Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 31. siječnja 2022.
NR-2021-6-1

ISSN 1334-0557

SATELITSKI RAČUN TURIZMA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2019.

 

Državni zavod za statistiku objavljuje rezultate izračuna ekonomske važnosti turizma za Republiku Hrvatsku u skladu s metodologijom satelitskog računa turizma. Satelitski račun turizma služi procjenjivanju izravnoga ekonomskog doprinosa turizma nacionalnom gospodarstvu.

Prikazani su najvažniji rezultati izvedeni iz satelitskog računa turizma, a to su vrijednosti unutarnje turističke potrošnje, dolazni turistički izdaci, domaći turistički izdaci, bruto dodana vrijednost turističkih djelatnosti, izravna bruto dodana vrijednost turizma te izravni bruto domaći proizvod turizma u 2019.

Detaljne tablice satelitskog računa turizma s Metodološkim objašnjenjima možete preuzeti u Statistici u nizu.

Procjenjuje se da je unutarnja turistička potrošnja u 2019. iznosila 91 724 milijuna kuna (tablica 1.). Od toga su ostale sastavnice potrošnje iznosile 2 081 milijun kuna, što je 2,27% unutarnje turističke potrošnje. Unutarnji turistički izdaci u 2019. iznosili su 89 642 milijuna kuna, što je 97,73% unutarnje turističke potrošnje.

Dolazni turistički izdaci činili su 86,98% (77 968 milijuna kuna) unutarnjih turističkih izdataka, dok su domaći turistički izdaci činili 13,02% (11 674 milijuna kuna) unutarnjih turističkih izdataka.

Procjenjuje se da su dolazni turistički izdaci u 2019. iznosili 77 968 milijuna kuna (tablica 2.). Od toga su turistički izdaci nerezidentnih turista, tj. posjetitelja koji su ostvarili barem jedno noćenje u Hrvatskoj, iznosili 73 305 milijuna kuna, što je 94,02% dolaznih turističkih izdataka.

Turistički izdaci nerezidentnih jednodnevnih posjetitelja (izletnika) iznosili su 4 662 milijuna kuna, što je 5,98% dolaznih turističkih izdataka (tablica 2.).

Procjenjuje se da su domaći turistički izdaci u 2019. iznosili 11 674 milijuna kuna (tablica 3.). Od toga su turistički izdaci rezidentnih posjetitelja na domaća putovanja iznosili 9 923 milijuna kuna ili 85,00% domaćih turističkih izdataka. Turistički izdaci rezidentnih turista na domaća putovanja činili su 73,39% (7 283 milijuna kuna) turističkih izdataka rezidentnih posjetitelja na domaća putovanja, dok su turistički izdaci rezidentnih jednodnevnih posjetitelja činili 26,61% (2 640 milijuna kuna).

Bruto dodana vrijednost turističkih djelatnosti u 2019. iznosila je 82 840 milijuna kuna (tablica 4.). Bruto dodana vrijednosti turističkih djelatnosti činila je 24,41% ukupno ostvarene bruto dodane vrijednosti u 2019. Nakon izračuna turističkog udjela u proizvodnji za svaku od turističkih djelatnosti i ostalih djelatnosti izračunana je izravna bruto dodana vrijednost turizma. Ona je u 2019. iznosila 38 509 milijuna kuna i činila je 11,35% ukupne bruto dodane vrijednosti. Izravni bruto domaći proizvod turizma u 2019. iznosio je 48 739 milijuna kuna i njegov udio u ukupnom bruto domaćem proizvodu iznosio je 11,82%.

Turistički omjer (omjer unutarnje turističke potrošnje i ukupne ponude dobara i usluga) u 2019. iznosio je 0,0948, odnosno 9,48% ukupne ponude dobara i usluga korišteno je za zadovoljenje turističke potražnje.

1. UNUTARNJA TURISTIČKA POTROŠNJA U 2019.

   2019.
mil. kuna %
Unutarnja turistička potrošnja 91.724 100,00
Unutarnji turistički izdaci  89.642 97,73
Dolazni turistički izdaci 77.968 86,98
Domaći turistički izdaci 11.674 13,02
Ostale sastavnice turističke potrošnje 2.081 2,27

2. DOLAZNI TURISTIČKI IZDACI PREMA VRSTI POSJETITELJA U 2019.

   2019.
mil. kuna %
Dolazni turistički izdaci 77.968 100,00
Turistički izdaci nerezidentnih turista 73.305 94,02
Turistički izdaci nerezidentnih jednodnevnih posjetitelja  4.662 5,98

G-2. DOLAZNI TURISTIČKI IZDACI PREMA VRSTI POSJETITELJA U 2019.

3. DOMAĆI TURISTIČKI IZDACI U 2019.

   2019.
mil. kuna %
Domaći turistički izdaci 11.674 100,00
Turistički izdaci rezidentnih posjetitelja na domaća putovanja 9.923 85,00
Domaći dio turističkih izdataka rezidentnih posjetitelja na odlazna putovanja 1.751 15,00
Turistički izdaci rezidentnih posjetitelja na domaća putovanja 9.923 100,00
Turistički izdaci rezidentnih turista na domaća putovanja 7.283 73,39
Turistički izdaci rezidentnih jednodnevnih posjetitelja na domaća putovanja 2.640 26,61
Domaći dio turističkih izdataka rezidentnih posjetitelja na odlazna putovanja 1.751 100,00
Domaći dio turističkih izdataka rezidentnih turista na odlazna putovanja 1.554 88,75
Domaći dio turističkih izdataka rezidentnih jednodnevnih posjetitelja na odlazna putovanja 197 11,25

4. BRUTO DODANA VRIJEDNOST TURISTIČKIH DJELATNOSTI, IZRAVNA BRUTO DODANA VRIJEDNOST TURIZMA I IZRAVNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD TURIZMA U 2019.

   2019.
Bruto dodana vrijednost turističkih djelatnosti, mil. kuna 82.840
Udio bruto dodane vrijednosti turističkih djelatnosti u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti, % 24,41
Izravna bruto dodana vrijednost turizma, mil.kuna 38.509
Udio izravne bruto dodane vrijenosti turizma u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti, % 11,35
Izavni bruto domaći proizvod turizma, mil.kuna 48.739
Udio izravnog bruto domaćeg proizvoda turizma u ukupnom bruto domaćem proizvodu, % 11,82
Kratice  
mil. milijun

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Vrančić, Ivana Škoro, Nikola Motik i Hrvoje Štefan


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

 

Postavke pristupačnosti