Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 28. siječnja 2022.
KUL-2021-2-1

ISSN 1334-0557

UMJETNIČKO STVARALAŠTVO I REPRODUKTIVNO IZVOĐENJE
U SEZONI 2020./2021.

Kriza zbog koronavirusa još više utjecala na sve izvedbene umjetnosti u sezoni 2020./2021.

U sezoni od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. ukupno su radila 123 kazališta, što je za 23% manje nego u prijašnjoj sezoni. Dio profesionalnih kazališta unutar kuće ili na drugoj lokaciji imao je stalne scene, tako da je uz 80 profesionalnih kazališta radilo i 8 stalnih scena. Profesionalnih kazališta za djecu radilo je 24. Od toga je bilo 6 lutkarskih kazališta. Radilo je samo 19 amaterskih kazališta. Zbog mnogih epidemioloških mjera u sezoni 2020./2021. zamjetan je još veći pad broja posjetitelja nego u prijašnjoj sezoni, pa samim time i broja aktivnih kazališta. Pad broja aktivnih kazališta najveći je kod amaterskih kazališta.

Odlukom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, koja je stupila na snagu krajem studenoga 2020., obustavljeno je održavanje svih amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija te proba amaterskih sastava, družina i zborova. U odnosu na sezonu 2019./2020. aktivno je bilo samo 48% amaterskih kazališta, a pogotovo je zamjetan pad broja predstava i pad broja posjetitelja amaterskih kazališta.

Teška sezona za izvedbene umjetnosti iznimno smanjila broj posjetitelja

Ukupno je izvedeno 5 350 predstava, što je za 40% manje nego u prijašnjoj sezoni. Na predstavama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu bila su 442 083 posjetitelja, što je za 69% manje nego u sezoni 2019./2020. U svim kazalištima izvedena su 1 093 djela. Od toga je 535 djela domaćih autora, odnosno 49%.

Utjecaj koronakrize i epidemioloških mjera za sprečavanje širenja bolesti COVID-19 najviše se vidi na broju izvedenih predstava i broju posjetitelja. Profesionalna kazališta za sve uzraste izvela su 28% manje predstava te su imala 66% manje posjetitelja nego u prethodnoj sezoni, koja je već pokazivala znatan pad.

Amaterska kazališta izvela su 69% manje predstava i imala su 72% manje posjetitelja u odnosu na sezonu 2019./2020.

Profesionalna kazališta za djecu izvela su 52% manje predstava i imala su 77% manje posjetitelja u odnosu na prijašnju sezonu, kada su unatoč koronakrizi imala najmanji pad.

Osjetan pad koncertne sezone za profesionalne ansamble, orkestre i zborove

U sezoni 2020./2021. aktivno je bilo 29 profesionalnih orkestara i ansambala, od toga 6 simfonijskih i velikih orkestara, 7 komornih orkestara te 16 komornih ansambala. Izvedeno je 439 koncerata, priredbi i proslava s 54 039 posjetitelja.

U odnosu na sezonu 2019./2020. izvedeno je 17% manje koncerata, a posjećenost je pala za 67%.

Profesionalni zbor održao je 22 koncerta, za 4% više nego u prijašnjoj sezoni. Na njima je bilo samo 2 350 posjetitelja, odnosno za 81% manje publike nego u sezoni 2019./2020.

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" izveo je 30 koncerata odnosno priredbi, što je za 44% manje nego u prijašnjoj sezoni. Na njima je bilo 14 050 posjetitelja, odnosno za 66% manje nego u sezoni 2019./2020.

Utjecaj krize prouzročene pandemijom bolesti COVID-19 na gostovanja izvedbenih umjetnosti u inozemstvu

Pad broja gostovanja hrvatskih kazališta, ansambala, orkestara i zborova nastavlja se i u ovoj sezoni. Iako su granice otvorene, epidemiološke mjere odrazile su se i na gostovanja hrvatskih kazališta, orkestara i ansambala. U odnosu na sezonu 2019./2020., u kojoj su se već prepolovila gostovanja izvan granica Republike Hrvatske prijašnjih sezona, ove imamo dodatan pad, i to 54% manje predstava profesionalnih kazališta, 50% manje predstava dječjih kazališta te niti jedno gostovanje amaterskih kazališta izvan Republike Hrvatske u sezoni 2020./2021. Broj koncerata u inozemstvu profesionalnih orkestara i ansambala u odnosu na sezonu 2019./2020. također je pao, za 67%.

1. KAZALIŠTA

1.1. BROJ KAZALIŠTA I SJEDALA, ZAPOSLENICI, ČLANOVI AMATERI I DJECA U SEZONI 2020./2021.

   Broj kazališta Broj sjedala Zaposlenici Amateri Djeca Ostalo osoblje Osoblje angažirano prema ugovoru
ukupno od toga umjetnici ukupno od toga umjetnici
Ukupno   123  20 636  2 455  1 247   271   258   583   63  1 357
Muškarci : :  1 244   623   119   113   115   25   714
Žene : :  1 211   624   152   145   468   38   643
Profesionalna kazališta   80  14 287  2 214  1 139 - -   325   46   907
Profesionalna kazališta za djecu   24  3 149   218   103 - -   174   17   396
Amaterska kazališta   19  3 200   23   5   271   258   84 -   54

1.2. IZVEDENA DJELA PREMA PODRIJETLU AUTORA, PREDSTAVE I POSJETITELJI U SEZONI 2020./2021.

   Podrijetlo autora Izvedena djela Rad kazališta u Republici Hrvatskoj Gostovanja u inozemstvu
predstave posjetitelji predstave posjetitelji
ukupno na gostovanjima izvan mjesta sjedišta ukupno na gostovanjima izvan mjesta sjedišta
Ukupno svega  1 093  5 247 1 602  428 532  185 719   103  13 551
   domaći   535  3 240 1 237  245 498  120 702   65  8 654
Profesionalna kazališta svega   759  3 456 1 082  326 727  147 733   76  11 785
   domaći   296  2 025 749  171 139  84 109   41  7 188
Profesionalna kazališta za djecu svega   249  1 642 492  91 493  36 143   27  1 766
     domaći   156  1 073 464  64 497  34 950   24  1 466
Amaterska kazališta svega   85   149  28  10 312  1 843 - -
   domaći   83   142 24  9 862  1 643 - -

1.3. IZVEDENA DJELA, PREDSTAVE I POSJETITELJI U SEZONI 2020./2021.

    Podrijetlo autora Ukupno Izvedena djela prema vrsti
drama komedija opera opereta mjuzikl plesne izvedbe balet predstava za djecu lutkarska predstava ostale vrste
Ukupno                        
Izvedena djela svega  1 093   215   197   21   1   5   68   21   355   121   89
   domaći   635   120   142   1 - -   60   2   217   55   37
   strani   458   95   55   20   1   4   8   19   138   66   52
Predstave svega  5 350  1 139  1 158   75   2   12   240   84  1 583   847   210
   domaći  3 305   523   875   3 -   1   193   5  1 148   455   102
   strani   45   616   283   72   2   11   47   79   435   392   108
Posjetitelji svega  442 083  86 564  157 013  16 115   44  1 676  8 141  12 429  104 702  39 375  16 024
   domaći  254 112  37 579  104 197   330 -   200  5 738   766  77 859  21 940  5 503
   strani  187 971  48 985  52 816  15 785   44  1 476  2 403  11 663  26 843  17 435  10 521
Profesionalna kazališta                      
Izvedena djela svega   759   191   168   20   1   4   68   21   190   17   79
   domaći   396   97   114   1 - -   60   2   81   14   27
   strani   363   94   54   19   1   4   8   19   109   3   52
Predstave svega  3 532  1 082  1 089   72   2   11   240   84   647   110   195
   domaći  2 066   470   809   3 - -   193   5   412   87   87
   strani  1 466   612   280   69   2   11   47   79   235   23   108
Posjetitelji svega  338 512  83 672  150 296  16 075   44  1 476  8 141  12 429  44 992  6 177  15 210
   domaći  178 287  34 987  97 630   330 - -  5 738   766  29 642  4 505  4 689
   strani  160 225  48 685  52 666  15 745   44  1 476  2 403  11 663  15 350  1 672  10 521
Profesionalna kazališta za djecu                    
Izvedena djela svega   249   1   2   1 - - - -   136   104   5
   domaći   156   1   2 - - - - -   107   41   5
   strani   93 - -   1 - - - -   29   63 -
Predstave svega  1 669   8   32   3 - - - -   879   737   10
   domaći  1 097   8   32 - - - - -   679   368   10
   strani   572 - -   3 - - - -   200   369 -
Posjetitelji svega  93 259   303  3 559   40 - - - -  55 602  33 198   557
   domaći  65 963   303  3 559 - - - - -  44 109  17 435   557
   strani  27 296 - -   40 - - - -  11 493  15 763  
Amaterska kazališta                      
Izvedena djela svega   85   23   27 - -   1 - -   29 -   5
   domaći   83   22   26 - -   1 - -   29 -   5
   strani   2   1   1 - - - - - - - -
Predstave svega   149   49   37 - -   1 - -   57 -   5
   domaći   142   45   34 - -   1 - -   57 -   5
   strani   7   4   3 - - - - - - - -
Posjetitelji svega  10 312  2 589  3 158 - -   200 - -  4 108 -   257
   domaći  9 862  2 289  3 008 - -   200 - -  4 108 -   257
   strani   450   300   150 - - - - - - -

1.4. IZVEDENA DJELA, PREDSTAVE I POSJETITELJI NA GOSTOVANJIMA U INOZEMSTVU U SEZONI 2020./2021.

    Profesionalna kazališta Profesionalna kazališta za djecu Amaterska kazališta
izvedena djela predstave posjetitelji izvedena djela predstave posjetitelji izvedena djela predstave posjetitelji
Ukupno 521)   80  12 133 121)   26  1 766 - - -
Austrija - - -   4   13   700 - - -
Bosna i Hercegovina   15   19  3 050   2   2   140 - - -
Brazil - - -   1   1   100 - - -
Crna Gora   7   10  1 973   2   4   500 - - -
Italija   9   21  1 188   2   2   60 - - -
Kina - - -   1   1   100 - - -
Kosovo   1   1   276 - - - - - -
Mađarska   1   1   100 - - - - - -
Njemačka - - -   1   1   80 - - -
Sjeverna Makedonija2)   2   2   430 - - - - - -
Slovenija   8   9   899   2   3   437 - - -
Srbija   14   17  4 217 - - - - - -

1) Zbroj izvedenih djela ne mora biti isti kao u retku "ukupno" jer jedno djelo može biti izvedeno na nekoliko mjesta.
2) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

2. PROFESIONALNI ORKESTRI, ANSAMBLI I ZBOR, ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE "LADO"

2.1. ZAPOSLENICI U SEZONI 2020./2021.

   Orkestri, ansambli, zbor Zaposlenici Osoblje angažirano prema ugovoru
svega muškarci žene s punim radnim vremenom umjetnici ostali svega muškarci žene
ukupno dirigenti
Profesionalni orkestri i ansambli 29 404 250 154 404 360 1 42 649 307 342
Simfonijski i veliki orkestri 6 379 239 140 379 339 1 38 154 99 55
Komorni orkestri 7 2 - 2 2 1 - 1 379 143 236
Komorni ansambli 16 23 11 12 - 20 - 3 116 65 51
Profesionalni zbor 1 39 16 23 39 36 - 3 60 52 8
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" 1 72 25 47 72 57 - 15 - - -

2.2. KONCERTI, PRIREDBE I PROSLAVE TE POSJETITELJI U SEZONI 2020./2021.

   Profesionalni orkestri i ansambli Profesionalni zbor Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado"
koncerti, priredbe i proslave posjetitelji koncerti, priredbe i proslave posjetitelji koncerti, priredbe i proslave posjetitelji
Ukupno   439  54 039   22  2 350   30  14 050
Koncerti   376  44 038   18  2 100   30  14 050
U sjedištu   203  21 687   8   600   1   50
Na gostovanju u zemlji   162  17 378   10  1 500   22  10 000
Na gostovanju u inozemstvu   11  4 973 - -   7  4 000
Sudjelovanje na priredbama i proslavama   63  10 001   4   250 - -

2.3. KONCERTI I POSJETITELJI NA GOSTOVANJIMA U INOZEMSTVU U SEZONI 2020./2021.

   Profesionalni orkestri i ansambli Profesionalni zbor Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado"
gostovanja koncerti posjetitelji gostovanja koncerti posjetitelji gostovanja koncerti posjetitelji
Ukupno   8   11  4 973 - - -   3   7  4 000
Austrija   1   1   200 - - - - - -
Bosna i Hercegovina - - - - - -   1   2  1 000
Italija   1   1   500 - - - - - -
Poljska - - - - - -   1   1  1 500
Rumunjska   1   1   500 - - - - - -
Rusija   1   1   350 - - - - - -
Sjeverna Makedonija1) - - - - - -   1   1   500
Slovenija   1   1   101 - - - - - -
Srbija   2   4  3 350 - - - - - -
Švicarska   1   2   322 - - - - - -

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

G-1. PREDSTAVE I KONCERTI U SEZONI U 2020./2021.

G-2. POSJETITELJI PREDSTAVA I KONCERATA U ZADNJIH 5 SEZONA

G-3. POSJETITELJI HRVATSKIH PREDSTAVA I KONCERATA U INOZEMSTVU – USPOREDBA SEZONE 2019./2020. I 2020./2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat obrade statističkih izvještaja koje na Godišnjem izvještaju kazališta (obrazac KU-1) ispunjavaju profesionalna kazališta, profesionalna kazališta za djecu i amaterska kazališta. Na Godišnjem izvještaju profesionalnih orkestara, ansambala i zborova (obrazac KU-2) podatke ispunjavaju profesionalni orkestri, ansambli i zborovi, a na Godišnjem izvještaju profesionalnih ansambala narodnih plesova i pjesama (obrazac KU-3) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado".

Obuhvat i usporedivost

Istraživanje obuhvaća profesionalna kazališta, profesionalna kazališta za djecu i amaterska kazališta, profesionalne orkestre, ansamble i zborove na teritoriju Republike Hrvatske koji su radili u sezoni 2020./2021. te Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado". Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih sezona.

Definicije i objašnjenja

Profesionalno kazalište jest kulturno-umjetnička ustanova odnosno umjetnička organizacija sa stalnim profesionalnim ansamblom ili profesionalnim ansamblom koji se angažira za pojedine predstave prema ugovoru.

Profesionalno kazalište za djecu jest profesionalno kazalište koje redovito daje predstave za djecu, a u njima osim profesionalnih zaposlenika mogu sudjelovati i djeca.

Amatersko kazalište jest kazalište u čijem su ansamblu većinom amateri. Amatersko kazalište može biti samostalno, u sastavu udruge kulturno-umjetničkog amaterizma, doma kulture i slično.

Scena je posebno izdvojen kazališni prostor unutar kazališne kuće ili na drugoj lokaciji na kojemu profesionalni ansambl daje kazališne predstave.

Profesionalni orkestri i zborovi jesu sastavi profesionalnih glazbenika/pjevača, stalno zaposlenih ili zaposlenih prema ugovoru.

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" jest profesionalna ustanova čiji je cilj prikupljanje izvornoga nacionalnog folklora i umjetničko prikazivanje narodnih plesova, glazbe i pjesme.

Koncert je javni nastup koji ispunjava puni program jedne priredbe, a sudjelovanje na priredbama i proslavama odnosi se samo na dio programa.

Kratice

 

COVID-19

bolest prouzročena koronavirusom

Znakovi

 

-

nema pojave

:

pojava nije moguća

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Drbravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Gordana Bralić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti