Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 20. svibnja 2021.
RAD-2021-1-1/3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA OŽUJAK 2021.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2021. iznosila je 7 138 kuna, što je nominalno više za 1,4%, a realno za 0,3% u odnosu na veljaču 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2021. iznosila je 9 601 kunu, što je nominalno više za 1,4%, a realno za 0,3% u odnosu na veljaču 2021.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za ožujak 2021. isplaćena je u Informacijskoj uslužnoj djelatnosti, u iznosu od 13 237 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 387 kuna.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za ožujak 2021. isplaćena je u Informacijskoj uslužnoj djelatnosti, u iznosu od 20 130 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 562 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 6,3%, a realno za 5,0%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,6%, a realno za 3,4%.

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 052 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 4,2%, a realno za 3,8%.

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 480 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 2,6%, a realno za 2,2%.

U ožujku 2021. bila su prosječno 182 plaćena sata, što je za 14,5% više nego u veljači 2021. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodeni prijevoz (191), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (167).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za ožujak 2021. iznosila je 38,48 kuna, što je u odnosu na veljaču 2021. niže za 11,4%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 2,0%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za ožujak 2021. iznosila je 51,75 kuna, što je u odnosu na veljaču 2021. niže za 11,4%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 0,3%.

Medijalna neto plaća za ožujak 2021. iznosila je 6 000 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 728 kuna.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA OŽUJAK 2021.

    III. 2021. I. – III. 2021. Indeksi
III. 2021.
II. 2021.
III. 2021.
III. 2020.
I.-III. 2021.
I.-III. 2020.
Neto plaća                            
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune 7 138 7 052 101,4 106,3 104,2
Realna neto plaća po zaposlenome           100,3 105,0 103,8
Bruto plaća                        
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune 9 601 9 480 101,4 104,6 102,6
Realna bruto plaća po zaposlenome           100,3 103,4 102,2
Neto plaća po satu                      
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune 38,48 40,81 88,6 102,0 105,9
Realna neto plaća po satu          87,6 100,8 105,5
Bruto plaća po satu                        
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune 51,75 54,86 88,6 100,3 104,2
Realna bruto plaća po satu          87,6 99,1 103,8

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA OŽUJAK 2021.

     III. 2021.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi (donji) kvartil  4 576 5 698
Drugi kvartil (medijan) 6 000 7 728
Treći kvartil  8 275 11 055
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA OŽUJAK 2021.

      III. 2021.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi decil  3 859 4 701
Drugi decil  4 285 5 253
Treći decil 4 753 5 968
Četvrti decil  5 284 6 732
Peti decil (medijan) 6 000 7 728
Šesti decil  6 797 8 936
Sedmi decil  7 754 10 334
Osmi decil  8 874 11 942
Deveti decil  11 013 15 342
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U OŽUJKU 2021.

     III. 2021.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kune prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, kune
  Ukupno  640  6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  838  12
B Rudarstvo i vađenje  736  23
C Prerađivačka industrija  509  6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  456  3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  427  11
F Građevinarstvo  725  10
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  526  4
H Prijevoz i skladištenje  349  3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  964  4
J Informacije i komunikacije  615  2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  429  1
L Poslovanje nekretninama  692  4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  720  9
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  513  22
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  918  3
P Obrazovanje  463  1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 513  11
R Umjetnost, zabava i rekreacija  501  2
S Ostale uslužne djelatnosti  863  8

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G.-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA OŽUJAK 2021. PREMA NKD-U 2007.

G.-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆA ZA OŽUJAK 2021. PREMA NKD-U 2007.

G.-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA OŽUJAK 2021. PREMA NKD-U 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

5. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2021.1) PREMA NKD-u 2007.

     Prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni realni
I. II. III. I. - III. III. 2021.
II. 2021.
III. 2021.
III. 2020.
I.-III. 2021.
I.-III. 2020.
III. 2021.
II. 2021.
III. 2021.
III. 2020.
I.-III. 2021.
I.-III. 2020.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 382 8 285 8 304 8 323 100,2 105,1 105,1 99,1 103,9 104,7
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 382 8 285 8 304 8 323 100,2 105,1 105,1 99,1 103,9 104,7
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 8 192 8 187 8 243 8 207 100,7 104,1 104,0 99,6 102,9 103,6
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 8 648 8 473 8 468 8 530 99,9 105,8 105,7 98,8 104,5 105,3
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  7 207 7 211 7 196 7 205 99,8 105,9 106,5 98,7 104,6 106,1
P Obrazovanje 7 633 7 822 7 851 7 769 100,4 109,1 106,4 99,3 107,8 106,0
85 Obrazovanje 7 633 7 822 7 851 7 769 100,4 109,1 106,4 99,3 107,8 106,0
85.1 Predškolsko obrazovanje 6 182 6 174 6 215 6 190 100,7 104,5 103,3 99,6 103,3 102,9
85.2 Osnovno obrazovanje 7 368 7 677 7 720 7 589 100,6 110,4 106,7 99,5 109,1 106,3
85.3 Srednje  obrazovanje 7 604 7 820 7 857 7 761 100,5 110,2 107,9 99,4 108,9 107,5
85.4 Visoko obrazovanje 10 638 10 736 10 668 10 681 99,4 108,6 106,8 98,3 107,3 106,4
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 5 579 5 600 5 697 5 625 101,7 109,1 104,2 100,6 107,8 103,8
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 7 638 7 650 7 807 7 695 102,1 108,2 103,1 101,0 106,9 102,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 9 046 8 659 8 624 8 776 99,6 109,0 110,2 98,5 107,7 109,8
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 9 809 9 373 9 323 9 501 99,5 110,0 111,3 98,4 108,7 110,9
86.1 Djelatnosti bolnica  10 394 9 823 9 732 9 982 99,1 110,1 112,3 98,0 108,8 111,9
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  8 476 8 455 8 538 8 490 101,0 110,8 108,5 99,9 109,5 108,1
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 9 067 8 560 8 453 8 694 98,8 108,3 110,9 97,7 107,0 110,5
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 6 285 6 067 6 092 6 147 100,4 104,4 104,9 99,3 103,2 104,5
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 6 004 5 653 5 683 5 778 100,5 103,0 104,1 99,4 101,8 103,7
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 6 818 6 630 6 674 6 706 100,7 105,5 105,4 99,6 104,2 105,0
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 5 880 5 658 5 657 5 731 100,0 104,3 105,2 98,9 103,1 104,8
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   7 336 7 198 7 289 7 274 101,3 105,1 104,2 100,2 103,9 103,8
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 221 6 137 6 202 6 187 101,1 104,6 104,9 100,0 103,4 104,5
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 5 373 5 277 5 381 5 343 102,0 108,8 108,6 100,9 107,5 108,2
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 279 6 195 6 253 6 242 100,9 104,2 104,5 99,8 103,0 104,1

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

6. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2021.1) PREMA NKD-u 2007.

      Prosječne bruto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni indeksi realni indeksi
I. II. III. I. - III. III. 2021.
II. 2021.
III. 2021.
III. 2020.
I.-III. 2021.
I.-III. 2020.
III. 2021.
II. 2021.
III. 2021.
III. 2020.
I.-III. 2021.
I.-III. 2020.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 233 11 074 11 079 11 129 100,0 102,7 103,4 98,9 101,5 103,0
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 233 11 074 11 079 11 129 100,0 102,7 103,4 98,9 101,5 103,0
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 11 156 11 136 11 194 11 162 100,5 101,9 102,2 99,4 100,7 101,8
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 11 456 11 176 11 147 11 260 99,7 103,0 104,1 98,6 101,8 103,7
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  9 683 9 685 9 652 9 673 99,7 104,8 105,5 98,6 103,6 105,1
P Obrazovanje 10 301 10 472 10 491 10 422 100,2 107,0 105,2 99,1 105,7 104,8
85 Obrazovanje 10 301 10 472 10 491 10 422 100,2 107,0 105,2 99,1 105,7 104,8
85.1 Predškolsko obrazovanje 8 149 8 129 8 179 8 152 100,6 102,5 101,7 99,5 101,3 101,3
85.2 Osnovno obrazovanje 9 743 9 942 9 967 9 885 100,3 108,0 106,3 99,2 106,7 105,9
85.3 Srednje  obrazovanje 10 413 10 744 10 800 10 653 100,5 109,1 106,7 99,4 107,8 106,3
85.4 Visoko obrazovanje 14 978 15 108 14 973 15 020 99,1 105,9 104,6 98,0 104,6 104,2
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 7 361 7 397 7 536 7 431 101,9 108,2 103,1 100,8 106,9 102,7
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 10 350 10 296 10 502 10 379 102,0 105,6 101,2 100,9 104,3 100,8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 392 11 773 11 683 11 948 99,2 107,4 109,0 98,1 106,1 108,6
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 13 564 12 866 12 758 13 062 99,2 108,3 110,0 98,1 107,0 109,6
86.1 Djelatnosti bolnica  14 467 13 557 13 380 13 801 98,7 108,2 111,0 97,6 106,9 110,6
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  11 527 11 477 11 596 11 533 101,0 109,6 107,1 99,9 108,3 106,7
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 12 367 11 560 11 360 11 762 98,3 106,9 110,3 97,2 105,6 109,9
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 8 095 7 749 7 761 7 867 100,2 103,2 104,2 99,1 102,0 103,8
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 7 682 7 116 7 154 7 315 100,5 102,2 103,8 99,4 101,0 103,4
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 8 777 8 470 8 507 8 582 100,4 103,9 104,6 99,3 102,7 104,2
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 7 526 7 185 7 155 7 287 99,6 103,4 104,9 98,5 102,2 104,5
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   9 700 9 455 9 573 9 576 101,2 103,1 102,5 100,1 101,9 102,1
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 8 133 7 994 7 988 8 038 99,9 103,3 103,8 98,8 102,1 103,4
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 7 028 6 901 7 022 6 983 101,8 108,0 108,4 100,7 106,7 108,0
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 8 208 8 068 8 048 8 107 99,8 102,9 103,4 98,7 101,7 103,0

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom   plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti