Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 02. lipnja 2021.
RAD-2021-2-6/1

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PO ŽUPANIJAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2021.

Podaci o zaposlenim u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito će se objavljivati u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U ožujku 2021. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu,
339 535, što čini 22,4% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 15 154, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 170 808, što je 24,0%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 6 727, što je 0,9% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U ožujku 2021. u odnosu na ožujak 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je samo u Vukovarskoj-srijemskoj županiji, za 0,8%. U ostalim županijama evidentiran je pad zaposlenih u pravnim osobama, a najveći je u Istarskoj županiji, 3,9%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 2,6%, i Brodsko-posavskoj županiji, za 0,2%. U ostalih 18 županija pao je broj zaposlenih žena. Najveći je u Istarskoj županiji, 3,7%, dok je u Međimurskoj županiji broj zaposlenih žena u pravnim osobama ostao na razini ožujka 2020.

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je samo u Međimurskoj županiji, 0,4%. U ostalim županijama pao je broj zaposlenih, a najviše u Istarskoj županiji, za 4,3%. Porast broja zaposlenih žena ostvaren je u dvije županije, i to u Vukovarsko-
-srijemskoj županiji, za 1,0%, i u Međimurskoj županiji, za 1,2%. Broj zaposlenih žena pao je u 19 županija, u rasponu od 0,3% u Brodsko-posavskoj županiji do 4,3% u Istarskoj županiji.

Stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2021. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj županiji, 16,6%, što je za 7,3 postotna boda više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji, 3,8%, što je za 5,5 postotnih bodova manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća je stopa registrirane nezaposlenosti žena bila u Virovitičko-podravskoj županiji, 20,3%, što je za 9,6 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji 4,3%, što je za 6,4 postotna boda niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2021.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III.
Republika Hrvatska 1 680 633 1 669 118 1 673 622 1 515 288 1 506 732 1 518 034  165 345  162 386  155 588 9,8 9,7 9,3
žene  800 442  794 183  795 931  709 733  705 140  710 380  90 709  89 043  85 551 11,3 11,2 10,7
Zagrebačka  133 965  133 397  133 816  126 517  126 135  126 884  7 448  7 262  6 932 5,6 5,4 5,2
žene  62 288  61 962  62 185  58 349  58 110  58 502  3 939  3 852  3 683 6,3 6,2 5,9
Krapinsko-zagorska  53 258  52 971  53 003  50 314  50 166  50 355  2 944  2 805  2 648 5,5 5,3 5,0
žene  24 022  23 831  23 899  22 376  22 260  22 400  1 646  1 571  1 499 6,9 6,6 6,3
Sisačko-moslavačka  59 289  58 968  59 070  49 958  49 824  50 419  9 331  9 144  8 651 15,7 15,5 14,6
žene  27 680  27 424  27 378  22 529  22 386  22 594  5 151  5 038  4 784 18,6 18,4 17,5
Karlovačka  46 050  45 603  45 809  42 213  41 811  42 249  3 837  3 792  3 560 8,3 8,3 7,8
žene  21 241  21 074  21 072  18 915  18 787  18 952  2 326  2 287  2 120 11,0 10,9 10,1
Varaždinska  70 624  70 359  70 683  67 530  67 490  67 966  3 094  2 869  2 717 4,4 4,1 3,8
žene  32 956  32 789  32 853  31 354  31 304  31 435  1 602  1 485  1 418 4,9 4,5 4,3
Koprivničko-križevačka  40 152  39 676  39 831  37 599  37 221  37 554  2 553  2 455  2 277 6,4 6,2 5,7
žene  18 144  17 839  17 915  16 734  16 506  16 647  1 410  1 333  1 268 7,8 7,5 7,1
Bjelovarsko-bilogorska  40 216  39 881  39 750  35 423  35 248  35 535  4 793  4 633  4 215 11,9 11,6 10,6
žene  18 453  18 219  18 137  15 874  15 769  15 940  2 579  2 450  2 197 14,0 13,4 12,1
Primorsko-goranska  118 977  118 485  118 980  108 841  108 454  109 421  10 136  10 031  9 559 8,5 8,5 8,0
žene  57 287  57 089  57 285  51 667  51 482  51 949  5 620  5 607  5 336 9,8 9,8 9,3
Ličko-senjska  17 287  17 225  17 122  15 175  15 177  15 154  2 112  2 048  1 968 12,2 11,9 11,5
žene  7 840  7 832  7 819  6 681  6 719  6 727  1 159  1 113  1 092 14,8 14,2 14,0
Virovitičko-podravska  28 239  28 112  27 848  23 332  23 180  23 226  4 907  4 932  4 622 17,4 17,5 16,6
žene  12 801  12 805  12 714  10 129  10 112  10 127  2 672  2 693  2 587 20,9 21,0 20,3
Požeško-slavonska  24 440  24 196  24 256  21 536  21 360  21 561  2 904  2 836  2 695 11,9 11,7 11,1
žene  11 176  11 045  11 062  9 552  9 439  9 509  1 624  1 606  1 553 14,5 14,5 14,0
Brodsko-posavska  50 337  50 118  50 157  42 986  42 800  43 026  7 351  7 318  7 131 14,6 14,6 14,2
žene  22 048  21 936  21 958  17 766  17 682  17 822  4 282  4 254  4 136 19,4 19,4 18,8
Zadarska  63 110  62 359  62 420  57 700  57 131  57 618  5 410  5 228  4 802 8,6 8,4 7,7
žene  30 009  29 712  29 701  26 983  26 799  27 000  3 026  2 913  2 701 10,1 9,8 9,1
Osječko-baranjska  112 474  111 362  111 301  94 012  93 085  93 656  18 462  18 277  17 645 16,4 16,4 15,9
žene  53 316  52 829  52 851  42 651  42 300  42 666  10 665  10 529  10 185 20,0 19,9 19,3
Šibensko-kninska  37 510  37 088  37 125  32 045  31 667  31 943  5 465  5 421  5 182 14,6 14,6 14,0
žene  17 906  17 724  17 722  15 043  14 864  15 004  2 863  2 860  2 718 16,0 16,1 15,3
Vukovarsko-srijemska  54 869  54 517  54 587  47 190  46 763  47 111  7 679  7 754  7 476 14,0 14,2 13,7
žene  24 951  24 840  24 867  20 566  20 446  20 598  4 385  4 394  4 269 17,6 17,7 17,2
Splitsko-dalmatinska  182 746  181 490  182 685  153 238  152 362  153 879  29 508  29 128  28 806 16,1 16,0 15,8
žene  89 384  88 635  89 180  73 082  72 511  73 166  16 302  16 124  16 014 18,2 18,2 18,0
Istarska  91 014  90 264  90 160  84 026  83 596  84 210  6 988  6 668  5 950 7,7 7,4 6,6
žene  42 630  42 202  42 085  39 094  38 838  39 129  3 536  3 364  2 956 8,3 8,0 7,0
Dubrovačko-neretvanska  52 014  51 295  51 465  45 058  44 560  44 846  6 956  6 735  6 619 13,4 13,1 12,9
žene  24 476  24 143  24 200  20 611  20 387  20 483  3 865  3 756  3 717 15,8 15,6 15,4
Međimurska  43 718  43 745  43 718  41 253  41 337  41 372  2 465  2 408  2 346 5,6 5,5 5,4
žene  20 137  20 082  20 136  18 743  18 728  18 835  1 394  1 354  1 301 6,9 6,7 6,5
Grad Zagreb  359 862  357 492  359 322  338 860  336 850  339 535  21 002  20 642  19 787 5,8 5,8 5,5
žene  181 594  180 088  180 825  170 931  169 628  170 808  10 663  10 460  10 017 5,9 5,8 5,5

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani strani radnici. Vidi Metodološka objašnjenja.

2.ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2021.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
I. II. III. I.-III. I. 2021.
I. 2020.
II. 2021.
II. 2020.
III. 2021.
III. 2020.
I.-III. 2021.
I.-III. 2020.
Republika Hrvatska 1 314 114 1 305 229 1 314 323 1 311 222 97,8 97,6 98,1 97,8
žene  626 007  621 324  625 633  624 321 97,8 97,6 98,2 97,8
Zagrebačka  113 385  113 030  113 688  113 368 99,1 98,7 98,9 98,9
žene  52 896  52 667  53 024  52 862 99,0 98,5 98,8 98,8
Krapinsko-zagorska  43 421  43 260  43 416  43 366 99,6 99,0 99,1 99,2
žene  19 719  19 592  19 725  19 679 98,7 98,2 98,4 98,4
Sisačko-moslavačka  43 707  43 558  44 066  43 777 97,5 97,8 98,5 97,9
žene  19 781  19 632  19 818  19 744 98,6 98,3 98,9 98,6
Karlovačka  36 667  36 227  36 607  36 500 99,3 98,9 99,9 99,4
žene  16 344  16 196  16 318  16 286 98,5 98,4 99,3 98,8
Varaždinska  58 922  58 857  59 299  59 026 99,2 98,8 99,3 99,1
žene  27 870  27 796  27 927  27 864 99,3 98,5 98,8 98,8
Koprivničko-križevačka  31 783  31 409  31 668  31 620 98,6 98,6 99,0 98,7
žene  14 300  14 082  14 204  14 195 98,4 98,5 98,9 98,6
Bjelovarsko-bilogorska  29 716  29 515  29 744  29 658 97,0 97,3 98,1 97,4
žene  13 527  13 392  13 557  13 492 97,7 97,4 98,6 97,9
Primorsko-goranska  92 951  92 507  93 180  92 879 96,0 96,0 96,7 96,2
žene  45 325  45 126  45 480  45 310 95,9 96,2 97,1 96,4
Ličko-senjska  12 538  12 550  12 498  12 529 96,2 97,7 97,3 97,1
žene  5 660  5 709  5 708  5 692 96,4 98,8 99,0 98,1
Virovitičko-podravska  18 399  18 282  18 200  18 294 97,6 98,5 98,1 98,1
žene  8 162  8 158  8 130  8 150 98,0 99,4 99,2 98,9
Požeško-slavonska  18 160  17 984  18 144  18 096 97,7 98,1 99,1 98,3
žene  8 250  8 141  8 203  8 198 98,3 98,3 99,5 98,7
Brodsko-posavska  36 460  36 259  36 424  36 381 98,3 99,2 99,3 98,9
žene  15 085  15 005  15 104  15 065 99,1 99,7 100,2 99,7
Zadarska  47 861  47 287  47 683  47 610 99,1 98,3 98,8 98,7
žene  23 156  22 974  23 122  23 084 99,0 98,7 99,2 99,0
Osječko-baranjska  81 742  80 813  81 262  81 272 98,5 98,2 98,6 98,4
žene  37 518  37 169  37 467  37 385 98,3 98,3 98,9 98,5
Šibensko-kninska  26 733  26 347  26 528  26 536 96,3 96,4 97,2 96,6
žene  12 927  12 745  12 856  12 843 96,5 97,1 98,1 97,2
Vukovarsko-srijemska  39 496  39 074  39 307  39 292 98,9 99,6 100,8 99,8
žene  17 549  17 429  17 526  17 501 99,7 100,7 102,6 101,0
Splitsko-dalmatinska  130 004  128 993  130 164  129 720 96,5 96,5 97,2 96,8
žene  63 583  62 966  63 496  63 348 96,5 96,4 97,2 96,7
Istarska  68 625  68 131  68 510  68 422 95,6 95,6 96,1 95,7
žene  32 993  32 731  32 887  32 870 95,3 95,4 96,3 95,7
Dubrovačko-neretvanska  37 658  37 133  37 365  37 385 94,7 96,7 97,6 96,3
žene  17 900  17 662  17 747  17 770 93,7 96,6 97,8 96,0
Međimurska  36 895  37 001  37 013  36 970 102,3 99,6 99,4 100,4
žene  16 878  16 878  16 980  16 912 104,3 99,3 100,0 101,2
Grad Zagreb  308 509  306 497  309 043  308 016 97,6 97,1 97,6 97,4
žene  156 481  155 191  156 267  155 980 97,8 97,0 97,3 97,4
Strani   482   515   514   504 111,6 116,5 101,6 109,5
žene   103   83   87   91 99,0 82,2 76,3 85,6

1) Privremeni podatak

2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Strani radnici su zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti