,1 128,8
Tranzit mil.   223   255   909   222 86,9 99,5 117,4
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   410   329  1 549   333 101,4 81,4 92,5

1) Privremeni podaci za 2021.
2) Indeks je veći od 999.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – XII. 2020.
I. − XII. 2019.
Prevezeni putnici tis. 10 120 7 561 26 153 6 902 91,3 68,2 55,8
Unutarnji prijevoz tis. 9 885 7 478 25 680 6 774 90,6 68,5 56,5
Međunarodni prijevoz tis.   235   83   473   128 154,2 54,5 33,5
Putnički kilometri mil.   782   520 2 076   518 99,5 66,2 51,6
Unutarnji prijevoz mil.   700   499 1 907   499 100,0 71,2 56,7
Međunarodni prijevoz mil.   82   22   168   19 88,2 23,4 25,6

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – XII. 2020.
I. − XII. 2019.
Autobusi broj  1 260  1 246  1 246  1 262 101,3 100,2 98,7
Prijeđeni kilometri autobusa tis.  15 885  16 229  55 224  10 785 66,5 67,9 77,5
Prevezeni putnici tis.  41 861  32 982  125 720  27 597 83,7 65,9 67,9
Tramvaji1) broj   345   345   345   345 100,0 100,0 99,7
Prijeđeni kilometri tramvaja tis.  3 139  3 658  11 268  1 475 40,3 47,0 83,7
Prevezeni putnici tis.  43 339  32 894  131 428  28 350 86,2 65,4 71,6

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – XII. 2020.
I. − XII. 2019.
Prevezena roba – ukupno tis. t 19 470 21 615 80 693 18 026 83,4 92,6 99,5
Unutarnji prijevoz tis. t 15 809 17 274 66 323 14 460 83,7 91,5 100,2
Otišlo u strane zemlje tis. t 1 224 1 540 5 049 1 240 80,5 101,3 89,9
Došlo iz stranih zemalja tis. t (1 360) 1 411 4 840 1 167 82,7 85,8 99,6
Prijevoz u inozemstvu tis. t (1 077) 1 391 4 481 1 159 83,3 107,6 100,8
Tonski kilometri mil. 2 921 3 536 12 254 3 078 87,1 105,4 98,2
Unutarnji prijevoz mil. 1 117 1 128 4 487 1 004 89,0 89,9 104,1
Otišlo u strane zemlje mil.   640   787 2 647   661 83,9 103,2 93,2
Došlo iz stranih zemalja mil.   600   742 2 394   629 84,8 104,9 90,1
Prijevoz u inozemstvu mil.   564   879 2 726   785 89,3 139,1 102,1
Cestovni javni prijevoz robe                
Prevezena roba tis. t 11 351 10 265 43 545 9 281 90,4 81,8 90,0
Tonski kilometri mil. 2 536 2 934 10 381 2 558 87,2 100,9 95,6
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                
Prevezena roba tis. t 8 119 11 349 37 149 8 745 77,1 107,7 113,4
Tonski kilometri mil.   385   602 1 874   520 86,4 135,2 115,5
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   695 (887) 3 269 (561) 63,2 80,7 74,2

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – XII. 2020.
I. − XII. 2019.
Transport nafte tis. t  1 449  1 750  6 830  1 332 76,1 92,0 114,4
Tonski kilometri  mil.   324   522  1 640   279 53,4 86,0 118,1
Transport plina tis. t   703   688  2 423   657 95,5 93,5 104,2
Tonski kilometri mil.   96   81   274   113 138,4 117,2 95,9

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – XII. 2020.
I. − XII. 2019.
Prevezeni putnici tis.  1 288  1 286  8 774  1 198 93,2 93,0 57,9
Unutarnji prijevoz tis.  1 283  1 283  8 748  1 196 93,2 93,2 58,7
Međunarodni prijevoz tis.   5   3   26   3 80,2 53,5 11,5
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis.   997  1 021  7 205   944 92,4 94,6 62,6
Putnički kilometri mil.   62   61   411   57 93,6 92,8 47,1
Unutarnji prijevoz mil.   61   61   405   57 93,8 93,6 49,1
Međunarodni prijevoz mil.   1   1   6   1 83,9 53,5 11,7
Prevezena roba tis. t  3 747  5 034  17 400  4 197 83,4 112,0 95,1
Unutarnji prijevoz tis. t   182   172   796   167 97,0 91,9 104,4
Međunarodni prijevoz tis. t  3 565  4 862  16 604  4 030 82,9 113,0 94,7
Tonski kilometri mil.  20 629  24 228  93 437  20 026 82,7 97,1 91,7
Unutarnji prijevoz mil.   54   55   213   50 90,3 92,6 107,8
Međunarodni prijevoz mil.  20 575  24 173  93 224  19 976 82,6 97,1 91,6

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
I. – XII. 2020.
I. − XII. 2019.
Prevezeni putnici tis.   280   96   675   78 80,5 27,8 29,7
Unutarnji prijevoz tis.   68 z z   27 z 39,6 z
Međunarodni prijevoz tis.   212 z z   51 z 24,0 z
Putnički kilometri mil.   194   67   486   53 79,4 27,5 27,2
Unutarnji prijevoz mil.   21 z z   8 z 39,1 z
Međunarodni prijevoz mil.   173 z z   45 z 26,0 z
Prevezeni teret t   505   362  1 461   298 82,3 59,0 68,5
Unutarnji prijevoz t   37   15   85   7 46,7 18,9 23,7
Međunarodni prijevoz t   468   347  1 376   291 83,9 62,2 77,5
Tonski kilometri tis.   426   300  1 272   259 86,3 60,8 83,8
Unutarnji prijevoz tis.   11   4   25   2 50,0 18,2 23,8
Međunarodni prijevoz tis.   415   296  1 247   257 86,8 61,9 88,3

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2021.  objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr u svibnju 2022. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Transport i komunikacije".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju 5.1.2. "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama u Priopćenju 5.1.3. "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnog linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Podaci o prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima prikupljaju se izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke dostavljaju lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima.

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnom linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a koji obavljaju poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od 10 zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje 10 zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen
   
Znakovi  
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat i Ninoslava Podnar


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti