Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 01. prosinca 2021.
RAD-2021-2-6/3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PO ŽUPANIJAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2021.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U rujnu 2021. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu,
343 115, što čini 21,7% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 16 707, što je 1,1% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 171 723, što je 23,3%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 7 496, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U rujnu 2021. u odnosu na rujan 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u svim županijama, a najviše u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 4,9%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 20 županija, a najviše u Ličko-senjskoj županiji, za 7,1%. U Gradu Zagrebu broj zaposlenih žena u pravnim osobama ostao je nepromijenjen.

Za razdoblje od srpnja do rujna 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u svim županijama, a najviše u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 5,6%.

Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 20 županija, u rasponu od 1,0% u Varaždinskoj županiji do 9,3% u Vukovarsko-srijemskoj županiji. U Gradu Zagrebu broj zaposlenih žena u pravnim osobama ostao je nepromijenjen.

Stopa registrirane nezaposlenosti u rujnu 2021. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, za po 13,3%, što je za 6,3 postotna boda više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Istarskoj županiji, 3,0%, što je za 4,0 postotna boda manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća stopa registrirane nezaposlenosti za žene bila je u Brodsko-posavskoj županiji, 17,0%, što je za 8,8 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Istarskoj županiji, 3,1%, što je za 5,1 postotni bod niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2021.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
VII. VIII. IX. VII. VIII. IX. VII. VIII. IX. VII. VIII. IX.
Republika Hrvatska 1 712 741 1 714 466 1 697 238 1 586 735 1 588 965 1 578 144  126 006  125 501  119 094 7,4 7,3 7,0
žene  816 091  813 985  804 117  745 167  743 070  738 267  70 924  70 915  65 850 8,7 8,7 8,2
Zagrebačka  135 060  134 980  134 372  128 617  128 682  128 675  6 443  6 298  5 697 4,8 4,7 4,2
žene  62 935  62 482  62 150  59 420  59 074  59 207  3 515  3 408  2 943 5,6 5,5 4,7
Krapinsko-zagorska  53 580  53 624  53 372  51 160  51 207  51 176  2 420  2 417  2 196 4,5 4,5 4,1
žene  24 195  24 043  23 873  22 810  22 670  22 675  1 385  1 373  1 198 5,7 5,7 5,0
Sisačko-moslavačka  59 138  59 005  58 658  51 586  51 487  51 455  7 552  7 518  7 203 12,8 12,7 12,3
žene  27 536  27 316  27 067  23 279  23 065  23 070  4 257  4 251  3 997 15,5 15,6 14,8
Karlovačka  46 148  45 779  45 600  43 365  42 993  43 069  2 783  2 786  2 531 6,0 6,1 5,6
žene  21 401  21 181  21 009  19 674  19 459  19 491  1 727  1 722  1 518 8,1 8,1 7,2
Varaždinska  71 139  71 173  70 691  68 613  68 646  68 533  2 526  2 527  2 158 3,6 3,6 3,1
žene  33 190  32 963  32 611  31 785  31 553  31 499  1 405  1 410  1 112 4,2 4,3 3,4
Koprivničko-križevačka  40 347  40 021  40 028  38 376  38 040  38 288  1 971  1 981  1 740 4,9 4,9 4,3
žene  18 214  17 935  17 964  17 100  16 816  17 060  1 114  1 119   904 6,1 6,2 5,0
Bjelovarsko-bilogorska  39 980  39 848  39 412  36 541  36 411  36 204  3 439  3 437  3 208 8,6 8,6 8,1
žene  18 358  18 236  18 029  16 523  16 403  16 388  1 835  1 833  1 641 10,0 10,1 9,1
Primorsko-goranska  124 418  124 728  122 703  116 726  116 985  115 204  7 692  7 743  7 499 6,2 6,2 6,1
žene  59 969  60 130  59 044  55 645  55 758  54 903  4 324  4 372  4 141 7,2 7,3 7,0
Ličko-senjska  18 156  18 422  18 076  16 740  17 026  16 707  1 416  1 396  1 369 7,8 7,6 7,6
žene  8 231  8 368  8 200  7 483  7 638  7 496   748   730   704 9,1 8,7 8,6
Virovitičko-podravska  27 895  27 663  27 428  23 891  23 741  23 768  4 004  3 922  3 660 14,4 14,2 13,3
žene  12 802  12 652  12 529  10 489  10 377  10 422  2 313  2 275  2 107 18,1 18,0 16,8
Požeško-slavonska  24 521  24 480  24 463  22 337  22 206  22 252  2 184  2 274  2 211 8,9 9,3 9,0
žene  11 182  11 170  11 105  9 838  9 722  9 722  1 344  1 448  1 383 12,0 13,0 12,5
Brodsko-posavska  50 854  50 618  50 631  44 531  44 353  44 538  6 323  6 265  6 093 12,4 12,4 12,0
žene  22 411  22 244  22 190  18 590  18 420  18 415  3 821  3 824  3 775 17,0 17,2 17,0
Zadarska  66 641  66 636  65 187  63 268  63 469  62 146  3 373  3 167  3 041 5,1 4,8 4,7
žene  31 833  31 762  30 983  29 941  29 985  29 364  1 892  1 777  1 619 5,9 5,6 5,2
Osječko-baranjska  111 922  111 732  110 703  97 000  96 607  96 033  14 922  15 125  14 670 13,3 13,5 13,3
žene  53 214  53 061  52 404  44 327  43 995  43 672  8 887  9 066  8 732 16,7 17,1 16,7
Šibensko-kninska  39 366  39 665  39 142  35 994  36 299  35 704  3 372  3 366  3 438 8,6 8,5 8,8
žene  18 845  18 948  18 689  17 121  17 215  16 918  1 724  1 733  1 771 9,1 9,1 9,5
Vukovarsko-srijemska  54 628  54 756  54 386  48 867  48 712  48 405  5 761  6 044  5 981 10,5 11,0 11,0
žene  25 098  25 160  24 922  21 662  21 434  21 165  3 436  3 726  3 757 13,7 14,8 15,1
Splitsko-dalmatinska  189 970  190 986  187 606  167 501  168 828  166 144  22 469  22 158  21 462 11,8 11,6 11,4
žene  92 672  92 821  90 998  80 115  80 533  79 355  12 557  12 288  11 643 13,5 13,2 12,8
Istarska  98 321  99 510  97 239  94 948  96 242  94 313  3 373  3 268  2 926 3,4 3,3 3,0
žene  46 162  46 606  45 414  44 496  44 959  44 008  1 666  1 647  1 406 3,6 3,5 3,1
Dubrovačko-neretvanska  54 076  54 702  54 067  49 821  50 537  50 141  4 255  4 165  3 926 7,9 7,6 7,3
žene  25 311  25 548  25 094  22 783  23 049  22 853  2 528  2 499  2 241 10,0 9,8 8,9
Međimurska  44 112  44 223  43 707  41 889  41 974  41 734  2 223  2 249  1 973 5,0 5,1 4,5
žene  20 384  20 203  19 869  19 067  18 865  18 755  1 317  1 338  1 114 6,5 6,6 5,6
Grad Zagreb  361 928  361 368  359 227  344 423  343 973  343 115  17 505  17 395  16 112 4,8 4,8 4,5
žene  182 050  181 056  179 867  172 921  171 980  171 723  9 129  9 076  8 144 5,0 5,0 4,5

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani strani radnici. Vidi Metodološka objašnjenja.

2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2021.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
I. II. III. I.-III. I. 2021.
I. 2020.
II. 2021.
II. 2020.
III. 2021.
III. 2020.
I.-III. 2021.
I.-III. 2020.
Republika Hrvatska 1 357 351 1 360 046 1 356 578 1 357 992 102,0 101,7 101,6 101,8
žene  648 719  646 885  645 748  647 117 102,9 102,4 102,3 102,6
Zagrebačka  115 136  115 225  115 224  115 195 101,0 101,2 101,4 101,2
žene  53 849  53 531  53 674  53 685 101,7 101,3 101,9 101,6
Krapinsko-zagorska  43 934  43 978  43 923  43 945 100,7 100,9 101,1 100,9
žene  20 061  19 935  19 928  19 975 100,9 101,0 101,5 101,1
Sisačko-moslavačka  44 930  44 850  44 780  44 853 101,7 101,8 101,5 101,6
žene  20 377  20 162  20 167  20 235 104,0 103,5 103,3 103,6
Karlovačka  37 549  37 177  37 249  37 325 102,6 101,7 101,8 102,0
žene  16 941  16 731  16 756  16 809 103,8 102,8 103,2 103,3
Varaždinska  59 678  59 730  59 603  59 670 100,7 100,9 100,9 100,8
žene  28 235  28 005  27 949  28 063 101,2 100,9 101,0 101,0
Koprivničko-križevačka  32 386  32 058  32 304  32 249 101,4 100,7 101,0 101,0
žene  14 583  14 315  14 547  14 482 101,7 101,0 102,1 101,6
Bjelovarsko-bilogorska  30 714  30 598  30 398  30 570 102,3 101,7 101,2 101,7
žene  14 123  14 007  13 991  14 040 104,1 103,7 103,9 103,9
Primorsko-goranska  96 888  97 350  96 964  97 067 101,1 100,7 100,7 100,8
žene  47 466  47 691  47 505  47 554 101,9 101,6 101,6 101,7
Ličko-senjska  13 392  13 721  13 706  13 606 102,5 104,4 104,7 103,9
žene  6 115  6 289  6 299  6 234 104,2 106,9 107,1 106,1
Virovitičko-podravska  18 672  18 513  18 560  18 582 101,8 100,9 101,2 101,3
žene  8 412  8 290  8 359  8 354 103,9 102,3 103,9 103,4
Požeško-slavonska  18 786  18 651  18 669  18 702 103,8 102,7 103,2 103,3
žene  8 494  8 381  8 361  8 412 105,9 104,2 104,4 104,8
Brodsko-posavska  37 657  37 505  37 630  37 597 104,8 103,8 103,8 104,2
žene  15 770  15 618  15 585  15 658 107,1 106,2 105,9 106,4
Zadarska  50 545  50 876  50 737  50 719 103,1 102,5 102,2 102,6
žene  24 751  24 854  24 767  24 791 104,5 103,8 103,2 103,8
Osječko-baranjska  84 082  83 660  83 049  83 597 103,5 102,3 101,4 102,4
žene  38 962  38 611  38 301  38 625 105,6 103,8 102,7 104,0
Šibensko-kninska  28 553  28 897  28 905  28 785 103,7 103,0 103,0 103,2
žene  14 020  14 139  14 163  14 107 106,1 104,7 104,7 105,2
Vukovarsko-srijemska  40 670  40 530  40 269  40 490 105,4 104,4 102,8 104,2
žene  18 409  18 189  17 948  18 182 111,3 110,0 106,7 109,3
Splitsko-dalmatinska  137 351  138 680  138 174  138 068 103,1 102,9 102,7 102,9
žene  67 326  67 747  67 728  67 600 104,2 103,8 103,6 103,9
Istarska  74 703  76 007  75 428  75 379 104,0 103,7 103,0 103,5
žene  36 226  36 673  36 362  36 420 105,2 104,3 103,4 104,3
Dubrovačko-neretvanska  40 725  41 375  41 388  41 163 106,1 105,7 104,9 105,6
žene  19 312  19 542  19 547  19 467 106,9 106,4 105,6 106,3
Međimurska  37 434  37 505  37 267  37 402 101,1 101,8 101,4 101,4
žene  17 187  16 984  16 870  17 014 102,1 102,1 101,7 101,9
Grad Zagreb  313 025  312 613  311 811  312 483 100,0 100,1 100,2 100,1
žene  158 002  157 091  156 835  157 309 100,1 99,9 100,0 100,0
Strani   541   547   540   543 84,0 83,8 89,1 85,5
žene   98   100   106   101 88,3 87,0 90,6 88,6

1) Privremeni podatak

2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Strani radnici su zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti