Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 23. prosinca 2021.
ZTI-2021-2-2

ISSN 1334-0557

PRORAČUNSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2020. - 2021.

 

U 2020. u Republici Hrvatskoj utrošene su 3,0 milijarde kuna sredstava državnog proračuna za aktivnost istraživanja i razvoja (IR-a).

Najveći udio sredstava državnog proračuna za IR u 2020. izdvojen je za sektor visokog obrazovanja (71,5%). Slijedi državni sektor s 27,3%, a najmanje je sredstava bilo namijenjeno privatnome neprofitnom sektoru (0,3%) i inozemstvu (0,3%).

Prema društveno-ekonomskim ciljevima, najviše sredstava državnog proračuna za IR u 2020. bilo je utrošeno za cilj Opće unapređenje znanja: IR financiran iz fondova visokih učilišta (64,2%). Slijedi cilj Opće unapređenje znanja: IR financiran iz drugih izvora (osim fondova visokih učilišta) s 22,9%, a najmanje sredstava bilo je utrošeno za cilj Istraživanje i iskorištavanje svemira (manje od 0,1%).

Planirana sredstva za IR iz državnog proračuna u 2021. (prema donesenom proračunu za 2021.) iznosila su 3,1 milijardu kuna, od čega je više od polovice sredstava (60,0%) planirano za cilj Opće unapređenje znanja: IR financiran iz fondova visokih učilišta.

G-1. UDIO DRŽAVNIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ PREMA SEKTORIMA (stvarni izdaci) u 2020.

1. DRŽAVNA PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA IR PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA I SEKTORIMA (STVARNI IZDACI) U 2020.

                                                                                     tis.kuna

    Ukupno Poslovni sektor Državni sektor Visoko obrazovanje Privatni neprofitni sektor Inozemstvo
Ukupno 2.965.123 17.426 809.499 2.117.855 10.121 10.222
Istraživanje i iskorištavanje Zemlje 69.569 856 24.648 43.697 368 -
Očuvanje okoliša 16.977 722 8.623 7.632 - -
Istraživanje i iskorištavanje svemira 17 - - 17 - -
Transport, telekomunikacije i ostale infrastrukture 18.710 139 10.352 8.219 - -
Energija 14.799 477 198 14.124 - -
Industrijska proizvodnja i tehnologija 57.829 8.170 - 49.659 - -
Zdravstvo 36.735 2.156 31.868 2.711 - -
Poljoprivreda 81.718 305 75.888 5.525 - -
Obrazovanje 50.811 - 1.825 48.986 - -
Kultura, rekreacija, religija i masovni mediji 5.205 91 4.492 622 - -
Politički i društveni sustavi, strukture i procesi 29.508 156 27.573 1.779 - -
Opće unapređenje znanja: IR financiran iz fondova visokih učilišta  1.902.850 - 50.332 1.852.161 357 -
Prirodne znanosti 186.474 - 29.325 157.149 - -
Tehničke znanosti 427.366 - - 427.366 - -
Biomedicina i zdravstvo 470.360 - 3.964 466.396 - -
Biotehničke znanosti 407.010 - 2.661 403.993 357 -
Društvene znanosti 284.059 - 9.142 274.917 - -
Humanističke znanosti 127.582 - 5.240 122.342 - -
Opće unapređenje znanja: IR financiran iz drugih izvora (osim fondova visokih učilišta)  679.442 4.354 573.685 82.723 9.396 9.284
Prirodne znanosti 305.617 296 281.576 20.661 729 2.355
Tehničke znanosti 15.310 119 384 14.120 388 300
Biomedicina i zdravstvo 101.001 990 64.601 30.545 1.381 3.483
Biotehničke znanosti 55.072 49 46.171 8.669 115 68
Društvene znanosti 80.904 472 71.332 4.916 1.105 3.079
Humanističke znanosti 121.537 2.427 109.621 3.811 5.678 -
Obrana 953 - - 15 - 938

G-2. UDIO DRŽAVNIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA U UKUPNIM DRŽAVNIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA ZA IR (STVARNI IZDACI) U 2020.

2. DRŽAVNA PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA IR (DONESENI PRORAČUN ZA 2021.) PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA ZA 2021.

                                                     tis.kuna

     Ukupno
Ukupno 3.128.836
Istraživanje i iskorištavanje Zemlje 46.044
Očuvanje okoliša 14.365
Istraživanje i iskorištavanje svemira 25
Transport, telekomunikacije i ostale infrastrukture 12.268
Energija 5.994
Industrijska proizvodnja i tehnologija 26.033
Zdravstvo 20.406
Poljoprivreda 85.166
Obrazovanje 65.404
Kultura, rekreacija, religija i masovni mediji 6.524
Politički i društveni sustavi, strukture i procesi 35.042
Opće unapređenje znanja: IR financiran iz fondova visokih učilišta  1.877.624
Opće unapređenje znanja: IR financiran iz drugih izvora (osim fondova visokih učilišta)  931.576
Obrana 2.365

G-3. UDIO DRŽAVNIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA U UKUPNIM DRŽAVNIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA ZA IR (DONESENI PRORAČUN ZA 2021.) U 2021.

3. UDIO DRŽAVNIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA IR PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA U UKUPNIM DRŽAVNIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA ZA IR ZA ZEMLJE EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKU HRVATSKU U 2020.

%

  Istraživanje i iskorištavanje Zemlje Očuvanje okoliša Istraživanje i iskorištavanje svemira Transport, telekomunikacije i ostale infrastrukture Energija Industrijska proizvodnja i tehnologija Zdravstvo Poljoprivreda Obrazovanje Kultura, rekreacija, religija i masovni mediji Politički i društveni sustavi, strukture i procesi Opće unapređenje znanja: IR financiran iz fondova visokih učilišta Opće unapređenje znanja: IR financiran iz drugih izvora (osim fondova visokih učilišta) Obrana
EU-271) 1.76 2.30 2.44 4.58 10.35 8.50 3.04 1.39 1.13 1.84 36.88 16.96 ...
Hrvatska 1.74 0.49 0.02 0.69 0.46 5.43 0.60 1.86 2.32 0.04 1.79 56.97 27.60 0.01
Austrija 1.48 0.60 0.72 1.46 2.73 13.03 4.93 1.17 1.06 0.31 1.12 58.61 12.88 0.15
Belgija 2.41 1.06 8.61 0.55 1.71 34.64 1.68 1.78 0.44 1.30 3.21 18.09 24.35 0.18
Bugarska 4.30 0.46 1.05 4.34 0.86 6.89 2.11 17.52 1.13 1.10 1.73 12.23 45.46 0.83
Cipar 0.20 1.01 0.00 0.22 0.01 0.00 5.40 7.20 2.35 0.52 0.10 32.14 50.84 0.00
Češka 1.40 1.96 1.60 4.25 4.33 11.13 7.57 4.24 0.52 0.64 1.85 22.37 37.08 1.05
Danska 0.43 1.23 1.07 0.07 3.57 8.33 14.83 2.99 3.07 1.47 2.14 46.19 14.27 0.32
Estonija 1.08 1.32 1.56 0.14 0.14 1.32 1.83 5.32 0.02 0.73 3.93 18.71 61.50 1.74
Finska 0.72 2.91 1.27 1.64 2.70 19.54 2.79 2.87 0.28 0.45 3.54 33.47 25.62 2.39
Francuska 0.88 1.99 15.38 4.68 7.85 0.99 13.26 2.33 0.27 0.84 0.15 26.02 24.24 2.19
Grčka 1.84 4.73 1.60 8.53 2.32 16.69 11.08 2.73 1.44 9.26 5.90 28.76 3.69 1.44
Irska 1.02 1.25 2.59 0.72 1.19 17.22 6.49 10.71 1.77 0.20 1.70 22.94 32.18 0.00
Italija 5.87 2.42 14.62 1.50 3.36 9.41 10.29 2.75 3.96 0.65 3.28 39.78 1.60 0.50
Letonija 0.25 5.93 ... 8.21 2.40 8.21 13.26 13.76 3.41 2.90 2.65 8.08 28.91 ...
Litva 3.02 0.26 0.00 0.00 3.33 8.08 2.74 6.24 0.59 2.85 2.29 51.64 11.91 7.04
Luksemburg 0.00 1.92 0.00 0.14 0.19 14.91 18.77 0.08 2.57 0.11 4.87 33.54 22.88 0.00
Mađarska 2.92 4.34 2.96 4.72 2.34 22.58 12.17 7.33 3.65 1.46 2.96 5.40 27.11 0.07
Malta 1.00 1.27 1.05 0.91 0.67 2.16 2.08 4.02 0.23 0.36 1.39 84.85 ... 0.00
Nizozemska 0.63 0.72 2.75 1.36 3.40 6.55 6.55 2.51 0.53 0.41 1.49 53.43 18.35 1.31
Njemačka 1.45 2.77 4.45 1.88 5.39 13.46 7.33 2.99 1.28 1.00 1.90 37.39 14.65 4.24
Poljska 0.85 1.25 0.55 1.62 0.97 0.91 2.41 6.67 0.04 6.08 0.15 45.98 28.79 3.72
Portugal 1.26 4.25 0.55 2.45 1.74 4.70 10.24 2.18 3.01 1.77 1.72 57.35 8.52 0.27
Rumunjska 3.24 7.19 1.63 3.25 3.24 11.36 2.43 4.06 6.52 0.34 1.62 ... 53.70 1.43
Slovačka 2.13 2.95 0.87 1.68 1.01 8.55 8.00 2.39 1.70 3.75 1.91 45.93 16.88 2.25
Slovenija 2.26 6.26 0.32 2.71 3.94 12.34 11.31 4.51 1.80 2.34 3.31 0.42 47.63 0.85
Španjolska 1.62 3.13 5.29 3.02 2.67 9.41 12.00 6.49 2.04 1.35 1.52 33.92 16.50 1.03
Švedska 1.22 1.77 1.08 4.56 4.45 4.31 2.25 1.34 0.52 0.18 2.55 50.61 22.63 2.52

1) Podaci za zemlje Europske unije, osim za Bugarsku, Cipar, Francusku, Maltu i Rumunjsku, privremeni su.

Izvor podataka: Eurostat (internetske stranice https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gba_nabsfin07/default/table?lang=en)

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha istraživanja

Ovim istraživanjem prikupljaju se podaci o izdvajanjima za IR iz državnog proračuna prema društveno-ekonomskim ciljevima, uključujući sve dotacije međunarodnim IR programima ili ustanovama u inozemstvu. Svrha istraživanja jest omogućiti praćenje istraživačko-razvojne politike države preko njezina financiranja aktivnosti IR-a. Za razliku od istraživanja nad organizacijama koje provode aktivnosti IR-a, ovo se istraživanje usredotočuje na organizacije koje financiraju aktivnosti IR-a.

Istraživanje se provodi na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.). Pravna osnova Europske unije za provedbu istraživanja jest Odluka br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji i provedbena Uredba Komisije (EU) br. 995/2012 od 26. listopada 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Odluke br. 1608/2003/EZ.

Izvori podataka

Podaci su dobiveni statističkom obradom godišnjih izvještaja prikupljenih od proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u 2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja – MZO popunilo je Godišnji izvještaj o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj – obrazac PIIR-1, a ostala državna tijela Godišnji izvještaj o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj – obrazac PIIR-2.

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), zajamčena je tajnost svih podataka koje izvještajne jedinice daju u obrascu. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe i objavljuju u agregiranom obliku.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj, 2020. – 2021. obuhvaćaju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna u Republici Hrvatskoj, tj. sva tijela koja su tijekom 2020. financirala i u 2021. planirala financirati aktivnost IR-a. Podaci se temelje na stvarnim proračunskim izdacima za 2020. (svote efektivno isplaćene tijekom godine) i donesenom proračunu za 2021. (svote koje je izglasao Hrvatski sabor prije rebalansa proračuna).

Priopćenje uključuje podatke o financijskim sredstvima koja je MZO izravno uložio za svrhu IR-a u 2020. iz aktivnosti državnog proračuna Republike Hrvatske u nadležnosti Ministarstva te podatke koje su MZO-u dostavile izvještajne jedinice. Priopćenje uključuje podatke vezane za ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja (visoka učilišta i javni znanstveni instituti).

Od listopada 2013. MZO više ne financira znanstveno-istraživačke projekte (zProjekte). Financiranje istraživačkih projekata provodi Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) programom Istraživački projekt i ostalim programima, kao što su Uspostavni istraživački projekti.

Podaci objavljeni u ovom Priopćenju usporedivi su s podacima za prethodne godine, uključujuči podatke za 2009. i 2010.

Istraživanje se provodi u skladu s međunarodno prihvaćenim standardom koji je postavio OECD i objavio u Priručniku Frascati 2015.

Definicije i objašnjenja

Definicije područja IR-a temelje se na međunarodnoj metodologiji – Priručniku Frascati 2015. (Frascati Manual, 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, izdavač: OECD, Pariz, 2015.).

Za promatranje raspodjele državnih proračunskih sredstava prema društveno-ekonomskim ciljevima korištena je Nomenklatura za analizu i usporedbu znanstvenih programa i proračuna – NABS 2007, koja je povezana s Priručnikom Frascati. Ta nomenklatura u 13 kategorija opisuje društveno-ekonomske ciljeve, odnosno namjenu utrošenih sredstava za IR.

Istraživanje i razvoj jest kreativni sustavni stvaralački rad s ciljem uvećavanja količine znanja uključujući znanja o čovjeku, kulturi i društvu, kao i osmišljavanje novih primjena dostupnog znanja. Da bi neka aktivnost bila IR, mora zadovoljiti pet kriterija. Aktivnost mora biti: originalna (nova), kreativna, neizvjesna, sustavna i prenosiva i/ili ponovno izvediva. Pojam IR obuhvaća tri vrste aktivnosti: temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja.

Poslovni sektor obuhvaća poduzeća čija je glavna djelatnost proizvodnja roba i usluga za tržište po ekonomskoj cijeni. Uključuje i javna poduzeća te neprofitne ustanove koje su usmjerene na tržište.

Državni sektor obuhvaća sve jedinice središnje i lokalne države, uključujući fondove socijalne sigurnosti, osim visokih učilišta, kao i sve neprofitne ustanove koje nisu usmjerene na tržište, a kontrolira ih država i nisu dio sektora visokog obrazovanja.

Privatni neprofitni sektor obuhvaća neprofitne ustanove koje pružaju netržišna dobra ili usluge kućanstvima, tj. široj javnosti, osim onih koje kontrolira i uglavnom financira država, a njihovo je osnovno obilježje da ne mogu biti izvor dohotka ili dobiti jedinicama koje ih kontroliraju.

Visoko obrazovanje obuhvaća sva visoka učilišta koja pružaju programe formalnoga tercijarnog obrazovanja bez obzira na izvor financiranja ili pravni status, kao i sve istraživačke institute i centre čije su aktivnosti IR-a pod izravnom kontrolom ili kojima upravljaju ustanove tercijarnog obrazovanja.

Inozemstvo obuhvaća sve ustanove i pojedince koji se nalaze izvan političkih granica zemlje te sve međunarodne organizacije (osim poduzeća), uključujući objekte i postrojenja unutar granica zemlje.

Društveno-ekonomski cilj jesu osnovne namjene sredstava za IR koje je postavio OECD, a izražene su u 13 kategorija.

 

 

Kratice  
   
BDP bruto domaći proizvod
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
IR istraživanje i razvoj
MZO Ministarstvo znanosti i obrazovanja
NN Narodne novine
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave
ne raspolaže se podatkom
0,00 podatak je manji od 0,005 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mirna Kvaternjak, Matija Škegro Vdović i Željko Jelovečki

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti